PA MALICHI 26, 1937, ŵanalume ŵaŵiri ŵakenda na galimoto mu msewu wa fuvu kuluta ku Sydney, Australia. Iwo ŵakavuka chomene. Ŵati ŵafuma mu tawuni, ŵakenda mtunda wa makilomita ghakujumpha 19,300 mu malo gha malibwe kweniso gha chipalamba. Ŵanalume aŵa, ŵakakhumbanga kuwona panji kumanya waka malo yayi. Arthur Willis na Bill Newlands, ŵakaŵa ŵapayiniya awo ŵakalimbikiranga chomene kupharazga makani ghawemi gha Ufumu wa Chiuta. Iwo ŵakapharazga m’paka ku mizi yakutali chomene ya charu cha Australia.

M’ma 1920, gulu lichoko waka la Ŵasambiri ŵa Baibolo * ku Australia likapharazga mu matawuni kweniso mu malo ghanyake ghakufupi na matawuni. Malo ghanyake gha ku mizi, ŵanthu ŵali patalipatali kweniso nga chipalamba. Malo gha chipalamba ku dera ili ngakuru pafupifupi hafu ya charu cha United States. Kweni ŵabali ŵakamanyanga kuti ŵasambiri ŵa Yesu ŵakwenera kupharazga vya iyo “ku vigaŵa vyakutali chomene vya charu chapasi,” na ku madera ghakutali chomene gha charu cha Australia wuwo. (Mil. 1:8) Kweni kasi ŵakate ŵakwaniskenge wuli ntchito yikuru nthena? Ŵakagomezganga kuti Yehova waŵawovwirenge. Ntheura ŵakaŵikapo mtima kuchita ivyo ŵangakwaniska.

ŴAPAYINIYA ŴAKAMBAPO KUPHARAZGA

Mu 1929, mipingo yinandi ku Queensland na kumafumiro gha dazi kwa Australia, yikaŵa na magalimoto agho ghangenda mu malo ghakusuzga. Magalimoto agha ŵakendeskanga mbapayiniya awo ŵakaŵa na luso la kwendeska mu malo ghakusuzga ndipo ŵakanozganga ŵekha para ghanangika. Ŵapayiniya aŵa ŵakenda malo ghanandi chomene agho Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakaŵa kuti ŵandapharazgeko.

Ŵapayiniya awo ŵakaŵavya magalimoto ŵakendanga pa njinga. Mu 1932, Bennett Brickell uyo wakaŵa na vyaka 23, wakambapo ulendo wakupharazga kufuma ku Rockhampton, Queensland, kuluta ku mizi ya kumpoto kwa charu ichi. Ulendo uwu ukaŵa wa myezi 5. Pa njinga yake wakanyamurapo vikatundu nga ni mabulangete, malaya, chakurya, kweniso mabuku ghanandi. Matayala gha njinga ghakati ghamara, wakalutilira ulendo wake. Iyo wakagomezganga kuti Yehova wamovwirenge. Wakakankha njinga mtunda wa makilomita 320 kwenda mu malo gha chipalamba agho ŵanthu ŵanyake kumanyuma ŵakafwa na nyota. Kwa vyaka 30, Mubali Brickell wakenda mtunda wa  makilomita ghanandi chomene pa njinga, njinga ya moto, kweniso pa galimoto mu malo ghanandi ku Australia. Ndiyo wakamba kupharazgira ŵanthu ŵa ku mizi mu charu ichi na kwambiska mipingo. Mubali Brickell, wakamanyikwa chomene ndipo ŵanthu ŵanandi ku malo agha ŵakamuchindikanga.

ŴAKATONDA MASUZGO

Charu cha Australia, ntchimoza mwa vyaru ivyo vili na ŵanthu ŵachoko pa charu chapasi, chomenechomene ku mizi. Ŵanthu ŵa Yehova ŵakuyezgayezga chomene kupharazgira waliyose ku mizi yakutali mu charu ichi.

