Vya screen reader

Sankhani chiyowoyero

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Lutani apo pali nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

GONGWE LA MULINDA (LAKUSAMBIRA PA MPINGO) DECEMBER 2016

Chilongolero cha Nkhani za mu Gongwe la Mulinda 2016

Chilongolero cha Nkhani za mu Gongwe la Mulinda 2016

Kulongora deti la magazini iyo muli nkhani

BAIBOLO

 • Baibolo Lapona ku Vinandi, Na. 4

 • Lefèvre d’Étaples (Mung’anamuri), Na. 6

 • Machaputara na mavesi, Na. 2

BAIBOLO LIKUSINTHA UMOYO WA ŴANTHU

 • Chaka Chimoza cha Mtende na Chimwemwe (A. Broggio), Na. 1

 • Nkhasambira kuchindika ŵanakazi (J. Ehrenbogen), Na. 3

 • Nkhatondeka Kanandi Waka (J. Mutke), Na. 4

 • Nkhaŵa Mukali na Wambembe (A. De la Fuente), Na. 5

MAFUMBO GHAKUFUMIRA KU ŴAŴAZGI

 • Chifukwa wuli kugeza mu mawoko yikaŵa nkhani yikuru? (Mr 7:5), Aug.

 • “Chikhore” na “chidindo” icho wakuphakazgika wakupokera (2 Kor. 1:21, 22), Epu.

 • Icho ‘chikavundulanga’ maji pa chiziŵa cha Betizata (Yoh 5:7),Meyi

 • Kasi “mazgu gha Chiuta” ni vichi? (Heb 4:12), Sep.

 • Kasi mphawuli apo ŵanthu ŵa Chiuta ŵakanjilira mu wuzga wa Babuloni Mukuru? Mal.

 • Kasi Satana wakaluta na Yesu ku tempile? (Mt 4:5; Lu 4:9), Mal

 • Kubamphika pamoza tumakuni tuŵiri (Eze 37), Jul.

 • Kulongora kukondwa para munthu wawezgekeramo, Meyi

 • Munthu uyo wali na kachikwama ka mulembi na ŵanalume 6 awo ŵali na vilwero (Eze 9:2), Juni

 • Umo Mkhristu wangamanyira usange wangapeleka chawanangwa ku awo ŵakugwira ntchito ku boma, Meyi

NKHANI ZAKULONGOSORA UMOYO WA MUNTHU

 • Kuŵa Vinthu Vyose ku Ŵanthu Ŵamitundu Yose (D. Hopkinson), Dise.

 • Masisiteri Ghazgoka Ŵakhristu Ŵaunenesko (F.  and A. Fernández), Epu.

 • Nakoleska Unenesko Nangauli Nilije Mawoko (B. Merten), Na. 6

 • Nasanga Chimwemwe Chifukwa cha Mtima Wakupa (R. Parkin), Oga.

 • Nkhalondezga Chiyelezgero Chawo Chiwemi (T. McLain), Oku.

 • Yehova Wanovwira Kuti Nimuteŵetere (C. Robison), Feb.

NKHANI ZAKUPAMBANAPAMBANA

 • Chifukwa Wuli Pali Mabaibolo Ghanandi? Na. 3

 • Davide na Goliyati—Kasi Vikachitika Nadi? Na. 5

 • Ivyo Tikusambira ku Viyuni, Na. 6

 • Kasi Chikuchitika Ntchivichi Para Tafwa? Na. 1

 • Kasi Chisangulusko Tingachisanga Nkhu? Na. 5

 • Kasi Chiuta Wakuzgora Malurombo Ghose? Na. 6

 • Kasi Dyabulosi ni Njani? Na. 2

 • Kasi Kale Ŵakapanganga Wuli Mipukutu? Na. 1

 • Kasi Ntchakukhumbikwa Kuŵa na Chisopa? Na. 4

 • Kasi Tikwenera Kwimilira Panji Kukhala Pasi Para Tikulomba? Na. 6

 • Kasi Ufumu wa Chiuta ni Vichi? Na. 5

 • Kasi Ŵalongozgi Ŵachiyuda Ŵakatenge Munthu Wangalekana na Muwoli Wake pa Vifukwa Wuli? Na. 4

 • Kasi Ŵanyake Ŵakaseŵanga Duru mu Minda Yaŵene? Oku.

