Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Gongwe la Mulinda—Lakusambira pa Mpingo  |  April 2017

Ni Vinthu Wuli Vizamumara Para Ufumu wa Chiuta Wiza?

Ni Vinthu Wuli Vizamumara Para Ufumu wa Chiuta Wiza?

“Charu chikuluta na makhumbiro ghake, kweni uyo wakuchita khumbo la Chiuta wakukhalilira muyirayira.”—1 YOH. 2:17.

SUMU: 134, 24

1, 2. (a) Kasi charu ichi chikuyana wuli na chigeŵenga icho chamukomeka? (Wonani chithuzithuzi chakwamba.) (b) Kasi ŵanthu na ŵangelo ŵazamuti wuli para Chiuta weruzga charu chiheni ichi?

“WAKUFWA WAKWENDA!” Mazgu agha ŵakayowoya mbapolisi apo ŵakafumiskanga chigeŵenga chakofya mu jele, uku vijaro vyachisulo vikulira mumanyuma. Chifukwa wuli ŵapolisi aŵa ŵakayowoya mazgu agha? Chigeŵenga ichi chikaŵa na thupi liwemi waka, chikalwaranga yayi. Kweni ŵakalutanga nacho kukakomeka. Ntheura chikaŵa nga chafwa kale. *

2 Charu mazuŵa ghano chikuyana waka na chigeŵenga icho chili pafupi kukomeka. Charu chiheni ichi cheruzgika kale kuti chiparanyike, ndipo nyengo yakuparanyikira yili pafupi chomene. Baibolo likuti: “Charu chikuluta.” (1 Yoh. 2:17) Charu ichi chiparanyikenge nadi. Kweni pali mphambano pakati pa umaliro wa charu chiheni ichi na chigeŵenga icho chayowoyeka mu ndime yakwamba. Panyengo iyo ŵakukhumba kukoma chigeŵenga, ŵanthu ŵanyake ŵangasuska ivyo khoti  ladumura. Ŵangati mulandu underuzgike makora, ndipo nyengo zinyake chigeŵenga chingakomeka yayi. Kweni charu ichi cheruzgika mwaurunji na Fumu Yikuru ya chilengiwa chose. (Doto. 32:4) Pazamuŵavya nyengo ya kuwoneraso makora mulandu, ndipo pazamuŵavya uyo wazamukayikira Chiuta kuti weruzga uheni. Para Chiuta weruzga charu ichi, ŵanthu na ŵangelo ŵazamukhorwa kuti urunji wachitika. Ŵanthu ŵazamuŵa kuti ŵawomboleka.

3. Kasi tidumbiskanenge vinthu wuli vinayi ivyo vizamumara para Ufumu wa Chiuta wiza?

3 Kasi ni vinthu wuli ivyo ‘vizamulutira’ lumoza na “charu”? Vinthu vinandi ivyo ŵanthu ŵavizgoŵera ndipo ŵakuwona kuti vingamara yayi, vizamumara. Kasi iyi ni nkhani yachitima? Yayi. Ntchigaŵa cha “makani ghawemi gha Ufumu.” (Mat. 24:14) Sono tiyeni tiwone vinthu vinyake ivyo vizamumara para Ufumu wa Chiuta wiza. Tiwonenge vinthu vinayi: ŵanthu ŵaheni, mawupu ghaheni, mikhaliro yiheni, na vinthu viheni. Apo tikudumbiskana vinthu ivi, tiwonenge (1) umo vinthu ivi vikutipwetekera, (2) umo Yehova wamazgirenge, na (3) ivyo wachitenge kuti paŵe viwemi.

