Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Gongwe la Mulinda—Lakusambira pa Mpingo  |  September 2016

Limbikirani Kuti Yehova Wamutumbikani

Limbikirani Kuti Yehova Wamutumbikani

“Walimbana na Chiuta na ŵanthu ndipo waluska.”—GEN. 32:28.

SUMU: 60, 38

1, 2. Kasi ŵateŵeti ŵa Yehova ŵakulimbana na masuzgo wuli?

KUFUMA waka pa Abelu m’paka sono, ŵateŵeti wose ŵakugomezgeka ŵa Yehova ŵakusangana na masuzgo ghanandi. Mpositole Paulosi wakalembera Ŵakhristu ŵa ku Hebere kuti ŵakwenera ‘kuzizipizga viyezgo vinandi na visuzgo’ kuti Yehova walutilire kuŵatemwa na kuŵatumbika. (Heb. 10:32-34) Paulosi wakayaniska masuzgo agho Ŵakhristu ŵakusangana nagho na masuzgo agho ŵanthu ŵakuchita maseŵera nga nkhuchimbira, kuwiskana pasi, na nkhonya ŵakusangana nagho. (Heb. 12:1, 4) Mazuŵa ghano tili pa chiphalizgano chakuluta ku umoyo wamuyirayira. Tikulimbana na ŵakususka awo ŵakukhumba kutitimbanizga, kutiwiskira pasi, kutitimba, kutitondeska kuŵa ŵakukondwa, kweniso kuti tizakatondeke kusanga vitumbiko vyamunthazi.

2 “Tikulimbana” na Satana kweniso charu chake chiheni ichi. (Efe 6:12) Ntheura ntchiwemi kuzizipizga kuti tilutilire ‘kugadabura vinthu vyakukhora chomene’ vya charu. Vinyake mwa vinthu ivi, ni visambizgo vyautesi, vinjeru vya charu, kweniso vizgoŵi viheni nga  uzaghali, kukhweŵa hona, kuloŵera, na kumwa mankhwala ghakutimbanizga wongo. Kweniso tikwenera kulutilira kulimbana na mathupi ghithu ghakwananga.—2 Kor. 10:3-6; Kol. 3:5-9.

3. Kasi Yehova wakutisambizga wuli kuti tilimbane na ŵalwani ŵithu?

3 Kasi ntchamachitiko kuthereska Satana, charu chiheni, kweniso mathupi ghithu ghakwananga? Enya, kweni pakukhumbikwira kulimbalimba kuti tithereske. Paulosi wakajiyelezgera na munthu uyo wakuchita maseŵera ghankhonya ndipo wakati: “Umo nkhuponyera mafayiti nkhuponya kuti nileke kutimba mu mphepo.” (1 Kor. 9:26) Munthu wankhonya wakutimba mulwani wake. Nase tikwenera kutimbana na ŵalwani ŵithu. Yehova wakutisambizga na kutovwira kuti tithereske ŵalwani ŵithu. Iyo wakutipa ulongozgi kwizira mu Mazgu ghake uwo ukutovwira kuti tileke kupwetekeka apo tikulimbana na ŵalwani ŵithu. Kweniso wakutovwira kwizira mu mabuku ghakulongosora Baibolo, maungano gha mpingo, gha dera na gha chigaŵa. Kasi imwe mukugwiliskira ntchito ivyo mukusambira? Usange mukutondeka kuvigwiliskira ntchito, ndikuti ‘mukutimba waka mu mphepo’ na kutondeka kulimbana na ŵalwani ŵinu.

4. Kasi tingachita wuli kuti tileke kuthereskeka na uheni?

4 Nyengo zinyake, ŵalwani ŵithu ŵangalimbana nase pa nyengo iyo takhazganga yayi panji pa nyengo iyo talopwa. Ntheura tikwenera kuŵa maso nyengo zose. Baibolo likutichenjezga kuti: “Mungazomeranga yayi kuti uheni umuthereskani, kweni lutilirani kuchita uwemi kuti muthereske uheni.” (Rom. 12:21) Mazgu ghakuti “mungazomeranga yayi kuti uheni umuthereskani,” ghakulongora kuti tingakwaniska kuthereska uheni. Ivi vingachitika pekha para nyengo zose tikulutilira kulimbana na uheni. Para tikuleka kuŵa maso kweniso kulimbana na Satana, charu chake chiheni, na mathupi ghithu ghakwananga, mbwenu tithereskekenge. Ntheura tileke kuzomerezga kuti Satana walopweske mawoko ghithu na kutithereska.—1 Pet. 5:9.

5. (a) Kasi tikwenera kuchita vichi kuti Yehova watitumbike? (b) Kasi mu nkhani iyi tidumbiskanenge vichi?

