Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Gongwe la Mulinda  |  Na. 2 2017

Uyo Wakupeleka Wakukondwa

Uyo Wakupeleka Wakukondwa

APO mwanakazi munyake zina lake Alexandra wakaŵa mu basi, wakapulika mazgu ghakuti: “Basi iyi yingaluta, kweni Mutchayina uyu walutenge cha!” Ivi vikachitika apo ŵakaŵa pa boda ya charu chinyake kumwera kwa America. Ntheura wakakhira kuti wakawone icho chikachitikanga. Wakasanga Mutchayina wakusuzgika kuyowoya Chisipanishi kuti walongosolere mpolisi ivyo vyachitika. Pakuti Alexandra wakawunganapo na mpingo wa Ŵakaboni ŵa Yehova wa Chitchayinizi, iyo wakamanyanga chiyowoyero ichi. Ntheura wakajipeleka kuti wang’anamulire ivyo Mutchayina uyu wakayowoyanga.

Mwanalume uyu wakati uko wakalutanga ndiko wakukhala, kuti waka ŵankhungu ŵamwibira pasipoti na ndalama. Pakwamba, wapolisi yura wakati Mutchayina uyu wakuteta ndipo wakati Alexandra wakukhwaskika na mulandu wakugwentheska ŵanthu. Paumaliro, wapolisi wakamupulikiska, kweni wakati Mutchayina uyu wakwenera kulipira ndalama chifukwa wakaŵavya pasipoti. Pakuti munthu uyu wakaŵavya ndalama, Alexandra wakajipeleka kumubweleka ndalama zakukwana madola 20 gha ku America. Mwanalume uyu wakawonga chomene ndipo wakati wamumuwezgera na kusazgiraposo. Alexandra wakati wakakhumbanga waka kovwirapo chifukwa wakawona kuti ntchakwenelera ndipo wakakana kuti wasangirepo phindu. Wakamupa mwanalume uyu mabuku ghakulongosora Baibolo ndipo wakamuphalira kuti wakambe kusambira Baibolo na Ŵakaboni ŵa Yehova.

Ntchakukondweska chomene kuwona kuti ŵanthu ŵanandi nanga ni awo ŵakusopa yayi ŵakuchitira lusungu ŵalendo. Kasi namwe mungajipeleka kovwira ŵalendo awo ŵasoŵa pakukora? Fumbo ili likukolerana chomene na ivyo Yesu wakayowoya. Iyo wakati: “Uyo wakupeleka wakukondwa chomene kuluska uyo wakupokera.” (Milimo 20:35) Kweniso ŵasayansi nawo ŵakuzomerezga kuti munthu uyo wali na mtima wakupeleka wakuŵa na umoyo uwemi. Tiyeni tiwone chifukwa chake.

“UYO WAKUPELEKA MWAKUKONDWA”

Kafukufuku wakulongora kuti kupeleka na kukondwa vikwendera lumoza. Mpositole Paulosi wakalemba kuti “Chiuta wakutemwa uyo wakupeleka mwakukondwa.” Iyo wakayowoyanga za Ŵakhristu awo ŵakapelekanga vyawanangwa vyawo kuti ŵawovwire Ŵakhristu awo ŵakasoŵa pakukora. (2 Ŵakorinte 8:4; 9:7) Paulosi wakati Ŵakhristu aŵa ŵakapeleka chifukwa chakuti ŵakaŵa ŵakukondwa yayi. Kweni fundo njakuti ŵakaŵa ŵakukondwa chifukwa ŵakafiska kovwira ŵanyawo.

Kafukufuku munyake wakati “kupeleka kukovwira kuti munthu wakondwenge, waŵe na ŵabwezi, kweniso mtende wa mu mtima.’ Kweniso pa kafukufuku munyake ŵakasanga kuti “munthu wakuŵa wakukondwa para wakugaŵirako ŵanyake ndalama zake kuluska kurya yekha.”

