Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Gongwe la Mulinda—Lakusambira pa Mpingo  |  December 2016

Chilongolero cha Nkhani za mu Gongwe la Mulinda 2016

Chilongolero cha Nkhani za mu Gongwe la Mulinda 2016

Kulongora deti la magazini iyo muli nkhani

BAIBOLO

 • Baibolo Lapona ku Vinandi, Na. 4

 • Lefèvre d’Étaples (Mung’anamuri), Na. 6

 • Machaputara na mavesi, Na. 2

BAIBOLO LIKUSINTHA UMOYO WA ŴANTHU

 • Chaka Chimoza cha Mtende na Chimwemwe (A. Broggio), Na. 1

 • Nkhasambira kuchindika ŵanakazi (J. Ehrenbogen), Na. 3

 • Nkhatondeka Kanandi Waka (J. Mutke), Na. 4

 • Nkhaŵa Mukali na Wambembe (A. De la Fuente), Na. 5

MAFUMBO GHAKUFUMIRA KU ŴAŴAZGI

 • Chifukwa wuli kugeza mu mawoko yikaŵa nkhani yikuru? (Mr 7:5), Aug.

 • “Chikhore” na “chidindo” icho wakuphakazgika wakupokera (2 Kor. 1:21, 22), Epu.

 • Icho ‘chikavundulanga’ maji pa chiziŵa cha Betizata (Yoh 5:7),Meyi

 • Kasi “mazgu gha Chiuta” ni vichi? (Heb 4:12), Sep.

 • Kasi mphawuli apo ŵanthu ŵa Chiuta ŵakanjilira mu wuzga wa Babuloni Mukuru? Mal.

 • Kasi Satana wakaluta na Yesu ku tempile? (Mt 4:5; Lu 4:9), Mal

 • Kubamphika pamoza tumakuni tuŵiri (Eze 37), Jul.

 • Kulongora kukondwa para munthu wawezgekeramo, Meyi

 • Munthu uyo wali na kachikwama ka mulembi na ŵanalume 6 awo ŵali na vilwero (Eze 9:2), Juni

 • Umo Mkhristu wangamanyira usange wangapeleka chawanangwa ku awo ŵakugwira ntchito ku boma, Meyi

NKHANI ZAKULONGOSORA UMOYO WA MUNTHU

 • Kuŵa Vinthu Vyose ku Ŵanthu Ŵamitundu Yose (D. Hopkinson), Dise.

 • Masisiteri Ghazgoka Ŵakhristu Ŵaunenesko (F.  and A. Fernández), Epu.

 • Nakoleska Unenesko Nangauli Nilije Mawoko (B. Merten), Na. 6

 • Nasanga Chimwemwe Chifukwa cha Mtima Wakupa (R. Parkin), Oga.

 • Nkhalondezga Chiyelezgero Chawo Chiwemi (T. McLain), Oku.

 • Yehova Wanovwira Kuti Nimuteŵetere (C. Robison), Feb.

NKHANI ZAKUPAMBANAPAMBANA

 • Chifukwa Wuli Pali Mabaibolo Ghanandi? Na. 3

 • Davide na Goliyati—Kasi Vikachitika Nadi? Na. 5

 • Ivyo Tikusambira ku Viyuni, Na. 6

 • Kasi Chikuchitika Ntchivichi Para Tafwa? Na. 1

 • Kasi Chisangulusko Tingachisanga Nkhu? Na. 5

 • Kasi Chiuta Wakuzgora Malurombo Ghose? Na. 6

 • Kasi Dyabulosi ni Njani? Na. 2

 • Kasi Kale Ŵakapanganga Wuli Mipukutu? Na. 1

 • Kasi Ntchakukhumbikwa Kuŵa na Chisopa? Na. 4

 • Kasi Tikwenera Kwimilira Panji Kukhala Pasi Para Tikulomba? Na. 6

 • Kasi Ufumu wa Chiuta ni Vichi? Na. 5

 • Kasi Ŵalongozgi Ŵachiyuda Ŵakatenge Munthu Wangalekana na Muwoli Wake pa Vifukwa Wuli? Na. 4

 • Kasi Ŵanyake Ŵakaseŵanga Duru mu Minda Yaŵene? Oku.