5 Tikwenera kumanya chifukwa icho tikulimbanirana na ŵalwani ŵithu kuti tiŵathereske. Chiuta wangatitemwa na kutitumbika para nyengo zose tikukumbuka mazgu gha pa Ŵahebere 11:6. Lemba ili likuti: “Uyo wakusendelera kwa Chiuta wakwenera kugomezga kuti waliko ndipo wakuŵapa njombe awo ŵakumupenja na mtima wose.” Mazgu gha Chigiriki agho ghali kung’anamulika kuti “kumupenja na mtima wose,” ghakulongora kuti munthu wakwenera kuŵikapo mtima pa chinthu chinyake. (Mil. 15:17) Baibolo likuyowoya za ŵanalume na ŵanakazi awo ŵakaŵikapo mtima pakuteŵetera Yehova ndipo ŵakatumbikika. Mu nkhani iyi, tidumbiskanenge za Yakhobe, Rakelo, Yosefe na Paulosi, awo ŵakasangana na masuzgo pakuteŵetera Yehova. Kweni iwo ŵakazizipizga ndipo paumaliro Yehova wakaŵatumbika. Kasi nase tingachita wuli kuti Yehova watitumbike?

YEHOVA WAKUTUMBIKA AWO ŴAKUZIZIPIZGA

6. Kasi ntchivichi icho chikawovwira Yakhobe kulutilira kulimbana na mungelo, ndipo wakatumbikika wuli? (Wonani chithuzi chakwamba.)

6 Yakhobe wakazizipizga masuzgo chifukwa wakatemwanga chomene Yehova, kuzirwiska vinthu vyauzimu, kweniso wakagomezganga kuti Yehova watumbikenge nadi mphapu yake nga umo wakamulayizgira. (Gen. 28:3, 4) Yakhobe wakagomezgeka umoyo wake wose. Wakachita vyose ivyo wangakwaniska kuti wasange vitumbiko vya Yehova. Nakuti apo wakaŵa na vyaka 100 wakalimbana na mungelo kuti wamutumbike. (Ŵazgani Genizesi 32:24-28.) Kasi Yakhobe wakate wakwaniskenge kulimbana na mungelo payekha? Chara! M’malo mwake, Yakhobe  wakasimikizga kuti Yehova wamovwirenge, lekani wakalutilira kulimbana na mungelo. Yehova wakamutumbika nadi chifukwa cha chitatata chake. Kufuma waka pa nyengo iyi, Yakhobe wakamba kuchemeka Israyeli. Zina ili likung’anamura “Wakulimbana (Wachitatata) na Chiuta.” Nase tikukhumba kuti Chiuta watitumbike na kutitemwa nga umo wakachitira na Yakhobe.

7. (a) Kasi Rakelo wakasangana na suzgo wuli? (b) Ntchivichi chikamovwira kuti waleke kutaya mtima, ndipo wakatumbikika wuli?

7 Rakelo muwoli wakutemweka wa Yakhobe, wakalindiliranga mwakunweka umo Yehova wafiskirenge ivyo wakalayizga mfumu wake. Kweni pakuti Rakelo wakaŵavya mwana, wakawonanga nga kuti layizgo ili lingafiskika yayi. Mu nyengo yakale, kuŵavya mwana, likaŵanga suzgo likuru chomene. Kasi Rakelo wakachita wuli kuti wasange nkhongono na kulutilira kuzizipizga masuzgo agho ghakajumpha msinkhu wake? Iyo wakataya mtima chara. M’malo mwake, wakalutilira kulomba kwa Yehova na mtima wose. Yehova wakapulika malurombo ghakuŵeyelera gha Rakelo, ndipo wakamupa ŵana. Lekani Rakelo wakayowoya mwakukondwa kuti: “Nalimbana nayo . . . ndipo naluska.”—Gen. 30:8, 20-24.

8. Kasi Yosefe wakasangana na masuzgo wuli ndipo tikusambirapo vichi?

8 Ivyo Yakhobe na Rakelo ŵakachita, vikawovwira chomene mwana wawo Yosefe apo wakayezgekanga. Apo Yosefe wakaŵa na vyaka 17, vinthu vikasintha chomene pa umoyo wake. Ŵakuru ŵake ŵakamuchitiranga sanji, ntheura ŵakamuguliska ku wuzga. Pamanyuma, wakaŵikika mu jele ku Eguputo na kukhalamo kwa vyaka vinandi chifukwa cha mulandu wautesi. (Gen. 37:23-28; 39:7-9, 20, 21) Yosefe wakagongowa yayi, nesi kuŵasungira chigwinini ŵakuru ŵake na kughanaghana za kuwezgera. M’malo mwake, iyo wakaŵikapo mtima kukhozga ubwezi wake na Yehova. (Lev. 19:18; Rom. 12:17-21) Nase tikusambirapo kanthu pa ivyo Yosefe wakachita. Tileke kuthera chifukwa cha masuzgo agho tikasangana nagho apo tikaŵa ŵana, panji agho tingasangana nagho sono. Tikwenera kugomezga kuti para tilutilirenge kuzizipizga Yehova wazamutitumbika.—Ŵazgani Genizesi 39:21-23.

