Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Gongwe la Mulinda—Lakusambira pa Mpingo  |  May 2017

 NKHANI YAKULONGOSORA UMOYO WA MUNTHU

Nkhusambizga Ŵanthu Unenesko Nangauli Nili Wakumangwa Makutu

Nkhusambizga Ŵanthu Unenesko Nangauli Nili Wakumangwa Makutu

Nkhabatizika mu 1941 apo nkhaŵa na vyaka 12. Kweni nkhamba kupulikiska unenesko wa mu Baibolo mu 1946. Chifukwa wuli? Lekani nimuphalirani.

ŴAPAPI ŵane ŵakafuma ku Tbilisi, Georgia, na kusamukira ku Canada cha m’ma 1910. Ŵakafikira ku munda wakutowa wakufupi na muzi wa Pelly, Saskatchewan, kumanjiliro gha dazi kwa Canada. Nkhababika mu 1928. Mu banja lakwithu tilimo ŵana 6, ndipo ine nili waumaliro. Apo kukakhala myezi 6 kuti nibabike, adada ŵakafwa. Amama nawo ŵakafwa apo nkhaŵa bonda. Pakajumpha nyengo yitali yayi, mbwenu mulongosi wane mulara, Lucy, nayo wakafwa, wali na vyaka 17. Pamanyuma, asibweni a Nick ŵakatitora kuti tikakhalenge nawo.

Apo nkhaŵa kamwana, zuŵa linyake ŵa mu banja lakwithu ŵakaniwona kuti nkhuguza mchira wa hachi ilo tikaŵa nalo. Chifukwa cha wofi kuti hachi linganipweteka, ŵakachemerezga kuti nileke, kweni ŵakasanga nkhuleka yayi. Iwo ŵakaŵa ku msana kwane, ndipo palije icho nkhapulikapo nangauli ŵakakolomoka chomene. Mwamwaŵi hachi likanipweteka yayi. Zuŵa ili ndilo ŵakamanyira kuti nili wakumangwa.

Mubwezi wa banja lakwithu wakasachizga kuti nkhasambire ku sukulu ya ŵana ŵambura kupulika. Ntheura asibweni a Nick ŵakaluta nane ku sukulu iyi, iyo yikaŵa ku Saskatoon, Saskatchewan. Sukulu iyi yikaŵa kutali na ku nyumba, ndipo nkhakhalanga kwenekuko. Nkhawopanga chomene kukhala nekha chifukwa panyengo iyi nkhaŵa na vyaka 5. Para sukulu zajara kweniso pa maholide ghanyake ndipo nkhalutanga ku nyumba kukawona ŵanthu. Nyengo yikati yajumphapo nkhasambira chiyowoyero chamawoko, ndipo nkhakondwanga chomene kuseŵera na ŵanyane.

KUSAMBIRA UNENESKO

Mu 1939, mudumbu wane wakatengwa kwa Bill Danylchuck, ndipo ŵakatora ine na mudumbu wane, Frances, kuti tikakhalenge nawo. Ndiwo ŵakaŵa ŵakwamba mu banja lithu kukumana na Ŵakaboni ŵa Yehova. Para naluta ku holide mu nyengo ya chihanya, ŵakayezeskanga kuniphalirako ivyo ŵasambira mu Baibolo.  Kweni kuyowoya unenesko, chikaŵa chipusu yayi kupulikana chifukwa ŵakamanyanga yayi chiyowoyero chamawoko. Kweni ŵakamanya kuti nkhukhumba nadi kusambira vya Chiuta. Nkhawonanga kuti ivyo ŵakachitanga vikakolerananga na ivyo ŵakasambiranga mu Baibolo. Ntheura nkhalutanga nawo kukapharazga. Pakati pajumpha nyengo yichoko waka nkhakhumba kubatizika. Ndipo pa Seputembala 5, 1941, mulamu wane Bill wakanibatiza mu chidiramu icho ŵakazuzgamo maji gha pa chisime. Maji agha ghakazizimanga maseŵera cha.

Nili na gulu la ŵanthu ŵakumangwa pa ungano wa chigaŵa mu 1946, ku Cleveland, Ohio

Apo nkhaŵa pa holide mu chihanya mu 1946, tikaluta ku ungano wa chigaŵa ku Cleveland, Ohio, U.S.A. Pa zuŵa lakwamba la ungano, ŵadumbu ŵane ŵakasinthananga kunilembera ivyo vikuyowoyeka kuti nane nipulikengeko. Kweni pa zuŵa lachiŵiri, nkhakondwa chomene apo tikasanga kuti pakaŵa gulu la ŵanthu ŵambura kupulika ilo ŵakaling’anamuliranga nkhani mu chiyowoyero chamawoko. Apa nkhakondwa chomene na ungano ndipo nkhapulikiska makora unenesko wa mu Baibolo.

