Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Gongwe la Mulinda—Lakusambira pa Mpingo  |  February 2017

Sembe ya Yesu—‘Ntchawanangwa Chakufikapo’ Chakufuma kwa Adada

Sembe ya Yesu—‘Ntchawanangwa Chakufikapo’ Chakufuma kwa Adada

“Chawanangwa chilichose chiwemi na chawanangwa chilichose chakufikapo chikufuma . . . ku Awiske.”—YAK. 1:17.

SUMU: 148, 109

1. Kasi ŵanthu ŵakusanga vitumbiko wuli chifukwa cha Sembe yakuwombora?

TIKUSANGA vitumbiko vinandi chifukwa cha sembe ya Yesu Khristu. Sembe iyi yikovwira kuti ŵana ŵa Adamu awo ŵakutemwa urunji ŵaŵe na mwaŵi wakuŵa mu banja la Chiuta. Sembe yakuwombora yikutipa mwaŵi wakuzakakhala kwamuyirayira. Sembe iyi yikuchita vinandi padera pa kutumbika ŵanthu ŵakupulikira. Chifukwa chakuti Yesu wakafwa wakugomezgeka kwa Yehova, wali kuzgora mafumbo ghakuzirwa ghakukhwaskana na Ufumu wa Chiuta.—Heb. 1:8, 9.

2. (a) Kasi ni fundo wuli zakuzirwa izo zikusangika mu lurombo lwa Yesu? (Wonani chithuzi chakwamba.) (b) Kasi tidumbiskanenge vichi mu nkhani iyi?

2 Vyaka viŵiri pambere Yesu wandafwe na kupeleka sembe, wakasambizga ŵasambiri ŵake kulomba kuti: “Adada ŵithu imwe muli kuchanya, zina linu lituŵiskike. Ufumu winu wize. Khumbo linu lichitike pano pasi nga nkhuchanya.” (Mat. 6:9, 10) Kasi tingalongora wuli kuti tikuwonga sembe  yakuwombora? Tiyeni tidumbiskane umo sembe iyi yikutuŵiskira zina la Chiuta, Ufumu wa Chiuta, kweniso umo yikufiskira khumbo la Chiuta.

“ZINA LINU LITUŴISKIKE”

3. Kasi zina la Yehova likulongorachi, ndipo Satana wakalibinkhiska wuli?

3 Apo Yesu wakasambizganga ŵasambiri ŵake kulomba, wakamba kuyowoya za kutuŵiska zina la Chiuta. Zina la Yehova likulongora ukuru wake, utuŵa wake, kweniso kuti wakwenera kupokera ntchindi zikuru. Nyengo yinyake apo Yesu wakalombanga, wakazunura Yehova kuti “Adada Ŵatuŵa.” (Yoh. 17:11) Pakuti Yehova ni mutuŵa, fundo zake na malango ghake ni vituŵa. Nangauli vili nthena, kweni Satana wakakayikira umo Chiuta wakalamuliranga ŵanthu mu munda wa Edeni. Satana wakabinkhiska zina lituŵa la Chiuta apo wakasuska Yehova.—Gen. 3:1-5.

4. Kasi Yesu wakatuŵiska wuli zina la Chiuta?

4 Yesu wakalitemwanga chomene zina la Yehova. (Yoh. 17:25, 26) Iyo wakachitapo kanthu kuti watuŵiske zina la Chiuta. (Ŵerengani Salimo 40:8-10.) Apo Yesu wakaŵa pa charu chapasi, wakalongora kuti ntchakwenelera kweniso mburunji kuti Yehova waŵape ŵanthu ŵake malango. Iyo wakalutilira kugomezgeka kwa Adada ŵake ŵakuchanya m’paka apo wakafwa nyifwa yakuŵinya chifukwa cha Satana. Pakuti wakagomezgeka m’paka nyifwa, Yesu wakalongora kuti munthu wakufikapo wangapulikira fundo zaurunji za Chiuta.

5. Kasi tingatuŵiska wuli zina la Chiuta?

5 Kasi tingalongora wuli kuti tikutemwa zina la Yehova? Nkharo yithu. Yehova wakukhumba kuti tiŵenge ŵatuŵa. (Ŵerengani 1 Petrosi 1:15, 16.) Tingaŵa ŵatuŵa para tikusopa Yehova pera na kumupulikira na mtima withu wose. Tikwenera kulondezga fundo na malango ghake kwali ŵanthu ŵakutitambuzga kwali yayi. Para tikuchita ivyo Chiuta wakukhumba, ungweru withu uŵalenge ndipo tichindikenge zina la Yehova. (Mat. 5:14-16) Tikulongora kuti ndise ŵatuŵa para tikuwona kuti malango gha Yehova ngawemi kweniso tikughalondezga, ndipo ivyo Satana wakuyowoya ni vyautesi. Para tananga, tikwenera kulapa kufumira pasi pamtima na kuleka kuchita ivyo vikutukiska zina la Yehova.—Sal. 79:9.

