Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 NKHANI YAKULONGOSORA UMOYO WA MUNTHU

Kuŵa “Vinthu Vyose ku Ŵanthu ŵa Mitundu Yose”

Kuŵa “Vinthu Vyose ku Ŵanthu ŵa Mitundu Yose”

“Para ubatizikenge pera, mbwe nkhukuleka.” Adada ŵakawofya amama na mazgu agha mu 1941. Nangauli adada ŵakaŵawofya amama, kweni iwo ŵakawona kuti ntchiwemi kulutilira kusambira unenesko na kubatizika, kulongora kuti ŵajipeleka kwa Yehova Chiuta. Adada ŵakafiska ivyo ŵakayowoya, ŵakaŵaleka nadi amama. Ŵakaŵaleka amama apo nkhaŵa na vyaka 8.

PANYENGO IYO, nkhakhumbanga chomene kusambira Baibolo. Amama ŵakapokeranga mabuku ghakulongosora Baibolo. Ndipo nkhani na viyelezgero ivyo vikaŵa mu mabuku agha vikanikondweskanga chomene. Apo Adada ŵakaŵa kuti ŵachali na amama, ŵakakhumbanga yayi kuti amama ŵaniphalirengeko ivyo ŵasambira. Kweni nkhakhumbanga chomene kumanya ivyo ŵakasambiranga ndipo nkhaŵafumbanga mafumbo. Adada ŵakati ŵafumapo pa nyumba, amama ŵakamba kunisambizga Baibolo. Pamanyuma, nane nkhakhumba kujipeleka kwa Yehova. Ndipo nkhabatizika apo nkhaŵa na vyaka 10 mu 1943, ku Blackpool, England.

NKHAMBA KUTEŴETERA YEHOVA

Nkhati nabatizika waka, nkhamba kupharazga na amama. Pakupharazga, tikagwiliskiranga ntchito giramafoni. Magiramafoni ghakaŵanga ghazito chomene. Yimoza yikakwananga makilogiramu 4.5. Ghanaghanirani waka kuti mwana wanyamure chinthu chizito nthena.

Apo nkhaŵa na vyaka 14, nkhakhumbanga kwamba upayiniya. Kweni amama ŵakati nkhaphalire  dankha mulaŵiliri wa dera. Iyo wakasachizga kuti nisambire dankha kantchito kanyake kakuti kazakanovwire pakuchita upayiniya. Ntheura nkhasambira nadi. Nati nagwira ntchito vyaka viŵiri, nkhaluta kwa mulaŵiliri wa dera munyake kuti nkhamuphalire kuti nkhukhumba kuchita upayiniya. Iyo wakanizgora kuti, “Palije suzgo.”

Mu Epulero 1949, tikaleka katundu mu nyumba iyo tikachitanga renti, na kusamukira ku Middleton, kufupi na Manchester, uko tikamba upayiniya. Pati pajumpha myezi 4, nkhasanga mubali uyo nkhendanga nayo mu uteŵeti. Ofesi yamunthavi yikatipempha kuti tisamukire ku mpingo unyake uwo ukaŵa kuti wamba waka ku Irlam. Ndipo amama ŵakachitanga upayiniya na mudumbu ku mpingo unyake.

Nangauli nkhaŵa na vyaka 17, ine na munyane ŵakatipa mwaŵi kuchitiska maungano mu mpingo uphya. Mu mpingo uwu mukaŵa ŵabali ŵachoko ŵakwenelera awo ŵakachitiskanga maungano. Pamanyuma, ŵakanipempha kuti nilute ku mpingo unyake ku Buxton uwo ukaŵa na ŵapharazgi ŵachoko chomene, ndipo ukakhumbikwiranga wovwiri. Pakuti ŵakamba luŵiro kunipa maudindo mu mpingo, vikanovwira umo ningazakachitira mauteŵeti ghanyake munthazi.

Tikuchemerako ŵanthu kuti ŵazakapulikizge nkhani ku Rochester, New York, mu 1953

Mu 1951, nkhafiring’a fomu ya Sukulu ya Giliyadi. Kweni mu Disembala 1952, nkhachemeka kuti nkhambe usilikari. Nkhayezga kuŵaphalira kuti ndine mupharazgi wanyengo zose kuti nileke  kunjira usilikari, kweni khoti likakana ndipo likadumura kuti nkhagwire jele myezi 6. Apo nkhaŵa mu jele, nkhapokera kalata yakunichemera ku sukulu ya Giliyadi, kilasi nambara 22. Nati nafuma mu jele mu Julayi 1953, nkhaluta ku sukulu ku New York, ndipo nkhenda pa sitima yakuchemeka Georgic.

