Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Gongwe la Mulinda—Lakusambira pa Mpingo  |  May 2016

“Lutaninge Mukazgore Ŵanthu ŵa Mitundu Yose Kuŵa Ŵasambiri”

“Lutaninge Mukazgore Ŵanthu ŵa Mitundu Yose Kuŵa Ŵasambiri”

‘Lutaninge mukazgore ŵanthu ŵa mitundu yose kuŵa ŵasambiri, mukaŵabatize na kuŵasambizga kusungilira vinthu vyose ivyo namuphalirani.’—MAT. 28:19, 20.

SUMU: 141, 97

1, 2. Kasi Yesu wakayowoya vichi pa Mateyu 24:14, ndipo tingajifumba mafumbo wuli?

ŴANTHU ŵanandi ŵakuzomera uthenga withu, kweni ŵanyake ŵakutisuska uheni chomene. Ndipouli, mbachoko chomene awo ŵangakana fundo yakuti Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakumanyikwa pa charu chose chifukwa cha mulimo wawo wakupharazga. Panyake muli kukumanapo na ŵanthu mu uteŵeti awo ŵakuyowoya kuti ŵakukolerana yayi na ivyo tikugomezga, kweni ŵakutichindika chomene chifukwa cha mulimo wakupharazga. Ise tikumanya kuti Yesu wakayowoyerathu kuti makani ghawemi gha Ufumu ghazamupharazgika pa charu chose chapasi. (Mat. 24:14) Kweni kasi tikumanya wuli kuti mulimo withu wakupharazga ukufiska uchimi wa Yesu? Kasi tingatalulira chomene para tingayowoya kuti ndise pera tikuchita mulimo uwu?

2 Visopa vinandi vikuyowoya kuti vikupharazga makani ghawemi. Ndipouli, vikulekera ŵanthu ŵachoko waka mulimo wakupharazga. Visopa ivi vikughanaghana kuti chikuru vikupharazga ku tchalitchi, pa wayilesi, pa TV, panji pa Intaneti, mbwenu ntchakukwana.  Ŵanyake ŵakuti chikuru ŵakuchita milimo yakovwira ŵanthu nga nkhuzenga vipatala na masukulu, mbwenu ntchakukwana. Kasi ivi ndivyo Yesu wakaphalira ŵasambiri ŵake kuti ŵachitenge?

3. Mwakuyana na Mateyu 28:19, 20, kasi ni vinthu wuli vinayi ivyo tikwenera kuchita?

3 Kasi Yesu wakang’anamuranga kuti ŵasambiri ŵake ŵakhalenge waka pa malo ghamoza na kulindilira ŵanthu kuti ŵize kwa iwo? Yayi! Yesu wakati wawuka, wakaphalira ŵasambiri ŵake ŵanandi kuti: “Ntheura, lutaninge mukazgore ŵanthu ŵa mitundu yose kuŵa ŵasambiri, mukaŵabatize . . . mukaŵasambizge kusungilira vinthu vyose ivyo namuphalirani.” (Mat. 28:19, 20) Pali vinthu vinayi ivyo tikwenera kuchita. Kasi chakwamba ntchivichi? Yesu wakati: “Lutaninge”! Munthu munyake wakusanda Baibolo wakati mazgu ghakuti ‘lutaninge,’ ghakung’anamura kuti msambiri waliyose wakwenera kunyamuka na kuluta kuti wakapharazge. Padera pa kuluta, tikweneraso kupanga ŵasambiri, kuŵabatiza, na kuŵasambizga.—Mat. 10:7; Luka 10:3.