6. Chifukwa wuli Yehova wakutiwona kuti ndise ŵarunji nangauli tili ŵakwananga?

6 Chifukwa cha sembe ya Khristu, Yehova wakugowokera zakwananga za ŵanthu awo ŵali na chipulikano. Chiuta wakuŵapokelera ŵateŵeti ŵake para ŵajipeleka kwa iyo. Yehova wakuwona Ŵakhristu ŵakuphakazgika kuŵa ŵana ŵake ŵarunji kweniso “mberere zinyake” kuŵa ŵabwezi ŵake ŵarunji. (Yoh. 10:16; Rom. 5:1, 2; Yak. 2:21-25) Tili na mwaŵi wakutuŵiska zina la Yehova ndipo nanga ni sono tikuwoneka ŵarunji pamaso pake chifukwa cha sembe yakuwombora.

“UFUMU WINU WIZE”

7. Kasi ŵanthu ŵakusanga vitumbiko wuli chifukwa cha sembe yakuwombora?

7 Nyengo yinyake Yesu wakasambizganga ŵasambiri ŵake kulomba kuti: “Ufumu winu wize.” Kasi sembe yakuwombora yikukolerana wuli na Ufumu wa Chiuta? Sembe iyi yapangiska ŵa 144,000 kuti ŵakateŵetere kuchanya pamoza na Khristu nga ni mafumu na ŵasembe. (Chivu. 5:9, 10; 14:1) Chifukwa cha sembe, Yesu na ŵakuphakazgika, awo ŵakupanga Ufumu wa Chiuta, ŵazamovwira  ŵanthu ŵakupulikira vyaka 1000. Charu chose chapasi chizamuŵa paradiso, ndipo ŵanthu ŵakugomezgeka ŵazamuŵa ŵakufikapo. Kweniso banja la Chiuta kuchanya na pa charu chapasi lizamuŵa lakukolerana chomene. (Chivu. 5:13; 20:6) Yesu wazamudinya mutu wa njoka na kuwuskapo viheni vyose ivyo vilipo chifukwa cha kugaluka kwa Satana.—Gen. 3:15.

8. (a) Kasi Yesu wakawovwira wuli ŵasambiri ŵake kuti ŵawonenge Ufumu wa Chiuta kuŵa wakuzirwa? (b) Kasi tikukhozgera wuli Ufumu wa Chiuta?

8 Yesu wakawovwira ŵasambiri ŵake kuti ŵawonenge Ufumu wa Chiuta kuŵa wakuzirwa. Wakati wabatizika, wakapharazganga “makani ghawemi gha Ufumu wa Chiuta” ku vigaŵa vyakutali. (Luka 4:43) Nyengo yichoko waka pambere wandalute kuchanya, Yesu wakaphalira ŵasambiri ŵake kuti ŵaŵe ŵakaboni ŵake “ku vigaŵa vyakutali chomene vya charu chapasi.” (Mil. 1:6-8) Chifukwa cha ntchito yakupharazga Ufumu, ŵanthu pa charu chose chapasi ŵakusambira vya sembe yakuwombora ndipo ŵakwamba kupulikira ivyo Ufumu wa Chiuta ukukhumba. Mazuŵa ghano tingakhozgera Ufumu uwu, para tikovwira ŵabali ŵa Khristu pa ntchito yakupharazga makani ghawemi gha Ufumu iyo yikuchitika pa charu chose.—Mat. 24:14; 25:40.

“KHUMBO LINU LICHITIKE”

9. Chifukwa wuli tikugomezga kuti Yehova wazamufiska khumbo lake?

9 Kasi Yesu wakang’anamurangachi apo wakati: “Khumbo linu lichitike”? Yehova ndiyo wakalenga vinthu vyose. Chilichose icho wayowoya, wakufiska. (Yes. 55:11) Wazomerezgenge yayi kuti Satana watondeske khumbo lake ilo wakalengera ŵanthu. Yehova wakakhumbanga kuti charu chose chapasi chizure na ŵana ŵakufikapo ŵa Adamu na Eva. (Gen. 1:28) Khumbo la Chiuta likate lifiskikenge yayi Adamu na Eva ŵafwenge kwambura ŵana. Lekani ŵakati ŵananga, Yehova wakaŵazomerezga kuti ŵababe ŵana. Chiuta wali kupeleka sembe yakuwombora kuti waliyose uyo wali na chipulikano wazakaŵe wakufikapo na kukhala kwamuyirayira. Yehova wakutemwa ŵanthu, ndipo wakukhumba kuti ŵanthu ŵakumupulikira ŵazakakhale kuyana na umo wakakhumbiranga.