Stuart Keltie na William Torrington, awo ŵakaŵa ŵapayiniya, nawo ŵakalimbikira kupharazga. Mu 1933, ŵakajumpha mu Chipalamba cha Simpson, icho chili na mchenga wekhawekha, kuti ŵakapharazge mu tawuni ya Alice Springs, iyo yikaŵa pakati pa Australia. Galimoto yawo yichoko yikati yanangika, ŵakayileka. Mubali Keltie, uyo wakaŵa na lundi la chikhuni, wakalutilira ulendo wakupharazga kweni wakakwera pa ngamila. Chitatata chawo chikawa pawaka yayi. Ŵakapharazgira munthu munyake uyo wakaŵa na hotelo ku William Creek. Hotelo yake yikaŵa pa siteji ya sitima ya pa mtunda. Munthu uyu wakaŵa Charles Bernhardt. Pamanyuma wakasambira unenesko na kuguliska hotelo yake, ndipo wakachitanga yekha upayiniya vyaka 15 ku malo gha chipalamba kweniso ghakutali chomene gha charu cha Australia.

Arthur Willis wakunozgeka ulendo wakupharazga ku malo ghakutali chomene gha charu cha Australia. Ku Perth, kumafumiro gha dazi kwa Australia, mu 1936

Ŵapayiniya ŵakwambilira aŵa, ŵakakhumbikwiranga nadi chikanga kweniso kuzizipizga kuti ŵatonde masuzgo agho ŵakakumananga nagho. Pa ulendo wawo wakupharazga mu vigaŵa vya ku mizi, Arthur Willis na Bill Newlands, awo ŵazunulika kukwambilira kwa nkhani iyi, ŵakasuzgika masabata ghaŵiri kwenda makilomita 32 mu chipalamba icho mukaŵa mathipa chifukwa cha vula yikuru iyo yikalokwa. Nyengo zinyake ŵakafomanga na kuphya na zuŵa, uku ŵakukankha galimoto mu vimuchenga vinandi. Ŵakajumpha mu vidikha vya malibwe kweniso mu vimuchenga. Kanandi galimoto yikanangikanga. Para yanangika, ŵakendanga pasi panji pa njinga mazuŵa ghanandi kuti ŵakafike ku tawuni yapafupi. Para ŵafika, ŵakalindiliranga masabata ghanandi kuti chisulo icho ŵachemeska chize. Nangauli ŵakasuzgikanga nthena, kweni ŵakalutilira kuwona vinthu mwakwenelera. Arthur Willis wakayowoya mazgu agho ghakaŵa mu Wukani! iyo kale mu Chingelezi ŵakatenge The Golden Age. Wakati: “Palije Msewu Uheni chomene panji malo ghakutali chomene ku Ŵakaboni ŵake.”

Charles Harris uyo wakachita upayiniya nyengo yitali, wakati masuzgo agho wakakumana nagho ku mizi yakutali uko wakapharazganga, ghakamovwira kuti wasendelere chomene kwa Yehova. Iyo wakayowoyaso kuti: “Ntchiwemi chomene kuŵa na katundu muchoko waka. Para Yesu wakaŵa wakunozgeka kugona pawaro para vyasuzga, mbwe nase tikwenera kuchita nthena mwakukondwa para uteŵeti withu ukukhumba kuti tichite nthena.” Ndipo ivi ndivyo ŵapayiniya ŵanandi ŵakachita. Chifukwa cha kuyezgayezga kwawo, lekani makani ghawemi ghakapharazgika ku vigaŵa vyakutali chomene vya charu cha Australia, ndipo tikuwonga chomene. Ŵanthu ŵanandi ŵakasambira unenesko wakukhwaskana na Ufumu wa Chiuta.

^ ndime 4 Mu 1931, Ŵasambiri ŵa Baibolo ŵakamba kuchemeka kuti Ŵakaboni ŵa Yehova.—Yes. 43:10.