Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Gongwe la Mulinda—Lakusambira pa Mpingo  |  January 2016

Mzimu Ukuchitira Ukaboni

Mzimu Ukuchitira Ukaboni

“Mzimu ukuchitira ukaboni pamoza na mzimu withu kuti ndise ŵana ŵa Chiuta.”ROM. 8:16.

SUMU: 109, 108

1-3. Chifukwa wuli zuŵa la Pentekoste likaŵa lapadera, ndipo mbuchimi wuli uwo ukafiskika? (Wonani chithuzi chakwamba.)

PA ZUŴA la Pentekoste mu 33 C.E., mu Yerusalemu mukachitika chinthu chinyake chapadera chomene. Zuŵa ili likaŵa la Sabata, ndipo wasembe mulara wakapeleka sembe ya mulenji. Apo nyengo yikafikanga cha m’ma 9 koloko, wasembe wakapeleka sembe ya vingwa viŵiri vya tirigu wakwamba kucha. Pakupeleka sembe iyi kwa Yehova, wasembe wakayizungunyanga uku na uku.Lev. 23:15-20.

2 Kwa vyaka vinandi, wasembe mulara wakapelekanga sembe yakuzungunya chaka na chaka. Sembe iyi yikimiranga chinthu chinyake chakuzirwa chomene icho chikachitika pa Pentekoste, 33 C.E. Chinthu ichi chikachitikira ŵasambiri ŵa Yesu ŵakukwana 120, awo ŵakalombanga mu chipinda chamuchanya ku Yerusalemu. (Mil. 1:13-15) Icho chikachitika pa zuŵa ili, chikafiska uchimi wa Joyeli uwo wakayowoya  pafupifupi vyaka 800 kumasinda. (Joye. 2:28-32; Mil. 2:16-21) Kasi ntchinthu wuli chakuzirwa icho chikachitika pa zuŵa ili?

3 Ŵazgani Milimo 2:2-4. Pa zuŵa ili, Chiuta wakapungulira mzimu wake pa Ŵakhristu awo ŵakawungana mu chipinda chamuchanya. (Mil. 1:8) Ŵakhristu aŵa ŵakamba kupharazga vinthu vyakuziziswa ivyo ŵakawona na kupulika. Mpositole Petrosi wakalongosora ivyo vikachitika. Pamanyuma Petrosi wakaphalira ŵanthu kuti: “Ng’anamukani mtima, ndipo waliyose wa imwe wabatizike mu zina la Yesu Khristu kuti zakwananga zinu zigowokereke, ndipo mupokerenge chawanangwa cha mzimu utuŵa.” Pa zuŵa ili, ŵanthu pafupifupi 3,000 ŵakabatizika, ndipo ŵakapokera mzimu utuŵa.Mil. 2:37, 38, 41.

4. (a) Chifukwa wuli tikwenera kumanya ivyo vikachitika pa Pentekoste? (b) Kasi mu nyengo ya Mozesi, ntchinthu wuli icho chikachitika pa zuŵa lanthena ili? (Wonani mazgu ghapaumaliro.)

4 Kasi wasembe mulara na sembe izo wakapelekanga chaka chilichose pa Pentekoste vikimiranga vichi? Wasembe mulara wakimiranga Yesu. [1] Vingwa vyanthukumusi vikimiranga ŵasambiri ŵakuphakazgika ŵakwambilira ŵa Yesu. Ŵasambiri aŵa na ŵakuphakazgika wose, ŵasoleka pakati pa ŵanthu ŵakwananga, ndipo ŵakwimira “vipambi vyakwamba.” Yehova watora Ŵakhristu aŵa kuŵa ŵana ŵake, ndipo ŵamuwusa na Yesu mu Ufumu wa Chiuta kuchanya. (Yak. 1:18; 1 Pet. 2:9) Para Ufumu wa Chiuta wiza, ŵanthu wose awo ŵakupulikira Yehova ŵazamutumbikika chomene. Ntheura kwali tikulindilira kuluta kuchanya panji kukhala mu paradiso pa charu chapasi, tose tikukhwaskika na ivyo vikachitika pa zuŵa la Pentekoste 33 C.E.

