Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Gongwe la Mulinda—Lakusambira pa Mpingo  |  July 2016

Pharazgani Makani Ghawemi gha Lusungu Lukuru lwa Chiuta

Pharazgani Makani Ghawemi gha Lusungu Lukuru lwa Chiuta

‘Tichitire ukaboni mwakukwana makani ghawemi gha lusungu lukuru lwa Chiuta.’—MIL. 20:24.

SUMU: 101, 84

1, 2. Kasi Paulosi wakalongora wuli kuti wakuwonga lusungu lukuru lwa Chiuta?

PAULOSI wakalemba kuti: “Lusungu lwake lukuru ulo [Chiuta] wakanilongora lukawa pawaka yayi.” (Ŵazgani 1 Ŵakorinte 15:9, 10.) Paulosi wakamanyanga kuti ngwakwenelera yayi kuti Chiuta wamulongore lusungu chifukwa pakwamba wakatambuzganga Ŵakhristu.

2 Paulosi wati wakhala pachoko waka kufwa, wakalembera Timote kuti: “Nkhuwonga Fumu yithu Khristu Yesu, uyo wakanipa nkhongono chifukwa wakawona kuti ndine wakugomezgeka pakunipa uteŵeti.” (1 Tim. 1:12-14) Kasi Paulosi wakanenanga uteŵeti wuli? Paulosi wakaphalira ŵalara ŵa mpingo wa Efeso kuti: “Nkhuwona umoyo wane kuti ngwambura kuzirwa kwa ine. Chinthu chakuzirwa kwa ine ntchakuti nimalizge kuchimbira pa chiphalizgano na uteŵeti uwo nkhapokera kwa Fumu Yesu, kuti nichitire ukaboni mwakukwana makani ghawemi gha lusungu lukuru lwa Chiuta.”Mil. 20:24.

3. Kasi Paulosi wakapika mulimo wuli wapadera? (Wonani chithuzi chakwamba.)

 3 Kasi “makani ghawemi” agho ghakuvumbura lusungu lukuru lwa Chiuta ni nga? Paulosi wakaphalira Ŵakhristu ŵa ku Efeso kuti: “Muli kupulika nadi kuti nili kupika uteŵeti wakuti nimovwirani kuti musange chandulo na lusungu lukuru lwa Chiuta.” (Efe. 3:1, 2) Paulosi wakapika mulimo wakupharazga makani ghawemi ku ŵanthu ŵamitundu, awo ŵakaŵa Ŵayuda yayi. Ŵanthu aŵa nawo ŵakeneranga kusambizgika kuti ŵaŵe mu gulu la awo ŵazamuwusa na Khristu mu Ufumu wa Mesiya. (Ŵazgani Ŵaefeso 3:5-8.) Paulosi wakalimbikiranga chomene ntchito yakupharazga ndipo wakalongora kuti lusungu ulo Chiuta wakamulongora “lukawa pawaka yayi.” Ntheura Ŵakhristu wose mazuŵa ghano ŵakwenera kuyezga Paulosi pa nkhani ya kulimbikira kupharazga.

KASI LUSUNGU LUKURU LWA CHIUTA LIKUTICHISKA KUCHITACHI?

4, 5. Chifukwa wuli “makani ghawemi gha Ufumu” ndiwoso ni makani ghawemi gha “lusungu lukuru lwa Chiuta”?

4 Mu mazuŵa ghaumaliro agha, tapika mulimo wakupharazga ‘makani ghawemi gha Ufumu, . . . mu charu chose chapasi kuti uŵe ukaboni ku mitundu yose.’ (Mat. 24:14) Makani ghawemi gha Ufumu agho tikupharazga ndiwoso ni “makani ghawemi gha lusungu lukuru lwa Chiuta.” Vili nthena chifukwa chakuti vitumbiko vyose ivyo tizamusanga mu Ufumu wa Chiuta, tizamuvisanga chifukwa cha lusungu lukuru lwa Chiuta. (Efe. 1:3) Nga ni Paulosi, kasi nase waliyose payekha, tikulimbikira kupharazga kulongora kuti tikuwonga lusungu lukuru lwa Yehova?—Ŵazgani Ŵaroma 1:14-16.

5 Mu nkhani iyo yajumpha, tikasambira kuti nangauli ndise ŵakwananga, kweni tikusanga vitumbiko vinandi chifukwa cha lusungu lukuru lwa Yehova. Ntheura nase tili na ngongoli yakuti tipharazgire ŵanthu wose kuti ŵamanye umo Yehova wakulongolera lusungu lwake na umo lusungu ulu lungaŵawovwilira waliyose payekha. Kasi tingaŵawovwira wuli ŵanji kuti nawo ŵawongenge lusungu lukuru lwa Chiuta?

