“Vinthu ivi . . . vikalembeka kuti vitichenjezge ise tikukhala mu nyengo iyi yaumaliro.”—1 KOR. 10:11.

SUMU: 11, 61

1, 2. Chifukwa wuli tidumbiskanenge nkhani ya mafumu ghanayi gha Yuda?

PARA mungawona munthu wakwenda pa msewu, mbwe watelemuka na kuwa, kasi imwe mungenda makoramakora yayi pakujumpha pa malo agha? Mwakuyana waka, para tikughanaghanira viheni ivyo ŵanyithu ŵakachita, vingatovwira kuti tileke kuchita ivyo iwo ŵakachita. Ndimo viliriso pa umoyo withu wauzimu. Tingasambirako vinandi ku ŵanthu awo ŵakachita viheni, nanga ni awo ŵakuzunulika mu Baibolo.

2 Mafumu ghanayi gha Yuda agho tikasambira mu nkhani iyo yajumpha, ghakateŵetera Yehova na mtima wakufikapo. Kweni ghakachitaso zakwananga zikuru. Kasi tingasambirako vichi ku mafumu agha? Ntchivichi chingatovwira kuti tileke kuchita nga ndiwo? Para tingaghanaghanira vinthu ivyo vikalembeka kale, vingatovwira kuti tileke kuchita nga ndiwo.—Ŵerengani Ŵaroma 15:4.

KWENDERA MAHARA GHA ŴANTHU NKHWAKOFYA

3-5. (a) Nangauli Asa wakaŵa na mtima wakufikapo kwa Yehova, kweni kasi wakachita vichi? (b) Chifukwa wuli Asa wakagomezga ŵanthu apo Basha wakiza kuzakalimbana na Yuda?

3 Tiyeni tidumbiskane dankha nkhani ya Asa, na kuwona umo  Mazgu gha Chiuta ghangatovwilira. Apo ŵasilikari Ŵaetiyopiya ŵanandi chomene ŵakiza kuzakalimbana na Yuda, Asa wakagomezga Yehova. Kweni wakatondeka kugomezga Yehova apo Basha, themba la Israyeli, wakamba kuzenga Rama, msumba uwo ukachita mphaka na Yuda. (2 Mid. 16:1-3) Apa, Asa wakagomezga mahara ghake na kuhonga Beni-hadadi, Fumu ya Siriya, kuti ŵawukire Basha. Kasi ivyo Asa wakachita vikamwendera? Baibolo likuti: “Basha wakati wapulika, nyengo yeneyiyo wakaleka kuzenga Rama, wakajowora mulimo wake.” (2 Mid. 16:5) Pakwamba, Asa vikawoneka nga vyamwendera.

4 Kasi Yehova wakajipulika wuli na ivyo wakachita Asa? Yehova wakamutumira thenga lake Hanani kuti wakamuchenye chifukwa cha kuleka kumugomezga. (Ŵerengani 2 Midauko 16:7-9.) Hanani wakati: “Kwamba sono kuŵenge nkhondo kwimikana nawe.” Nangauli Basha wakawelera, kweni Asa na ŵanthu ŵake nkhondo zikakatanga yayi m’paka apo Asa wakafwira.

5 Nga umo tikasambilira mu nkhani iyo yajumpha, Chiuta wakasanda mtima wa Asa, ndipo wakawona kuti wakamuteŵeteranga na mtima wakufikapo. (1 Mathe. 15:14) Ivyo wakachita vikaŵa vyakukwana, ndipo Chiuta wakamuwonanga kuti ni munthu muwemi. Kweni wakavuna ivyo wakamija chifukwa cha ivyo wakachita. Pa nyengo iyo wakalimbananga na Basha, chifukwa wuli Asa wakajigomezga na kugomezga Beni-hadadi m’malo mwa kugomezga Yehova? Kasi wakaghanaghananga kuti ŵasilikari ndiwo ŵangamovwira makora kuluska Chiuta? Kasi wakachita nthena chifukwa chakuti ŵanyake ŵakamupuluska?

6. Kasi tingasambirako vichi ku ivyo Asa wakachita? Longosorani.

6 Kasi nkhani ya Asa yitovwirenge wuli? Para tasangana na masuzgo ghakuru chomene, chingaŵa chipusu kugomezga Yehova. Kweni kasi tikuchita wuli pa masuzgo ghachokoghachoko? Kasi tikugomezga mahara gha ŵanthu na kuwona kuti tingamazga tekha masuzgo? Panji tikuwona fundo za mu Baibolo na kuzilondezga, kuti tilongore kuti Yehova ndiyo wangatovwira pa masuzgo ghithu? Tiyelezgere kuti pa nyumba yakwinu ŵakumukanizgani kuwungana na mpingo, panji kuluta ku ungano wa dera. Mukulomba Yehova kuti wamovwirani kuti musankhe makora chakuchita. Wuli usange ntchito yamara, ndipo vikumusuzgani kuti musange yinyake? Kasi mungamuphalira bwana uyo mukufumbako ntchito kuti sabata yiliyose muzamulutanga ku maungano? Mulimose umo vinthu vingaŵira, tikwenera kulondezga mazgu gha wamasalimo, uyo wakati: “Nthowa yako uyipeleke kwa Yehova, umugomezge, ndipo wakovwirenge.”—Sal. 37:5.