KUSAMBIZGA UNENESKO

Panyengo iyi, Nkhondo Yachiŵiri ya pa Charu Chose yikaŵa kuti yamara waka. Ŵanthu ŵakamba kuchita vinthu vyakulongora kutemwa chomene charu chawo. Nkhati nawera ku ungano na kulutaso ku sukulu, nkhaŵikapo mtima kulondezga ivyo nkhugomezga. Nkhaleka kugwadira ndembera na kwimbako sumu ya fuko. Nkhaleka kuchitako vikondwelero ivyo Chiuta wakutinkha ndiposo kuluta ku tchalitchi nangauli ŵakachichizganga. Ŵasambizgi pa sukulu ŵakakondwa yayi ndipo ŵakayezga kunofya na kuyowoya mautesi kuti nisinthe maghanoghano. Ŵana ŵa sukulu ŵakawonanga vyose ivyo vikachitikanga, ndipo ivi vikanovwira kuti niŵapharazgire. Pamanyuma, ŵanyake awo nkhaŵapharazgira nga ni Larry Androsoff, Norman Dittrick, na Emil Schneider ŵakazomera unenesko, ndipo ŵakuteŵetera Yehova mwakugomezgeka m’paka sono.

Para naluta ku misumba yinyake, nyengo zose nkhawoneseskanga kuti napharazgira ŵanthu ŵambura kupulika. Mwachiyelezgero, ku Montreal uko ŵanthu ŵambura kupulika ŵakakumananga, nkhapharazgira munyamata munyake Eddie Taeger, uyo wakaŵa mu gulu la vigeŵenga. M’paka apo wakafwira chaka chamara, wakaŵa mu mpingo wa chiyowoyero chamawoko ku Laval, Quebec. Nkhapharazgiraso munyamata munyake Juan Ardanez, uyo wakachitanga vinthu nga mba ku Bereya. Wakafufuzanga ivyo tikasambiranga kuti wawone usange vikafumanga nadi mu Malemba. (Mil. 17:10, 11) Nayo wakazomera unenesko ndipo wakateŵetera nga mulara mu mpingo ku Ottawa, Ontario m’paka apo wakafwira.

Tikupharazga mu msewu cha m’ma 1950

Mu 1950, nkhasamukira ku Vancouver. Nangauli nkhatemwanga chomene kupharazgira ŵanthu ŵambura kupulika, kweni nkhuluwa yayi ivyo vikachitika apo nkhapharazgira mama munyake uyo wakaŵavya suzgo lakupulika. Mama uyu tikakumana mu msewu ndipo zina lake wakaŵa Chris Spicer. Wakapoka magazini, ndipo wakanichemera ku nyumba kwake kuti nkhapharazgireso  mfumu wake Gary. Nkhaluta ku nyumba kwawo, ndipo tikadumbiskana nyengo yitali. Pakudumbiskana tikachitanga kulemba pa pepara. Kufuma pa ulendo uwu, pakajumpha tuvyaka tunandiko kwambura kusanganaso. Kweni zuŵa linyake apo tikaŵa pa ungano wa chigaŵa ku Toronto, Ontario, nkhazizwa chomene kuti wakanimanya apo nkhaŵa mukati mwa gulu la ŵanthu. Zuŵa ili ndilo Gary wakabatizikiranga. Ivi vili kunisambizga kuti tikwenera kulutilira kupharazgira waliyose chifukwa tikumanya yayi munthu uyo wazomerenge unenesko.

Pamanyuma, nkhaweleraso ku Saskatoon. Nkhasangana na amama ŵanyake awo ŵakanipempha kuti nisambirenge Baibolo na ŵana ŵawo ŵasungwana ŵamileza awo ŵakaŵa ŵakumangwa makutu. Mazina ghawo ghakawa Jean na Joan Rothenberger. Iwo ŵakasambiranga pa sukulu iyo nkhasambirangapo ine. Ŵasungwana aŵa ŵakamba kuphalirako ŵanyawo ku sukulu ivyo ŵakasambiranga. Pamanyuma, ŵana 5 awo ŵakasambiranga lumoza ŵakaŵa Ŵakaboni ŵa Yehova. Yumoza wawo wakaŵa Eunice Colin. Nkhakumana na Eunice kakwamba apo nkhaŵa mu chaka chaumaliro pa sukulu iyi. Pa nyengo iyo, wakanipa switi na kunifumba usange tingachezgeranga lumoza. Nkhamanya yayi kuti kunthazi ndiyo wazamuŵa munthu wakuzirwa chomene pa umoyo wane. Wakazakaŵa muwoli wane.

