“Lutilira kuŵazga pa wumba, kuchiska, na kusambizga.”—1 TIM. 4:13.

SUMU: 45, 70

1, 2. (a) Kasi lemba la Yesaya 60:22 likufiskika wuli? (b) Kasi ni vichi ivyo vikukhumbikwa mu gulu la Yehova mazuŵa ghano?

BAIBOLO likayowoyerathu kuti: “Muchoko chomene wazamuŵa chikwi, ndipo muchoko wazamuzgoka mtundu wankhongono.” (Yes. 60:22) Uchimi uwu ukufiskika nadi mu mazuŵa ghaumaliro agha. Chifukwa wuli tikuyowoya nthena? Mu 2015, ŵapharazgi 8,220,105 ŵakatangwanika chomene na mulimo wakupharazga pa charu chose. Uchimi uwu ukuyowoyaso kuti: “Ine Yehova, nizamuchifiska luŵiro mu nyengo yake.” Fundo iyi njakukhozga chomene ku Ŵakhristu wose. Ntchito yakuzgora ŵanthu kuŵa ŵasambiri yikwenda luŵiro chomene nga ni galimoto iyo yikuchimbira chomene pa msewu. Kasi ise tikuchita wuli? Kasi tikulimbikira chomene kupharazga? Ŵabali na ŵadumbu ŵanandi ŵakupempha kuchita upayiniya wakanyengo panji wanyengozose. Tikukondwa chomene kuwona kuti ŵabali na ŵadumbu ŵanandi ŵakujipeleka kukateŵetera uko kukukhumbikwira wovwiri, panji kuchita milimo yinyake mu gulu la Yehova.

2 Pakuti ŵanthu ŵanandi ŵakwiza mu gulu la Yehova, pakukhumbikwaso ŵantchito ŵanandi kuti ŵateŵetere nga ŵalara na ŵateŵeti ŵakovwira mu mpingo. Chaka chilichose, pakupangika mipingo pafupifupi 2,000. Usange mu mpingo uliwose mungaŵa ŵalara 5,  ndikuti chaka chilichose ŵateŵeti ŵakovwira 10,000 ŵakwenera kufiska ivyo vikukhumbikwa kuti ŵateŵetere nga mbalara mu mpingo. Fundo iyi yikulongora kuti pakukhumbikwaso ŵabali ŵanandi ŵakwenelera kuti ŵateŵetere nga mbateŵeti ŵakovwira. Nadi, kwali ndise ŵabali panji ŵadumbu, tili “na vyakuchita vinandi mu mulimo wa Fumu.”—1 Kor. 15:58.

KASI KUKURA MWAUZIMU KUKUNG’ANAMURACHI?

3, 4. Kasi kukura mwauzimu kukung’anamurachi kwa imwe?

3 Ŵazgani 1 Timote 3:1. Lizgu lakuti ‘kunwekera’ likufuma ku lizgu la Chigiriki ilo likung’anamura kunyanyamphira kuti tikore panji tifikire chinthu icho chili patali. Paulosi wakagwiliskira ntchito lizgu lakuti ‘kunwekera’ kuti wadidimizge fundo yakuti munthu uyo wakukhumba kukura mwauzimu, wakwenera kulimbikira. Tiyelezgere kuti mubali munyake wakughanaghanira ivyo wakukhumba kuzakachita mu mpingo. Nangauli mubali uyu ni muteŵeti wakovwira yayi, kweni wakumanya kuti wakukhumbikwira kuchitapo kanthu kuti waŵe na mikhaliro yauzimu. Chakwamba, wakuŵikapo mtima kuti waŵe muteŵeti wakovwira. Pamanyuma, wakughanaghanira ivyo vikukhumbikwa kuti wazakaŵe mulara mu mpingo. Mubali uyu wakuwona kuti usange munthu wakukhumba kuŵa muteŵeti wakovwira panji mulara, wakwenera kulimbikira kufiska ivyo vikukhumbikwa kuti wachite makora milimo yake mu mpingo.