IVYO VIKUCHITIKA PARA MUNTHU WAPHAKAZGIKA

5. Kasi pali ukaboni wuli wakuti ŵanthu ŵakaphakazgikanga munthowa zakupambanapambana?

5 Ŵasambiri awo ŵakawungana mu chipinda chamuchanya, ŵakaluwa yayi ivyo vikaŵachitikira. Pa mutu wa msambiri waliyose, pakaŵa chinthu chakuwoneka nga ni lulimi lwa moto. Yehova wakaŵawovwira kuti ŵambe kuyowoya viyowoyero vyachilendo. Ŵasambiri aŵa ŵakakhorwa kuti ŵaphakazgika na mzimu utuŵa. (Mil. 2:6-12) Kweni ŵanyake ŵakaphakazgika munthowa zakupambanapambana. Mwachiyelezgero, ŵanthu ŵanyake awo ŵakaphakazgikaso mu zuŵa lira, pa mitu yawo pakaŵavya chinthu chakuwoneka nga ni lulimi lwa moto. Ŵanthu aŵa ŵakaphakazgika apo ŵakabatizikanga. (Mil. 2:38) Ŵakhristu ŵanyake ŵakaphakazgika pamanyuma pakuti ŵabatizika kale. Ivi ndivyo vikachitikira Ŵakhristu ŵa ku Samariya. (Mil. 8:14-17) Nyengo zinyake ŵanthu ŵakaphakazgikanga pambere ŵandabatizike, nga umo vikaŵira na Koroneliyo na ŵamunyumba yake.Mil. 10:44-48.

6. Kasi Ŵakhristu ŵakuphakazgika ŵakupokera vichi, ndipo chikuŵawovwira wuli?

6 Ŵakhristu ŵakuphakazgika munthowa zakuyana yayi. Ŵanji pakutora nyengo yayi kuti ŵamanye kuti ŵaphakazgika, apo ŵanyake pakutora kanyengo kuti ŵamanye. Ndipouli, Paulosi wakalongosora icho chikuchitikira waliyose uyo waphakazgika. Iyo wakati: “Mukati mwagomezga, mukadindika na mzimu utuŵa uwo ukalayizgika, uwo ntchikhole cha chiharo chithu.” (Efe. 1:13, 14) Ŵakhristu awo ŵakusankhika kuluta kuchanya, Yehova wakuŵadinda na mzimu utuŵa. Mzimu utuŵa uli nga “ntchikhole”  panji ukaboni wakuti ŵamukhala kuchanya.Ŵazgani 2 Ŵakorinte 1:21, 22; 5:5.

7. Kasi wakuphakazgika waliyose wakwenera kuchitachi kuti wazakapokere njombe yake ya kuchanya?

7 Kasi usange Mkhristu ngwakuphakazgika ndikuti mulimose umo vingaŵira wazamupokera njombe yake yakuchanya? Yayi. Para Mkhristu waphakazgika, wakuŵa wakukhorwa kuti wachemekera kuchanya. Kweni wangazakaluta kuchanya pekha para walutilira kugomezgeka kwa Yehova. Petrosi wakati: “Pa chifukwa ichi, ŵabali, limbikirani chomene kuti kuchemeka na kusoleka kwinu kuŵe kwanadi. Pakuti usange mukulutilira kuchita vinthu ivi, muzamutondeka yayi. Kweniso muzamutumbikika chomene na kunjira mu Ufumu wamuyirayira wa Fumu yithu na Mponoski Yesu Khristu.” (2 Pet. 1:10, 11) Ntheura Mkhristu waliyose wakuphakazgika wakwenera kuteŵetera Yehova mwakugomezgeka kuti wazakapokere njombe yake ya kuchanya.Heb. 3:1; Chivu. 2:10.

KASI ŴAKUMANYA WULI?

8, 9. (a) Chifukwa wuli ŵanandi ŵakumanya yayi ivyo vikuchitikira uyo waphakazgika? (b) Kasi Mkhristu wakumanya wuli kuti wachemekera kuchanya?

