Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Gongwe la Mulinda—Lakusambira pa Mpingo  |  August 2016

 NKHANI YAKULONGOSORA UMOYO WA MUNTHU

Nasanga Chimwemwe Chifukwa cha Mtima Wakupa

Nasanga Chimwemwe Chifukwa cha Mtima Wakupa

APO nkhaŵa na vyaka 12 ndipo nkhamanyira kuti nili na chinthu chinyake chakuzirwa icho nkhwenera kupako ŵanyane. Pa nyengo iyo tikaŵa pa ungano wadera, mubali munyake wakanipempha usange nane ningatemwa kwamba kupharazga. Nangauli nkhaŵa kuti nindapharazgepo, kweni nkhazomera. Pamanyuma tikanyamuka ndipo wakanigawirako tumabuku tunyake uto tukayowoyanga vya Ufumu wa Chiuta. Mubali uyu wakaniphalira kuti: “Iwe upharazgenge sirya ilo la msewu, ndipo ine nipharazgenge sirya ili.” Wofi ukanikora chomene, kweni nkhambapo kwenda nyumba na nyumba. Nkhazizwa kuti nkhamalizga luŵiro chomene kugaŵira tumabuku uto nkhaŵa nato. Ivyo vikachitika apa, vikalongora nadi kuti ŵanthu ŵanandi ŵakakhumbanga kuti niŵagaŵireko ivyo nili kusambira mu Baibolo.

Nkhababika mu 1923 ku Chatham, Kent, England. Pa nyengo iyi, ŵanthu ŵanandi ŵakaŵa na chitima chifukwa chakuti Nkhondo Yakwamba ya Charu Chose yikaŵa kuti yasakaza vinthu vinandi. Ŵapapi ŵane nawo ŵakakhuŵara chomene chifukwa cha uryezi wa ŵaliska ŵa tchalitchi la Baptist. Apo nkhaŵa na vyaka 9, amama ŵakamba kuluta ku holo iyo Ŵasambiri ŵa Baibolo, awo sono ŵakuchemeka kuti Ŵakaboni ŵa Yehova, ŵakachitirangamo maungano. Mudumbu munyake wakatisambizganga nkhani za mu Baibolo, ine na ŵanyane ŵatatu, ndipo wakagwiliskiranga ntchito buku la Zeze wa Mulungu. Nkhakondwa chomene na ivyo nkhasambiranga.

ŴABALI ŴAKUKHWIMA MWAUZIMU ŴAKANOVWIRA

Apo nkhaŵa munyamata, nkhakondwanga chomene kupharazgira ŵanthu uthenga wa mu Baibolo. Nangauli kanandi nkhapharazganga nekha ku nyumba na nyumba, kweni nkhasambirangaso vinandi para nkhupharazga lumoza na ŵabali ŵakukhwima mwauzimu. Mwachiyelezgero, zuŵa linyake nkhaluta mu uteŵeti na mubali munyake ndipo tose tikenda pa njinga. Pa nthowa tikajumphana na muliska munyake, ndipo ine nkhaphalira mubali uyo nkhaŵa nayo kuti: “Mwayiwona mbuzi iyo yajumpha apa.” Mubali uyu wakimika njinga yake ndipo wakati tikhale dankha pa chigodo. Iyo wakati: “Kasi ninjani uyo wali kukupa mazaza ghakweruzgira ŵanthu kuti ni mbuzi? Ise tikwenera kuŵapharazgira waka makani ghawemi ndipo Yehova ndiyo wazamweruzga ŵanthu.” Ntheura nkhasambira vinandi apo nkhaŵa kuti nichali munyamata. Nkhamanya kuti munthu wakuŵa nadi wakukondwa para wali na mzimu wakupa.—Mat. 25:31-33; Mil. 20:35.

Mubali munyake wakanisambizga kuti usange tikukhumba kusanga chimwemwe pa mulimo wa Fumu, nyengo zinyake tikwenera kuzikira na kuzizipizga. Muwoli wa mubali uyu wakatinkhanga chomene Ŵakaboni ŵa Yehova. Zuŵa linyake apo tikafumanga mu upharazgi, mubali uyu wakanipempha kuti tilute ku nyumba yake kuti tikamwe tumaji. Kweni muwoli wake wakakwiya chomene chifukwa wakawonanga kuti mfumu wake wakusuŵilira waka kupharazga. Pamanyuma wakamba kutipoza na tumapaketi twa  masamba. M’malo mwa kumukalipira muwoli wake, mubali uyu wakamwemwetera ndipo wakawezgera tumapaketi utu pa malo ghake. Pakati pajumpha vyaka, mubali uyu wakatumbikika chomene chifukwa muwoli wake wakabatizika na kuŵa Kaboni wa Yehova.

