Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Gongwe la Mulinda—Lakusambira pa Mpingo  |  January 2017

“Gomezga Yehova na Kuchita Uwemi”

“Gomezga Yehova na Kuchita Uwemi”

“Gomezga Yehova na kuchita uwemi . . . na kuchita mwakugomezgeka.”—SAL. 37:3.

SUMU: 133, 63

1. Kasi Yehova wali kutipa vichi taŵanthu?

YEHOVA wali kulenga ŵanthu na maluso ghakupambanapambana. Wali kutipa mahara kuti ghatovwire kumazga masuzgo na umo tingazakachitira vinthu vinyake munthazi. (Zinth. 2:11) Wali kutipa nkhongono zakuti tichitirenge ivyo tikughanaghana na kufiska ivyo tikukhumba. (Fil. 2:13) Kweniso wali kutipa njuŵi. Njuŵi tikubabika nayo ndipo yikutovwira kupambaniska chiwemi na chiheni. Yikutovwira kuti tileke kuchita viheni panji kuwerezga viheni ivyo tikachita kumanyuma.—Rom. 2:15.

2. Kasi Yehova wakukhumba kuti tichitenge wuli na maluso agho wali kutipa?

2 Yehova wakukhumba kuti tigwiliskirenge ntchito mwamahara na maluso agho wali kutipa. Chifukwa? Chifukwa chakuti wakutitemwa, kweniso wakukhumba kuti tiŵe na umoyo uwemi. Yehova wakutiphalira mwakuwerezgawerezga mu Mazgu ghake kuti tigwiliskirenge ntchito mwamahara maluso agho wali kutipa. Mu Malemba Ghachihebere tikuŵerenga kuti: “Maghanoghano gha munthu wachitatata ghakovwira  kuti vinthu vyende makora.” Tikuŵerengaso kuti, “chilichose icho woko lako lasanga kuti lichite, uchichite na nkhongono zako zose.” (Zinth. 21:5; Muph. 9:10) Malemba Ghachigiriki, ghakuti: “Chikuru tili na mwaŵi wa kuchitira ichi, tiyeni tichite icho ntchiwemi kwa wose.” Lemba linyakeso likuti, “mwakuyana na umo waliyose wali kupokera chawanangwa, muteŵeteranenge nacho.” (Gal. 6:10; 1 Pet. 4:10) Apa, Yehova wakukhumba kuti tichitenge chilichose icho tingafiska kuti tijovwire kweniso kuti tovwire ŵanyithu.

3. Kasi ŵanthu ŵangakwaniska yayi kuchita vichi?

3 Kweni Yehova wakumanya kuti tingatondeka kuchita vinthu vinyake nanga tingaŵa na maluso. Patekha palije icho tingachita kuti tiŵe ŵakufikapo, tileke kwananga, na kuleka kufwa. Kweniso tingaŵaphalira chakuchita yayi ŵanyithu chifukwa waliyose ni mwanangwa kusankha. (1 Mathe. 8:46) Nanga tingaŵa na mahara wuli, kwali tingasambira wuli, tingayana yayi na Yehova. Tili nga mbana ŵachoko kwa iyo.—Yes. 55:9.

Para tikulimbana na masuzgo tikwenera ‘kugomezga Yehova na kuchita uwemi’

4. Kasi mu nkhani iyi tidumbiskanenge vichi?

4 Pa suzgo lililose ilo tingaŵa nalo, tikwenera kugomezga ulongozgi wa Yehova kweniso kuti watovwirenge na kutichitira ivyo patekha tingatondeka. Kweniso tikwenera kuchita chilichose icho tingafiska munthowa yakwenelera kuti timazge masuzgo ghithu na kovwira ŵanyithu. (Ŵerengani Salimo 37:3.) Fundo njakuti, tikwenera “kugomezga Yehova na kuchita uwemi.” Tikwenera “kuchita mwakugomezgeka.” Mu nkhani iyi, tiwonenge umo tingayezgera Nowa, Davide, na ŵateŵeti ŵanyake ŵa Chiuta awo ŵakathemba Yehova na kuchita vinthu mwakwenelera. Apo tikudumbiskana za ŵateŵeti aŵa, wonani mphambano pakati pa ivyo ŵakatondeka kuchita na ivyo ŵakakwaniska kuchita. Pamanyuma tiwonenge ivyo tingasambirako.

PARA VIHENI VILI PALIPOSE

5. Kasi vinthu vikaŵa wuli mu nyengo ya Nowa?

5 Nowa wakakhalanga mu charu icho “chikazura na nkhaza” na uzaghali. (Gen. 6:4, 9-13) Wakamanyanga kuti Yehova waparanyenge charu chiheni. Kweni wakwenera kuti wakakwenyeleranga na vinthu viheni ivyo vikachitikanga. Panyengo iyo, Nowa wakamanyanga ivyo wangachita na ivyo wangakwaniska yayi.

