Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Gongwe la Mulinda  |  Na. 6 2017

Sembe yakuwombora iyo yikutovwira kuti tizakasange umoyo wamuyirayira, ntchawanangwa chakuluska vyose

 NKHANI YA PA CHIKOPI | KASI NTCHAWANANGWA WULI ICHO CHIKULUSKA VYOSE?

Kasi Ntchawanangwa Wuli Icho Chikuluska Vyose?

Kasi Ntchawanangwa Wuli Icho Chikuluska Vyose?

Baibolo likuti: “Chawanangwa chilichose chiwemi na chawanangwa chilichose chakufikapo chikufuma kuchanya, pakuti chikukhira kufuma ku Awiske ŵa ungweru.” (Yakobe 1:17) Lemba ili likulongora kuti Adada ŵithu ŵakuchanya, ŵakupeleka vyawanangwa. Ndipouli, pa vyawanangwa vyose ivyo Chiuta wali kupeleka ku ŵanthu, chimoza pera ndicho chikuluska vyose. Kasi ntchawanangwa wuli? Zgoro lili pa mazgu agho Yesu wakayowoya pa Yohane 3:16. Vesi ili likuti: “Pakuti Chiuta wakachitemwa chomene charu, lekani wakapeleka Mwana wake wapadera, kuti waliyose uyo wakupulikana mwa iyo waleke kuparanyika kweni waŵenge na umoyo wamuyirayira.”

Mwana wapadera wa Chiuta ntchawanangwa chakuzirwa chomene kuluska vyose ivyo tili kupokerapo. Sembe yake yikutovwira kuti tifwatuke ku wuzga wa kwananga, uchekuru na nyifwa. (Salimo 51:5; Yohane 8:34) Yesu walekenge kutifwira, mphanyi tindafwatuke ku wuzga uwu. Ndipouli, chifukwa cha chitemwa, lekani Chiuta wakapeleka mwana wake kuti tifwatuke. Pakupeleka Mwana wake wapadera Yesu Khristu kuŵa sembe, Yehova wali kupeleka chigomezgo kwa awo ŵakumupulikira kuti ŵazakasange umoyo wamuyirayira. Kasi sembe yakuwombora ni vichi? Chifukwa wuli njakukhumbikwa ndipo yingatovwira wuli?

Chiwombolero ni malipiro agho munthu wakupeleka kuti wawombore chinthu chinyake panji kuti munthu wafwatuke ku wuzga. Baibolo likuti Adamu na Eva ŵakalengeka ŵambura kwananga ndipo Chiuta wakakhumbanga kuti ŵakhalenge kwamuyirayira mu paradiso pamoza na ŵana ŵawo. (Genizesi 1:26-28) Chachitima ntchakuti ŵakamupulikira yayi Chiuta ndipo ŵakataya mwaŵi uwu, ndipo ŵakaŵa ŵakwananga. Kasi chikachitika ntchivichi? Baibolo likuti: “Kwananga kukanjira mu charu na munthu yumoza ndipo nyifwa yikiza chifukwa cha kwananga. Ntheura nyifwa yikathandazgikira ku ŵanthu wose chifukwa wose ŵakananga.” (Ŵaroma 5:12) Adamu wakapira ŵana ŵake kwananga, lekani tikufwa.

Pa nkhani ya chiwombolero, icho chapelekeka chikwenera kuyana na icho chikatayika. Adamu wati waleka kupulikira Chiuta, wakananga ndipo wakataya mwaŵi wakuŵa na umoyo waurunji. Baibolo likuti ivi vikapangiska kuti ŵana ŵa Adamu ŵasuzgikenge na kwananga na kufwa. Ntheura kuti ŵanthu ŵafwatuke ku kwananga na nyifwa, pakakhumbikwirangaso umoyo unyake waurunji. Ntheura Yesu ndiyo wakapeleka umoyo wake. (Ŵaroma 5:19; Ŵaefeso 1:7) Pakuti Chiuta wakapeleka Mwana wake kuŵa sembe yakuwombora, lekani taŵanthu tili na chigomezgo chakuzakakhala na umoyo wamuyirayira mu paradiso uyo Adamu wakataya.—Chivumbuzi 21:3-5.