Kasi imwe mukuwona kuti mungakwaniska yayi kuchita nthena chifukwa cha masuzgo agho mukusangana nagho? Unenesko ngwakuti waliyose wangaŵa wachimwemwe chifukwa chakuti “wakupeleka mwakukondwa.” Chakuzirwa chomene nkhupeleka na mtima wose, kuti mbunandi wa ndalama yayi. Kaboni wa Yehova munyake wakalembera kalata awo  ŵakulemba magazini iyi pamoza na chawanangwa chake. Iyo wakati: “Kwa vyaka vinandi natondekanga kuponyamo mwakukwana mu bokosi pa Nyumba ya Ufumu. Kweni Yehova wanipa vinandi chomene kuluska ivyo ine nkhumupa. . . . Nkhuwonga chomene mwaŵi uwo nili nawo wakuti novwirepo ndipo nkhukondwa chomene.”

Ndipouli, ni ndalama pera yayi izo tingapeleka. Pali vinandi ivyo tingapeleka.

MUKUŴA NA UMOYO UWEMI PARA MUKUPELEKA

Mukukondwa para mukovwira ŵanji

Baibolo likuti: “Munthu walusungu wakusanga chandulo, kweni munthu wankhaza wakujichemera suzgo.” (Zintharika 11:17) Ŵanthu awo mbalusungu ŵakugaŵirako ŵanji ivyo ŵali navyo. Kweniso ŵakovwira na kupwelelera ŵanji. Munthu uyo wakuchita nthena wakusanga vitumbiko vinandi ndipo wakuŵa na umoyo uwemi.

Kafukufuku wakulongora kuti munthu uyo wakovwira ŵanji ni viŵi yayi kupulika twakusinasina muthupi nesi kusuzgika maghanoghano. Ntheura tingati wakuŵa na umoyo uwemi. Kweniso vikovwira nanga ni ŵanthu awo ŵali na HIV panji nthenda yakukoma viŵaro. Kweniso vingawovwira munthu uyo waleka kumwa moŵa kuti waleke kusuzgika maghanoghano na kwambiraso.

Kafukufuku uyu wakati ivi vikuchitika chifukwa “para munthu wakujipulika kuti ŵanji ŵakumutemwa, ndipo ngwalusungu wakwenjerwa bweka yayi.” Kupeleka kukovwiraso kuti munthu waleke kwenjerwa chomene na kusuzgika na BP. Kweniso ŵanthu awo mfumu panji muwoli wawo wali kufwa ŵangasuzgika viŵi yayi maghanoghano usange ŵakovwira ŵanji.

Nadi, awo ŵakupeleka ŵakuŵa na umoyo uwemi.

WALIYOSE WANGAŴA NA MTIMA WAKUPELEKA

Yesu wakachiska ŵalondezgi ŵake kuti: “Mupelekenge, ndipo ŵanthu ŵamupaninge. Ŵazamukhutulira mu thumba la munjilira winu mweso uwemi, wakusindilika, wakusunkhunyika, na wakufuluka. Pakuti mweso uwo mukupimira ŵanyinu, ndiwo ŵazamumupimiranipo.” (Luka 6:38) Usange mukupeleka na kovwira ŵanji, nawo ŵakukondwa ndipo ŵakuŵaso na mtima wakovwira ŵanji. Ntheura kupeleka kovwira kuŵa ŵakukolerana na kuŵa paubwezi.

Kupeleka kukovwira kuŵa ŵakukolerana na kuŵa paubwezi

Ŵakaswiri ŵakusanda za umo ŵanthu ŵakukhalira wakuti “para nyengo zose mukuchitira lusungu ŵanji nawo ŵakuchiskika kuchitira lusungu ŵanji.” Nakuti “para mukuŵazga nkhani yakuyowoya vya lusungu, vikovwira uyo wakuŵazga kuti nayo waŵe walusungu.” Ivi vikukolerana na kafukufuku munyake uyo wakati, “nkhani iyo munthu yumoza wangalemba na kuyiŵika pa Intaneti yingakhwaska ŵanthu ŵanandi chomene nanga ŵangaŵa awo wakuŵamanya yayi.” Nadi, vinthu viwemi ivyo munthu wangachita vingawovwira ŵanandi mu chikaya kuti nawo ŵachitenge mwakuyana waka. Kasi namwe mungatemwa yayi kukhala na ŵanthu awo mbalusungu? Enya, vinthu vingaŵa makora chomene usange ŵanthu ŵanandi ŵangaŵa na mtima wakupeleka.