Ŵanthu ŵakukana uthenga (Wonani ndime 6-9)

6, 7. (a) Ni vinthu wuli ivyo Nowa wakawona kuti wangachita yayi? (b) Kasi ise tikuyana wuli na Nowa?

6 Ivyo Nowa wakawona kuti wangachita yayi: Nangauli Nowa wakapharazgiranga ŵanthu uthenga wakufuma kwa Yehova kuti waŵachenjezge,  kweni wakate waŵachichizgenge yayi kuti ŵapulike uthenga wake. Kweniso palije icho Nowa wakatenge wachitengepo kuti Chigumula chize luŵiro. Iyo wakeneranga kugomezga waka kuti Yehova wafiskenge ivyo wakayowoya ndipo waparanyenge nadi charu chiheni. Wakagomezganga kuti Chiuta wachitenge ivi panyengo yakwenelera.—Gen. 6:17.

7 Nase tikukhala mu charu icho mukuchitika viheni vinandi. Kweni tikumanya kuti Yehova wawuskengepo nadi charu chiheni. (1 Yoh. 2:17) Nase tingaŵachichizga yayi ŵanthu kuti ŵapulikire ‘makani ghawemi gha Ufumu’ agho tikuŵapharazgira. Ndipo palije icho tingachita kuti “suzgo yikuru” yambe mwaluŵiro. (Mat. 24:14, 21) Nase tikwenera kuŵa na chipulikano chakukhora nga ni Nowa, na kugomezga kuti Chiuta wachitengepo kanthu mwaluŵiro. (Sal. 37:10, 11) Tili na chigomezgo chose kuti Yehova wazomerezgenge yayi kuti charu chiheni ichi chikhalilire. Tikugomezga kuti zuŵa ilo wali kutema lijumphenge yayi.—Hab. 2:3.

8. Kasi Nowa wakaŵika mtima pa vichi? (Wonani chithuzi chakwamba.)

8 Ivyo Nowa wakachita: M’malo mwa kukhala waka chete chifukwa chakuti pakaŵavya icho wangachitapo, Nowa wakaŵika mtima pa ivyo wangakwaniska kuchita. Pakuŵa “mupharazgi wa urunji,” iyo wakachenjezga ŵanthu na uthenga uwo Chiuta wakamutuma. (2 Pet. 2:5) Tikukayika yayi kuti ivi vikamovwira chomene Nowa kuŵa na chipulikano chakukhora. Padera pa kupharazga, Nowa wakagwiliskiraso ntchito nkhongono na maluso ghake kuti wafiske ntchito yakuzenga chingalaŵa iyo Chiuta wakamupa.—Ŵerengani Ŵahebere 11:7.

9. Kasi tingamuyezga wuli Nowa?

9 Nase tili na “vyakuchita vinandi mu mulimo wa Fumu” nga ni Nowa. (1 Kor. 15:58) Tili na ntchito yakuzenga na kunozga malo ghakusoperapo, kovwirapo pa maungano gha dera na gha chigaŵa, na kuteŵetera mu maofesi gha munthavi panji mu maofesi ghakung’anamulirako mabuku. Kweni tose tikulimbikira chomene pa ntchito yakupharazga chifukwa tikumanya kuti ntchito iyi yikukhozga chipulikano chithu. Mudumbu munyake wakati: “Para tikuphalirako ŵanthu vitumbiko ivyo tizamusanga mu Ufumu wa Chiuta, tikusanga kuti ŵanthu ŵalijirethu chigomezgo chakuti masuzgo ghawo ghazamumara.” Mbunenesko nadi kuti para tikupharazgira ŵanthu vikutovwira kuti tiŵe na chigomezgo  chakukhora. Ndipo tikulimbikira chomene pa chiphalizgano chakuzakasanga umoyo wamuyirayira.—1 Kor. 9:24.

PARA TANANGA

10. Kasi Davide wakachita vichi?

10 Yehova wakati Themba Davide ni ‘munthu uyo wakakolerana na mtima [wake].’ (Mil. 13:22) Davide wakaŵa munthu wakugomezgeka. Kweni nyengo yinyake wakachita zakwananga zikuru. Wakachita uleŵi na Batisheba. Kuti wanangirethu vinthu, wakakomeska Uriya mfumu wa Batisheba ku nkhondo kuti wabise zakwananga zake. Uriya wakaŵa nga wajijimira yekha dindi chifukwa Davide wakamutuma kuti wayeghe yekha kalata yakuti wakakomeke. (2 Sam. 11:1-21) Kweni zakwananga za Davide zikavumbukwa. (Mrk. 4:22) Kasi Davide wakachita wuli wati wamanya kuti zakwananga zake zamanyikwa?

