Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Mu 1881 Gordon wakati wasanga malo ku Seychelles agho wakati ni munda wa Edeni

Kasi Charu Chapasi Chizamuŵa Nadi Paradiso?

Kasi Charu Chapasi Chizamuŵa Nadi Paradiso?

Ŵanthu ŵanandi ŵakuluta ku malo ghanyake ghakutowa chomene agho ŵakughachema “paradiso” kuti ŵakondwepo na kuluwa masuzgo. Kweni para ŵawerako, masuzgo ghakuŵa kuti ghachalipo.

Ndipouli, ŵanandi ŵakukondwa chomene na nkhani ya paradiso. Ŵanandi ŵakujifumba kuti, ‘Kasi “paradiso” wazamuŵako nadi panji ni malo waka ghakutowa? Chifukwa wuli ŵanandi ŵakukopeka? Kasi paradiso wazamuŵako nadi?’

PARADISO WAKALE

Kwa vyaka vinandi, ŵanthu ŵakukhumba kumanya vinandi vyakukhwaskana na paradiso. Ŵanthu ŵanandi ŵakukopeka na ivyo Baibolo likuyowoya vya “munda wa Edeni.” Chifukwa wuli munda wa Edeni ukaŵa wakutowa? Baibolo likuti: “Yehova Chiuta wakamezga mu dongo makuni ghose agho ghakaŵa ghawemi mu maso na ghawemi kurya.” Munda uwu ukaŵa wakutowa chomene. Chiuta “wakamezgaso khuni la umoyo pakatikati pa munda.”—Genizesi 2:8, 9.

Kweniso Baibolo likuti mu munda uwu mukaŵa milonga yinayi. Yiŵiri mwa milonga iyi yichali kumanyikwa m’paka sono, mlonga wa Tayigirisi (Hidekeli) na Yufurate. (Genizesi 2:10-14; mazgu ghamusi) Milonga yiŵiri iyi yikuthira mu nyanja ya Peresiya iyo yili mu charu icho sono ni Iraq.

Ŵanthu ŵa ku Peresiya (Iran) ŵakuzirwiska chomene paradiso. Karipeti ya ku Peresiya iyo yili ku malo ghakusungira vinthu vyakale ku Philadelphia, Pennsylvania, U.S.A., yikulongora munda wakutowa uwo uli na maluŵa na makuni, ndipo uli mu mpanda. Lizgu Lachiperesiya ilo likung’anamura “munda uwo uli mu mpanda” likung’anamuraso “paradiso,” ndipo ivi vikuyana na umo Baibolo likulongosolera munda wa Edeni.

Nakuti ŵanthu ŵakuyowoya na kulemba vinandi vyakukhwaskana na paradiso pa charu chose. Apo ŵanthu ŵakathandazgikanga pa charu chapasi, ŵakathandazgangaso nkhani ya paradiso. Ntheura pati pajumpha nyengo, ŵanandi ŵakamba kulemba na kuyowoya nga kuti nkhani ya paradiso ntchidokoni waka. Mazuŵa ghano napo, malo ghakutowa chomene ŵanthu ŵakuti ni paradiso.

KUPENJA PARADISO

Ŵanthu ŵanyake ŵakuti ŵali kusanga malo apo pakaŵa munda wa Edeni. Mwachiyelezgero, Charles Gordon, mulara wa ŵasilikari ku Britain wakati wafika ku Seychelles mu 1881, wakakondwa chomene na malo ghakutowa gha Vallée de Mai. Iyo wakati malo agha ndigho ghakaŵa munda wa Edeni. Cha m’ma 1400, Christopher Columbus wa ku Italy wati wafika pa chirwa cha Hispaniola, uko sono ni vyaru vya Dominican Republic na Haiti, nayo wakati wasangaso malo uko kukaŵa munda wa Edeni.

Buku linyake la mdauko lili na mapu ghakujumpha 190, ndipo likulongora Adamu na Eva ŵali mu munda wa Edeni. (Mapping Paradise) Mu buku ili muli mapu ghanyake ghakale agho ghakajambulika cha m’ma 1200 na Beatus wa ku Liébana. Mapu agha pachanya ghakulongora paradiso. Kweniso mapu agha ghakulongora milonga yinayi, wa “Tigirisi,” “Yufurate,” “Indus,” na “Yorodani.” Uli wose uli pa kona, panji yikwimira kuthandazgika kwa Chikhristu pa charu chose. Nangauli malo gheneko apo pakaŵa Paradiso ghakumanyikwa yayi, kweni ŵanthu ŵakuti ghakaŵa malo ghakutowa chomene.