4 Mwakuyana waka, ŵabali na ŵadumbu awo ŵakukhumba kuchita upayiniya, kuteŵetera pa Beteli, panji kovwirapo pa kunozga na kuzenga Nyumba za Ufumu, ŵakwenera kulimbikira kuti ŵafiske vilato vyawo. Tiyeni tiwone umo Baibolo likovwilira ŵateŵeti ŵa Yehova kuti ŵalutilire kukura mwauzimu.

LIMBIKIRANI KUTI MUKURE MWAUZIMU

5. Kasi ŵawukirano ŵanandi ŵakugwiliskira wuli ntchito nkhongono zawo?

5 Ŵawukirano ndiwo ŵali na mwaŵi ukuru wakuteŵetera Yehova, chifukwa ŵachali na nkhongono zinandi. (Ŵazgani Zintharika 20:29.) Ŵawukirano ŵanji awo ŵakuteŵetera pa Beteli ŵakovwira pakupulinta na kuŵika vikopi ku Mabaibolo na mabuku ghakulongosora Baibolo. Ŵawukirano ŵanyake ŵakuchita mulimo wakuzenga na kunozga Nyumba za Ufumu. Kweniso ŵanji ŵakovwira para kwachitika masoka ghachilengiwa. Ŵanandi ŵakuchita upayiniya ndipo ŵakupharazgira ŵanthu ŵaviyowoyero vyakupambanapambana.

6-8. (a) Kasi Aaron wakasintha wuli maghanoghano ghake, ndipo watumbikika wuli? (b) Kasi ‘tingacheta wuli Yehova na kuwona kuti ni muwemi’?

6 Namwe mukwenera kuti mukukhumba kuteŵetera Yehova na mtima wose. Wonani ivyo mubali munyake, zina lake Aaron wakachita. Nangauli ŵapapi ŵa Aaron ŵakaŵa Ŵakaboni ŵa Yehova, kweni iyo wakatemwanga viŵi yayi maungano na kupharazga. Aaron wakati: “Maungano ghakaninozgeranga yayi kweniso nkhatemwanga yayi kupharazga.” Iyo wakamanyanga yayi ivyo wangachita kuti wateŵeterenge Yehova mwakukondwa. Kasi pamanyuma wakachita wuli?

7 Aaron wakamba kuŵazga Baibolo nyengo zose, kunozgekera maungano na kuzgorapo. Kweniso nyengo zose wakalombanga kwa Yehova. Ntheura wakamba kutemwa chomene Yehova na kuluta panthazi mwauzimu. Kufuma pa nyengo iyo, Aaron wachitapo upayiniya, wawovwirapo ŵabali na ŵadumbu awo ŵakakhwaskika na masoka, kweniso wapharazgapo mu charu chinyake. Pasono ni mulara mu mpingo ndipo wakuteŵetera pa Beteli. Kasi Aaron wakuti wuli na ivyo wakachita? Iyo wakati: “‘Nacheta ndipo nawona kuti Yehova ni muwemi.’ Pakuti Yehova wakunitumbika chomene, nkhuwona kuti nane nkhwenera kuchita vinandi pakumuteŵetera. Ichi chapangiska kuti nilutilire kutumbikika.”

8 Davide wakimba kuti: “Awo ŵakupenja Yehova ŵasoŵenge kanthu kawemi chara.” (Ŵazgani Salimo 34:8-10.) Enya, wose awo ŵakuteŵetera Yehova mwakugomezgeka, ŵakhuŵarenge chara.  ‘Tikucheta na kuwona kuti Yehova ni muwemi para tikuchita vyose ivyo tingafiska pakuteŵetera Yehova.’ Kweniso para tikumusopa na mtima wose, tikusanga chimwemwe chikuru.

LUTILIRANI KUZIZIPIZGA, KUGONGOWA YAYI

9, 10. Chifukwa wuli mukwenera kuŵa na mzimu wakulindilira?