10. Kasi awo ŵali kufwa ŵazamupindura wuli na sembe yakuwombora?

10 Kasi vizamuŵa wuli na ŵanthu mabiliyoni ghanandi awo ŵali kufwa kwambura kumumanya Yehova? Ŵazamuwuka chifukwa cha sembe yakuwombora. Adada ŵithu ŵakuchanya ŵazamuwuska ŵanthu aŵa ndipo ŵazamusambira khumbo lake na kusanga umoyo wamuyirayira. (Mil. 24:15) Yehova wakukhumba yayi kuti ŵanthu ŵafwenge. Pakuti iyo ntchisimi cha umoyo, wazamuŵa Dada wa waliyose uyo wazamuwuskika. (Sal. 36:9) Lekani Yesu wakatisambizga kulomba kuti: “Adada ŵithu imwe muli kuchanya.” (Mat. 6:9) Yehova wali kumupa Yesu ntchito yakuzirwa yakuzakawuska ŵanthu. (Yoh. 6:40, 44) Pakuti Yesu ni “chiwuka na umoyo,” wazamumalizga ntchito yake mu Paradiso.—Yoh. 11:25.

11. Kasi Chiuta wakuwukhumbira vichi “mzinda ukuru”?

11 Yehova wakulongora lusungu ŵanthu ŵanandi. Yesu wakati: “Waliyose uyo wakuchita khumbo la Chiuta, uyu ndiyo ni munung’una wane, mudumbu wane, na mama wane.” (Mrk. 3:35) Chiuta wakukhumba kuti “mzinda ukuru” wambura kupendeka  kufuma mu mitundu yose, mafuko, na malulimi, ŵaŵe ŵateŵeti ŵake. Awo ŵali na chipulikano mu sembe yakuwombora kweniso ŵakuchita khumbo la Chiuta, ŵangaŵa mu gulu la awo ŵakuchemerezga kuti: “Chiponosko chithu chafuma kwa Chiuta withu, uyo wakukhala pa chitengo, na kwa Mwana wa mberere.”—Chivu. 7:9, 10.

12. Kuyana na lurombo lwa Yesu, kasi khumbo la Yehova ndakuti wuli?

12 Mazgu agho Yesu wakayowoya mu lurombo ulo wakasambizganga ŵasambiri ŵake, ghakutovwira kumanya chifukwa icho Yehova wakalengera ŵanthu. Kuyana na ivyo Yesu wakayowoya mu lurombo ulu, tikwenera kutuŵiska zina la Yehova panji kuliwona kuti ndituŵa. (Yes. 8:13) Zina lakuti Yesu likung’anamura “Yehova Ntchiponosko,” ndipo zina la Yehova lizamuchindikika para tazakaponoskeka chifukwa cha sembe yakuwombora. Chifukwa cha sembe iyi, Ufumu wa Chiuta uzamovwira ŵanthu ŵakupulikira. Ntheura lurombo ulo Yesu wakasambizganga ŵasambiri ŵake likutisimikizgira kuti palije icho chingatondeska khumbo la Chiuta kuti lichitike.—Sal. 135:6; Yes. 46:9, 10.

LONGORANI KUTI MUKUWONGA SEMBE YAKUWOMBORA

13. Kasi para tabatizika tikulongorachi?

13 Nthowa yimoza iyo tikulongolera kuwonga sembe yakuwombora, nkhujipeleka kwa Yehova na kubatizika. Para tabatizika tikulongora kuti “tili ŵa Yehova.” (Rom. 14:8) Kweniso tikulomba njuŵi yiwemi kwa Chiuta. (1 Pet. 3:21) Chifukwa cha ndopa za Khristu, Yehova wakuzgora pempho lithu. Tikugomezga kuti vyose ivyo Chiuta watilayizga vizamufiskika nadi.—Rom. 8:32.

