Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Gongwe la Mulinda  |  Na. 5 2017

Tili mu upharazgi na muwoli wane Tabitha

 BAIBOLO LIKUSINTHA UMOYO WA ŴANTHU

Nkhagomezganga Yayi Kuti Kuli Chiuta

Nkhagomezganga Yayi Kuti Kuli Chiuta
  • CHAKA ICHO WAKABABIKIRA: 1974

  • UKO WAKABABIKIRA: GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC

  • MBIRI YAKE: WAKAGOMEZGANGA YAYI KUTI KULI CHIUTA

UMO NKHAŴIRA KALE

Nkhababikira mu muzi unyake ku Saxony, uko kale kukachemekanga kuti German Democratic Republic (GDR). Pa banja lithu tikatemwananga chomene, ndipo ŵapapi ŵakanisambizganga kuŵa na nkharo yiwemi. GDR likaŵa boma Lachikomyunizimu, ntheura ŵanthu ŵanandi ku Saxony ŵakapempheranga viŵi yayi. Nakuti nkhagomezganga yayi kuti kuli Chiuta. Kwa vyaka 18 vyakwambilira vya umoyo wane, nkhagomezganga chomene Chikomyunizimu kweniso vyakuti Chiuta kulije.

Chifukwa wuli Chikomyunizimu chikanikondweskanga? Chifukwa nkhatemwanga chomene fundo yakuti taŵanthu tose tikuyana waka. Kweniso nkhagomezganga kuti vinthu vyose vikwenera kugaŵika mwaurunji kuti kuyana kuŵepo. Ntheura nkhajoyina kagulu ka ŵachinyamata Kachikomyunizimu. Apo nkhaŵa na vyaka 14, nkhagwiranga ntchito yakupangaso mapepara agho ghamara ntchito. Ŵalaraŵalara ŵa boma ku tawuni ya Aue ŵakakondwa chomene na ivyo nkhachitanga mwakuti ŵakanipa chawanangwa. Nangauli nkhaŵa muwukirano, kweni nkhamanyananga na ŵandyali ŵakumanyikwa. Nkhawonanga kuti nkhuchita makora chomene ndipo vinthu viniyenderenge makora.

Kweni pamasinda vinthu vikasintha. Mu 1989 ŵakawiska chiliŵa cha ku Berlin ndipo ivi vikapangiska kuti Chikomyunizimu chimare ku East Europe. Vinthu vikafika paheni chomene. Nakalinga ŵanthu ŵanandi ku GDR ŵakamba kuchita vinthu vyambura urunji. Mwachiyelezgero, ŵanthu awo ŵakakhozgeranga yayi Chikomyunizimu ŵakamba kuwoneka kuti mbapasi chomene. Ntheura nkhazizikika, na kujifumba kuti, chikuchitika ntchivichi? Asi ise ndise tikagomezganga kuti ŵanthu wose mbakuyana waka? Kasi ivyo tikagomezganga vikaŵa vyautesi? Nkhamba kwenjerwa chomene.

Ntheura nkhaleka kutangwanika na Chikomyunizimu, nkhamba kwimba kweniso kupenta. Pakuti nkhasambiranga vyakwimba, nkhakhumbanga kuti nizakalute ku yunivesite kukalutizga vyakwimba. Nkhakhumbanga kuzakaŵa wakwimba wakumanyikwa. Kweni nkhamba kuchita viheni na kuleka nkharo yiwemi iyo ŵakanisambizga. Ntheura nkhamba kuŵa na vibwezi vinandi panyengo yimoza. Namwene nkhawonanga kuti nkhukondwa na umoyo. Nangauli nkhachitanga vyose ivi, kweni nkhakondwanga yayi na umoyo. Vithuzi ivyo nkhapentanga navyo  vikalongoranga kuti nili na wofi. Nkhajifumbanga kuti, kasi umoyo wane uzamuŵa wuli munthazi? Ndipo chilato cha umoyo ntchivichi?

Nati nasanga mazgoro gha mafumbo agha, nkhazizwa chomene. Mise yinyake ku sukulu, nkhaŵa pa kagulu ako kakadumbiskananga ivyo vichitikenge munthazi. Mandy  * uyo wakaŵa Kaboni wa Yehova wakaniphalira fundo yiwemi chomene. Iyo wakati: “Andreas, para ukukhumba kuti usange mazgoro gha mafumbo ghakukhwaskana na umoyo na ivyo vichitikenge munthazi, mbwee usambire Baibolo.”