9 Apo tikulimbikira kufiska vilato vithu, tikwenera kuŵa na mzimu ‘wakulindilira.’ (Mika 7:7) Nyengo zose Yehova wakovwira ŵateŵeti ŵake ŵakugomezgeka. Kweni nyengo zinyake wakuzomerezga kuti ŵateŵeti ŵake ŵalindilire kwa kanyengo pambere ŵandambe kuchita uteŵeti uwo ŵakukhumba. Yehova wakalayizga Abrahamu kuti waŵenge na mwana mwanalume. Apo Abrahamu wakalindiliranga kuŵa na mwana, wakeneranga kuzikira kweniso kuŵa na chipulikano. (Heb. 6:12-15) Nangauli wakalindilira kwa nyengo yitali kuti Yisake wababike, kweni Abrahamu wakataya mtima panji kugongowa yayi, ndipo Yehova wakamukhuŵazga yayi chifukwa wakamupa nadi mwana.—Gen. 15:3, 4; 21:5.

10 Ntchipusu yayi kulindilira. (Zinth. 13:12) Para ivyo tikukhazga vikuchitika chara tikukhuŵara ndipo mtima withu ukulwara. Kweni apo tikulindilira vinthu ivyo tikukhumba, ni mwaŵi wakuti tilutilire kukura mwauzimu. Tiyeni tidumbiskane vinthu vitatu ivyo vingatovwira kuti tilutilire kukura mwauzimu.

11. Kasi tikwenera kuŵa na mikhaliro wuli, ndipo chifukwa wuli njakuzirwa?

11 Ŵani na mikhaliro yiwemi. Para tikuŵerenga Baibolo na kughanaghanirapo, tiŵenge na vinjeru, mahara, umanyi, kweniso kaghanaghaniro kawemi. Mikhaliro iyi njakuzirwa chomene ku  awo ŵakulongozga kusopa kwaunenesko. (Zinth. 1:1-4; Tito 1:7-9) Kweniso para tikuŵerenga mabuku ghakulongosora Baibolo, timanyenge umo Chiuta wakuwonera vinthu. Timanyengeso ivyo tingachita pa nkhani ya vyakusanguluska, kavwaliro na kujitozga, kugwiliskira ntchito makora ndalama, na umo tingakhalira makora na ŵanyithu. Para tikulondezga ivyo tikusambira mu Baibolo, tisankhenge vinthu ivyo vikukondweska Yehova.

12. Kasi ŵabali na ŵadumbu mu mpingo ŵangalongora wuli kuti mbakugomezgeka?

12 Lutilirani kugomezgeka. Tose tikwenera kulutilira kuchita mwakugomezgeka uteŵeti uliwose uwo tingapika mu gulu la Yehova. Pakuŵa kazembe, Nehemiya wakasankha ŵanthu ŵakwenelera kuti ŵachitenge milimo ya pa tempile. Kasi wakasankha anjani? Iyo wakasankha ŵanthu ŵakugomezgeka kweniso awo ŵakawopanga Chiuta. (Neh. 7:2; 13:12, 13) Mazuŵa ghano napo, “icho chikukhumbikwa kwa ŵateŵeti ŵalara ntchakuti ŵaŵe ŵakugomezgeka.” (1 Kor. 4:2) Vikusoŵa yayi usange munthu ngwakugomezgeka chifukwa milimo yake “yiwemi yikuwoneka pakweru.”—Ŵazgani 1 Timote 5:25.

13. Kasi tikusambirako vichi kwa Yosefe?

13 Zomerezgani kuti Yehova wamuyengani. Kasi mungachita wuli usange ŵanyake ŵamuyowoyerani panji kumuchitirani viheni? Nyengo zinyake mungasurako waka ivyo ŵamuchitirani. Kweni para mungaghanaghana vyakuwezgera, vinthu vinganangikirathu. Mwachiyelezgero, ghanaghanirani ivyo vikachitikira Yosefe. Nangauli ŵabali ŵake ŵakamuchitira nkhaza, kweni iyo wakaŵasungira chigwinini yayi. Pamanyuma, mwanakazi wa Potifara wakapusikizgira Yosefe kuti wakakhumbanga kumukolelera. Ntheura Yosefe wakaŵikika mu jele. Kweni Yosefe wakulutilira kuthemba Yehova kuti ndiyo wamulongozge pa nyengo yakusuzga iyi. Kasi paumaliro chikachitika ntchivichi? “Mazgu gha Yehova ndigho ghakamuyenga.” (Sal. 105:19) Viyezgo ivyo Yosefe wakakumana navyo vikamovwira kuti waŵe wakwenelera kuchita mulimo wapadera pakuŵa wachiŵiri kwa Themba Farawo. (Gen. 41:37-44; 45:4-8) Nase apo tikulimbana na masuzgo agho ghali nga ni minga, tikwenera kulomba Yehova kuti watipe vinjeru. Kweniso tikwenera kuchita na kuyowoya mwakuzikira na kulaŵiska kwa Chiuta kuti watipe nkhongono zakuzizipizgira. Nadi, Yehova watovwirenge.—Ŵazgani 1 Petrosi 5:10.