 • Kasi Ŵanthu Ndiwo Ŵakambiska Kuti Tisopenge? Na. 4

 • Kupulikira Chenjezgo, Na. 2

 • Kuyaniska Ivyo Mukugomezga na Baibolo (kugomezga Baibolo), Na. 4

 • Mazgu Ghakukhozga! (“wamwana”), Nov.

 • Mboniwoni Izo Zikuvumbura Awo Ŵakukhala Kuchanya Na. 6

 • “Nkhondo nja Yehova” (Davide), Na. 5

 • Para Mubali Winu Wafwa, Na. 3

 • Vingachitika Kuti Nkhaza Zizakamalirethu? Na. 4

 • Ŵaroma Ŵakapeleka Wanangwa ku Ŵachiyuda, Oku.

 • Ŵasembe mu Malemba Ghachigiriki, Na. 1

NKHANI ZAKUSAMBIRA

 • Baibolo Likutovwira Kuteŵetera Yehova Mwakukolerana, Nov.

 • Chifukwa Wuli Mukwenera Kusambizga Ŵanji? Oga.

 • Chifukwa Wuli Tikwenera ‘Kuŵa Maso’? Jul.

 • Chifukwa Wuli Tikwenera Kuwungana? Epu.

 • Gomezgekani Kwa Yehova, Feb.

 • Kasi Baibolo Lichali Kusintha Umoyo Winu? Meyi

 • Kasi Kavwaliro Kinu Kakuchindika Chiuta? Sep.

 • Kasi Mukuwona Kuti Buku la Yehova Ndakuzirwa?Nov.

 • Kasi Mukuzomera Kuwumbika na Muwuvi Mukuru? Juni

 • Kasi Mungachita Wuli Kuti Nthengwa Yinu Yendenge Makora?, Oga.

 • Kasi Nthengwa Yikamba Wuli Ndipo Chifukwa Wuli?, Oga.

 • Kasi Tingachita Wuli Kuti Tilutilire Kukolerana? Mal.

 • Khozgani Chipulikano Chinu mu Vinthu Ivyo Mukugomezga, Oku.

 • Kugwiliskira Ntchito Mwakukwana Ivyo Yehova Wakutipa, Meyi

 • Lekani Kukhuŵara na Maubudi Gha Ŵanji, Juni

 • Limbikirani Kuti Yehova Wamutumbikani, Sep.

 • “Lutaninge Mukazgore Ŵanthu ŵa Mitundu Yose Kuŵa Ŵasambiri,” Meyi

 • Lutilirani Kugomezgeka Kwa Yehova, Epu.

 • Lutilirani Kukhora Mwauzimu Apo Mukuteŵetera mu Charu Chachilendo, Oku.

 • Lutilirani Kukura Mwauzimu, Oga.

 • “Lutilirani Kukhwimiskana Zuŵa Lililose,” Nov.

 • Lutilirani “Kutemwa Ŵabali” Janyu.

 • “Mawoko Ghako Kughalopweska Chara,” Sep.

 • Mazgani Mphindano Mwachitemwa, Meyi

 • Muli Kufwatulika Chifukwa cha Lusungu Lukuru, Dise.

 • “Mungaluwanga Yayi Kuchitira Lusungu Ŵalendo,” Oku.

 • Muthulirani Yehova Vyose Ivyo Mukwenjerwa Navyo, Dise.

 • Mwaŵana, Khozgani Chipulikano Chinu, Sep.

 • Mwaŵana, Kasi Mwanozgeka Kubatizika? Mal.

 • Mwaŵana, Kasi Munganozgekera Wuli Ubatizo? Mal.

 • Mzimu Ukuchitira Ukaboni, Janyu.

 • Penjani Dankha Ufumu, Jul.

 • Pharazgani Makani Ghawemi gha Lusungu Lukuru lwa Chiuta, Jul.