Nkhalutilira kutemwa kuphalira ŵanthu ivyo Yehova wazamutichitira kunthazi. Ine na amama tikabatizika mu Malichi 1940 ku Dover. Mu Seputembala 1939 apo nkhaŵa na vyaka 16, charu cha Britain chikamba nkhondo na charu cha Germany. Mu Juni 1940, apo nkhaŵa pa khonde la nyumba yithu, nkhawona ŵasilikari ŵanandi awo ŵakawonekanga ŵachitima chomene ŵakujumpha mu galimoto. Ŵasilikari aŵa ŵakafumanga ku nkhondo ku Dunkirk, France. Nkhawona kuti ŵakaŵavya chilindizga chilichose cha munthazi. Ntheura nkhanweka chomene kuti niŵapharazgire vya Ufumu wa Chiuta. Ku umaliro wa chaka cha 1940, ŵasilikari ŵa Germany ŵakamba kuponya mabomba mu charu cha Britain. Usiku uliwose nkhawonanga ndege za ŵasilikari ŵa Germany zikujumpha. Tikapulikanga chiwawa cha kuphulika kwa mabomba, ndipo tikawopanga chomene. Namulenji tikasanganga kuti nyumba zinandi zasakazika. Ivi vikanovwira kuti nilutilire kugomezga kuti Ufumu wa Chiuta ndiwo wekha uzamunozga vinthu pa charu chapasi.

KWAMBA KUTEŴETERA NA MTIMA WOSE

Mu 1941, nkhamba kuchita uteŵeti uwo ukanovwira kuti niŵe wakukondwa nadi. Pa nyengo iyi, nkhagwiranga ntchito yakupanga na kunozga sitima za pa maji ku Chatham. Ntchito iyi yikaŵa ya ndalama zinandi ndipo ŵanthu ŵanandi ŵakayidokeranga. Kweni Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakaŵa kuti ŵakumanya kale fundo yakuti Ŵakhristu ŵakwenera yayi kuchita nkhondo. Mu 1941, tikasambira kuti ntchiwemi yayi kugwira ntchito mu makamupani agho ghakupanga vilwero vya nkhondo. (Yoh. 18:36) Pakuti ntchito iyo nkhagwiranga yikaŵa yakupanga sitima za nkhondo, nkhasankha kuyileka waka na kwamba kuchita upayiniya wanyengozose. Pakwamba nkhateŵeteranga mu tawuni yinyake yakutowa chomene ya Cirencester, Cotswolds.

Apo nkhaŵa na vyaka 18, nkhakakika na kuŵikika mu jele kwa myezi 9 chifukwa chakukana kunjira usilikari. Wofi ukanikora chomene kuwona kuti ŵakunijalira mu chipinda cha nekha. Kweni pakati pajumpha nyengo yichoko waka, ŵalinda kweniso ŵakayidi ŵanyane ŵakamba kunifumba chifukwa icho nkhakakikira. Ntheura nkhasangirapo mwaŵi wakuŵaphalirako fundo za mu Baibolo.

Nkhati nafuma mu jele, Mubali Leonard Smith * wakanipempha kuti tipharazgirenge lumoza mu matawuni ghakupambanapambana ku Kent. Kwambira mu 1944, ndege za ŵasilikari zinandi zambura ŵanthu mukati zikawanga mu Kent. Ndege izi zikaŵanga na mabomba agho ghakananganga vinthu. Kanandi para Ŵanazi ŵatuma ndege zawo za mabomba ku London, zikajumphanga ku Kent uko tikakhalanga. Ndege izi zikachemekanga kuti dodubagi. Tikachitanga wofi chomene para taleka kupulika kulira kwa  ndege izi chifukwa tikamanyanga kuti sono ndikuti tipulikenge kuphulika kwa mabomba. Tikasambiranga Baibolo na mbumba yinyake iyo yikaŵa na ŵana ŵatatu. Nyengo zinyake tikakhalanga kusi kwa thebulu la chisulo na chilato chakuti para nyumba yagumuka, tileke kupwetekeka. Pamanyuma ŵanthu wose mu mbumba iyi ŵakabatizika.