9. Kasi tikwenera kuchitachi kuti nase Yehova watitumbike nga umo wakatumbikira Yakhobe, Rakelo, na Yosefe?

9 Kasi imwe mukukumana na masuzgo wuli? Kasi ŵanji ŵakumuchitirani vinthu mwambura urunji, kumutinkhani chifukwa cha mtundu winu, kweniso kumuyowoyerani uheni? Kasi ŵanji ŵakumupusikizgirani nkhani zinyake chifukwa cha sanji? M’malo mwa kulopweska waka woko linu na kuthera, mungachita makora kukumbuka ivyo wakachita Yakhobe, Rakelo, na Yosefe kuti ŵalutilire kuteŵetera Yehova mwakukondwa. Chiuta wakaŵatumbika chifukwa nyengo zose ŵakazirwiskanga vinthu vyauzimu. Iwo ŵakalutilira kuzizipizga ndipo nyengo zose ŵakalombanga kwa Yehova na mtima wose na kuchita ivyo ŵakalombanga. Tili ku umaliro chomene wa mazuŵa ghaumaliro agha. Ntheura tikwenera kulutilira kuŵa na chigomezgo chakukhora kuti vyose ivyo Yehova watilayizga vifiskikenge nadi. Kasi namwe mulutilirenge kuŵa na chitatata kuti Yehova wamutumbikani?

LIMBIKIRANI KUTI MUTUMBIKIKE

10, 11. (a) Kasi tikwenera kuchita vichi kuti Chiuta watitumbike? (b) Kasi ntchivichi icho chingatovwira kuti tisankhenge mwamahara vyakuchita?

10 Kasi ni vinthu wuli vinyake ivyo tingalimbana navyo apo tikukhumba kuti Yehova watitumbike? Tose tikulimbana na mathupi ghithu ghakwananga. Ŵanji ŵakwenera kuŵikapo mtima kuti ŵambe kuwona kuti ntchito yakupharazga njakuzirwa chomene. Ŵanji ŵakuzizipizga suzgo la ulwari, kweniso phukwa. Kweniso ŵanji chikuŵaŵira chinonono kugowokera munthu uyo waŵabudira. Kwali tateŵetera Yehova  kwa utali wuli, tose tikwenera kulutilira kulimbana na vinthu ivyo vingatitondeska kuteŵetera Yehova. Iyo wakutumbika ŵateŵeti ŵake wose ŵakugomezgeka.

Kasi mukulimbikira kuti Chiuta wamutumbikani? (Wonani ndime 10, 11)

11 Kuyowoya unenesko, ntchipusu yayi nyengo zose kusankha vinthu mwamahara na kulutilira kuteŵetera Yehova mwakugomezgeka. Nyengo zinyake mtima withu ungatipuluska kuti tipange vinthu ivyo Yehova wakutinkha. (Yer. 17:9) Para mukuwona kuti vikumutondani kuchita vinthu ivyo Yehova wakukhumba, lombani mzimu utuŵa wa Yehova kuti umovwirani. Lurombo kweniso mzimu utuŵa vingamovwirani kuti nyengo zose muchitenge vinthu ivyo vikukondweska Chiuta ndipo wamutumbikaninge. Nyengo zose muchitenge ivyo mukulomba. Mungachita makora kuŵazga Baibolo zuŵa lililose, ŵani na nyengo yakusambira pamwekha, kweniso muŵenge na Nyengo Yakusopera ya Mbumba.—Ŵazgani Salimo 119:32.

12, 13. Kasi Yehova wakawovwira wuli mubali na mudumbu munyake awo ŵakalimbananga na makhumbiro ghaheni?

