Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Gongwe la Mulinda—Lakusambira pa Mpingo  |  September 2016

Kasi Kavwaliro Kinu Kakuchindika Chiuta?

Kasi Kavwaliro Kinu Kakuchindika Chiuta?

“Chitani vinthu vyose kuti Chiuta wachindikike.”—1 KOR. 10:31.

SUMU: 34, 61

1, 2. Chifukwa wuli Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakuvwara mwakwenelera? (Wonani chithuzi chakwamba.)

NYUZIPEPARA yinyake yikayowoya umo kanandi ŵalongozgi ŵavisopa ŵakuvwalira pa maungano ghawo. Yikati: “Kanandi para kukotcha, ŵalongozgi ŵa visopa ŵakuvwara vyakuvwara vyambura kwenelera. Kweni Ŵakaboni ŵa Yehova wose ŵakuvwara makora chomene pa maungano ghawo. Ŵanalume ŵakuvwara majaketi na matayi, apo ŵanakazi ŵakuvwara mwantchindi, kweniso malaya ghatali makora.” Nadi, Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakulumbika chomene chifukwa ŵakujitozga “na vyakuvwara vyakwenelera, mwasoni ndiposo mwamahara, . . . mwakwenelera [kwa] awo ŵakuti ŵakusopa Chiuta.” (1 Tim. 2:9, 10) Nangauli pa 1 Timote 2:9, 10, Paulosi wakayowoyanga vya ŵanakazi, kweni ŵabali nawo ŵakwenera kuvwara mwakwenelera.

2 Nyengo zose tikwenera kuvwara mwakwenelera nga ŵateŵeti ŵa Yehova. Nakuti ndivyo Yehova wakukhumba kwa wose awo ŵakumusopa. (Gen. 3:21) Baibolo likulongosora kuti Yehova wali na fundo zakwenelera izo awo ŵakumusopa ŵakwenera kulondezga. Ntheura nyengo zose tileke kwendera waka ivyo vikutikondweska tekha, kweni ivyo vikukondweskaso Yehova.

3. Kasi Dango ilo Yehova wakapeleka kwa Ŵaisrayeli likutisambizgachi?

 3 Dango ilo Yehova wakapeleka ku Ŵaisrayeli likaŵa na malango agho ghakaŵavikiliranga kuti ŵaleke kutolera nkharo ziheni za ŵanthu ŵa mitundu yinyake. Mwachiyelezgero, Dango ili likalongosoranga umo Yehova wakuwonera vyakuvwara ivyo para munthu wavwara, wakumanyikwa makora yayi usange ni mwanalume panji mwanakazi. Kavwaliro kanthena aka kazara chomene mazuŵa ghano. (Ŵazgani Dotoronome 22:5.) Ntheura Dango ili likulongora kuti Yehova wakukondwa yayi na kavwaliro ako kakupangiska mwanalume kuwoneka nga mwanakazi panji mwanakazi kuwoneka nga mwanalume.

4. Kasi ntchivichi icho chingatovwira kuti nyengo zose tivwarenge makora?

4 Mazgu gha Chiuta ghali na fundo izo zikovwira Ŵakhristu kuvwara mwakwenelera. Iwo ŵakulondezga fundo izi mwambura kupwelerako kanthu uko ŵakukhala, mitheto yawo, kweniso kwali kukotcha panji kukuzizima. Baibolo likulongosora mwakudunjika yayi vyakuvwara vyakwenelera ivyo tikwenera kuvwara nyengo zose. Kweni tikwenera kulondezga fundo za mu Malemba pa nkhani iyi. Mu nkhani iyi tidumbiskanenge fundo za mu Baibolo izo zingatovwira kumanya “khumbo la Chiuta, ilo ndiwemi, lakuzomerezgeka na lakufikapo” para tikusankha malaya ghakuti tivware.—Rom. 12:1, 2.

“TIKULONGORA KUTI NDISE ŴATEŴETI ŴA CHIUTA”

5, 6. Kasi kavwaliro kithu kakukhwaska wuli ŵanji?

5 Paulosi wakadidimizga fundo yakuzirwa iyo yikusangika pa lemba la 2 Ŵakorinte 6:4. (Ŵazgani.) Ŵanthu ŵangaghanaghana viwemi panji viheni mwakuyana na umo ‘tikuwonekera kuwaro’ chifukwa kawonekero kithu kakuvumbura vinandi vya ise. (1 Sam. 16:7) Ntheura pakuti ndise ŵateŵeti ŵa Chiuta, tikweneraso kughanaghanira ŵanji pa nkhani ya ivyo tikutemwa kuvwara. Fundo za mu Baibolo zikutovwira kuti tileke kuvwara vyakuvwara vyakuthina ivyo ŵanji ŵakuti ung’onoung’ono, vyakulangara, panji ivyo vikuwuska makhumbiro ghakugonana. Ntheura tileke kuvwara vyakuvwara ivyo vikulongora viŵaro vyakubisika. Tileke kuvwara malaya agho ghangakhuŵazga ŵanji.