KUPHARAZGA MU VYARU VINYAKE

Tikuchemera ŵanthu ku ungano pa nyengo iyo nkhachitanga upayiniya ku Ireland (pasi)

Nkhondo yikati yamara, nkhachita upayiniya vyaka viŵiri kumwera kwa charu cha Ireland. Tikamanyanga yayi kuti ŵanthu ŵa ku Ireland ŵakupambana chomene na ŵa ku England. Charu ichi ntchakuzura na ŵakatolika ndipo ŵasembe ndiwo ŵali na mazaza chomene. Apo tikapenjanga nyumba yakukhalamo, tikaphaliranga ŵanthu kuti ndise ŵamishonale. Tikagaŵirangaso ŵanthu magazini mu msewu. Zuŵa linyake, munthu munyake wakatofya kuti watichitirenge chiŵembu ndipo tikadandawulira wapolisi nkhani iyi. Kweni wapolisi wakatizgora kuti, “Mukughanaghana kuti ise tichitepo vichi apa.” Ŵapolisi nawo ŵakawopanga ŵasembe. Nakuti ŵanthu ŵanandi ŵakawonanga kuti ndise vindere ndipo ŵangategherezga yayi uthenga withu. Ŵasembe ŵakalekeskanga ntchito ŵanthu awo ŵapoka mabuku ghithu. Nase ŵakatichimbizga uko tikakhalanga.

Pamanyuma tikazgoŵera kuti para tafika ku malo ghachilendo, tikwenera kupharazga dankha ku malo ghakutali uko ŵasembe wakutimanya yayi. Ntheura tikendanga mitunda yitali pa njinga kuti tikapharazge kutali na uko tikakhalanga. Paumaliro tikapharazgiranga ŵanthu awo tikakhalanga nawo pafupi. Ku Kilkenny, tikasambiranga Baibolo na munyamata munyake katatu pa sabata nangauli ŵanthu ŵanyake ŵakatiwofyanga. Nkhakondwanga chomene kusambizga ŵanthu unenesko wa mu Baibolo, ndipo nkhapempha kuluta ku Sukulu ya Giliyadi.

Boti la Sibia ndilo likaŵaso nyumba yithu ya ŵamishonale kufuma mu 1948 m’paka 1953 (kumalyero)

Pamanyuma pa myezi 5, tikamalizga Sukulu ya Giliyadi ku New York. Ine na ŵanyane ŵatatu tikatumizgika ku virwa vya ku Nyanja ya Caribbea. Tikanyamuka ku New York mu Novembala 1948, ndipo tikakwera boti la mamita 18 lakuchemeka kuti Sibia. Boti ili likaŵavya injini kweni likaŵa na visalu ivyo para mphepo yikuputa, vikapangiskanga kuti boti ili lendenge. Nkhakondwa chomene kuti tikenda pa boti chifukwa aka kakaŵa kakwamba kuti nende ulendo wa pa maji. Yumoza mwa ŵabali awo tikaŵira lumoza wakaŵa Gust Maki. Mubali Gust ndiyo wakamanyanga chomene kwendeska boti. Nakuti iyo wakatisambizga umo tingendeskera boti. Mwachiyelezgero, wakatisambizga umo tingakwezgera na kukhizgira visalu, umo tingagwiliskira ntchito kamupasi, kweniso umo tingachitira para kuli chimphepo. Mubali Gust ndiyo wakendeskanga boti kwa mazuŵa 30 m’paka apo tikafikira ku virwa vya Bahamas nangauli nyengo zinyake kukaŵanga chimphepo chikuru.

‘KUPHARAZGA MU VIRWA VYAKUTALI’

Pamanyuma pakupharazga kwa myezi yichoko waka ku virwa vya ku Bahamas, tikaluta ku virwa vya kumafumiro gha dazi gha Nyanja ya Caribbea. (Leeward na Windward Islands) Virwa ivi vili pakati pa virwa vya Virgin ivyo vili pafupi na Puerto Rico na Trinidad. Kwa vyaka 5 tikapharazganga ku virwa vyakutali chomene uko kukaŵavya Ŵakaboni ŵa Yehova. Nyengo zinyake tikakhalanga kwa masabata ghanandi kwambura kutuma panji kupokera makalata. Kweni tikakondwanga chomene kupharazga makani ghawemi mu virwa ivi.—Yer. 31:10.