TIPHARAZGENGE VYA SEMBE YAKUWOMBORA

6, 7. Kasi tikupharazga wuli makani ghawemi gha lusungu lukuru lwa Chiuta para tikuyowoya za sembe yakuwombora?

6 Tikukhala mu charu icho chikulekelera nkharo ziheni ndiposo soni nazo ŵanthu ŵalije. Ŵanandi ŵakumanya yayi kuti kwananga ni vichi, kweniso kuti ŵakukhumbikwira kuwomboleka ku uzga wakwananga. Kweni ŵanthu ŵanyake ŵakumanya kuti munthu wangaŵa wakukondwa yayi usange wakulutilira kuchita kwananga. Ŵanandi ŵakuchita kusambizgika na Ŵakaboni ŵa Yehova kuti ŵamanye. Ŵanthu awo ŵali na mtima uwemi ŵakupembuzgika para ŵamanya kuti Yehova wakatuma Mwana wake kuti wazakatiwombore ku kwananga na nyifwa chifukwa cha chitemwa na lusungu lwake lukuru.—1 Yoh. 4:9, 10.

7 Apo Paulosi wakalongosoranga za Mwana wakutemweka wa Yehova, wakati: ‘Mwa iyo [Yesu] tafwatulika na chiwombolero kwizira mu ndopa zake, ndipo tikugowokereka kwananga kwithu, mwakuyana na usambazi wa lusungu lukuru [lwa Yehova].’ (Efe. 1:7) Sembe ya Yesu ni nthowa yikuru chomene iyo Yehova walongolera kuti wakutitemwa mwakuyana na usambazi wa lusungu lwake lukuru. Ntchakukondweska kuti para tili na chipulikano mu ndopa za Yesu, zakwananga zithu zikugowokereka ndipo tikuŵa na njuŵi yituŵa. (Heb. 9:14) Iyi ni nkhani yiwemi nadi.

 TOVWIRE ŴANTHU KUŴA PAUBWEZI NA CHIUTA

8. Chifukwa wuli ŵanthu ŵakwananga ŵakwenera kuphemana na Chiuta?

8 Tili na udindo wakovwira ŵanthu kumanya kuti ŵangaŵa paubwezi na Mlengi wawo, Yehova. Yehova wakuwona wose awo ŵalije chipulikano mu sembe ya Yesu, kuŵa ŵalwani ŵake. Yohane wakalemba kuti: “Uyo wakupulikana mwa Mwana wali na umoyo wamuyirayira. Uyo wakuleka kupulikira Mwana wazamuwona umoyo chara, kweni ukali wa Chiuta ukukhalilira pa iyo.” (Yoh. 3:36) Ntheura ntchakukondweska chomene kuti sembe ya Yesu yikutovwira kuti tiphemane na kuŵa paubwezi na Chiuta. Paulosi wakati: “Imwe mukaŵa kutali ndiposo mukaŵa ŵalwani [ŵa Chiuta], chifukwa maghanoghano ghinu ghakaŵa pa milimo yiheni. Sono wamuphemaniskaniso kwizira mu thupi la nyama la mwana wake uyo wakafwa.”—Kol. 1:21, 22.

9, 10. (a) Kasi Yesu wali kupeleka mulimo wuli kwa Ŵakhristu ŵakuphakazgika? (b) Kasi ŵamberere zinyake ŵakovwira wuli Ŵakhristu ŵakuphakazgika?

9 Khristu wali kupeleka “uteŵeti wa kuphemaniska” ku Ŵakhristu ŵakuphakazgika. Pakulongosora za uteŵeti uwu, Paulosi wakalembera Ŵakhristu ŵakuphakazgika kuti: “Kweni vinthu vyose vikufuma kwa Chiuta, uyo wakatiphemaniska ise kwa iyo kwizira mwa Khristu ndipo wakatipa uteŵeti wa kuphemaniska. Uteŵeti wake ngwakuti, tipharazge kuti Chiuta wakaphemaniskanga charu kwa iyo kwizira mwa Khristu, kwambura kukumbuka kwananga kwawo, ndipo wali kutipa uthenga wa kuphemaniska. Ntheura ndise ŵakazembe mu malo gha Khristu, nga ni para Chiuta wakuŵeyelera kwizira mwa ise. Pakuŵa mu malo gha Khristu tikuŵeya kuti: ‘Phemanani na Chiuta.’”—2 Kor. 5:18-20.

10 ‘Ŵamberere zinyake’ ŵakuwona kuti ni mwaŵi ukuru chomene kovwira ŵabali ŵa Khristu mulimo wakupharazga. (Yoh. 10:16) Iwo ŵakuteŵetera nga ni mathenga ndipo ŵakuchita mulimo ukuru chomene wakupharazga na kusambizga ŵanthu unenesko. Kweniso ŵakovwira ŵanthu kuti waliyose waŵe paubwezi na Yehova. Mulimo uwo ŵamberere zinyake ŵakuchita ngwakuzirwa chomene pakuti ŵakuchitira “ukaboni mwakukwana makani ghawemi gha lusungu lukuru lwa Chiuta.”