SAZGIRANIKO LUSO LWINU MU UTEŴETI

14, 15. (a) Chifukwa wuli nyengo zose tikwenera kuŵa maso na umo tikusambizgira? (b) Kasi ni nthowa wuli zinyake izo mungalondezga pakupharazga? (Wonani chithuzi chakwamba, kweniso bokosi lakuti “ Kasi Mungasintha Nthowa Zakupharazgira?”)

14 Paulosi wakachiska Timote kuti: “Lutilira kuŵazga pa wumba, kuchiska, na kusambizga m’paka nize. Nyengo zose, uŵe maso na ivyo ukuchita na kusambizga.” (1 Tim. 4:13, 16) Timote wakapharazganga kale mwaluso. Ndipouli, nyengo zose iyo wakeneranga kuŵa “maso” na ivyo wakasambizganga. Iyo wakenerangaso kulutilira kusazgirako luso lwake lwakusambizga kuti wachonthenge mitima ya ŵanthu. Timote wakeneranga kupharazga munthowa zakupambanapambana mwakuyana na ivyo ŵanthu ŵakakhumbikwiranga. Nase ndimo tikwenera kuchitira, tisinthenge nthowa zakupharazgira.

15 Nyengo zinyake ŵanthu ŵakusangika yayi mu nyumba zawo kuti tiŵapharazgire. Mu vigaŵa vinyake nyumba zikuŵa mu mipanda, ndipo chikuŵa chakusuzga kupharazgira ŵanthu ŵa ku malo agha. Usange ndimo viliri uko mukukhala, mungachita makora kusintha nthowa zakupharazgira.

16. Chifukwa wuli ntchiwemi kupharazga uko kukusangika ŵanthu ŵanandi?

16 Kupharazga uko kukusangika ŵanthu ŵanandi ni nthowa yiwemi chomene yakuthandazgira makani ghawemi. Ŵabali na ŵadumbu ŵanandi ŵakuchitako upharazgi uwu ndipo ŵakusanga vitumbiko vinandi. Iwo ŵakupatura nyengo kuti ŵakapharazge uko ŵanthu ŵakusangika chomene nga ni kwakukwelera sitima na basi,  ku malo ghamalonda, kwakwimika magalimoto, na malo ghanyake. Mupharazgi wangambiska chidumbirano mwakuzunura nkhani yinyake iyo yalembeka mu nyuzipepara, wangalumba ŵana ŵa munthu uyo wakukhumba kumupharazgira, panji wangamufumba vinthu vyakukhwaskana na ntchito. Apo ŵakulutilira kudumbiskana, mupharazgi wangazunura nkhani yinyake ya mu Baibolo na kufumba munthu uyo kuti wayowoyepo maghanoghano ghake. Ivyo munthu uyo wangayowoya vingawovwira kuti ŵalutilire kudumbiskana nkhani za mu Baibolo.

17, 18. (a) Kasi mungachita wuli kuti muŵe na chikanga pakupharazga ku malo gha ŵanthu ŵanandi? (b) Kasi ivyo Davide wakayowoya vikutisambizga vichi?