12 Mazgu gha Chiuta, mzimu wake utuŵa na mabuku ghithu, vikovwira chomene ŵabali na ŵadumbu ŵanandi kuti ŵatonde makhumbiro ghaheni. Muwukirano munyake wakaŵerenga nkhani ya mutu wakuti, “Kodi Mungalimbane Bwanji ndi Zilakolako Zoipa?” mu Wukani! ya Chichewa ya Disembala 8, 2003 peji 20-21. Kasi nkhani iyi yikamovwira wuli? Iyo wakati: “Nkhulimbana na makhumbiro ghaheni. Nkhati naŵerenga nkhani iyi, nkhawona kuti suzgo ili ndikuru ndipo ndine pera yayi nkhulimbana nalo.  Ŵabali na ŵadumbu ŵanyake nawo ŵakulimbana na suzgo ili.” Muwukirano uyu wakasangaso chandulo na nkhani yakuti, “Kodi Mulungu Amavomereza Makhalidwe a Kugonana Kwachilendo?” mu Wukani! ya Chichewa ya Okutobala 8, 2003, peji 13-15. Wukani! iyi yikayowoya kuti ku ŵanthu ŵanyake suzgo ili lili nga ni “munga mu thupi.” (2 Kor. 12:7) Awo ŵakulutilira kulimbana na makhumbiro ghaheni kuti ŵakondweske Chiuta, ŵakugomezga kuti vinthu vizamusintha munthazi. Muwukirano uyu wakayowoyaso kuti: “Ntheura nkhuwona kuti zuŵa lililose ningaŵa wakugomezgeka kwa Yehova. Nkhuwonga chomene kuti Yehova wakugwiliskira ntchito gulu lake kutovwira kuzizipizga na kulutilira kuŵa ŵakugomezgeka mu charu chiheni ichi.”

13 Mudumbu munyake wa ku United States wakalemba kuti: ‘Nkhumuwongani kuti nyengo zose mukutipa chakurya chauzimu pa nyengo yakwenelera. Kanandi nkhuwona nga kuti nkhani izo zikusangika mu mabuku ghithu zikulembekera waka ine. Nalimbana na makhumbiro ghaheni agho ghakukwiyiska Yehova kwa vyaka vinandi. Nyengo zinyake nkhughanaghana vyakuthera waka. Nkhumanya kuti Yehova ngwalusungu ndipo wakugowokera. Kweni para nkhughazomerezga makhumbiro ghaheni, Yehova wanganovwira yayi. Nkhondo yakulimbana na makhumbiro ghaheni yakhwaska chomene umoyo wane. Nati naŵerenga nkhani yakuti, “Kasi Muli Na ‘Mtima Wakumanya’ Yehova?” mu Gongwe la Mulinda la Malichi 15, 2013, nkhawona kuti Yehova wakukhumba nadi kunovwira.’

14. (a) Kasi Paulosi wakawonanga wuli makhumbiro ghaheni gha thupi lake? (b) Kasi nase tingatonda wuli makhumbiro ghaheni?

14 Ŵazgani Ŵaroma 7:21-25. Paulosi wakamanyanga kuti ntchinonono chomene kulimbana na makhumbiro ghaheni gha thupi lithu lakwananga. Ndipouli, iyo wakaŵa na chigomezgo kuti wangatonda para wakuthemba Yehova na kuŵa na chipulikano mu sembe yakuwombora ya Yesu. Ise ke? Nase tingatonda makhumbiro ghaheni gha thupi lithu lakwananga. Kasi tingatonda wuli? Tileke kuthemba nkhongono zithu. Kweni nga ni Paulosi, tikwenera kuthemba chomene Yehova na kuŵa na chipulikano mu sembe yakuwombora ya Yesu.

15. Kasi lurombo lungatovwira wuli?

15 Nyengo zinyake Yehova wakuzomerezga kuti tisangane na masuzgo kuti wawone umo ise tingachitira na masuzgo agho. Mwachiyelezgero, kasi ise panji munyake mu mbumba yithu ni mulwari chomene? Kasi tingachita wuli usange tawona kuti urunji ukusoŵa pa malo ghanyake? Tingalongora kuti tikugomezga chomene Yehova para tikumuŵeyelera mu lurombo kuti watipe nkhongono kuti tilutilire kugomezgeka na kumuteŵetera mwakukondwa. (Fil. 4:13) Ivyo vikuchitikira ŵateŵeti ŵa Yehova kwamba kale, vikulongora kuti lurombo lungatovwira kuti nyengo zose tiŵenge na nkhongono zakuzizipizgira masuzgo.

LIMBIKIRANI KUTI MUTUMBIKIKE

16, 17. Kasi tingachita wuli kuti tileke kuthera?

16 Dyabulosi wakukhumba kuti woko lithu lilopwe na kuthera. Ntheura nyengo zose tikwenera kukoleska “icho ntchiwemi.” (1 Tes. 5:21) Manyani kuti tose tingatonda Satana, charu chake chiheni, na makhumbiro ghaheni gha thupi lithu. Kweni tingatonda pekha para tikuthemba chomene nkhongono za Yehova.—2 Kor. 4:7-9; Gal. 6:9.

17 Ntheura nyengo zose tiyeni tivware zikhore kuti tilutilire kulimbana na Satana, charu chake, na makhumbiro ghaheni gha thupi lithu. Kweniso tiyeni tilutilire kuzizipizga masuzgo ghose agho tingakumana nagho. Tili na chigomezgo chose kuti Yehova ‘watipungulirenge vitumbiko m’paka tisoŵe pakusunga.’—Mal. 3:10.