Ŵamishonale ŵali mu boti la Sibia (kufuma kumazere): Ron Parkin, Dick Ryde, Gust Maki, na Stanley Carter

Para tafika pa jiti, ŵanthu ŵanandi mu chikaya ŵakazizwanga ndipo ŵakizanga kuti ŵazakawone. Ŵanyake mu muzi kakaŵanga kakwamba kuwona boti panji ŵazungu. Ŵanthu ŵa ku virwa ivi ŵakatemwanga kusopa ndipo ŵakalimanyanga makora Baibolo. Kanandi ŵakatipasanga somba za fureshi, mapeyala, kweniso skaŵa. Boti lithu likaŵa na malo ghachoko ghakugonamo, kuphikira, kweniso ghakuchapira malaya. Ndipouli, tikakhalanga makora waka.

Tikendanga mu mphepete mwa nyanja na kupharazgira ŵanthu wose awo taŵasanga. Tikaŵaphaliranga kuti mise tiŵenge na nkhani ya mu Baibolo. Namise para kwamba kuzgelera, tikalizganga belu panji mbata ya boti. Tikakondwanga chomene kuwona kuti ŵanthu ŵanandi ŵakwiza.  Para ŵanthu ŵakukhira mu mapiri na nyali zawo, nyali zikaŵaranga nga ni nyenyezi. Nyengo zinyake, ŵanthu ŵakukwana 100 ŵakizanga, ndipo ŵakaweranga usiku chomene chifukwa ŵakaŵanga na mafumbo ghanandi. Ŵanthu aŵa ŵakatemwanga chomene kwimba sumu, ntheura tikatayipa sumu zinyake za Ufumu na kuŵagaŵira. Tikayambanga ndise kwimba ndipo paumaliro ŵanthu aŵa ŵakimbanga nase lumoza. Vikanozganga hoo ndipo tikakondwanga chomene kwimbira lumoza na ŵanthu aŵa!

Nyengo zinyake para tamara kusambira nawo, ŵasambiri ŵanyake ŵakatilondezganga para tikuluta pa nyumba yinyake. Iwo ŵakakhumbanga kukategherezga para tikusambizgaso ŵanyawo. Para takhalako masabata ghachoko waka, tikalutangaso ku chigaŵa chinyake. Kweni pambere tindasamuke, tikaphaliranga ŵasambiri awo ŵakachitanga makora chomene para tikusambira nawo Baibolo kuti ŵalutizgengeko kusambizga ŵanyawo m’paka tizeso. Chikaŵanga chakukondweska chomene kuwona kuti ŵanyake ŵakachitanga mwakugomezgeka chomene ivyo tikaŵaphalira.

Kale, virwa ivi vikaŵa waka mayiyi ndipo kukalutanga ŵanthu ŵanandi yayi. Virwa ivi vili na malo gha viziŵa, michenga yinandi, kweniso kuli makuni ghanandi gha mikama. Kweni mazuŵa ghano, ŵanthu ŵanandi awo ŵakutemwa kuwona malo, ŵakulutanga ku malo agha kukachezga. Kanandi tikatembeyanga usiku kufuma pa chirwa chinyake kuluta pa chinyake. Para tikwenda, somba zakuchemeka Dolofini zikawungiliranga boti lithu. Pa nyengo iyi kukaŵanga waka yiii kweni chekha icho tikapulikanga nkhulira kwa maji para boti likwenda. Para kuli mwezi ndipo kulije chimphepo, nyanja yikawonekanga yakutowa chomene.