6 Para tavwara na kujitozga makora kweniso mwantchindi, ŵanthu ŵatichindikenge pakuŵa ŵateŵeti ŵa Chiuta. Ndipo nawo ŵangakopeka na kwamba kusopa Yehova. Kweniso ŵanthu ŵakuchindika gulu la Yehova para tikuvwara makora. Ntheura ŵanandi ŵakwamba kutegherezga uthenga withu ndipo ŵangazakapona.

7, 8. Kasi mphawuli apo chomenechomene tikwenera kuvwara mwakwenelera?

7 Tileke kuvwara vyakuvwara ivyo vingakwiyiska Chiuta, ŵabali na ŵadumbu, kweniso ŵanthu awo tikuŵapharazgira. M’malo mwake, tikwenera kuvwara vyakuvwara ivyo vingapeleka ntchindi kwa Yehova kweniso ku uthenga uwo tikupharazga. (Rom. 13:8-10) Nyengo zose tikwenera kuvwara makora, chomenechomene para tili pa maungano kweniso para tili mu upharazgi. Tikwenera kujitozga “mwakwenelera nga [mbanthu] awo ŵakuti ŵakusopa Chiuta.” (1 Tim. 2:10) Ndipouli vyakuvwara ivyo ni vyakwenelera ku vigaŵa vinyake, vingaŵa vyambura kwenelera ku vigaŵa vinyake. Ntheura ŵanthu ŵa Chiuta pa charu chose ŵakuvwara mwakuyana na mitheto ya uko ŵakukhala kuti ŵaleke kukhuŵazga ŵanji.

Kasi kavwaliro kinu kakupeleka ntchindi kwa Yehova? (Wonani ndime 7, 8)

8 Ŵazgani 1 Ŵakorinte 10:31. Para tili pa maungano gha dera na gha chigaŵa, tikwenera kuvwara mwakwenelera na mwantchindi. Tileke kutolera masitayelo gha kavwaliro agho ghazara chomene mu charu ichi. Kwali tili ku hotelo, kwali tikupumura, kweniso pambere maungano  ghandambe panji para ghamara, tikwenera kuvwara mwantchindi. Ivi vizamupangiska kuti ŵanthu ŵatimanye kuti ndise Ŵakaboni ŵa Yehova, ndipo tizamuŵa ŵakufwatuka kuŵapharazgira.

9, 10. Kasi lemba la Ŵafilipi 2:4 likutovwira wuli?

9 Ŵazgani Ŵafilipi 2:4. Chifukwa wuli Ŵakhristu ŵakwenera kughanaghanira umo kavwaliro kawo kakukhwaskira ŵabali na ŵadumbu? Chifukwa ntchakuti ŵanthu ŵa Chiuta ŵakuŵikapo mtima kulondezga ulongozgi wa mu Baibolo, wakuti: “Ntheura zgorani viŵaro vya thupi linu vya pa charu chapasi kuŵa vyakufwa ku uzaghali, ukazuzi, makhumbiro ghakugonana kwambura kujikora.” (Kol. 3:2, 5) Tikukhumba yayi kutondeska ŵabali na ŵadumbu ŵithu kulondezga ulongozgi uwu chifukwa cha kavwaliro kithu. Ŵabali na ŵadumbu ŵanyake ŵali kuleka nkharo ziheni. Ndipouli ŵachali kulimbana na makhumbiro ghaheni. (1 Kor. 6:9, 10) Ntheura kavwaliro kithu kaleke kusazgirapo moto pa suzgo la ŵabali na ŵadumbu aŵa.

10 Mpingo wose ulutilirenge kuŵa utuŵa para tikuvwara mwantchindi. Ntheura kwali tili pa maungano panji kunyake kulikose, tikwenera kuvwara makora. Mbunenesko kuti tose tili na wanangwa wakuvwara icho takhumba. Ndipouli, nyengo zose tikwenera kuvwara makora. Ivi viwovwirenge ŵabali na ŵadumbu ŵithu kulutilira kulondezga fundo za Chiuta na kuŵa ŵatuŵa mu maghanoghano, vyakuchita, na vyakuyowoya. (1 Pet. 1:15, 16) Chitemwa chanadi “chikuchita mwambura kwenelera yayi, chikupenja vyake pera yayi.”—1 Kor. 13:4, 5.

 VYAKUVWARA VYAKWENELERA, PANYENGO NA MALO GHAKWENELERA

11, 12. Kasi tikwenera kughanaghanira vichi para tikusankha malaya ghakuti tivware?