NTCHIVICHI CHINGACHITIKA PARA MUKWENDEZGANA NA ŴANTHU ŴAHENI?

7, 8. Kasi Yehoshafati wakachita vichi? Ndipo chikachitika ntchivichi? (Wonani chithuzi chakwamba.)

7 Kasi vikaŵa wuli na mwana wa Asa, Yehoshafati? Yehoshafati wakaŵa na mikhaliro yiwemi yinandi. Iyo wakachitanga makora vinthu chifukwa wakagomezganga Chiuta. Kweni nyengo yinyake nayo wakasankha mwambura mahara. Wakanozga vyakuti mwana wake watorane na mwana wa fumu yiheni Ahabu, iyo yikalamuliranga ku mpoto. Nangauli ntchimi Mikaya yikamuchenjezga Yehoshafati, kweni iyo wakalutilira kukolerana na Ahabu kuti ŵakatimbane na Ŵaasiriya. Yehoshafati wakakhala pachoko kukomeka ku nkhondo. Pamanyuma wakawelera ku Yerusalemu. (2 Mid. 18:1-32) Ntchimi Yehu yikamufumba kuti: “Kasi ukovwira ŵaheni, panji kutemwa awo ŵakutinkha Yehova?”—Ŵerengani 2 Midauko 19:1-3.

 8 Kasi Yehoshafati wakasambirapo kanthu pa ivyo vikachitika? Nangauli wakakhumbanga kumukondweska Chiuta, kweni vikulongora kuti palije icho wakasambirapo pa ivyo vikachitika panji pa ivyo Yehu wakamuchenjezga. Yehoshafati wakachitaso mwambura mahara. Iyo wakachita ubali na mulwani wa Chiuta, Themba liheni chomene Ahaziya, mwana wa Ahabu. Yehoshafati na Ahaziya ŵakapangira lumoza ngalaŵa izo pamanyuma zikabwangasuka pambere ŵandafiske ivyo ŵakazipangira.—2 Mid. 20:35-37.

9. Ntchivichi chingachitika para tikwendezgana na ŵanthu ŵaheni?

9 Para tikuŵerenga nkhani ya Yehoshafati, yikutovwira kuti tijisande. Yikutovwira wuli? Vinandi Yehoshafati wakachitanga makora. Iyo wakachita vyakunyoloka ndipo “wakapenja Yehova na mtima wake wose.” (2 Mid. 22:9) Kweni wakasanga masuzgo chifukwa cha kusankha uheni ŵabwezi. Kumbukani ivyo lemba la Zintharika likuyowoya, likuti: “Uyo wakwenda na ŵavinjeru waŵenge wavinjeru. Kweni uyo wakuchita vinthu pamoza na vindere wapwetekekenge.” (Zinth. 13:20) Nyengo zinyake tingakhumba kovwira ŵanthu awo ŵakukhumba kumanya unenesko. Kweni Yehoshafati wakakhala pachoko kutaya umoyo wake chifukwa cha kukolerana na Ahabu. Nase tingapwetekeka para tikwendezgana na ŵanthu awo ŵakusopa Yehova yayi.

10. (a) Kasi para tikukhumba munthu wakutorana nayo, tingasambirako vichi kwa Yehoshafati? (b) Kasi tikwenera kukumbuka vichi pa nkhani ya kwendezgana na ŵanthu ŵaheni?

10 Kasi tikusambirako vichi kwa Yehoshafati? Mkhristu wangamba kudokera munthu uyo wakusopa Yehova yayi. Wangaghanaghana kuti mudumbu panji mubali wakuti ŵatorane wakusangika yayi. Panji Mkhristu wangachichizgika na ŵabali ŵake awo ŵakusopa Yehova yayi kuti wakwenera kutengwa panji kutora pambere wandang’ong’we. Ŵanyake ŵangaghanaghana nga ni mudumbu munyake uyo wakati: “Tose tikukhumba kutemweka na kuŵa na mubwezi.” Kasi Mkhristu wangachita wuli? Wakwenera kughanaghanira ivyo  vikachitikira Yehoshafati. Kanandi wakalondezganga ulongozgi wa Chiuta. (2 Mid. 18:4-6) Kweni kasi chikachitika ntchivichi Yehoshafati wati wamba kukolerana na Ahabu, uyo wakatemwanga Yehova yayi? Yehoshafati wakeneranga kukumbuka kuti maso gha Yehova ghakuŵa pa munthu uyo wali na mtima wakufikapo kwa iyo. Mazuŵa ghano napo, maso gha Chiuta “ghakulaŵiska uku na uku mu charu chose,” ndipo ngwakunozgeka ‘kulongora nkhongono zake’ kuti watovwire. (2 Mid. 16:9) Wakupulikiska masuzgo ghithu kweniso wakutitemwa. Kasi mukugomezga kuti Chiuta wangamovwirani kusanga munthu wakutorana nayo munthowa yiwemi? Mukwenera kugomezga kuti Chiuta wamovwiraninge.