4. Kasi “ŵalovi ŵa ŵanthu”ŵakwenera kuchita vichi kuti ŵafiske mulimo wawo?

4 Kasi Yesu wakang’anamuranga kuti mulimo wakupharazga makani ghawemi ukwenera kuchitika na munthu yumoza panji gulu ilo ndakukolerana? Pakuti munthu yumoza wangakwaniska yayi kupharazgira “ŵanthu ŵa mitundu yose,” ipo mulimo uwu ukwenera kuchitika na ŵanthu ŵanandi awo mbakukolerana. Yesu wakadidimizga fundo iyi apo wakaphalira ŵasambiri ŵake kuti ŵaŵe “ŵalovi ŵa ŵanthu.” (Ŵazgani Mateyu 4:18-22.) Apa Yesu wakang’anamuranga za mulovi yumoza uyo wakukora somba na mbeja yayi. Mulovi wanthena wakukhala waka pa malo ghamoza na kulindilira somba kuti yikore ku mbeja yake. Kweni Yesu wakang’anamuranga ulovi wa mukwawu uwo ukuchitika na ŵanthu ŵanandi. Ntheura “ŵalovi ŵa ŵanthu” ŵakwenera kukolerana kuti ŵafiske mulimo wawo ukuru wakupharazga.—Luka 5:1-11.

5. Kasi tikwenera kuzgora mafumbo wuli, ndipo chifukwa wuli?

5 Awo ŵakupharazga makani ghawemi mazuŵa ghano ŵakufiska uchimi wa Yesu. Kasi tingaŵamanya wuli? Tingaŵamanya para tingazgora mafumbo ghanayi agha:

  • Kasi ŵakupharazga uthenga wuli?

  • Chifukwa wuli ŵakupharazga?

  • Kasi ŵakupharazga wuli?

  • Kasi mulimo wawo ngukuru wuli ndipo ŵakwenera kupharazga kwa utali wuli?

Mazgoro gha mafumbo agha, ghatovwirenge kumanya awo ŵakuchita mulimo wakuponoska ŵanthu. Kweniso ghatikhozgenge kuti tilutilire kupharazga mwakugomezgeka.—1 Tim. 4:16.

KASI ŴAKUPHARAZGA UTHENGA WULI?

6. Chifukwa wuli mukugomezga kuti Ŵakaboni ŵa Yehova ndiwo ŵakupharazga uthenga wakwenelera?

6 Ŵazgani Luka 4:43. Yesu wakapharazganga “makani ghawemi gha Ufumu,” ndipo wakukhumba kuti ŵasambiri ŵake nawo ŵapharazgenge. Kasi mbanjani awo ŵakupharazga ku “mitundu yose”? Palije ŵanyakeso, kweni Ŵakaboni ŵa Yehova pera. Ŵanthu ŵakususka nawo ŵakumanya fundo iyi. Mwachiyelezgero, wasembe munyake wakaphalira Kaboni wa Yehova kuti wenda mu vyaru vyakupambanapambana. Iyo wakati kulikose uko wakendanga wakafumbanga Ŵakaboni ŵa Yehova uthenga uwo ŵakupharazga. Kasi ŵakamuzgoranga wuli? Wasembe uyu wakati: “Wose ŵakaŵa vindere pera, chifukwa ŵakazgora kuti: ‘Makani ghawemi gha Ufumu.’” Nangauli wasembe yura wakati wose ŵakaŵa “vindere,” kweni Ŵakaboni aŵa ŵakaŵa ŵakukolerana pakupharazga uthenga wakuyana  waka. Nakuti Ŵakhristu ŵaunenesko ndimo ŵakuchitira nyengo zose. (1 Kor. 1:10) Iwo ŵakayowoyanga uthenga wa mu Gongwe la Mulinda, ilo likupharazga Ufumu wa Yehova. Magazini iyi yikusangika mu viyowoyero 254 ndipo pakusindikizgika makope pafupifupi 59 miliyoni pa mwezi. Magazini ya Gongwe la Mulinda yikusindikizgika chomene kuluska magazini ghanyake ghose pa charu chose.

7. Kasi tikumanya wuli kuti ŵalongozgi ŵavisopa ŵakupharazga uthenga uwemi yayi?

7 Ŵalongozgi ŵa visopa ŵakupharazga vya Ufumu wa Chiuta yayi. Ŵanandi ŵakuti Ufumu wa Chiuta ni umo munthu wakujipulikira waka ndipo uli mu mtima wa Mkhristu waliyose. (Luka 17:21) Iwo ŵakusambizga yayi ŵanthu kuti Ufumu wa Chiuta ni boma lakuchanya ilo Fumu yake ni Yesu Khristu. Ŵakumanya yayi kuti sonosono apa boma ili limazgenge masuzgo ghose gha ŵanthu na kuphyerapo uheni wose pa charu chapasi. (Chivu. 19:11-21) M’malo mwake, iwo ŵakukumbuka Yesu pa nyengo ya Khrisimasi na Isitara pera. Palije icho ŵakumanyapo pa nkhani ya ivyo Yesu wazamuchita pakuŵa Themba liphya la charu chapasi. Iwo ŵakumanya yayi uthenga uwo ŵakwenera kupharazga, ntheura ŵakumanyaso yayi chifukwa chakupharazgira uthenga uwu.