Zakwananga izo tikachita kumanyuma (Wonani ndime 11-14)

11, 12. (a) Ni vichi ivyo Davide wakatondeka kuchita wati wananga? (b) Para tachita zakwananga zikuru ndipo talapa kufumira pasi pa mtima, kasi tikwenera kugomezga kuti Yehova wachitenge vichi?

11 Ivyo Davide wakawona kuti wangachita yayi: Palije icho Davide wakate wachitenge kuti wasinthe ivyo wakachita. Ndipo palije icho wakate wachitengepo kuti waleke kukumana na masuzgo chifukwa cha ivyo wakachita. Masuzgo ghanyake agho Davide wakakumana nagho ghakaŵapo umoyo wake wose. (2 Sam. 12:10-12, 14) Lekani wakeneranga kuŵa na chipulikano chakukhora. Wakeneranga kugomezga kuti para walapa kufumira pasi pa mtima, Yehova wamugowokerenge na kumovwira kuti wazizipizge masuzgo agho ghakaŵapo chifukwa cha ivyo wakachita.

12 Tose tikwananga chifukwa chakuti ndise ŵambura kufikapo. Maubudi ghanyake ghakuŵa ghakuru chomene. Ndipo nyengo zinyake pakuŵavya ivyo tingachita pa maubudi ghanyake. Kweni tikwenera kuzizipizga waka masuzgo agho ghangaŵapo. (Gal. 6:7) Kweniso tikwenera kuŵerenga Mazgu gha Chiuta, na kugomezga kuti para talapa kufumira pasi pa mtima, Yehova watovwirenge para takumana na masuzgo, nanga vingaŵa kuti masuzgo ghiza chifukwa cha ivyo tikachita.—Ŵerengani Yesaya 1:18, 19; Milimo 3:19.

13. Kasi Davide wakachita wuli kuti wambeso kuchita makora mwauzimu?

13 Ivyo Davide wakachita: Davide wakazomera wovwiri wa Yehova kuti wambe kuchita makora mwauzimu. Nthowa yimoza iyo Davide wakachita, nkhuzomera ulongozgi wa Yehova uwo ntchimi Natani yikamuphalira. (2 Sam. 12:13) Kweniso Davide wakalomba kwa Yehova, kuvumbura zakwananga zake, na kumuŵeyelera kufumira pasi pa mtima kuti wakukhumbisiska kuŵaso paubwezi na Yehova. (Sal. 51:1-17) Davide wakasambirapo kanthu pa ubudi uwo wakachita, m’malo mwa kukhala waka chete na kusuzgika maghanoghano. Iyo wakawerezgaso yayi kuchita zakwananga zikuru. Pamanyuma Davide wakafwa wakugomezgeka, ndipo Yehova wakukumbukira viwemi ivyo wakachita.—Heb. 11:32-34.

14. Kasi tingasambirako vichi kwa Davide?

14 Kasi tingasambirako vichi kwa Davide? Para tachita zakwananga zikuru, tikwenera kulapa kufumira pasi pa mtima na kupempha Yehova kuti watigowokere. Tikwenera kumuphalira zakwananga zithu. (1 Yoh. 1:9) Kweniso tikwenera kuphalira ŵalara kuti ŵatovwire mwauzimu. (Ŵerengani Yakobe 5:14-16.) Para tikulondezga ndondomeko ya Yehova iyi, tikulongora kuti tikugomezga nadi kuti wangatichizga mwauzimu na kutigowokera zakwananga zithu. Ndipo tingachita makora kusambirapo kanthu pa maubudi agho tachita, na kulutilira kumuteŵetera Yehova. Kweniso tigomezgenge kuti Yehova wazamutipa nadi ivyo watilayizga.—Heb. 12:12, 13.

PA VITHU VINYAKE

Ulwari (Wonani ndime 15)

15. Kasi tikusambirako vichi kwa Hana?

15 Kweniso tingaghanaghanira za ŵateŵeti ŵanyake ŵakugomezgeka awo ŵakagomezganga Yehova na kuchitapo kanthu pa masuzgo ghawo. Yumoza wake ni Hana. Iyo wakababanga yayi, kweni wakalimbana nalo yekha yayi suzgo  ili. Wakagomezganga kuti Yehova wamovwirenge. Ntheura wakalutilira kusopa Yehova pa tempile na kumuphalira suzgo lake mu lurombo. (1 Sam. 1:9-11) Kasi ise tingatondeka kuchita nga ndiyo? Para tikulwara panji tili na masuzgo ghanyake ghakuti tingachitapo kanthu yayi, tikwenera kumuthulira Yehova, na kugomezga kuti watovwirenge. (1 Pet. 5:6, 7) Ndipo tikwenera kuchita chilichose icho tingafiska kuti tisangikengepo pa maungano na kuchitako vinthu vinyake vyauzimu.—Heb. 10:24, 25.