Manyani uheni wakutorana na munthu uyo ni Kaboni wa Yehova yayi (Wonani ndime 10)

LEKANI KUJIKUZGA

11, 12. (a) Kasi Hezekiya wakavumbura wuli ivyo vikaŵa mu mtima wake? (b) Chifukwa wuli Chiuta wakamulanga yayi Hezekiya?

11 Kwa Hezekiya tikusambirako kuti Chiuta wakuwona ivyo vili mu mtima. Nyengo yinyake, Chiuta uyo wakusanda mitima, wakavumbura ivyo vikaŵa mu mtima wa Hezekiya. (Ŵerengani 2 Midauko 32:31.) Apo Hezekiya wakalwara, Chiuta wakamupa chimanyikwiro chakuti wachirenge. Chimanyikwiro chake chikaŵa chakuti muzgezge uwelerenge kumanyuma. Panji ŵakaronga ŵa ku Babuloni ŵakatuma mathenga kuti ghazakafufuze za chimanyikwiro ichi. (2 Mathe. 20:8-13; 2 Mid. 32:24) Chiuta “wakamuleka” Hezekiya kuti walongore ivyo vikaŵa mu mtima wake, ndipo wakalongora Ŵababuloni “vyose ivyo vikasangika mu usambazi wake.” Ivyo Hezekiya wakachita apa vikavumbura “vyose ivyo vikaŵa mu mtima wake.”

12 Baibolo likuyowoya yayi chifukwa icho Hezekiya wakambira kujikuzga mu mtima wake. Kasi chikaŵa chifukwa chakuti wakathereska Ŵaasiriya panji chifukwa chakuti Chiuta wakamuchizga mwamunthondwe? Kasi chikaŵa chifukwa cha “usambazi unandi na uchindami” uwo wakaŵa nawo? Mulimose umo vikaŵira, chifukwa chakuti Hezekiya wakajikuzga, “wakawonga chara pa viwemi ivyo vikamuchitikira.” Ntchachitima kuti Hezekiya wakachita nthena. Nangauli pakwamba Hezekiya wakakondweskanga Chiuta chifukwa chakuti wakamuteŵetera na mtima wakufikapo, kweni ivyo wakachita apa vikamukondweska yayi Yehova. Kweni pamanyuma “Hezekiya wakajiyuyura,” ndipo iyo na ŵanthu ŵake, Chiuta wakaŵalanga yayi.—2 Mid. 32:25-27; Sal. 138:6.

13, 14. (a) Mpha nyengo wuli apo Yehova ‘wangatileka’ kuti wawone ivyo vili mu mtima withu? (b) Kasi tikwenera kuchita wuli para ŵanthu ŵakutilumba?

13 Kasi pali uwemi wuli para tingaŵerenga na kughanaghanirapo pa nkhani ya Hezekiya? Kumbukani kuti Hezekiya wakamba kujikuzga Yehova wati wamuchizga matenda ghake na kumovwira kuthereska Senakeribu. Para tachita makora chinthu chinyake, kasi Yehova wangaŵa kuti ‘wakutileka’ kuti wawone ivyo vili mu mtima withu? Tiyelezgere kuti mubali wanozgekera makora nkhani na kuyowoya. Pamanyuma ŵabali ŵanandi ŵakumulumba kuti wayowoya makora nkhani yake. Kasi wangachita wuli?

14 Para ŵanthu ŵakutilumba, tikwenera kulondezga mazgu gha Yesu, ghakuti: “Para mwachita vinthu vyose ivyo mweneranga kuchita, mutenge: ‘Tili ŵazga waka. Icho tachita ndicho tangwenera kuchita.’” (Luka 17:10) Apa tingasambiraso kanthu kanyake pa ivyo Hezekiya wakachita. Iyo wakajikuzga chifukwa “wakawonga chara pa viwemi ivyo vikamuchitikira.” Para tikughanaghanira ivyo Chiuta watichitira, vitovwirenge kuti tileke kuŵa na nkharo iyo Yehova wakutinkha.  Tikwenera kuwonga ivyo Yehova watipa. Watipa Baibolo na mzimu wake utuŵa kuti vitovwire.

