Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 NKHANI YA PA CHIKOPI | MBONIWONI IZO ZIKUVUMBURA AWO ŴAKUKHALA KUCHANYA

Mafumbo Ghakukhwaskana na Awo Ŵali Kuchanya

Mafumbo Ghakukhwaskana na Awo Ŵali Kuchanya

Kasi muli kujifumbapo za kuchanya na awo ŵakukhala ku malo agha? Usange ni nthena, manyani kuti ndimwe pera yayi. Kwamba kale ŵanthu ŵakuyowoya vinandi pa nkhani iyi. Ŵanji ŵakughanaghana kuti kuchanya kuli ŵasekuru ŵithu ŵakale awo tikwenera kuŵachindika. Ndipo ŵanji ŵakuti ku malo agha, kuli ŵangelo na ŵanthu ŵawemi awo ŵali kufwa. Ndipouli ŵanyake ŵakuti kuchanya panji kuti malo ghamizimu, kuli ŵachiuta ŵanandi.

Ŵanthu ŵanandi ŵakuti tingamanya chilichose yayi chakukhwaskana na kuchanya chifukwa palije uyo wali kuwonako na kutiphalira umo kuliri. Kweni uwu mbutesi chifukwa Yesu Khristu wakaŵa kuchanya pambere wandize pa charu chapasi. Wakayowoya makora chomene ku ŵalongozgi ŵavisopa mu nyengo yakale. Iyo wakati: “Nili kukhira kufuma kuchanya kuzakachita khumbo lane chara, kweni khumbo la uyo wakanituma.” Yesu wakaphaliraso ŵapositole ŵake kuti: “Mu nyumba ya Adada muli malo ghanandi ghakukhalamo.” (Yohane 6:38; 14:2) Apa Yesu wakayoyanga za kuchanya.

Adada ŵa Yesu ni Chiuta uyo zina lake ni Yehova. Ndipo “nyumba” ya Yehova yili kuchanya. (Salimo 83:18) Ntheura palijeso munyake uyo wangatiphalira vyakuchanya kuluska Yehova na Yesu. Iwo ŵali kuvumbura vinandi vyakuchanya kwizira mu mboniwoni izo ŵakalongora ŵateŵeti ŵakugomezgeka.

Nkhani yakulondezgapo yikulongosora vichoko waka mwa ivyo Baibolo likuyowoya pa nkhani ya mboniwoni izo ŵateŵeti ŵakugomezgeka ŵakawona. Apo mukusanda mboniwoni izi, kumbukani kuti vinthu vyakuchanya ni vyakuti tingaviwona na maso panji kuvikhwaska yayi. Chiuta wakavilongora waka mu nthowa yakuti taŵanthu tingaviwona na kuvipulikiska. Mboniwoni izi zitovwirenge kumanya awo ŵakukhala kuchanya uko kuli “malo ghanandi ghakukhalamo.”