Nkhati nafika, nkhachita nawo ungano uwo ukachitika mu 1953, wakuti New World Society Assembly. Ungano wati wamara, nkhakwera tireni na kuluta ku South Lansing, New York, uko kukaŵa sukulu. Pakuti nkhafuma waka mu jele, nkhaŵa na ndalama yichoko chomene. Nkhati nakhira tireni, nkhakwera basi pakuluta ku South Lansing. Mu basi, munthu wakanibwereka ndalama masenti 25 kuti nilipire thirasipoti.

KUTEŴETERA MU CHARU CHINYAKE

Sukulu ya Giliyadi yikatovwira chomene kuti tiŵe “vinthu vyose ku ŵanthu ŵa mitundu yose” mu uteŵeti wa umishonale. (1 Kor. 9:22) Ine, Paul Bruun, na Raymond Leach, ŵakatituma kuti tikateŵetere ku Philippines. Tikalindilira myezi yinandi kuti boma litipe makalata ghapaulendo. Tati tapokera makalata, tikakwera sitima yapamaji kwendera ku Rotterdam na kujumpha mu Mediterranean Sea, kufuma apo tikajumpha mu Suez Canal, Indian Ocean, Malaysia, na Hong Kong. Ulendo uwu tikenda mazuŵa 47. Ndipo tikafika ku Manila pa Novembala 19, 1954.

Nili na mishonale munyane, Raymond Leach uyo tikendera lumoza kwa mazuŵa 47 pa sitima kuluta ku Philippines

Tikati tafika, tikeneranga kusintha vinthu vinyake kuti tikolerane na ŵanthu, tizgoŵere malo, na kusambira chiyowoyero. Kweni tose ŵatatu ŵakatituma ku mpingo umoza mu msumba wa Quezon uko ŵanthu ŵanandi ŵakayowoyonga Chingelezi. Lekani pati pajumpha myezi 6, tikamanya mazgu ghachoko waka ghachiyowoyero cha Chitagalogi. Kweni uteŵeti uphya uwo ŵakatipa ukatovwira kuti tisambire chiyowoyero ichi.

Zuŵa linyake mu Meyi 1955, ine na Mubali Leach, tikasanga makalata mu chipinda chinthu tati tawera ku uteŵeti. Mu makalata agha ŵakati tambe kulaŵilira dera. Panyengo iyi, nkhaŵa na vyaka 22. Kweni uteŵeti uwu, ukanipa mwaŵi wakuti niŵe “vinthu vyose ku ŵanthu ŵa mitundu yose” mu nthowa zinyake zinandi.

Nkhuyowoya nkhani pa ungano wa dera mu chiyowoyero cha Chibikoli

Nati naŵa mulaŵiliri wa dera, nkhani yakwamba nkhayowoyera pa walo mu muzi unyake. Pamanyuma ŵakaniphalira kuti kuno ku Philippines nkhani yachisanisani yikuyowoyekera pa walo, mu Nyumba ya Ufumu yayi. Apo nkhenderanga mipingo, nkhayowoyanga nkhani mu malo ghakuchezgera, mu misika, mu maholo, uko ŵanthu ŵakutchayirako bola, mu mapaki, na mu misewu. Zuŵa linyake apo nkheneranga kuyowoya nkhani pa msika ku San Pablo City, kukawa chivula chikuru. Ntheura nkhapempha ŵabali kuti nkhayowoyere mu Nyumba ya Ufumu. Kweni ŵabali ŵakanifumba kuti, usange nkhani iyi yamuyowoyekera mu Nyumba ya Ufumu, kasi yiŵenge yachisanisani nadi?

Apo nkhenderanga mipingo, nyengo zose nkhafikiranga mu nyumba za ŵabali. Nangauli nyumba zawo zikaŵanga zapachanya yayi, kweni ŵakazipweleleranga makora. Kanandi nkhagonanga pa bedi lakuchita kuluka. Tikagezeranga mu mabafa ghapawaro, ndipo pakwamba vikanisuzganga chomene. Nkhendanga pa basi na pa magalimoto ghakuchemeka jeepney, ndipo nyengo zinyake nkhakweranga boti pakuluta ku vilumba vinyake. Kufuma apo nkhambira uteŵeti m’paka sono, nindagulepo galimoto.

Kupharazga na kwendera mipingo vikanovwira chomene kuti nisambire Chitagalogi. Nindalutepo ku sukulu ya kusambizga chiyowoyero, kweni nkhasambira ku maungano na ku ŵabali para ŵakupharazga. Ŵabali ŵakanovwira chomene kuti nisambire chiyowoyero, ndipo nkhuŵawonga chifukwa cha kuŵikapo mtima kunisambizga kweniso kuniphalira unenesko para nabudiska.