Nkhakhorwa yayi na ivyo wakaniphalira, kweni nkhawona kuti ntchiwemi kuti nisambire Baibolo. Mandy wakaniphalira kuti niŵazge chaputara 2 cha buku la Daniyeli, ndipo ivyo nkhaŵazga vikanizizika chomene. Uchimi wa mu lemba ili ukuyowoya za maufumu ghankhongono gha pa charu chose. Mandy wakanilongoraso mauchimi ghanyake agho ghakulongosora ivyo vichitikenge munthazi. Paumaliro nkhasanga mazgoro gha mafumbo agho nkhaŵa nagho. Kweni nkhajifumbanga kuti, Kasi ni njani wakalemba mauchimi agha na kuyowoya ndendende ivyo vichitikenge? Kasi vingaŵa kuti Chiuta waliko nadi?

UMO BAIBOLO LIKASINTHIRA UMOYO WANE

Mandy wakapempha Horst na Angelika awo Mbakaboni ŵa Yehova kuti ŵanovwire kupulikiska Mazgu gha Chiuta. Nkhamanya kuti Mbakaboni ŵa Yehova pera awo nyengo zose ŵakugwiliskira ntchito zina la Chiuta, Yehova. (Salimo 83:18; Mateyu 6:9) Nkhasambira kuti Yehova Chiuta wali kuŵapa ŵanthu mwaŵi wakuti ŵazakakhale mu paradiso pa charu chapasi. Lemba la Salimo 37:9 likuti: “Ŵaheni ŵazamudumulika, kweni awo ŵakugomezga Yehova ŵazamuhara charu chapasi.” Nkhakondwa chomene chifukwa nkhawona kuti waliyose wangazakasanga umoyo chikuru wakulondezga fundo za Chiuta.

Ndipouli, vikanisuzganga chomene kusintha umoyo wane na kulondezga fundo za mu Baibolo. Nkhaŵa ŵakutchuka chomene pakuti nkhaŵa wakwimba. Ivi vikanipangiska kuŵa wakujikuzga. Ntheura chakwamba nkheneranga kusambira kuŵa wakujiyuyura. Kweniso chikaŵa chipusu yayi kuti nileke viheni ivyo nkhachitanga. Nkhuwonga chomene kumanya kuti Yehova ngwakuzikira, walusungu ndipo wakuŵapulikiska wose awo ŵakuyezgayezga kusintha nkharo yawo yiheni na kulondezga fundo za mu Baibolo.

Chikomyunizimu kweniso vyakuti Chiuta kulije vikasintha umoyo wane m’paka apo nkhaŵira na vyaka 18. Kweni Baibolo ndilo lasinthirathu umoyo wane. Ivyo nasambira vyanovwira kuti nileke kwenjerwa na ivyo vichitikenge munthazi kweniso namanya kuti umoyo uli na chilato. Mu 1993, nkhabatizika na kuŵa Kaboni wa Yehova. Ndipo mu 2000, tikatorana na Tabitha, Kaboni wa Yehova uyo wakulimbikira chomene pakupharazga. Tikutangwanika chomene kovwira ŵanthu kuti ŵamanye Baibolo. Ŵanthu ŵanandi awo tikukumana nawo ŵakugomezga ivyo nane nkhagomezganga pakwamba. Nkhukondwa chomene para naŵawovwira kuti ŵamumanye makora Yehova.

UMO NASANGIRA CHANDULO

Nkhati namba kuwungana na Ŵakaboni ŵa Yehova, ŵapapi ŵane ŵakakwenyelera chomene. Kweni kufuma waka pakwamba, ŵajiwonera ŵekha umo Ŵakaboni ŵa Yehova ŵanovwilira kusintha umoyo wane. Nkhukondwa chomene kuti ŵapapi ŵane sono ŵakusambira Baibolo kweniso kuti ŵakuwungana na Ŵakaboni ŵa Yehova.

Banja lithu likwenda makora chomene chifukwa tikulondezga fundo za mu Baibolo. Mwachiyelezgero, nthengwa yithu yikwenda makora chifukwa tikulondezga fundo yakuti tikwenera kugomezgeka mu nthengwa.—Ŵahebere 13:4

Sono nkhopaso yayi vyamunthazi nesi kwenjerwa na umoyo. Nkhukondwa chomene kuti ndine yumoza wa Ŵakaboni ŵa Yehova pa charu chose awo mbamtende na ŵakukolerana. Mu gulu ili tose tikuyana waka. Nakuti ndivyo nkhakhumbanga kuti nizakawone kuti vikuchitika.

^ ndime 12 Ili ni zina lake leneko yayi.