17 Para vikumusuzgani kupharazga uko kukusangika ŵanthu ŵanandi, kugongowa yayi. Mubali munyake zina lake Eddie ni mupayiniya ndipo wakukhala ku New York. Pakwamba mubali uyu wakafwatukanga yayi kupharazga uko kukusangika ŵanthu ŵanandi. Kweni pakati pajumpha nyengo, wakamba kuŵa na chikanga. Kasi ntchivichi icho chikamovwira kuŵa na chikanga? Eddie wakati: “Pa Nyengo Yakusopera ya Mbumba, ine na muwoli wane tikapenjerezganga mazgoro gha mafumbo agho ŵanthu ŵanandi ŵakutemwa kufumba. Tikafumbangaso ŵabali na ŵadumbu ŵanji kuti ŵatiphalireko masachizgo ghanyake.” Pasono Eddie wakutemwa chomene kupharazga ku malo gha ŵanthu ŵanandi.

18 Apo mukulutilira kusazgirako maluso ghinu na kupharazga makani ghawemi mwachikanga, ‘ŵanthu wose ŵawonenge kuti mukukura’ mwauzimu. (Ŵazgani 1 Timote 4:15.) Kweniso mulumbenge chomene Yehova, Dada wakuchanya, nga umo wakachitira Davide uyo wakimba kuti: “Nilumbenge Yehova nyengo zose. Malumbo ghake ghaŵenge pa milomo yane mazuŵa ghose. Nithumbwenge mwa Yehova. Ŵakuzika ŵapulikenge na kusekelera.” (Sal. 34:1, 2) Manyani kuti para mukulimbikira kupharazga makani ghawemi, movwirenge ŵanthu ŵamitima yiwemi kuti ŵambe kusopa Yehova.

TIKULUMBA YEHOVA PARA TIKUKURA MWAUZIMU

19. Chifukwa wuli ŵateŵeti ŵa Yehova ŵakwenera kukondwa nangauli ŵakusangana na masuzgo?

19 Davide wakimbaso kuti: “Milimo yinu yose yimuchindikaninge, A Yehova, ŵakugomezgeka ŵinu ŵamulumbaninge. Ŵapharazgenge vya uchindami wa uthemba winu, na kuyowoya vya nkhongono zinu, kumanyiska ŵanthu vyakuchita vinu vyankhongono na uchindami wa uthemba winu.” (Sal. 145:10-12) Lemba ili likulongosora nadi ivyo Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakuchita. Kweni kasi mungachita wuli usange mukutondeka kuchita vinandi pakuteŵetera Yehova chifukwa cha ulwari panji uchekuru? Nyengo zose mukwenera kukumbuka kuti para mukupharazgira awo ŵakumupwelelerani na ŵanji, mukupeleka uchindami kwa Chiuta. Usange muli mu jele chifukwa cha ivyo mukugomezga, mungapharazga para mwaŵi wasangika. Ntheura Yehova wakukondwa chomene na ivyo mukuchita. (Zinth. 27:11) Yehova wakukondwaso chomene na ŵabali kweniso ŵadumbu awo ŵakulutilira kugomezgeka nangauli ŵakukhala na ŵanthu awo ŵakupambana nawo chisopa. (1 Pet. 3:1-4) Nanga ni para vinthu vyathina chomene, mungalutilira kulumba Yehova na kukura mwauzimu.

20, 21. Kasi ntchivichi chichitikenge usange mukulutilira kuchita milimo yinu mwakugomezgeka?

20 Para mukulutilira kukura mwauzimu, Yehova wamutumbikaninge nadi. Nyengo zinyake mungakhumbikwira kusintha vinthu vinyake kuti muŵe na nyengo yinandi yakupharazgira ŵanthu ŵamitima yiwemi. Kuluwa yayi kuti para mukulutilira kujipeleka na kukura mwauzimu, mukhozgenge chomene ŵabali na ŵadumbu. Kweniso apo mukulutilira kuchita milimo yinu mwakugomezgeka na kovwira ŵanji mu mpingo, ŵabali na ŵadumbu ŵamutemwaninge na kumukhozgani.

21 Kwali tateŵetera Yehova kwa nyengo yitali panji yayi, tose tingalutilira kukura mwauzimu. Kasi Ŵakhristu ŵakukhwima mwauzimu ŵangawovwira wuli ŵaphya kuti nawo ŵakhwime mwauzimu? Tizamudumbiskana fumbo ili mu nkhani yakulondezgapo.