CHIFUKWA WULI ŴAKUPHARAZGA?

8. Kasi awo ŵakupharazga makani ghawemi ŵakwenera kutcheŵa vichi?

8 Chifukwa wuli Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakupharazga? Iwo ŵakupharazga kuti ŵasange ndalama yayi, nesi kuti ŵazenge matchalitchi ghapachanya. Yesu wakaphalira ŵasambiri ŵake kuti: “Mukapokera kwawanangwa, pelekani kwawanangwa.” (Mat. 10:8) Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakuguliska yayi Mazgu gha Chiuta. (2 Kor. 2:17, mazgu ghamusi.) Iwo ŵakulipiliska yayi uthenga uwo ŵakupharazgira ŵanthu. (Ŵazgani Milimo 20:33-35.) Nangauli Baibolo likupeleka ulongozgi wakupulikikwa makora, kweni matchalitchi ghanandi ghakuluwa mulimo wawo. M’malo mwake ghakutangwanika na zithero kuti ghasange ndalama zakulipilira ŵaliska na ŵantchito ŵanyake. Ivi vyapangiska kuti ŵalongozgi ŵavisopa ŵanandi ŵasambazgike.—Chivu. 17:4, 5.

9. Kasi Ŵakaboni ŵa Yehova ŵalongora wuli kuti ŵali na chifukwa chiwemi chakupharazgira?

9 Kasi Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakuchita wuli pa nkhani ya vyakupeleka? Mulimo wawo ukuchitika na wovwiri wa vyakupeleka vyawanangwa. (2 Kor. 9:7) Iwo ŵakutolera zithero yayi pa Nyumba za Ufumu panji pa maungano ghakuru. Ndipouli, mu chaka chamara pera, Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakamalira maora 1.93 biliyoni pakupharazga ndipo mwezi uliwose ŵakachitiskanga masambiro gha Baibolo ghakujumpha 9 miliyoni. Kweni ŵakachita vyose ivi kwambura kulipiliska. Ntchakuzizika kuti ŵakuchita mulimo wawo na mtima wose kwambura kupokerapo kanthu, ndipo ŵakujisangira ŵekha ndalama zakujovwilira. Pakuyowoya za mulimo wa Ŵakaboni ŵa Yehova, munthu munyake wakati: “Mulimo wawo ukuru nkhupharazga na kusambizga . . . Tŵalije ŵaliska awo ŵakukhumba malipiro, ivyo vikovwira kuti ndalama zileke kusakazika chomene.” Ipo chifukwa wuli pera Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakupharazga? Iwo ŵakujipeleka ŵekha kuchita mulimo wakupharazga chifukwa chakutemwa Yehova na ŵazengezgani ŵawo. Mzimu wakujipeleka uwu ukukwaniliska uchimi wa pa Salimo 110:3. (Ŵazgani.)

KASI ŴAKUPHARAZGA WULI?

Tikupharazga kulikose uko kukusangika ŵanthu (Wonani ndime 10)

10. Kasi ni nthowa wuli izo Yesu na ŵasambiri ŵake ŵakagwiliskiranga ntchito pakupharazga?

10 Kasi ni nthowa wuli izo Yesu na ŵasambiri  ŵake ŵakagwiliskiranga ntchito pakupharazga makani ghawemi? Ŵakalutanga kulikose uko kukasangikanga ŵanthu, mu misumba na mu nyumba zawo. Iwo ŵakapenjanga ŵanthu ŵa mitima yiwemi ku nyumba na nyumba. (Mat. 10:11; Luka 8:1; Mil. 5:42; 20:20) Nthowa iyi yikaŵa yiwemi chomene chifukwa yikalongoranga kuti ŵakaŵavya sankho.