Tikati tapharazga ku virwa ivi kwa vyaka 5, tikaluta ku Puerto Rico kuti tikatore boti lakwendera injini. Tikati tafika, nkhakumana na mudumbu wakutowa chomene zina lake Maxine Boyd. Maxine wakaŵa mishonale ndipo ine nkhamutemwa chomene. Iyo wakalimbikiranga chomene kupharazga makani ghawemi kwambira waka apo wakaŵa mwana. Pamanyuma wakachita umishonale ku Dominican Republic m’paka apo boma la Chikatolika likamudikiskira mu 1950. Pakuti nkhendeskanga boti, nkhazomerezgeka kukhala ku Puerto Rico kwa mwezi umoza pera. Nkhaŵa na nyengo yichoko chomene pambere nindawelere ku virwa vya ku Caribbea. Ntheura nkhati mu mtima wane, “Ronald, usange ukumukhumba nadi msungwana uyu, ukwenera kuchitapo kanthu mwaluŵiro.” Pakati pajumpha sabata zitatu, nkhamusonga, ndipo tikatorana pamanyuma pa masabata 6. Pamanyuma, Maxine na ine ŵakatituma kukachita umishonale ku Puerto Rico, ndipo kukaniŵira kwachilendo yayi ku malo agha, chifukwa nkhamanyangako kale.

Mu 1956, tikamba mulimo wakwendera dera. Nangauli ŵabali ŵanandi ŵakaŵa ŵakavu, kweni tikatemwa chomene kuŵachezgera. Mwachiyelezgero, mu muzi wa Potala Pastillo mukaŵa mbumba ziŵiri za Ŵakaboni ŵa Yehova izo zikaŵa na ŵana ŵanandi. Kanandi nkhaŵalizgiranga fyoliro para tikuchezga. Zuŵa linyake nkhapempha msungwana munyake muchoko zina lake Hilda kuti tilutire lumoza mu upharazgi. Iyo wakati: “Nkhukhumba nadi kuluta, kweni ningakwaniska yayi chifukwa nilije skapato.” Tikati tamugulira skapato, tikalutira lumoza kukapharazga. Mu 1972, Maxine na ine tikaluta ku Beteli ya Brooklyn. Uku tikakumana na mudumbu munyake uyo wakaŵa kuti wamalizga waka Sukulu ya Giliyadi. Mudumbu uyu wakaŵa pafupi kuluta ku Ecuador, uko wakatumika kukachita umishonale. Iyo wakati: “Mwanikumbuka nthena? Ndine msungwana yura mukakumana nayo ku Pastillo, yura wakati wangaluta yayi kukapharazga chifukwa walije skapato.” Tikakondwa chomene kumanya kuti ni Hilda! Nakuti tikathiska masozi gha chimwemwe.

Mu 1960, ŵakatituma kuti tikateŵetera pa ofesi yamunthavi ya Puerto Rico. Ofesi iyi yikaŵa mu nyumba ya apusiteyazi ku Santurce, San Juan. Pakwamba, ine na mubali munyake zina lake Lennart Johnson, tikaŵanga na milimo yinandi chomene. Mubali Johnson na muwoli wake, ndiwo ŵakaŵa Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakwamba mu Dominican Republic. Iwo ŵakasamira ku Puerto Rico mu 1957. Pamanyuma, muwoli wane Maxine wakachitanga mulimo wakutumizga magazini ghanandi sabata yiliyose ku ŵanthu awo ŵalembeska. Iyo wakawutemwanga chomene mulimo uwu chifukwa wakaghanaghaniranga ŵanthu wose awo ŵakapokeranga chakurya chauzimu ichi.

Nkhukondwa kuteŵetera pa Beteli chifukwa ni nthowa yimoza yakulongolera kuti nili na mtima wakupa. Ndipouli, nyengo zinyake nkhusangana na masuzgo. Mwachiyelezgero, pa ungano wakwamba wa mitundu yose uwo ukachitikira ku Puerto Rico mu 1967, ntchito zikanikulira chomene. Mubali Nathan Knorr, uyo pa nyengo iyo wakaŵa pulezidenti wa Ŵakaboni ŵa Yehova, wakiza ku Puerto Rico. Iyo wakaghanaghananga kuti nindanozge thirasipoti ya ŵamishonale, kweni ine nkhaŵa kuti nanozga kale vyose. Ntheura wakanipa ulongozgi wankhongono na kuniphalira kuti wakhuŵara chomene na ivyo nachita. Ine nkhakhumba yayi kugazgana nayo, kweni nkhawona kuti urunji palije ndipo vikaniŵaŵa kwanyengo yitali. Ndipouli, nyengo yinyake tikati talutaso ku Brooklyn, Mubali Knorr wakatichema kuti tikachezge ku nyumba yake ndipo wakatiphikira chakurya.

