Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 NKHANI YA PA CHIKOPI | PARA MUBALI WINU WAFWA

Ŵakufwa Ŵazamuŵaso Ŵamoyo!

Ŵakufwa Ŵazamuŵaso Ŵamoyo!

Mungakumbuka kuti Gail, uyo wazunulika kukwambilira kwa nkhani izi, wakakayikiranga usange wazamuluwa nyifwa ya mfumu wake Rob. Kweni wakulindilira kuzakamuwonaso mu charu chiphya icho Chiuta wali kulayizga. Iyo wakuti: “Vesi ilo nkhulitemwa chomene nda Chivumbuzi 21:3, 4.” Lemba ili likuti: “Chiuta wazamuŵa nawo pamoza. Wazamufyura masozi ghose ku maso ghawo, ndipo nyifwa yizamuŵakoso yayi. Kuzamuŵavya kutengera panji kulira, kutampha nesi vyakuŵinya. Vinthu vyakale vyafumapo.”

Gail wakuti: “Layizgo ili likulongolerathu kuti vinthu vyose vizamuŵa makora. Chitima chikunikora waka na ŵanthu awo ŵabali ŵawo ŵali kufwa kweni ŵakumanya yayi kuti pali chigomezgo chakuti ŵangazakaŵawonaso ŵabali ŵawo.” Ntheura Gail wakujipeleka kupharazgira ŵanthu na kuŵaphalira kuti Chiuta walayizga kuti “nyifwa yizamuŵakoso yayi.”

Yobu wakagomezganga kuti wazamuŵaso wamoyo

Nyengo zinyake mungayowoya kuti, ‘Ivi vingachitika yayi.’ Kweni wonani ivyo vikachitikira Yobu. Iyo wakalwara chomene. (Yobu 2:7) Nangauli Yobu wakakhumbanga kuti wafwe, kweni wakamanyanga kuti Chiuta wali na nkhongono kuzakamuwuska na kuŵaso wamoyo pa charu. Iyo wakati: “Okwe, mphanyi mwanibisa mu Dindi . . . Muchemenge, ndipo ine nimuzgoraninge. Munwekerenge mulimo wa mawoko ghinu.” (Yobu 14:13, 15) Yobu wakagomezganga kuti Chiuta wazamunweka kumuwuska kuti waŵeso wamoyo.

Sonosono apa, Chiuta wazamuwuska Yobu na ŵanthu ŵanyake ŵanandi, para charu ichi chazakazgoka paradiso. (Luka 23:42, 43) Baibolo likuti: “Kuzamuŵa chiwuka.” (Milimo 24:15) Yesu nayo wakayowoya kuti: “Kuzizwa chara na ichi, chifukwa ora likwiza ilo wose awo ŵali mu madindi ŵazamupulika mazgu ghake na kufumira kuwaro.” (Yohane 5:28, 29) Yobu wazamuwona kuti layizgo ili likufiskika. Wazamuweleraso ku “uwukirano wake apo wakaŵa wankhongono” ndipo thupi lake lizamuŵa “lakunyilirika kuluska la uwukirano wake.” (Yobu 33:24, 25) Ndimo vizamuŵira na wose awo ŵakupulikira na kuwonga Chiuta chifukwa cha layizgo la chiwuka pa charu chapasi.

Usange munthu uyo mukatemwananga chomene wali kufwa, fundo izo tadumbiskana zingamazgirathu yayi chitima icho muli nacho. Kweni para mukughanaghanira ivyo Chiuta wali kulayizga mu Baibolo, muŵenge na chigomezgo kweniso nkhongono zakuzizipizgira.—1 Ŵatesalonika 4:13.

Kasi mungatemwa kumanya vinandi umo mungachitira para muli na chitima? Panji kasi muli na mafumbo ghanyake, nga ndakuti “Chifukwa wuli Chiuta wakulekelera vinthu viheni na kusuzgika?” Lutani pa webusayiti ya jw.org, kuti muwone ivyo Baibolo likuzgora, ivyo vingamupembuzgani na kumovwirani.