MUŴE MASO PARA MUKUSANKHA VYAKUCHITA

15, 16. Chifukwa wuli Chiuta wakamuvikilira yayi Yosiya?

15 Chaumaliro, kasi pali chenjezgo wuli pa ivyo vikachitikira Fumu yiwemi Yosiya? Ghanaghanirani ivyo vikapangiska Yosiya kuti ŵamuthereske na kufwa. (Ŵerengani 2 Midauko 35:20-22.) Yosiya “wakaluta kuti wakarwe” na Neko Fumu ya Eguputo, nangauli Neko wakamuphalira kuti wakukhumba kutimbana na iyo yayi. Baibolo likuti mazgu gha Neko “ghakafuma kwa Chiuta.” Chifukwa wuli Yosiya wakaluta kukarwa nayo? Baibolo likuyowoya yayi.

16 Kasi Yosiya wakate wamanyenge wuli kuti mazgu gha Neko ghafuma kwa Yehova? Mphanyi wakafumba Yeremiya, uyo wakaŵa ntchimi yakugomezgeka. (2 Mid. 35:23, 25) Kweni mu Baibolo mulije apo ŵali kulemba kuti Yosiya wakachita nthena. Kweniso Neko wakalutanga ku Karakemishi, wakakhumbanga kukatimbana na “nyumba yinyake,” Yerusalemu yayi. Kweniso Neko wakanyozanga Yehova na ŵanthu ŵake yayi. Ntheura Yosiya wakachita makora yayi kurwa na Neko. Kasi tasambirapo vichi pa nkhani iyi? Para tasangana na masuzgo, tingachita makora kughanaghanira dankha khumbo la Chiuta.

17. Para takumana na masuzgo, tingachita wuli mwamahara kuti tileke kuyana na Yosiya?

17 Para takumana na suzgo, tikwenera kughanaghanira fundo za mu Baibolo na kuzilondezga. Nyengo zinyake chingaŵa chiwemi kufumba ŵalara mu mpingo. Tingaŵa kuti panji tangughanaghanirapo kale pa nkhani iyo, panji tangufufuza kale mu mabuku ghithu. Kweni pangaŵa fundo zinyake izo mubali mulara wangatovwira kuti tiziwone makora. Mwachiyelezgero, mudumbu wangaŵa kuti wakumanya kuti wakwenera kupharazga makani ghawemi. (Mil. 4:20) Ndipo zuŵa linyake wakukhumba kukapharazga, kweni mfumu wake uyo ni kaboni yayi wakukhumba kuti wakhale panyumba. Wakuti kanandi nyengo yakuti ŵachezgere panyumba yikusoŵa, ndipo wakukhumba kuti ŵachezgepo. Mudumbu uyu wangaghanaghanira fundo ya mu Baibolo, yakuti wakwenera kupulikira Chiuta, ndiposo dango lakuti wapharazgenge. (Mat. 28:19, 20; Mil. 5:29) Kweniso wakwenera kukumbuka kuti muwoli wakwenera kujilambika na kuŵa wamahara. (Efe. 5:22-24; Fil. 4:5) Kasi mfumu wake wakumukanizga kuti walekerethu kupharazga, panji wamukanizga pa zuŵa ili pera? Tikwenera kuchita vinthu mwamahara apo tikukhumba kuchita khumbo la Chiuta, na kuŵa na njuŵi yituŵa.

LUTILIRANI KUŴA NA MTIMA WAKUFIKAPO KUTI MUŴE ŴAKUKONDWA

18. Kasi pali uwemi wuli para tikughanaghanira nkhani za mafumu ghanayi agho tadumbiskana mu nkhani iyi?

18 Pakuti ndise ŵakwananga, nyengo zinyake tingachita nga umo ghakachitira mafumu ghanayi agho tadumbiskana mu nkhani iyi. Tingamba (1) kugomezga mahara ghithu panji gha ŵanyithu, (2) kwenda na ŵanthu ŵaheni, (3) kujikuzga, panji (4) kusankha vyakuchita kwambura kughanaghanira dankha khumbo la Chiuta. Yehova ngwalusungu chomene. Wakuwona viwemi mwa ise nga umo wakachitira na mafumu ghanayi gha Yuda. Yehova wakuwona umo tikumutemwera kweniso kuti tikukhumba kumuteŵetera na mtima wose. Ntheura watipa viyelezgero vinandi kuti vitichenjezge kuti tileke kuchita zakwananga zikuru. Tiyeni tighanaghanirengepo nkhani za mu Baibolo na kuwonga Yehova chifukwa cha nkhani izi.