11 Para tikusankha malaya ghakuti tivware, tikwenera kukumbuka fundo yakuti “pali nyengo ya chinthu chilichose na ya mulimo uliwose.” (Muph. 3:1, 17) Mbunenesko kuti vinthu ivyo tingavwara pa nyengo yakotcha, tingavwara yayi pa nyengo yakuzizima. Ntheura tingavwara kuyana na umo vinthu viliri ku malo agho tikukhala. Ndipouli, tikwenera kumanya kuti fundo za Yehova zikusintha yayi chifukwa cha kusintha kwa nyengo ya uko tikukhala.—Mal. 3:6.

12 Nyengo zinyake chikuŵa chakusuzga ku ŵabali na ŵadumbu ŵanyake kuvwara mwakwenelera kweniso mwantchindi chifukwa chakuti ŵakukhala ku malo agho ghakotcha chomene. Ndipouli, ŵabali na ŵadumbu ŵakuwona kuti ntchiwemi yayi kuvwara vyakuvwara vyakuthina panji vyakulangara chifukwa chakuti ŵakukhala ku malo ghanthena agha. (Yobu 31:1) Kweniso, para tikuskamba ku nyanja panji ku malo ghanyake, tikwenera kuvwara mwantchindi. (Zinth. 11:2, 20) Nangauli ŵanthu ŵanandi mazuŵa ghano ŵakuvwara vyakuvwara vyakulangara para ŵakuskamba, kweni ise tikwenera yayi kuchita nthena chifukwa tikutemwa na kuteŵetera Chiuta uyo ni mutuŵa.

13. Kasi lemba la 1 Ŵakorinte 10:32, 33 likutovwira wuli pa nkhani ya kavwaliro?

13 Fundo yinyake iyo yingatovwira pa nkhani ya kavwaliro, nkhughanaghanira njuŵi za ŵanji. (Ŵazgani 1 Ŵakorinte 10:32, 33.) Tikwenera yayi kuvwara malaya agho ghangakhuŵazga njuŵi za ŵanji. Paulosi wakalemba kuti: “Waliyose wa ise wakondweske mzengezgani wake pakuchita icho ntchiwemi kuti wamuzenge. Chifukwa nanga ni Khristu wakajikondweska yekha yayi.” (Rom. 15:2, 3) Yesu nayo ŵakaŵikanga pakwamba vyakukhumba vya ŵanji chifukwa ili ndilo ni khumbo la Chiuta. Ntheura ntchiwemi yayi kuvwara vyakuvwara ivyo vingakhuŵazga ŵanji na kuŵatondeska kutegherezga uthenga withu.

14. Kasi chiyelezgero chiwemi cha ŵapapi chingawovwira wuli ŵana ŵawo?

14 Ŵapapi Ŵachikhristu ŵakwenera kusambizga ŵana ŵawo kulondezga fundo za mu Baibolo. Ntheura ŵapapi na ŵana ŵawo ŵakwenera kuvwara na kujitozga mwakwenelera kuti ŵakondweske mtima wa Yehova. (Zinth. 22:6; 27:11) Ŵapapi ŵangawovwira ŵana ŵawo kuchindika Chiuta uyo ni mutuŵa kwizira mu chiyelezgero chawo chiwemi. Kweniso ŵangaŵawovwira para ŵakuŵasambizga na kuŵapa ulongozgi mwachitemwa pa nkhani ya kavwaliro na kujitozga. Ntheura ntchiwemi chomene kuti ŵapapi ŵaphalirenge ŵana ŵawo uko ŵangagura malaya ghawemi kweniso umo ŵangasankhira vyakuvwara vyakwenera. Ŵakwenera kuŵawovwira kusankha ivyo ŵakutemwa pera yayi, kweniso ivyo vingalongora kuti ŵakuteŵetera nadi Yehova.

MUSANKHENGE MWAMAHARA

15. Kasi ntchivichi chingatovwira kuti nyengo zose tisankhenge makora pa nkhani ya kavwaliro?

15 Baibolo lili na fundo ziwemi izo zingatovwira kuti nyengo zose tisankhenge mwamahara na kuchindika Yehova. Ndipouli, taŵanthu tikuvwara mwakuyana yayi chifukwa tikutemwa vinthu vyakupambana, ndipo kasangiro kakupambana. Nyengo zose tikwenera kuwoneseska kuti tikuvwara malaya ghakutowa, ghakuwoneka makora, kweniso ghakupeleka ntchindi. Tikwenera kuvwara kuyana na ntchito iyo tikugwira kweniso umo ŵanthu ŵakuvwalira uko tikukhala.