Ukaboni wa fundo iyi ni ivyo vikachitika ku Florida, U.S.A. Kagulu ka Ŵakaboni ŵa Yehova kakajipeleka kukawovwira awo ŵakakhwaskika na chimphepo chikuru icho chikananga vinthu. Apo ŵakalindiliranga  katundu wakunozgera nyumba ya Mkhristu munyawo iyo yikanangika, ŵakawona kuti mpanda wa nyumba yinyake yapafupi wanangika. Ntheura ŵakajipeleka kuti ŵawovwirepo. Mweneko wa mpanda uwu wakalembera kalata likuru la Ŵakaboni ŵa Yehova kuwonga ivyo ŵakamuchitira. Iyo wakati: “Nkhuwonga chomene ŵanthu aŵa chifukwa cha ivyo ŵanichitira. Ŵanthu aŵa mbawemi chomene ndipo nkhakwamba kukumana na ŵanthu ŵanthena.” Ntheura munthu uyu wakapeleka chawanangwa kuti chiwovwire Ŵakaboni ŵa Yehova pa ntchito yawo.

YEZGANI CHIUTA PA NKHANI YAKUPELEKA

Ŵasayansi ŵanyake ŵakugomezga kuti “pakwenera kuŵa chinyake icho chikuchiska munthu kuti wawovwire ŵanji.” Kafukufuku munyake wakuti “nanga ŵangaŵa ŵana awo ŵandasambire kuyowoya ŵakuŵa na lusungu.” Chifukwa wuli vikuŵa nthena? Baibolo likuzgora. Likuti, chifukwa ŵanthu ŵali kulengeka “mu chikozgo cha Chiuta.” Fundo iyi yikung’anamura kuti tikutolera makhaliro ghawemi agho Chiuta wali nagho.—Genizesi 1:27.

Yehova, Mlengi withu wali na mikhaliro yinandi yiwemi, ndipo umoza wake nkhupeleka mwawanangwa. Iyo wali kutipa umoyo na chilichose icho chikukhumbikwa kuti tikondwenge na umoyo. (Milimo 14:17; 17:26-28) Tingamumanya makora Dada withu wakuchanya na khumbo lake para tikusambira Mazgu ghake, Baibolo. Baibolo likuti Chiuta watilayizga vinthu viwemi kuti tizakakondwe fikepo na umoyo. * (1 Yohane 4:9, 10) Pakuti Yehova Chiuta withu ni mweneko wa lusungu kweniso kuti tili kupangika mu chikozgo chake, ipo ntchakuzizika yayi kuti nase tingayezga Chiuta mwakuŵa na lusungu. Usange tikuchita ivi, tiŵenge paubwezi na Chiuta.—Ŵahebere 13:16.

Mwamukumbukira Alexandra uyo tamuzunura mu nkhani iyi? Kasi vikamara wuli? Wati wamupa ndalama Mutchayina, munthu munyake mu basi wakati Alexandra wataya waka mu maji ndalama zake chifukwa wamuwezgerenge yayi. Kweni Mutchayina yura wakimbira foni mubwezi wake kuti ŵasangane pa siteji yakulondezgapo ndipo wakawezga ngongoli ya Alexandra. Kweniso Mutchayina yura wakapulikira ivyo Alexandra wakamuphalira ndipo wakamba nadi kusambira Baibolo. Pati pajumpha myezi yitatu, Alexandra wakakondwa chomene kukumanaso na Mutchayina yura pa ungano unyake wa Chitchayinizi wa Ŵakaboni ŵa Yehova ku Peru. Kuti walongore kuwonga pa ivyo Alexandra wakamuchitira, Mutchayina uyu wakachema Alexandra pamoza na awo wakaŵa nawo kuti ŵakarye chakurya ku resitiranti.

Nadi, munthu wakuŵa wakukondwa para wakupeleka na kovwira ŵanji. Kweni mungaŵa wakukondwa chomene para mukovwira ŵanthu kumumanya makora Yehova Chiuta uyo ni Mweneko wa chawanangwa chilichose chiwemi. (Yakobe 1:17) Kasi imwe mukukondwa chifukwa cha kupeleka na kovwira ŵanji?

^ ndime 21 Ŵazgani buku lakuti Kasi Baibolo Likutisambizga Vichi? kuti mumanye vinandi. Buku ili ndakupharazgika na Ŵakaboni ŵa Yehova kweniso mungalisanga pa webusayiti yithu ya www.jw.org. Lutani pa MABUKU > MABUKU NA MABUROSHA.