 • Sankhani Mwamahara Meyi

 • Sambirani ku Ŵateŵeti Ŵakugomezgeka ŵa Yehova, Feb.

 • “Tikukhumba Kuluta Namwe,” Janyu.

 • Tikukondwa Para Tikugwira Ntchito na Yehova, Janyu.

 • “Yehova Chiuta Withu Ni Yehova Yumoza,” Juni

 • Yehova Ndiyo Wakutiwumba, Juni

 • Yehova Wakachema Abrahamu Kuti “Mubwezi Wane,” Feb.

 • Yehova Wakulongozga Ŵanthu Ŵake, Mal.

 • Yehova Wakutemwa Awo Mbakugomezgeka, Epu.

 • Yehova Wakutilongora Lusungu Lukuru, Jul.

 • Yehova Wakuŵapa Njombe Awo Ŵakumupenja na Mtima Wose, Dise.

 • Yezgani Ŵabwezi ŵa Yehova, Feb.

 • Ŵakafwatuka ku Chisopa Chautesi, Nov.

 • Ŵani na Chipulikano mu Malayizgo gha Yehova, Oku.

 • Ŵapapi, Wovwirani Ŵana Ŵinu Kukhozga Chipulikano Chawo, Sep.

 • Wakamuchemani Kufuma mu Chisi, Nov.

 • ‘Ŵikani Maghanoghano Ghinu pa Vinthu vya Mzimu Kuti Musange Umoyo na Mtende,’ Dise.

 • Wongani “Chawanangwa” Cha Chiuta,” Janyu.

 • “Zomerezgani Kuzizipizga Kuti Kufiske Mulimo Wake,” Epu.

UMOYO WA ŴAKHRISTU

 • Chifukwa Wuli Tikwenera Kuchita Vinthu Mwaunenesko? Na. 1

 • Chinthu Chakuzirwa Kuluska Golide (vinjeru vyakufuma kwa Chiuta), Oga.

 • Gwiliskirani Ntchito Maghanoghano Ghinu Mwamahara Epu.

 • Kovwira mu Mpingo Winu Mal.

 • Kuzika—Ni Nthowa Yavinjeru, Dise.

 • Lekani Kwenjerwa, Na. 1

 • Lutilirani Kuteŵetera Yehova Mwakukondwa, Feb.

 • Mukhaliro Wakuzirwa Kuluska Dayamondi (kugomezgeka), Juni

 • Ntchakwenelera Kusopa Ŵakavuŵa? Na. 2

 • “Sungilira Vinjeru” Oku.

 • Umo Mungachitira Para Mukukhala Mwawofi, Na. 1

 • Uteŵeti Winu Uli Nga ni Jumi? Epu.

 • Vikilirani Makani Ghawemi Panthazi pa Ŵamazaza, Sep.

 • Yezgani Mzimu wa Zintchimi, Mal.

ŴAKABONI ŴA YEHOVA

 • “Awo Ŵali Kupika Mulimo” (Cedar Point, Ohio, U.S.A., ungano wa chigaŵa), Meyi

 • Galimoto ya Masipika Iyo Yikamanyikwa na Ŵanthu Ŵanandi (Brazil), Feb.

 • Kusanga Chandulo na Ulongozgi wa Yehova (vyakuchitika), Sep.

 • “Kuvuna Kuti Yehova Wapike Malumbo” (Germany, Nkhondo Yakwamba ya Charu Chose), Oga.

 • “Mulimo Ngukuru” (vyakupeleka), Nov.

 • Ŵakajipeleka na Mtima Wose ku Ghana, Jul.

 • Ŵakajipeleka na Mtima Wose ku Oceania, Janyu.

 • “Wukani! Imwe Ŵapharazgi ŵa Ufumu ŵa ku Britain” (1937), Nov.

YEHOVA

 • “Ungawopanga Chara. Ine Nikovwirenge,” Jul.

 • “Wakumupwelelerani,” Juni

 • Zina, Na. 3

YESU KHRISTU

 • Chifukwa Wuli Wakasuzgika na Kufwa? Na. 2

 • Umo Yesu Wakachitiranga na Ŵavyoni, Na. 4