8 Mazuŵa ghano, ŵateŵeti ŵanandi ŵa Chiuta ŵakumanya yayi ivyo vikuchitika para munthu waphakazgika. Chikuŵa chinonono kumanya chifukwa iwo mbakuphakazgika yayi. Nakuti Chiuta wakalenga ŵanthu kuti ŵakhalenge pa charu chapasi kwamuyirayira. (Gen. 1:28; Sal. 37:29) Kweni Yehova wasankha ŵanthu ŵanyake kuti ŵalute kuchanya uko ŵamuŵa mafumu na ŵasembe. Ntheura para Yehova waŵaphakazga na mzimu wake, Ŵakhristu aŵa ŵakwamba kuŵa na chigomezgo chakuluta kuchanya.Ŵazgani Ŵaefeso 1:18.

9 Kasi munthu wakumanya wuli kuti wachemekera kuchanya? Wonani mazgu agho Paulosi wakaphalira ŵabali ŵa ku Roma awo ŵakachemekanga “ŵatuŵa.” Wakati: “Mukapokera mzimu wa wuzga yayi, wakuchitiska wofi, kweni mukapokera mzimu wa kuzgoreka kuŵa ŵana, mzimu uwo ukutichiska kuchemerezga kuti: ‘Abba, Adada!’ Mzimu ukuchitira ukaboni pamoza na mzimu withu kuti ndise ŵana ŵa Chiuta.” (Rom. 1:7; 8:15, 16) Ŵakhristu awo ŵasankhika kuti ŵakaŵe mafumu na ŵasembe kuchanya, Chiuta wakuŵasimikizgira na mzimu utuŵa.1 Tes. 2:12.

10. Kasi mazgu ghakuti ‘mukukhumbikwira kumusambizgani yayi’ pa 1 Yohane 2:27, ghakung’anamurachi?

10 Ŵakhristu awo ŵachemekera kuchanya, ŵakumanya ŵekha kuti ŵaphakazgika. Ŵakufumba ku ŵanyawo yayi kuti ŵakhorwe kuti ŵaphakazgika nadi, chifukwa Yehova ndiyo wakuŵapa ukaboni wakuti ŵalutenge kuchanya. Mpositole Yohane wakaphalira Ŵakhristu ŵakuphakazgika kuti: “Mose mukumanya kuti mukaphakazgika na mutuŵa.” Kweniso wakati: “Iyo wakamuphakazgani na mzimu wake uwo ukukhalilira mwa imwe, ndipo mukukhumbikwira munthu kuti wamusambizganinge yayi. Wali kumuphakazgani na mzimu wanadi, wautesi yayi, ndipo ukumusambizgani vinthu vyose. Ntheura umo wamusambizgirani, mukhalilire mu umoza na iyo.” (1 Yoh. 2:20, 27) Kwali tikuluta kuchanya panji yayi, tose tikusambizgika na Yehova kwizira mu ŵabali awo wakugwiliskira ntchito. Ndipouli, Yehova wakugwiliskira ntchito munthu waliyose yayi kuti wasimikizgire awo ŵaphakazgika kuti ŵakuluta nadi kuchanya. M’malo mwake, Yehova wakugwiliskira ntchito mzimu wake utuŵa.

 ŴAKUBABIKASO

11, 12. Kasi nyengo zinyake wakuphakazgika wangajifumba fumbo wuli, kweni wakukhorwa na vichi?

11 Para Mkhristu waphakazgika na mzimu utuŵa, wakusintha chomene. Yesu wakati munthu wanthena ‘wakubabikaso,’ panji kuti ‘wakubabika kufuma kuchanya.’ [2] (Yoh. 3:3, 5; mazgu ghamusi) Pamanyuma, Yesu wakati: “Kuzizwa chara chifukwa chakuti nakuphalira kuti: Imwe mwaŵanthu mukwenera kubabikaso. Mphepo yikuputira uko yikukhumba, ndipo mukupulika kupoma kwake, kweni mukumanya chara uko yikufuma ndiposo uko yikuya. Ntheura ndimo waliri waliyose uyo wababika na mzimu.” (Yoh. 3:7, 8) Ntchakusuzga kuti munthu uyo wandaphakazgike wapulikiske ivyo vikuchitikira Ŵakhristu ŵakuphakazgika.