16. Ntchifukwa wuli nyengo zose tikwenera kuvwara na kujitozga mwakwenelera?

16 Tikwenera kumanya kuti ntchipusu yayi kusankha mwakwenelera pa nkhani ya kavwaliro.  Vili nthena chifukwa masitoro ghanandi ghazara na vyakuvwara ivyo ni vyambura kwenera kwa Mkhristu. Ntheura Mkhristu wakwenera kuŵikapo mtima kuti wasankhe vyakuvwara vyakwenera ivyo vingalongora kuti wakuvwara mwantchindi. Nakuti ŵabali na ŵadumbu ŵithu ŵakondwenge para nyengo zose tikusankha malaya ghakwenelera. Chakuzirwa chomene ntchakuti tikondweskenge Yehova na kumupa ntchindi usange nyengo zose tikuvwara na kujitozga mwakwenelera.

17. Kasi ni fundo wuli izo zingawovwira mubali kusankha kusunga mwembe panji yayi?

17 Dango la Mozesi likatenge ŵanalume ŵasungenge mwembe. Ndipouli, Ŵakhristu ŵaunenesko ŵali pasi pa Dango la Mozesi yayi ndipo ŵakuchichizgika kulilondezga chara. (Lev. 19:27; 21:5; Gal. 3:24, 25) Wuli pakuyowoya za ŵabali awo ŵakusunga mwembe? Ku vigaŵa vinyake, ŵabali ŵakuzomerezgeka kusunga mwembe chikuru ŵakuwupwelelera makora. Ku vigaŵa vyanthena ivi, ŵanthu ŵakukhuŵara yayi para ŵawona mubali wali na mwembe ndipo ŵakutegherezga makora waka uthenga wa Ufumu. Nakuti ŵabali ŵanyake awo ŵali na udindo mu mpingo ŵakusunga mwembe. Nangauli vili nthena, kweni ŵabali ŵanyake ŵangasankha kuleka kusunga mwembe. (1 Kor. 8:9, 13; 10:32) Mu vigaŵa vinyake, ŵanthu ŵandazgoŵere kuwona ŵanalume ŵali na mwembe, nakuti ku vigaŵa vyanthena ivi Ŵakhristu ŵakuzomerezgeka yayi kusunga mwembe. Usange mubali wangasunga mwembe ku malo agha, ŵanthu ŵangachindika yayi zina la Chiuta. Iwo ŵangachita nthena chifukwa mubali uyu watondeka kujitozga mwakwenelera.—Rom. 15:1-3; 1 Tim. 3:2, 7.

18, 19. Kasi lemba la Mika 6:8, lingatovwira wuli kuti nyengo zose tikondweskenge Yehova pa nkhani ya kavwaliro?

18 Tikukondwa chomene kuti Yehova wandatiŵikire malango ghakudunjika pa nkhani ya kavwaliro na kujitozga. M’malo mwake, wali kutipa wanangwa wakusankha pa nkhani iyi mwakulongozgeka na fundo za mu Baibolo. Ntheura tingalongora kuti tikukhumba ‘kwenda mwakujiyuyura na Chiuta withu’ kwizira mu kavwaliro na kujitozga.—Mika 6:8.

19 Tingalongora kuti ndise ŵakujiyuyura para nyengo zose tikujisanda pa nkhani ya kavwaliro na kujitozga. Tikwenera kuchita nthena kuti tiwone usange tichali ŵatuŵa chifukwa Chiuta withu ni mutuŵa kweniso ndiyo wakutilongozga. Kweniso tingalongora kuti ndise ŵakujiyuyura para tikuchindika maghanoghano gha ŵanji. Ntheura ‘tikwenda mwakujiyuyura na Chiuta withu’ para nyengo zose tikulondezga fundo zapachanya za Yehova pa nkhani ya kavwaliro na kujitozga kweniso para tikuchindika njuŵi za ŵanji.

20. Chifukwa wuli nyengo zose tikwenera kuvwara na kujitozga mwakwenelera?

20 Nyengo zose tikwenera kuvwara vyakuvwara ivyo vikulongora kuti ndise ŵateŵeti ŵa Yehova. Tileke kuvwara vyakuvwara ivyo vingapangiska ŵanji kutighanaghanira viheni. Ŵabali na ŵadumbu kweniso ŵanthu ŵanyake ŵakwenera kuwona kuti tikwimira nadi Chiuta waunenesko. Tikukondwa chomene para nyengo zose tikuyezgayezga kulondezga fundo zapachapanya za Yehova. Tikuwonga ŵabali na ŵadumbu ŵanyake awo ŵakuŵikapo mtima kuti nyengo zose ŵawonekenge makora. Ivi vikovwira ŵanthu ŵamitima yiwemi kuti ŵakopeke na kwamba kusambira unenesko uwo ungaŵawovwira kuti ŵazakapone. Kweniso vikukondweska mtima wa Yehova ndipo wakupika uchindami. Para nyengo zose tikuvwara na kujitozga mwakwenelera, tikupeleka ntchindi kwa Yehova, Uyo ngwakwenelera “ntchindi na uchindami.”—Sal. 104:1, 2.