11, 12. Kasi ŵaliska ŵa visopa ŵakupambana wuli na Ŵakaboni ŵa Yehova pa nkhani yakupharazga?

11 Kasi visopa vikupharazga nga umo Yesu na ŵasambiri ŵake ŵakachitiranga? Yayi. Visopa ivi vikulekera waka ŵaliska ŵawo ntchito yakupharazga chifukwa ŵakupokera ndalama. M’malo mwa kuŵa “ŵalovi ŵa ŵanthu,” ŵaliska ŵa visopa aŵa ŵakusunga waka “somba” panji kuti ŵanthu awo ŵali nawo kale. Mbunenesko kuti nyengo zinyake ŵaliska ŵanyake ŵakuchiska mberere zawo kuti zipharazgenge. Mwachiyelezgero, kukwambilira kwa chaka cha 2001, Papa Yohane Paulo Wachiŵiri wakaphalira Ŵakhristu mu kalata yake kuti ŵakwenera kupharazga makani ghawemi ndipo ŵakwenera kuŵa na mwamphu nga ni Paulosi uyo wakati: “Soka kwa ine usange nkhuleka kupharazga makani ghawemi!” Papa uyu wakatiso ntchito yakupharazga yikwenera kuchitika na ŵanthu ŵachoko waka yayi, kweni na ŵanthu wose ŵa Chiuta. Ndipouli, ŵanandi ŵakachitanga yayi ivyo Papa uyu wakayowoya.

12 Wuli pakuyowoya za Ŵakaboni ŵa Yehova? Ndiwo pera awo ŵakupharazga kuti Yesu wakuwusa nga Themba kwambira mu 1914. Iwo ŵakupulikira ivyo Yesu wakayowoya ndipo ŵakuŵika ntchito yakupharazga pakwamba. (Mrk. 13:9) Buku linyake likuti: “Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakuŵika mtima wawo wose pa ntchito yakupharazga kuluska chilichose. Para ŵanji ŵakusuzgika na njara, phukwa, na ulwari, ŵakuyezga kuŵawovwira. Kweni ŵakuluwa yayi kuti mulimo wawo ukuru nkhupharazga za umaliro wa charu ichi na ivyo ŵanthu ŵangachita kuti ŵazakapone.” Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakulutilira kuthandazga uthenga uwu kulikose uko kukusangika ŵanthu nga umo Yesu na ŵasambiri ŵake ŵakachitiranga.

UKURU WA MULIMO NA APO UMALIRENGE

13. Kasi mulimo wakupharazga ngukuru wuli?

13 Yesu wakalongosora ukuru wa mulimo wakupharazga apo wakati makani ghawemi ghazamupharazgika “mu charu chose chapasi.” (Mat. 24:14) Yesu wakaphalira ŵasambiri ŵake kuti ŵakwenera kupanga ŵasambiri kufuma mu “ŵanthu ŵa mitundu yose.” (Mat. 28:19, 20) Apa chikulongora kuti mulimo wakupharazga ukwenera kuchitika pa charu chose chapasi.

14, 15. Kasi pali ukaboni wuli wakuti Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakufiska uchimi wa Yesu? (Wonani vithuzi vyakwamba.)

14 Ŵakaboni ŵa Yehova ndiwo ŵakufiska uchimi wa Yesu wakuti makani ghawemi ghakwenera kupharazgika pa charu chose chapasi. Chifukwa wuli tikuyowoya nthena? Ku United States pera, kuli ŵalongozgi ŵa visopa pafupifupi 600,000, kweni Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakujumpha 1,200,000. Pa charu chose chapasi, mpingo wa Katolika pera uli na  ŵasembe pafupifupi 400,000 apo Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakujumpha 8 miliyoni. Kweniso Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakupharazga makani ghawemi mu vyaru vyakujumpha 240. Nadi, Mbakaboni ŵa Yehova pera awo ŵakupharazga pa charu chose ndipo mulimo wawo ukupeleka malumbo na uchindami kwa Yehova.—Sal. 34:1; 51:15.