John Milton wakulemba mapowemu wa vyaka vya m’ma 1600, wakumanyikwa chomene na powemu yake ya Paradiso Wakutayika (Paradise  Lost). Powemu iyi yili kujintha mu buku la Genizesi. Yikulongosora za kwananga kwa Adamu kweniso kuti wakachimbizgika mu Edeni. Mu powemu iyi wakalongosora za kuwezgerapo umoyo wamuyirayira pa charu chapasi, wakati: “Charu chose chapasi chizamuŵa paradiso.” Pamasinda, wakalembaso powemu yinyake ya mutu wakuti Paradiso Wakusangikaso (Paradise Regained).

KUSINTHA MAGHANOGHANO

Nadi, nkhani ya paradiso uyo wakaŵako pa charu chapasi njakumanyikwa chomene. Kweni chifukwa wuli sono ŵanthu ŵakuyizgerezga? Buku linyake likati chifukwa ntchakuti ‘ŵanthu awo ŵakuti ŵakumanya vinandi pa nkhani ya vyachisopa ŵakukanira dala kuti paradiso wakaŵako nadi pa charu chapasi.’—Mapping Paradise.

Ŵanthu ŵanandi ku mathalitchi ghawo ŵakuŵasambizga kuti paradiso wali kuchanya, wazamuŵa pa charu chapasi yayi. Ndipouli, lemba la Salimo 37:29 likuti: “Ŵarunji ŵazamuhara charu chapasi, ndipo ŵazamukhala mwenemumo muyirayira.” Pakuti pasono charu chapasi niparadiso yayi, ntchifukwa wuli tikwenera kugomezga kuti mazgu agha ghazamufiskika nadi? *

UNENESKO WAKUKHWASKANA NA PARADISO PA CHARU CHOSE CHAPASI

Yehova Chiuta uyo wakalenga Paradiso, wali kulayizga kuti wazamuzgoraso charu kuŵa paradiso. Wazamuchita wuli? Kumbukani ivyo Yesu wakalomba, wakati: “Ufumu winu wize. Khumbo linu lichitike pano pasi nga nkhuchanya.” (Mateyu 6:10) Ufumu uwu ni boma lakuchanya ilo fumu yake ni Yesu Khristu ndipo wazamuparanya maufumu ghose gha ŵanthu. (Daniyeli 2:44) Ufumu uwu uzamupangiska kuti khumbo la Chiuta lakukhwaskana na paradiso pa charu chapasi, “lichitike.”

Ntchimi Yesaya yikaphalirika kulemba umo umoyo uzamuŵira mu Paradiso. Masuzgo ghose ghazamumara. (Yesaya 11:6-9; 35:5-7; 65:21-23) Tikumupemphani kuti muŵazge mavesi agha mu Baibolo linu, kuti mumanye ivyo Chiuta wachitirenge ŵanthu awo mbakupulikira. Ŵanthu aŵa ŵazamukondwa na paradiso pa charu chapasi, mwaŵi uwo Adamu wakawutaya.—Chivumbuzi 21:3.

Kasi tikumanya wuli kuti charu chapasi chizamuŵa nadi Paradiso? Baibolo likuti: “Kuchanya nkhwa Yehova, kweni charu chapasi wali kuchipeleka ku ŵana ŵa ŵanthu.” Charu chapasi chizamuŵa nadi Paradiso chifukwa “Chiuta uyo wakuteta yayi, wakalayizga kale chomene.” (Salimo 115:16; Tito 1:2) Ntheura Baibolo latilayizga viwemi chomene, Paradiso wamuyirayira.

^ ndime 15 Ntchakukondweska kumanya kuti nanga ni Koran, pa sura 21 vesi 105, Al-Anbiya’ [Zintchimi], zikati: “Ŵanthu Ŵane awo mbarunji ŵazamuhara charu chapasi.”