Para tikughanaghanira uwemi wa sembe yakuwombora, tikumanya kuti chawanangwa cha Chiuta ichi ntchakuzirwa nadi kuluska vyawanangwa vyose. Nga umo tawonera mu nkhani iyo yajumpha, tiyeni tiwone vinthu ivyo vikupangiska sembe yakuwombora kuŵa chawanangwa chakuluska vyose.

Yikutovwira kuzakakhala kwamuyirayira. Taŵanthu tikukhumba kuti tikhalenge kwamuyirayira. (Mupharazgi 3:11) Patekha palije icho tingachita kuti tikhalenge kwamuyirayira, kweni sembe  yakuwombora yikovwira kuti ivi vizakachitike. Baibolo likuti: “Malipiro gha kwananga ni nyifwa, kweni chawanangwa icho Chiuta wakupeleka mbumoyo wamuyirayira mwa Khristu Yesu Fumu yithu.”—Ŵaroma 6:23.

Njakukhumbikwa nadi. Palije munthu wangapeleka sembe yakuwombolera ŵanthu wose. Baibolo likuti: “Mtengo wakuwombolera umoyo wawo ngwakuzirwa chomene ngwakuti ŵangawukwaniska yayi.” (Salimo 49:8) Ntheura tikakhumbikwiranga kuti Chiuta ndiyo watovwire kuti tiwombokwe ku kwananga na nyifwa. Kweni ‘taŵanthu tikuŵa ŵarunji pamaso pa Chiuta chifukwa cha sembe iyo Yesu wakapeleka.’ Ichi ntchawanangwa chakukhumbikwa nadi.—Ŵaroma 3:23, 24.

Njapanyengo yake. Baibolo likuti: “Apo tikaŵa kuti tichali ŵakwananga, Khristu wakatifwira.” (Ŵaroma 5:8) Pakuti sembe iyi yikapelekeka “apo tikaŵa kuti tichali ŵakwananga,” vikulongora kuti Chiuta wakutitemwa nangauli ndise ŵakwananga. Kweniso yikutovwira kuti tiŵe na chigomezgo nangauli tichali kusuzgika na kwananga.

Yikapelekeka na chilato chiwemi. Baibolo likuyowoya chifukwa icho Chiuta wakapeleka Mwana wake kuŵa sembe. Likuti: “Chitemwa cha Chiuta chikawoneka kwa ise mu nthowa iyi, Chiuta wakatuma Mwana wake wapadera mu charu, mwakuti tisange umoyo kwizira mwa iyo. Chitemwa chili nthena, ise tikamutemwa Chiuta yayi, kweni iyo ndiyo wakatitemwa.”—1 Yohane 4:9, 10.

Kasi mungalongora wuli kuti mukuwonga chawanangwa chakuluska vyose ichi? Pa Yohane 3:16, Yesu wakati waliyose uyo “wakupulikana mwa iyo,” ndiyo wazamuponoskeka. Baibolo likuti chipulikano, “ntchilindizga chanadi cha vinthu ivyo tikugomezga.” (Ŵahebere 11:1) Kuti tiŵe na chilindizga chanthena, tikwenera kumanya makora Chiuta na Yesu. Ntheura tikumuchiskani kuti musambire vya Yehova Chiuta uyo ni Mupi wa “chawanangwa chilichose chakufikapo,” kweniso ivyo mungachita kuti muzakakondwe na umoyo wamuyirayira.

Mungasambiraso fundo zanthena izi pa www.jw.org/tum. Ŵakaboni ŵa Yehova mbakukondwa kumovwirani. Tikugomezga kuti para mulutilirenge kusambira vya uwemi wa chawanangwa chakuluska vyose ichi, namwe muzamuyowoya kuti: “Nkhuwonga Chiuta kwizira mwa Yesu Khristu Fumu yithu!”—Ŵaroma 7:25.