15 Pambere umaliro undize, tikukhumba kupharazga makani ghawemi ku ŵanthu ŵanandi. Lekani tikung’anamura na kusindikizga mabuku ghanandi agho ghakulongosora Baibolo. Tikugaŵira ŵanthu kwaulere mabuku, magazini, mathirakiti, tumapepara twakuchemera ŵanthu ku maungano na Chikumbusko. Pasono tikusindikizga mabuku mu viyowoyero vyakujumpha 700. Pasindikizgika kale Mabaibolo ghakujumpha 200 miliyoni gha Mang’anamuliro gha Charu Chiphya mu viyowoyero vyakujumpha 130. Mu chaka chamara pera, tikasindikizga mabuku ghakulongosora Baibolo pafupifupi 4.5 biliyoni. Webusayiti yithu ya jw.org yikusangika mu viyowoyero vyakujumpha 750. Kasi lilipo gulu la chisopa ilo lingakwaniska kuchita ivi nga umo Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakuchitira?

16. Kasi tikumanya wuli kuti tikulongozgeka na mzimu wa Yehova?

16 Kasi tipharazgenge m’paka pauli? Yesu wakati mulimo wakupharazga ukwenera kuchitika m’paka ‘umaliro wize.’ Kasi ni gulu wuli linyake ilo lalutilira kupharazga makani ghawemi m’paka sono? Ŵanyake awo tikukumana nawo mu uteŵeti ŵakuyowoya kuti, “Ise tili na mzimu utuŵa, kweni imwe Ŵakaboni ŵa Yehova ndimwe mukuchita mulimo wakupharazga.” Kweni ise tikumanya kuti Yehova wakutovwira na mzimu wake kuti tilutilire kupharazga mu mazuŵa ghaumaliro agha. (Mil. 1:8; 1 Pet. 4:14) Kanandi visopa vinyake vikuyezga kuchita ivyo Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakuchita, kweni vikutondeka. Ŵanyake ŵakuyezga kuluta mu vyaru vinyake kuti ŵakapharazge, kweni nipera vikuŵatonda. Ŵanyakeso ŵakuyezga kupharazga ku nyumba na nyumba, kweni kasi ŵakupharazga vichi? Iwo ŵakupharazga vya Ufumu wa Chiuta yayi, ntheura ŵakuchita chara mulimo uwo Yesu wakambiska.

AWO ŴAKUPHARAZGA MAKANI GHAWEMI MAZUŴA GHANO

17, 18. (a) Chifukwa wuli tikusimikizga kuti Mbakaboni ŵa Yehova pera awo ŵakupharazga makani ghawemi gha Ufumu mazuŵa ghano? (b) Kasi tikukwaniska wuli kupharazga pa charu chose?

17 Kasi mbanjani awo ŵakupharazga nadi makani ghawemi gha Ufumu mazuŵa ghano? Mwambura kubisa, “Mbakaboni ŵa Yehova pera!” Chifukwa wuli tikuyowoya nthena? Chifukwa ntchakuti tikupharazga uthenga wakwenelera, uwo ni makani ghawemi gha Ufumu. Tikugwiliskiraso ntchito nthowa zakwenelera zakupharazgira chifukwa ise ndise tikunyamuka na kuluta uko kuli ŵanthu. Tikupharazga na chilato chiwemi, chifukwa tikutemwa Yehova na ŵanthu, ndalama yayi. Mulimo uwo tikuchita ngukuru chomene chifukwa tikupharazgira ŵanthu ŵamitundu na viyowoyero vyose. Nakuti tivukenge yayi kupharazga makani ghawemi m’paka apo umaliro wizirenge.

18 Ntchakukondweska chomene kuti tikupharazga pa charu chose mu mazuŵa ghaumaliro agha. Kweni kasi tikukwaniska wuli kupharazga pa charu chose? Mpositole Paulosi wakazgora kuti: “Chiuta, chifukwa cha khumbo lake liwemi, ndiyo wakumuchiskani, wakumupani khumbo kweniso nkhongono kuti muchite vyose ivyo wakukhumba.” (Fil. 2:13) Mphanyi Yehova walutilira kutipa nkhongono kuti tilutilire kupharazga makani ghawemi.—2 Tim. 4:5.