Nyengo yikati yajumphapo, ŵakanipa uteŵeti unyake uwo ukanovwira kusintha vinthu vinandi.  Mu 1956, Mubali Nathan Knorr wakaniyendera, ndipo wakanipa mulimo wakuyowoya na ŵanthu awo ŵakukhumba kumanya ivyo vikuchitika pa maungano ghakurughakuru. Nkhamanyanga yayi mulimo uwu, kweni ŵabali ŵakanisambizga. Pambere chaka chindakwane, kukachitika ungano unyake ukuru ndipo Mubali Frederick Franz wakufuma ku likuru ndiyo wakiza. Panyengo iyi nkhateŵeteranga nga mulaŵiliri wa ungano. Nkhasambirako chomene kwa Mubali Franz umo wakachitiranga na ŵanthu. Mubali Franz wakavwara nga umo ŵanthu ŵa ku Philippines ŵakuvwalira apo wakayowoyanga nkhani. Ntheura ŵabali ŵakakondwa chomene.

Apo ŵakati ndine mulaŵiliri wa chigaŵa, pakaŵaso vinyake ivyo nkheneranga kusintha. Panyengo iyi, tikawoneskanga filimu ya mutu wakuti The Happiness of the New World Society. Kanandi tikawoneskanga filimu iyi pa walo, uko kukasangikanga ŵanthu ŵanandi. Nyengo zinyake tuvibenene tukatimbanizganga. Tukizanga chifukwa cha ungweru wa pulojekita ndipo tukanjiranga mu pulojekita. Yikaŵanga ntchito yikuru kuwuskamo na kupuputa para tamara kuwoneska. Nangauli yikaŵa ntchito yikuru kuwoneska mafilimu, kweni tikakondwanga para tikuwona ŵanthu ŵamba kumanya umo gulu la Yehova likwendera pa charu chose.

Ŵasembe ŵachikatolika ŵakachichizganga ŵalara ŵa boma kuti ŵatikanizge kuchita maungano.  Ndipo nyengo zinyake para tikuyowoya nkhani kufupi na matchalitchi ghawo, ŵakalizganga chomene mabelu gha pa tchalitchi kuti ŵatimbanizge ungano withu. Kweni mulimo withu ukaluta panthazi, ndipo ŵanthu ŵanandi awo ŵakakhalanga ku malo agha, pasono ŵakusopa Yehova.

KUSINTHA VINTHU VINYAKE CHIFUKWA CHA MAUTEŴETI

Mu 1959, nkhapokera kalata. Ŵakaniphalira kuti nkhateŵetere ku ofesi ya munthavi. Nati naluta ku ofesi, nkhasambira vinthu vinandi. Nyengo yinyake, ŵakanipempha kuti nkhachite uteŵeti mu vyaru vinyake. Paulendo unyake, tikasangana na Janet Dumond, uyo wakaŵa mishonale ku Thailand. Tati tamanyana, tikatorana. Ndipo tachitira lumoza uteŵeti wanyengo zose vyaka 51.

Nili na Janet pa chilumba chinyake ku Philippines

Naŵa na mwaŵi kuteŵetera lumoza na ŵabali na ŵadumbu mu vyaru 33. Nkhuwonga chomene kuti milimo iyo nkhachitanga pakwamba yanovwira chomene kuti niteŵetere makora na ŵabali na ŵadumbu ŵakupambanapambana. Chifukwa chakuti nenda mu vyaru vinandi vyanovwira kuwona umo Yehova wakutemwera ŵanthu ŵamitundu yose.—Mil. 10:34, 35.

Tikupharazga

NICHALI KUSINTHA

Ntchakukondweska chomene kuteŵetera lumoza na ŵabali na ŵadumbu kuno ku Philippines. Pasono chiŵelengero cha ŵapharazgi chakwera chomene kuluska apo nkhambanga kuteŵetera kuno. Ine na muwoli wane Janet tichali kuteŵetera pa beteli ya Philippines mu msumba wa Quezon. Nangauli nateŵetera vyaka vyakujumpha 60 mu charu ichi, kweni ndine wakunozgeka kuchita chilichose icho Yehova wanganituma. Kuyana na umo gulu likusinthira vinthu sono, tikwenera kuŵa ŵakunozgeka kovwira ŵabali ŵithu kweniso kuchita uteŵeti uliwose uwo Chiuta wangatituma.

Tikukondwa chomene para tikuwona chiŵelengero cha Ŵakaboni ŵa Yehova chikukwera

Ndise ŵakunozgeka kuchita uteŵeti uliwose uwo Yehova wangatipempha. Ichi ntchakuzirwa chomene pa umoyo withu. Kweniso tasintha vinthu vinandi chomene kuti titeŵetere ŵabali ŵithu. Ntheura taŵikapo mtima kuti para Yehova wakhumba, tilutilirenge kuŵa “vinthu vyose ku ŵanthu ŵa mitundu yose.”

Tikuteŵetera pa ofesi ya ku Philippines