12 Nyengo zinyake Mkhristu uyo waphakazgika wangajifumba kuti: ‘Chifukwa wuli Yehova wasankha ine?’ Wangawona nga kuti wangakwaniska yayi mulimo uwo Yehova wamusankhira. Ndipouli, wakukhorwa kuti Yehova wamusankha, ndipo wakukondwa na kuwonga chomene. Ŵakuphakazgika wose ŵakujipulika nga ni Petrosi uyo wakayowoya kuti: “Walumbike Chiuta, Wiske wa Fumu yithu Yesu Khristu, chifukwa mwakuyana na lusungu lwake lukuru, wakatipa kubabika kuphya kuti tiŵe na chigomezgo chamoyo kwizira mu chiwuka cha Yesu Khristu ku ŵakufwa, kuti tiŵe na chiharo chambura kuvunda, kufipirwa ndiposo kutchujuka. Chiharo ichi chili kusungikira imwe kuchanya.” (1 Pet. 1:3, 4) Para ŵakuphakazgika ŵakuŵazga lemba ili, ŵakukayika yayi kuti Yehova wakuyowoya na iwo.

13. Kasi para Mkhristu waphakazgika wakuŵa na chigomezgo wuli?

13 Mkhristu waliyose wakuŵa na chigomezgo chakukhala pa charu chapasi kwamuyirayira. Kweni para Yehova wamuphakazga na mzimu utuŵa, wakuŵa na chigomezgo chakuluta kuchanya. Awo ŵaphakazgika, nawo pakwamba ŵakalindiliranga nyengo iyo Yehova wazamuzgora charu chapasi kuŵa paradiso na kuwuskapo viheni vyose. Ŵakaghanaghaniranga chimwemwe icho ŵazamuŵa nacho para ŵabali ŵawo awo ŵali kufwa ŵawuskika pa nyengo ya chiwuka. Nawo ŵakanozgekeranga kuzakazenga nyumba ziwemi na kukhalamo, kulima minda na kurya vipambi vyake. (Yes. 65:21-23) Chifukwa wuli ŵakusintha maghanoghano ghawo para ŵaphakazgika? Kasi ŵakusintha chifukwa chakuvuka na masuzgo gha mu charu? Kasi ŵakuwona kuti ŵazamukondwa yayi kukhala pa charu chapasi kwamuyirayira? Panji kasi ŵakudokera waka kukakhala kuchanya? Yayi. Chiuta ndiyo wakuŵasankha kuti ŵalute kuchanya. Mkhristu waliyose para waphakazgika na mzimu utuŵa, wakusintha chigomezgo chake chakukhala pa charu chapasi, ndipo wakuŵa na chigomezgo chakuluta kuchanya.

14. Kasi ŵakuphakazgika ŵakuwona wuli umoyo wawo pano pa charu chapasi?

14 Ka ndikuti ŵakuphakazgika ŵakudokera kufwa kuti ŵalute kuchanya? Zgoro la fumbo ili likusangika mu mazgu gha Paulosi ghakuti: “Nakuti ise tili mu hema ili tikutampha na kunyekezgeka, chifukwa tikukhumba kulivura yayi, kweni kuti tivware linyake, mwakuti umoyo wamuyirayira umire ilo likufwa.” (2 Kor. 5:4) Ŵakhristu ŵakuphakazgika ŵakudokera nyifwa yayi. Ŵakukondwa na umoyo, ndipo nyengo zose ŵakukhumba kuteŵetera Yehova pamoza na mbumba zawo kweniso ŵabwezi ŵawo. Ndipouli, ŵakuluwa yayi ivyo Chiuta waŵalayizga.1 Kor. 15:53; 2 Pet. 1:4; 1 Yoh. 3:2, 3; Chivu. 20:6.

 KASI MWACHEMEKA?

15. Kasi para Mkhristu wakulimbikira vinthu vyauzimu ndikuti waphakazgika? Longosorani.

15 Panyake mukumanya makora yayi usange Yehova wamuchemani nadi kuti mulute kuchanya. Usange ni nthena, ghanaghaniranipo mafumbo agha: Kasi mukulimbikira kupharazga? Kasi mukutemwa kuŵerenga Baibolo na kusanda “vinthu vyakubisika vya Chiuta”? (1 Kor. 2:10) Kasi mukuwona kuti Yehova wakumutumbikani pa mulimo wa kupharazga? Kasi khumbo la Yehova lili pakwamba mu umoyo winu? Kasi mukovwira ŵanyinu kuti ŵateŵeterenge Yehova nga ndimwe? Kasi Yehova wali kumovwiranipo munthowa zinyake zapadera? Usange zgoro linu ndakuti enya, ka ndikuti mwachemeka nadi kuluta kuchanya? Yayi. Chifukwa Mkhristu waliyose wangachita ivi. Yehova wakupeleka mzimu wake ku ŵateŵeti ŵake wose kuti uŵawovwire apo ŵakumuteŵera. Nakuti usange mukujikayikira, ndikuti mundachemeke kuluta kuchanya. Awo ŵachemeka na Yehova kuti ŵalute kuchanya, ŵakukayika yayi.