TIPHARAZGENGE KUTI CHIUTA WAKUPULIKA MALUROMBO

11, 12. Chifukwa wuli ŵanthu ŵakwenera kumanya uwemi wakulomba kwa Yehova?

11 Ŵanthu ŵanandi ŵakulomba waka kwa Chiuta kuti ŵajipulike makora. Kweni ŵakugomezga yayi kuti Chiuta wakupulika malurombo ghawo. Ntheura ŵakwenera kusambizgika kuti ŵamanye kuti Yehova ni Chiuta uyo ‘wakupulika malurombo.’ Davide wakati: “Imwe ŵakupulika malurombo, ŵanthu ŵa mitundu yose ŵizenge kwa imwe. Mphuvya zane zaninyekezga, kweni imwe mukuwundira maubudi ghithu.”—Sal. 65:2, 3.

12 Yesu wakaphalira ŵasambiri ŵake kuti: “Usange mukulomba kanthu mu zina lane, nizamukachita.” (Yoh. 14:14) Lemba ili likung’anamura chilichose icho chikukolerana na khumbo la Yehova. Yohane wakalemba mazgu ghakukhozga ghakuti: “Ichi ntchigomezgo icho tili nacho mwa iyo, chakuti kanthu kalikose ako tingalomba mwakuyana na khumbo lake, wakutipulika.” (1 Yoh. 5:14) Tili na mwaŵi ukuru chomene wakusambizga ŵanthu kumanya kuti lurombo lukutovwira kujipulika makora pera yayi, kweniso lukutovwira kuti “tisendelere ku chitengo cha” Yehova “uyo wali na lusungu lukuru.” (Heb. 4:16) Para tikusambizga ŵanthu kuti ŵalombenge  munthowa yakwenelera, kwa Munthu wakwenelera, na vinthu vyakwenelera, ŵasendelerenge kwa Yehova ndipo ŵasangenge chipembuzgo para ŵasangana na masuzgo.—Sal. 4:1; 145:18.

LUSUNGU LUKURU MU CHARU CHIPHYA

13, 14. (a) Kasi ŵakuphakazgika ŵali na mwaŵi wuli? (b) Kasi ni mulimo wuli wakuzirwa uwo ŵakuphakazgika ŵazamuchitira ŵanthu?

13 Yehova walutilirenge kulongora lusungu lwake lukuru nanga ni mu charu chiphya. Iyo wali kupeleka mwaŵi wakuti Ŵakhristu ŵakukwana 144,000, ŵakalamulire pamoza na Khristu mu Ufumu wake kuchanya. Pakuyowoya za mwaŵi uwu, Paulosi wakati: “Chiuta ngwalusungu chomene, ndipo chifukwa cha chitemwa chake chikuru icho wakatilongora, wakatizgora ŵamoyo pamoza na Khristu, nanga ni apo tikaŵa ŵakufwa chifukwa cha kwananga. Mwaponoskeka na lusungu lwake lukuru. Ndipo wakatiwuskira pamoza na kutikhazika pamoza mu malo ghakuchanya pakuti tili mu umoza na Khristu Yesu, mwakuti mu nyengo iyo yikwiza, wazakalongore usambazi wake ukuru na lusungu lwake lukuru, apo wazamutichitira vinthu viwemi ise tili mu umoza na Khristu Yesu.”—Efe. 2:4-7.

14 Tikumanya vitumbiko vyose yayi ivyo Yehova wazamupeleka ku Ŵakhristu ŵakuphakazgika para ŵamba kuwusa na Khristu kuchanya. (Luka 22:28-30; Fil. 3:20, 21; 1 Yoh. 3:2) Yehova wazamuŵalongora “usambazi wake ukuru na lusungu lwake lukuru.” Ŵakhristu ŵakuphakazgika ŵamuŵa “Yerusalemu Muphya,” kweniso mwali wa Khristu. (Chivu. 3:12; 17:14; 21:2, 9, 10) Iwo ŵazamovwirana na Yesu pa mulimo wakuchizga “mitundu” ku wuzga wakwananga na nyifwa na kuŵazgora kuŵa ŵarunji.—Ŵazgani Chivumbuzi 22:1, 2, 17.

15, 16. Kasi Yehova wazamulongora wuli lusungu lwake lukuru mu charu chiphya?