Nili na Eunice mu 1960 na mu 1989

 

Amama ŵa Eunice ŵakati ŵamanya kuti wakusambira Baibolo, ŵakaphalira ahedi pa sukulu kuti ŵamugongoweske kusambira. Ahedi ŵakamuphanga mabuku agho wakasambiranga. Kweni Eunice wakaŵikapo mtima kulutilira kusambira za Yehova. Apo wakakhumbanga kubatizika, ŵapapi ŵake ŵakamuphalira kuti, “Para waŵa Kaboni wa Yehova, umanye kwakukhala.” Eunice wakawukapo nadi pa nyumba apo wakaŵa na vyaka 17, ndipo banja linyake la Ŵakaboni ilo ŵakawungananga nalo lumoza likamutora kuti likhalenge nayo. Wakalutilira kusambira ndipo wakabatizika. Apo tikatorananga mu 1960, ŵapapi ŵake ŵakiza yayi ku ukwati withu. Kweni pakati pajumpha vyaka, ŵakamba kutichindika chifukwa cha vigomezgo vithu kweniso chifukwa cha kulera makora ŵana ŵithu.

 YEHOVA WANIPWELELERA

Mwana wane Nicholas na muwoli wake, Deborah, ŵakuteŵera pa Beteli ku London

Nangauli ine na muwoli wane tili ŵakumangwa makutu, kweni talera ŵana ŵanalume 7 awo ŵalije suzgo lakupulika. Chikaŵa chipusu yayi kudumbiskana nawo, kweni tikawoneseska kuti ŵasambira chiyowoyero chamawoko kuti tipulikanenge na kuŵasambizga unenesko. Ŵabali na ŵadumbu mu mpingo ŵakatovwira chomene. Mwachiyelezgero, mubali munyake wakatilembera pa pepara kuti mwana withu wakayowoyanga mazgu ghaheni mu Nyumba ya Ufumu. Tikamovwira nyengo yeneyiyo. Ŵana ŵane ŵanayi James, Jerry, Nicholas na Steven, ŵakuteŵetera Yehova mwakugomezgeka pamoza na ŵawoli na ŵana ŵawo. Kweniso ŵakuteŵetera nga mbalara mu mpingo. Nicholas na muwoli wake Deborah, ŵakovwira pa ntchito ya kung’anamura mabuku mu chiyowoyero chamawoko pa ofesi ku Britain. Steven na muwoli wake Shannan, ŵakung’anamura mabuku mu chiyowoyero chamawoko pa ofesi ku United States.

Ŵana ŵane James, Jerry, na Steven pamoza na ŵawoli ŵawo ŵakovwira pa ntchito yakupharazga mu chiyowoyero chamawoko munthowa zinandi

Chachitima ntchakuti kukati kwakhala mwezi umoza kuti tikwaniske vyaka 40 mu nthengwa, muwoli wane Eunice wakafwa na kansa. Wakaŵa na chikanga chomene apo wakalwaranga. Wakagomezganga kuti wazamuwuka lekani wakopanga yayi nyifwa. Nkhulindilira zuŵa ilo nizamumuwonaso.

Faye na James, Jerry na Evelyn, Shannan na Steven

Mu Febuluwale 2012, nkhawa na kupwetekeka mu chiwuno. Apa vikawonekerathu kuti nikhumbikwirenge wovwiri. Mwana wane munyake na muwoli wake ŵakanitora kuti nikhalenge nawo. Pasono tili mu Mpingo wa Chiyowoyero Chamawoko ku Calgary, ndipo nkhulutilira kuteŵetera nga mulara. Aka nkhakwamba kuŵa mu mpingo wa chiyowoyero chamawoko. Ichi ntchakuzizika, ŵati? Kufuma mu 1946, vyaka vyose ivi nkhawungananga mu mpingo wa Chingelezi. Kasi nkhakhozganga wuli ubwezi wane na Yehova? Yehova wafiska nadi layizgo lake lakuti wapwelelerenge mwana mulanda. (Sal. 10:14) Nkhuwonga chomene awo ŵakanovwiranga kunilembera manosi pa pepara, kusambira chiyowoyero chamawoko, kweniso awo ŵakayezeskanga kuning’anamulira nkhani.

Nili na vyaka 79 ndipo nili pa sukulu ya ŵapayiniya ya Chiyowoyero cha Mawoko cha ku America

Kuyowoya unenesko, nyengo zinyake nkhakhuŵaranga na kukhumba kuwelera nyuma chifukwa nkhapulikanga yayi ivyo ŵanthu ŵakayowoyanga. Kweniso nkhawonanga nga ŵanthu ŵakutighanaghanira yayi ise tili ŵakumangwa. Kweni nkhakumbukanga mazgu agho Petrosi wakazgora Yesu, ghakuti: “Fumu, tilute tiye kwa njani? Imwe muli na mazgu gha umoyo wamuyirayira.” (Yoh. 6:66-68) Nane nasambira kuŵa wakuzikira nga mbabali na ŵadumbu ŵanandi ŵa nthanga yane awo ŵali na suzgo lakupulika. Nasambira kulindilira Yehova na gulu lake, ndipo natumbikika chomene. Pasono nili na chakurya chinandi chauzimu mu chiyowoyero chane. Ndipo nkhukondwa chomene pa maungano gha mpingo ndiposo gha chigaŵa mu chiyowoyero chamawoko. Kuyowoya unenesko, nili wakukondwa chomene kweniso nasanga vitumbiko vinandi pakuteŵetera Yehova, Chiuta withu mukuru.