16. Kasi pali ukaboni wuli wakuti ŵanyake awo ŵakapokera mzimu utuŵa ŵandachemekere kuchanya?

16 Baibolo likuzunura ŵateŵeti ŵanandi ŵa Chiuta awo ŵakapokera mzimu utuŵa, kweni ŵandachemekere kuchanya. Yumoza wawo ni Yohane Mubatizi. Yesu wakalumba Yohane kuti wakachitanga makora pakuteŵetera Chiuta. Ndipouli, Yohane wandachemekere kuchanya. (Mat. 11:10, 11) Davide nayo wakalongozgekanga na mzimu utuŵa. (1 Sam. 16:13) Mzimu utuŵa ukamovwira kupulikiska vinthu vikuru vya Chiuta, ndipo wakalembako chigaŵa chinyake cha Baibolo. (Mrk. 12:36) Nangauli Davide wakachita vyose ivi, kweni Petrosi wakati, ‘Davide wandakwelere kuchanya.’ (Mil. 2:34) Yehova wakaŵapa mzimu utuŵa ŵanthu aŵa kuti uŵawovwire kuchita milimo yapadera, kweni wandaŵachemere kuchanya. Kasi fundo iyi yikung’anamura kuti ŵakaŵa ŵambura kugomezgeka? Yayi. Yehova wali kuŵanozgera umoyo wamuyirayira mu paradiso pano pa charu chapasi.Yoh. 5:28, 29; Mil. 24:15.

17, 18. (a) Kasi ŵateŵeti ŵanandi ŵa Chiuta ŵali na chigomezgo wuli mazuŵa ghano? (b) Kasi nkhani yakulondezgapo yizamuzgora mafumbo wuli?

17 Mazuŵa ghano, ŵateŵeti ŵanandi ŵa Yehova ŵakuluta kuchanya yayi. Nga ni Abrahamu, Davide, Yohane Mubatizi, na ŵanyake ŵanandi awo ŵakuzunulika mu Baibolo, ŵakulindilira kuzakakhala pa charu chapasi kwamuyirayira mu Ufumu wa Chiuta. (Heb. 11:10) Ŵanthu ŵakukwana 144,000 pera ndiwo ŵakuluta kuchanya ndipo ŵamulamulira na Yesu. Ŵanandi ŵa iwo ŵali kufwa ndipo ŵali kuluta kale kuchanya. Fundo iyi yikulongora kuti ŵakuphakazgika awo ‘ŵakhalapo’ pano pa charu chapasi mbachoko waka.Chivu. 12:17.

18 Kasi awo ŵazamukhala pa charu chapasi ŵakwenera kuchita wuli usange Mkhristu munyake wakuti ngwakuphakazgika? Usange munyake mu mpingo wamba kurya chingwa na kumwa vinyo pa Chikumbusko, kasi tikwenera kumuwona wuli? Kasi tikwenera kwenjerwa usange chiŵerengero cha awo ŵakuti ŵaphakazgika chikulutilira kukwera? Nkhani yakulondezgapo yizamuzgora mafumbo agha.

^ [1] (ndime 4) Chaka chilichose, Chiphikiro cha Pentekoste chikwenera kuti chikachitikanga pa zuŵa ilo Chiuta wakapelekera Dango ku Ŵaisrayeli pa Phiri la Sinayi kwizira mwa Mozesi. (Eks. 19:1) Yesu wakwenera kuti wakapanga phangano liphya na Israyeli wauzimu, awo Mbakhristu ŵakuphakazgika, pa zuŵa lakuyana na ilo Mozesi wakapangira phangano la Dango na mtundu wa Israyeli.

^ [2] (Wonani ndime 11) Gongwe la Mulinda la Julayi-Seputembala, 2009, peji 3-12.