 Apo tikaŵa ku Puerto Rico, kanandi tikalutanga ku England kukawona ŵapapi. Ine na amama ndise tikamba kusambira unenesko kweni adada ŵakakhumbanga yayi. Amama ŵakatemwanga chomene kupokelera ŵalendo awo ŵakateŵeteranga pa Beteli. Para ŵalendo aŵa ŵiza, adada ŵakawonanga kuti ŵabali aŵa mbakujiyuyura chomene ndipo ŵakapambananga na ŵaliska ŵachisopa. Nakuti ŵakaŵa kuti ŵakhuŵara kale na vyakuchita vya ŵaliska ŵa chisopa. Paumaliro, adada ŵakabatizika mu 1962 na kuŵa Kaboni wa Yehova.

Nili na muwoli wane Maxine ku Puerto Rico tati tatorana waka, kweniso mu 2003 tati takwaniska vyaka 50 mu nthengwa

Muwoli wane wakutemweka Maxine wakafwa mu 2011. Nili na chigomezgo chose kuti tizamuwonanaso para muwoli wane wazakawuka. Ichi ntchigomezgo chiwemi nadi! Pa nyengo iyo tikakhalira lumoza na muwoli wane Maxine kwa vyaka 58, tikawona umo chiŵerengero cha Ŵakaboni ŵa Yehova chikakuliranga ku Puerto Rico kufuma pa 650 kufika pa 26,000! Mu 2013, ofesi yamunthavi ya Puerto Rico ŵakayisazga na ofesi ya United States, ndipo ine ŵakanituma kuti nkhateŵeterenge ku Wallkill, New York. Nkhakhala vyaka 60 pa chirwa cha Puerto Rico ntheura nkhawonanga kuti ndiko nkhukaya waka chifukwa nkhazgoŵerako chomene. Ndipouli, nyengo yikakwana yakuti nifumeko.

“CHIUTA WAKUTEMWA UYO WAKUPELEKA MWAKUKONDWA”

Nichali kuteŵetera pa Beteli ndipo nkhukondwa chomene. Nili na vyaka vyakujumpha 90, ndipo mulimo wane ngwakukhozga mwauzimu awo ŵakuteŵetera pa Beteli. Kufumira apo nkhizira pa ofesi ya Wallkill, nakhozgapo ŵabali na ŵadumbu ŵakujumpha 600. Ŵanyake ŵakwiza kwa ine kuti niŵawovwire umo ŵangachitira na masuzgo ghawo panji ghambumba. Ŵanyake ŵakukhumba kumanya ivyo vingaŵawovwira kuti ŵateŵetere makora pa Beteli. Kweniso ŵanyake awo ŵatorana sonosono, ŵakukhumba kuti niŵawovwire umo ŵangakhalira makora mu nthengwa yawo. Ŵanyake mwa ŵabali na ŵadumbu aŵa ŵali kutumizgika kukateŵetera nga mbapayiniya. Nkhutegherezga kwa waliyose uyo wiza kwa ine, ndipo kanandi nkhuŵaphalira kuti: “‘Chiuta wakutemwa uyo wakupeleka mwakukondwa.’ Ntheura mukondwenge na uteŵeti winu chifukwa mukuteŵetera Yehova.”—2 Kor. 9:7.

Masuzgo agho munthu wangakumana nagho pa Beteli ghakuyana waka na agho ŵanji ŵakukumana nagho kunyake kulikose. Kweni icho chikukhumbikwa ntchakuti, munthu wakwenera kumanya kuzirwa kwa uteŵeti wake na kuŵikapo mtima. Uteŵeti uliwose uwo tikuchita pa Beteli ngwakuzirwa chifukwa tikovwira “muzga wakugomezgeka na wavinjeru” kuti wakwaniske kupeleka chakurya chauzimu ku ŵabali na ŵadumbu pa charu chose. (Mat. 24:45) Kwali tikuteŵetera nkhu, tose tili na mwaŵi wakulumba Yehova. Mphanyi tose talutilira kuteŵetera Yehova na mtima wose “chifukwa Chiuta wakutemwa uyo wakupeleka mwakukondwa.”

^ ndime 13 Nkhani yakulongosora umoyo wa Leonard Smith yili mu Gongwe la Mulinda la Epulero 15, 2012