15 Pa Ŵaefeso 2:7, tikuŵazga kuti Yehova wazamutilongora lusungu lwake lukuru “mu nyengo iyo yikwiza,” kung’anamura mu charu chiphya. Ntheura mu charu chiphya, waliyose wazamuwona ‘usambazi ukuru wa Yehova na lusungu lwake lukuru.’ (Luka 18:29, 30) Yehova wazamuwuska ŵanthu ŵakufwa kufuma ku “malaro,” icho chizamulongora kuti Yehova wali na lusungu lukuru nadi. (Yobu 14:13-15; Yoh. 5:28, 29) Ŵanthu wose ŵakugomezgeka awo ŵakafwa pambere Yesu wandize pa charu chapasi, kweniso Ŵakhristu ŵakugomezgeka awo ŵakufwa sono, ŵazamuwuskika kuti ŵalutilire kuteŵetera Yehova.

16 Ŵanthu mamiliyoni ghanandi awo ŵali kufwa kwambura kumanya Chiuta nawo ŵazamuwuskika. Iwo ŵazamupika mwaŵi wakuti ŵasambire vya Yehova na kujilambika ku muwuso wake. Yohane wakalemba kuti: “Nkhawona ŵakufwa, ŵakuru na ŵachoko ŵimilira panthazi pa chitengo ichi, ndipo mipukutu yikajulika. Kweni mupukutu unyake ukajulika, uwu ni mupukutu wa umoyo. Ndipo ŵakufwa ŵakeruzgika kuyana na milimo yawo iyo yikalembeka mu mipukutu. Ndipo nyanja yikapeleka ŵakufwa awo ŵakaŵa mwenemumo, ndipo nyifwa na Dindi vikapeleka ŵakufwa awo ŵakaŵa mwenemumo, ndipo waliyose wakeruzgika kwakuyana na milimo yake.” (Chivu. 20:12, 13) Awo ŵazamuwuka ŵazamusambizgika kulondezga fundo za Chiuta izo zili mu Baibolo. Kweniso ŵazamukhumbikwira kulondezga malango ghaphya ghakulembeka mu “mipukutu” agho ghazamulongosoranga umo ŵanthu ŵakwenera kukhalira mu charu chiphya. Fundo za  mu mipukutu iyi nazo zizamuvumbura lusungu lukuru lwa Yehova.

TILUTILIRE KUPHARAZGA MAKANI GHAWEMI

17. Kasi tikwenera kukumbukira fundo wuli para tikupharazga?

17 Apo charu ichi chikusendelera kuumaliro, mulimo withu ukuru ngwakupharazga makani ghawemi gha Ufumu. (Mrk. 13:10) Palije uyo wangasuska kuti makani ghawemi ghakuvumbura lusungu lukuru lwa Yehova. Fundo iyi ndiyo nyengo zose tikwenera kuyikumbukira para tikupharazga. Chilato chithu chikuru ntchakuti tipeleke ntchindi kwa Yehova. Tikumupa ntchindi para tikuphalira ŵanthu kuti vitumbiko vyose ivyo Yehova watilayizga vikulongora lusungu lwake lukuru.

Limbikirani kupharazga nga mbateŵeti “ŵawemi ŵa lusungu lukuru lwa Chiuta.”—1 Pet. 4:10 (Wonani ndime 17-19)

18, 19. Kasi tikuthuwuska wuli lusungu lukuru lwa Yehova?

18 Para tikupharazga, tikwenera kulongosolera ŵanthu kuti mu Ufumu wa Khristu, ŵanthu wose ŵazamusanga vitumbiko vinandi kwizira mu sembe ya Yesu. Kweniso mukuluta kwa nyengo, ŵanthu ŵamuzgoka ŵarunji. Baibolo likuti: “Chilengiwa chizamufwatuka ku wuzga wa kuvunda na kuŵa na wanangwa wauchindami wa ŵana ŵa Chiuta.” (Rom. 8:21) Vyose ivi vizamuchitika chifukwa cha lusungu lukuru lwa Yehova.

19 Tili na mwaŵi wakuphalirako ŵanyithu ivyo Yehova wakutilayizga pa lemba la Chivumbuzi 21:4, 5. Lemba ili likuti: “[Chiuta] wazamufyura masozi ghose ku maso ghawo, ndipo nyifwa yizamuŵakoso yayi. Kuzamuŵavya kutengera panji kulira, kutampha nesi vyakuŵinya. Vinthu vyakale vyafumapo. [Yehova] uyo wakakhala pa chitengo wakati: ‘Wonani! Nkhupanga vinthu vyose kuŵa viphya.’ Kweniso wakati: ‘Lemba, chifukwa mazgu agha ngakugomezgeka na ghaunenesko.’” Para tikulimbikira kupharazga makani ghawemi ku ŵanji, tikuthuwuska nadi lusungu lukuru lwa Yehova.