Ŵana awo ŵaleka unenesko (Wonani ndime 16)

16. Kasi ŵapapi ŵangasambirako vichi kwa Samuyeli?

16 Wuli pakuyowoya za ŵapapi awo ŵana ŵawo ŵali kuleka unenesko? Samuyeli wakaŵachichizga yayi ŵana ŵake ŵalara kuti ŵalutilire kulondezga fundo za mu Malemba izo wakaŵasambizga. (1 Sam. 8:1-3) Iyo wakalekera Yehova nkhani yose. Kweni Samuyeli wakalutilira kuchita vinthu mwakugomezgeka na kukondweska Adada ŵake ŵakuchanya, Yehova. (Zinth. 27:11) Ŵapapi ŵanandi Ŵachikhristu mazuŵa ghano ŵakukumana na masuzgo ghakuyana waka. Nga ni dada wa mu ntharika ya mwana wakuzgeŵa, ŵakugomezga kuti Yehova ngwakunozgeka kupokelera munthu waliyose chikuru walapa kufumira pasi pa mtima. (Luka 15:20) Kweniso ŵapapi aŵa ŵakuŵikapo mtima kulutilira kuchita vinthu mwakugomezgeka kwa Yehova. Ŵakugomezga kuti nyengo yinyake ŵana ŵawo ŵawonenge umo iwo ŵakuchitira vinthu ndipo ŵawelerenge kwa Yehova.

Kusoŵa ndalama (Wonani ndime 17)

17. Chifukwa wuli nkhani ya chokoro yikutikhozga?

17 Ghanaghaniraniso za chokoro chikavu cha mu nyengo ya Yesu. (Ŵerengani Luka 21:1-4.) Palije icho chokoro ichi chikate chichitengepo pa viheni ivyo vikachitikanga pa tempile. (Mat. 21:12, 13) Ndipo ntchakuwonekerathu kuti pakaŵavya icho chingachita kuti ukavu umare. Kweni chikapeleka “tundalama tuŵiri” uto ‘chikaŵa nato.’ Chokoro ichi chikagomezganga Yehova na mtima wose. Chikamanyanga kuti para chaŵika vinthu vyauzimu pakwamba, Chiuta wachovwirenge pa vinthu vyakuthupi. Chifukwa cha kugomezga Chiuta, chikawovwirapo pa kusopa kwaunenesko mu nyengo yira. Nase tikugomezga kuti Yehova watovwirenge kusanga vinthu vyakuthupi para tikupenja dankha vinthu vya Ufumu.—Mat. 6:33.

18. Yowoyani chiyelezgero cha muteŵeti wakugomezgeka uyo wakawonanga vinthu mwakwenelera.

18 Mazuŵa ghano napo, pali ŵabali na ŵadumbu ŵanandi awo ŵakugomezga Yehova na kuchitapo kanthu pa masuzgo agho ŵakukumana nagho. Wonani ivyo wakayowoya mubali Malcolm. Mubali uyu wakalutilira kugomezgeka m’paka apo wakafwira mu 2015. Iyo na muwoli wake ŵakateŵetera Yehova vyaka vinandi, ndipo ŵakakumana na masuzgo ghanandi. Mubali uyu wakati, “nyengo yiliyose vinthu vingasintha pa umoyo, ndipo ukumanya yayi icho chichitikenge namachero, kweniso umo ungachitira na masuzgo agho wakumana nagho. Kweni Yehova wakutumbika ŵanthu awo ŵakumugomezga.” Malcolm wakapeleka ulongozgi wakuti, “Lombani kwa Yehova kuti vinthu vimwenderani makora kweniso kuti mulimbikirenge pakumuteŵetera.” Ŵikanipo mtima pa vinthu ivyo mungakwaniska, na kuleka kughanaghanira chomene ivyo mungatondeka kufiska. *

19. (a) Chifukwa wuli lemba la chaka chino ndapanyengo yake? (b) Kasi mulondezgenge wuli lemba la chaka chino?

19 Apo vinthu mu charu ichi ‘vikulutilira kuŵa viheni,’ tikumanya kuti tikumanenge na masuzgo ghanandi. (2 Tim. 3:1, 13) Lekani ntchakukhumbikwa chomene kuti tileke kukhalapo waka chete na kughanaghanira waka masuzgo ghithu. Kweni tikwenera kumugomezga chomene Yehova na kuchitapo kanthu pa masuzgo agho tikukumana nagho. Lekani lemba la chaka cha 2017 ndapanyengo yake. Likuti: “Gomezga Yehova na kuchita uwemi.”—Sal. 37:3.

Lemba la chaka cha 2017: “Gomezga Yehova na Kuchita Uwemi.”Salimo 37:3

^ ndime 18 Wonani Gongwe la Mulinda, Okutobala 15, 2013, peji 17-20.