KASI MUKUTI WULI?

Kasi ni khumbo la Chiuta kuti taŵanthu tifwenge? Baibolo likuti: [Chiuta] wazamufyura masozi ghose ku maso ghawo, ndipo nyifwa yizamuŵakoso yayi.”Chivumbuzi 21:4.

Magazini iyi yikulongosora ivyo Baibolo likuyowoya pa nkhani ya umoyo na nyifwa.