 • Kasi Ŵanthu Ndiwo Ŵakambiska Kuti Tisopenge? Na. 4

 • Kupulikira Chenjezgo, Na. 2

 • Kuyaniska Ivyo Mukugomezga na Baibolo (kugomezga Baibolo), Na. 4

 • Mazgu Ghakukhozga! (“wamwana”), Nov.

 • Mboniwoni Izo Zikuvumbura Awo Ŵakukhala Kuchanya Na. 6

 • “Nkhondo nja Yehova” (Davide), Na. 5

 • Para Mubali Winu Wafwa, Na. 3

 • Vingachitika Kuti Nkhaza Zizakamalirethu? Na. 4

 • Ŵaroma Ŵakapeleka Wanangwa ku Ŵachiyuda, Oku.

 • Ŵasembe mu Malemba Ghachigiriki, Na. 1

NKHANI ZAKUSAMBIRA

 • Baibolo Likutovwira Kuteŵetera Yehova Mwakukolerana, Nov.

 • Chifukwa Wuli Mukwenera Kusambizga Ŵanji? Oga.

 • Chifukwa Wuli Tikwenera ‘Kuŵa Maso’? Jul.

 • Chifukwa Wuli Tikwenera Kuwungana? Epu.

 • Gomezgekani Kwa Yehova, Feb.

 • Kasi Baibolo Lichali Kusintha Umoyo Winu? Meyi

 • Kasi Kavwaliro Kinu Kakuchindika Chiuta? Sep.

 • Kasi Mukuwona Kuti Buku la Yehova Ndakuzirwa?Nov.

 • Kasi Mukuzomera Kuwumbika na Muwuvi Mukuru? Juni

 • Kasi Mungachita Wuli Kuti Nthengwa Yinu Yendenge Makora?, Oga.

 • Kasi Nthengwa Yikamba Wuli Ndipo Chifukwa Wuli?, Oga.

 • Kasi Tingachita Wuli Kuti Tilutilire Kukolerana? Mal.

 • Khozgani Chipulikano Chinu mu Vinthu Ivyo Mukugomezga, Oku.

 • Kugwiliskira Ntchito Mwakukwana Ivyo Yehova Wakutipa, Meyi

 • Lekani Kukhuŵara na Maubudi Gha Ŵanji, Juni

 • Limbikirani Kuti Yehova Wamutumbikani, Sep.

 • “Lutaninge Mukazgore Ŵanthu ŵa Mitundu Yose Kuŵa Ŵasambiri,” Meyi

 • Lutilirani Kugomezgeka Kwa Yehova, Epu.

 • Lutilirani Kukhora Mwauzimu Apo Mukuteŵetera mu Charu Chachilendo, Oku.

 • Lutilirani Kukura Mwauzimu, Oga.

 • “Lutilirani Kukhwimiskana Zuŵa Lililose,” Nov.

 • Lutilirani “Kutemwa Ŵabali” Janyu.

 • “Mawoko Ghako Kughalopweska Chara,” Sep.

 • Mazgani Mphindano Mwachitemwa, Meyi

 • Muli Kufwatulika Chifukwa cha Lusungu Lukuru, Dise.

 • “Mungaluwanga Yayi Kuchitira Lusungu Ŵalendo,” Oku.

 • Muthulirani Yehova Vyose Ivyo Mukwenjerwa Navyo, Dise.

 • Mwaŵana, Khozgani Chipulikano Chinu, Sep.

 • Mwaŵana, Kasi Mwanozgeka Kubatizika? Mal.

 • Mwaŵana, Kasi Munganozgekera Wuli Ubatizo? Mal.

 • Mzimu Ukuchitira Ukaboni, Janyu.

 • Penjani Dankha Ufumu, Jul.

 • Pharazgani Makani Ghawemi gha Lusungu Lukuru lwa Chiuta, Jul.

