DANIEL NA MIRIAM ŵakatorana mu Seputembala, 2000, ndipo ŵakakhalanga mu tawuni ya Barcelona, ku Spain. Daniel wakati: “Tikakhalanga umoyo uwo ŵanthu ŵakuti umoyo uwemi. Tikagwiranga ntchito zapachanya. Tikaryanga mu malesitiranti ghapachanya, kwenda mu vyaru vyakupambanapambana, na kugura malaya ghapachanya. Kweniso nyengo zose tikapharazganga.” Kweni vinthu vikasintha.

Pa ungano wa chigaŵa mu 2006, Daniel wakachontheka chomene na nkhani yinyake iyo yikayowoyeka. Uyo wakayowoyanga wakafumba fumbo lakuti: “Kasi tikuchita vyose ivyo tingakwaniska kuti tovwire ŵanthu awo ‘ŵakupenthyapenthya kuya kukakomekaka’ kuti ŵaŵe pa nthowa yakuya ku umoyo wamuyirayira?” (Zinth. 24:11) Nkhani iyi yikayowoya chomene kuti tili na udindo wa kuphalirako ŵanthu uthenga wa mu Baibolo, wakuponoska umoyo. (Mil. 20:26, 27) Daniel wakati: “Nkhawona kuti Yehova wakuyowoya na ine.” Nkhani iyi yikayowoyaso kuti munthu wakuŵa wakukondwa para wasazgirako uteŵeti wake. Daniel wakawona kuti uwu mbunenesko. Muwoli wake Miriam wakaŵa kuti ni mupayiniya ndipo wakatumbikika chomene kweniso wakaŵa wakukondwa.

Daniel wakatiso, “Nkhawona kuti nyengo yakwana yakuti nisinthe.” Ndipo wakasintha nadi. Wakachepeskako nyengo yakugwilira ntchito na kwamba upayiniya. Wakaghanaghanira umo iyo na Miriam ŵakondwerenge para ŵangakateŵetera ku malo uko kukukhumbikwira ŵapharazgi ŵanandi ŵa Ufumu.

PAKAŴA DANKHA MASUZGO, PAMANYUMA VITUMBIKO

Mu Meyi, 2007, Daniel na Miriam ŵakaleka ntchito na kusamira ku Panama, uko ŵakalutako kale kumanyuma. Chigaŵa chawo chiphya chakupharazgako chikaŵa Bocas del Toro, kufupi na Nyanja ya Caribbean ndipo chikaŵa na virwa vinandi. Ŵanthu ŵanandi mu chigaŵa ichi ŵakaŵa ŵa fuko la Guaymi. Daniel na Miriam ŵakasunga ndalama izo ŵakawonanga kuti zingakaŵawovwira kukhala ku Panama myezi 8.

Mu virwa ivi ŵakendanga pa boti na pa njinga. Ŵakukumbuka kuti zuŵa lakwamba kwenda pa njinga, ŵakenda makilomita 32 mu mapiri, uku zuŵa lili dee. Daniel wakavuka chomene mwakuti wakakhala pachoko kufenta. Kweni para ŵafika mu nyumba za ŵanthu ku malo agha, ŵakaŵapokeleranga makora chomene, chomenechomene apo ŵakasambira mazgu ghanyake mu chiyowoyero cha ŵa Guaymi. Pakatora na nyengo yayi, mbwe ŵakasanga masambiro 23.

Ndalama izo ŵakasunga zikati zamara, chimwemwe chikazgoka chitima. Daniel wakati: “Chitima chikatikora chomene kuti tiwelerengeso ku Spain ndipo tikalira. Chitima chikatikora kuti tilekanenge na awo tikasambiranga nawo Baibolo.” Kweni mu mwezi wakulondezgapo, ŵakapokera uthenga wakukondweska. Miriam wakati: “Tikaphalirika kuti tambe upayiniya wapadera. Tikakondwa chomene kuti tilutilirenge na uteŵeti withu.”

ICHO CHIKUŴAKONDWESKA CHOMENE

Chifukwa cha kusintha kwa vinthu mu gulu la Yehova, mu 2015, Daniel na Miriam ŵakaphalirika kuti ŵaŵenge waka ŵapayiniya ŵanyengozose. Kasi ŵakachita wuli? Ŵakagomezga mazgu gha pa Salimo 37:5 agho ghakuti: “Nthowa yako uyipeleke kwa Yehova, umugomezge, ndipo wakovwirenge.” Ŵakasanga ntchito yakuti yiŵawovwirenge pakuchita upayiniya. Sono ŵakuteŵetera mu mpingo uwo uli mu chigaŵa cha Veraguas, ku Panama.

Daniel wakati: “Apo tikafumanga ku Spain, tikamanyanga yayi usange tingakwaniska kukhala umoyo wambura kukhumba vinandi. Kweni ndiwo tikukhala sono, ndipo tikusoŵa kalikose yayi ako nkhakuzirwa nadi.” Ntchivichi chikuŵakondweska chomene? Iwo ŵakuti: “Palije chilichose icho chingayana na kovwira ŵanthu ŵakujiyuyura kuti ŵamanye Yehova.”