Kasi tikulongora wuli kuti tikuwonga sembe yakuwombora? (Wonani ndime 13, 14)

14. Chifukwa wuli tikwenera kutemwa ŵanyithu?

 14 Kasi tingalongoraso wuli kuti tikuwonga sembe yakuwombora? Yehova wakutichitira chilichose chifukwa chakuti wakutitemwa. Lekani wakukhumba kuti ŵateŵeti ŵake wose ŵatemwanenge. (1 Yoh. 4:8-11) Para tikutemwa ŵazengezgani ŵithu tikulongora kuti tikukhumba kuŵa ‘ŵana ŵa Adada ŵithu ŵakuchanya.’ (Mat. 5:43-48) Kumbukani kuti dango lakwamba nkhutemwa Yehova ndipo lachiŵiri kutemwa mzengezgani withu. (Mat. 22:37-40) Tikulongora kuti tikutemwa ŵazengezgani withu para tikupharazga makani ghawemi gha Ufumu wa Chiuta. Para tikutemwa ŵanyithu tikupeleka uchindami kwa Chiuta. Chitemwa cha Chiuta “chikuŵa chakufikapo mwa ise” para tikupulikira dango la kutemwa ŵanyithu, chomenechomene ŵabali ŵithu.—1 Yoh. 4:12, 20.

YEHOVA WAKUTITUMBIKA CHIFUWA CHA SEMBE YAKUWOMBORA

15. (a) Kasi Yehova wakutitumbika wuli? (b) Kasi tikulindilira vitumbiko wuli munthazi?

15 Zakwananga zithu zikugowokereka para tili na chipulikano mu sembe yakuwombora. Mazgu gha Chiuta ghakutisimikizgira kuti zakwananga zithu ‘zingasisitika.’ (Ŵerengani Milimo 3:19-21.) Nga umo tawonera kale, chifukwa cha sembe yakuwombora, Yehova wakuzgora Ŵakhristu ŵakuphakazgika kuŵa ŵana ŵake. (Rom. 8:15-17) Kweni ise ‘ŵamberere zinyake,’ Yehova wakutiwona kuti tili ŵabwezi ŵake. Vili nga walemba chikalata icho pali mazina ghithu. Para tazakaŵa ŵakufikapo, ndipo tazakayezgeka kaumaliro na kugomezgeka, Yehova wazamusayinira chikalata ichi kuti tiŵe ŵana ŵake ŵakutemweka ŵa pa charu chapasi nga umo wakakhumbiranga pakwamba. (Rom. 8:20, 21; Chivu. 20:7-9) Yehova wazamulekapo yayi kutemwa ŵana ŵake. Kweniso vitumbiko ivyo tikusanga chifukwa cha sembe yakuwombora ni vyamuyirayira. (Heb. 9:12) Chawanangwa ichi chizamumara yayi, ndipo palije munthu panji chinthu chilichose icho chingatipoka.

16. Kasi sembe yakuwombora yikuwuskapo vichi?

16 Palije icho Dyabulosi wangachita kuti watondeske awo ŵalapa zanadi kuŵa mu banja la Yehova. Yesu wakiza pa charu chapasi na kufwa “kamoza pera.” Lekani sembe yakuwombora yizamupelekekaso yayi. (Heb. 9:24-26) Yikuwuskapo vyose ivyo tikahara kwa Adamu. Tikuwonga sembe ya Khristu chifukwa yikutifwatura ku wuzga wa charu cha Satana ichi, ndipo tikopa yayi nyifwa.—Heb. 2:14, 15.

17. Kasi Chiuta wakulongora wuli kuti wakutitemwa?

17 Vyose ivyo Chiuta wali kulayizga vizamufiskika. Malango agho Yehova wali kuŵika pa vilengiwa vyake ghakugwira ntchito kwambura kutondeka. Uwu mbukaboni wakuti iyo wazamufiska nadi ivyo walayizga. Iyo wakusintha yayi. (Mal. 3:6) Yehova wakutipa vyawanangwa vinandi. Wali kutipa umoyo kweniso wakutitemwa. “Ise tamanya na kugomezga kuti Chiuta wakutitemwa. Chiuta ntchitemwa.” (1 Yoh. 4:16) Charu chose chapasi chizamuŵa paradiso, ndipo tose pa charu tizamutemwananga nga umo Chiuta wakutitemwera. Tiyeni tose tikolerane na vilengiwa vyakuchanya ivyo vikuyowoya kuti: “Malumbo, uchindami, vinjeru, viwongo, ntchindi, nkhongono, na lusoko viŵenge kwa Chiuta withu muyirayira swii. Ameni.”—Chivu. 7:12.