 • Sankhani Mwamahara Meyi

 • Sambirani ku Ŵateŵeti Ŵakugomezgeka ŵa Yehova, Feb.

 • “Tikukhumba Kuluta Namwe,” Janyu.

 • Tikukondwa Para Tikugwira Ntchito na Yehova, Janyu.

 • “Yehova Chiuta Withu Ni Yehova Yumoza,” Juni

 • Yehova Ndiyo Wakutiwumba, Juni

 • Yehova Wakachema Abrahamu Kuti “Mubwezi Wane,” Feb.

 • Yehova Wakulongozga Ŵanthu Ŵake, Mal.

 • Yehova Wakutemwa Awo Mbakugomezgeka, Epu.

 • Yehova Wakutilongora Lusungu Lukuru, Jul.

 • Yehova Wakuŵapa Njombe Awo Ŵakumupenja na Mtima Wose, Dise.

 • Yezgani Ŵabwezi ŵa Yehova, Feb.

 • Ŵakafwatuka ku Chisopa Chautesi, Nov.

 • Ŵani na Chipulikano mu Malayizgo gha Yehova, Oku.

 • Ŵapapi, Wovwirani Ŵana Ŵinu Kukhozga Chipulikano Chawo, Sep.

 • Wakamuchemani Kufuma mu Chisi, Nov.

 • ‘Ŵikani Maghanoghano Ghinu pa Vinthu vya Mzimu Kuti Musange Umoyo na Mtende,’ Dise.

 • Wongani “Chawanangwa” Cha Chiuta,” Janyu.

 • “Zomerezgani Kuzizipizga Kuti Kufiske Mulimo Wake,” Epu.

UMOYO WA ŴAKHRISTU

 • Chifukwa Wuli Tikwenera Kuchita Vinthu Mwaunenesko? Na. 1

 • Chinthu Chakuzirwa Kuluska Golide (vinjeru vyakufuma kwa Chiuta), Oga.

 • Gwiliskirani Ntchito Maghanoghano Ghinu Mwamahara Epu.

 • Kovwira mu Mpingo Winu Mal.

 • Kuzika—Ni Nthowa Yavinjeru, Dise.

 • Lekani Kwenjerwa, Na. 1

 • Lutilirani Kuteŵetera Yehova Mwakukondwa, Feb.

 • Mukhaliro Wakuzirwa Kuluska Dayamondi (kugomezgeka), Juni

 • Ntchakwenelera Kusopa Ŵakavuŵa? Na. 2

 • “Sungilira Vinjeru” Oku.

 • Umo Mungachitira Para Mukukhala Mwawofi, Na. 1

 • Uteŵeti Winu Uli Nga ni Jumi? Epu.

 • Vikilirani Makani Ghawemi Panthazi pa Ŵamazaza, Sep.

 • Yezgani Mzimu wa Zintchimi, Mal.

ŴAKABONI ŴA YEHOVA

 • “Awo Ŵali Kupika Mulimo” (Cedar Point, Ohio, U.S.A., ungano wa chigaŵa), Meyi

 • Galimoto ya Masipika Iyo Yikamanyikwa na Ŵanthu Ŵanandi (Brazil), Feb.

 • Kusanga Chandulo na Ulongozgi wa Yehova (vyakuchitika), Sep.

 • “Kuvuna Kuti Yehova Wapike Malumbo” (Germany, Nkhondo Yakwamba ya Charu Chose), Oga.

 • “Mulimo Ngukuru” (vyakupeleka), Nov.

 • Ŵakajipeleka na Mtima Wose ku Ghana, Jul.

 • Ŵakajipeleka na Mtima Wose ku Oceania, Janyu.

 • “Wukani! Imwe Ŵapharazgi ŵa Ufumu ŵa ku Britain” (1937), Nov.

YEHOVA

 • “Ungawopanga Chara. Ine Nikovwirenge,” Jul.

 • “Wakumupwelelerani,” Juni

 • Zina, Na. 3

YESU KHRISTU

 • Chifukwa Wuli Wakasuzgika na Kufwa? Na. 2

 • Umo Yesu Wakachitiranga na Ŵavyoni, Na. 4