ŴANTHU ŴAHENI

4. Kasi ivyo ŵanthu ŵaheni ŵakuchita vikutikhwaska wuli?

4 Kasi ŵanthu ŵaheni ŵakutipweteka wuli? Mpositole Paulosi wakati wayowoya kuti kuzamuŵa “nyengo zinonono na zakusuzga,” wakayowoyaso kuti: “Ŵanthu ŵaheni na ŵakupusika ŵalutilirenge kuŵa ŵaheni.” (2 Tim. 3:1-5, 13) Kasi mukuwona kuti mazgu agha ghakufiskika? Taŵanandi tili kupwetekekapo na ŵanthu ŵaheni nga ni viŵanthu vyambembe, vinkhungu, panji vigeŵenga vyakofya. Ŵanyake ŵakuchita vinthu ivi mwakuwonekera, kweni ŵanyake ŵakuchita mwakubisa ndipo pamaso ŵakuwoneka nga mbawemi waka. Nanga ni para ise tindapwetekekepo, kweni ivyo ŵanthu ŵaheni ŵakuchita vikutikhwaska. Tikukwenyelera para tapulika viheni ivyo ŵakuchita. Wofi ukutikora chomene para tapulika nkhaza izo ŵanthu ŵaheni ŵakuchitira ŵana, ŵachekuru, na ŵanthu ŵanyake awo ŵangajivikilira yayi. Ŵanthu ŵaheni ŵali na nkharo yauchinyama ndiposo yauchiŵanda. (Yak. 3:15) Chakukondweska ntchakuti Mazgu gha Yehova ghakutiphalira makani ghawemi.

5. (a) Kasi ŵanthu ŵaheni ŵali na mwaŵi wuli? (b) Ntchivichi chizamuchitikira ŵanthu ŵaheni awo ŵakukana kusintha?

5 Kasi Yehova wachitenge vichi? Pasono Yehova wapeleka mwaŵi ku ŵanthu ŵaheni kuti ŵasinthe. (Yes. 55:7) Nangauli ŵanthu ŵaheni ŵaparanyikenge mwasonosono, kweni palije uyo wapokerathu cheruzgo chaumaliro. Viheni ivyo vikuchitika mu charu ndivyo Chiuta weruzga kale kuti vizamumara. Kasi ntchivichi icho chichitikirenge ŵanthu awo ŵakukana kusintha, awo ŵalutilirenge kuŵa ku chigaŵa cha charu ichi m’paka pa suzgo yikuru? Yehova walayizga kuti wawuskengepo ŵaheni pa charu chapasi ndipo ŵazamuŵakoso yayi. (Ŵerengani Salimo 37:10.) Ŵaheni ŵangaghanaghana kuti ŵazamugwentha cheruzgo ichi. Ŵanandi ŵakubisa ivyo ŵakuchita, ndipo kanandi mu charu ichi ŵakweruzgika yayi pa ivyo ŵakuchita. (Yobu 21:7, 9) Kweni Baibolo likuti: “Maso gha Chiuta ghali pa nthowa za munthu, wakuwona mendero ghake ghose. Kulije mdima panji chisi chikuru uko ŵaheni ŵangabisamako.” (Yobu 34:21, 22) Palije uyo wangabisama pamaso pa Yehova Chiuta. Palije mukhuluku uyo wangapusika  Chiuta. Palije mdima panji chisi chikuru icho chingatondeska Chiuta kuwona. Para Aramagedoni yazakajumpha, tizamulaŵiska apo ŵaheni ŵakakhalanga, kweni tizamuŵawonaso yayi. Kuzamuŵavya.—Sal. 37:12-15.

6. Mbanjani ŵazamuŵa na umoyo para ŵaheni ŵaparanyika, ndipo chifukwa wuli agha ni makani ghawemi?

6 Mbanjani ŵazamuŵa na umoyo para ŵaheni ŵaparanyika? Yehova walayizga kuti: “Ŵakuzika ŵazamuhara charu chapasi, ŵazamukondwa chomene na mtende ukuru.” Salimo ili likuyowoyaso kuti: “Ŵarunji ŵazamuhara charu chapasi, ndipo ŵazamukhala mwenemumo muyirayira.” (Sal. 37:11, 29) Kasi “ŵakuzika” na “ŵarunji” mbanjani? Ŵakuzika ni awo ŵakuzomera ulongozgi wa Yehova na ivyo wakuŵasambizga. Ŵarunji ni awo ŵakuchita viwemi pamaso pa Yehova Chiuta. Mazuŵa ghano, ŵaheni ndiwo mbanandi chomene kuluska ŵawemi. Kweni mu charu chiphya, muzamuŵa ŵakuzika na ŵarunji pera. Charu chizamuŵa nadi paradiso chifukwa cha ŵanthu aŵa.

MAWUPU GHAHENI

7. Kasi mawupu ghaheni ghakutipweteka wuli?

7 Kasi mawupu ghaheni ghakutipweteka wuli? Viheni vinandi ivyo vikuchitika mu charu, ŵakupangiska ni ŵanthu paŵekha yayi, kweni mawupu. Ghanaghanirani umo visopa vikupusikira ŵanthu pakuyowoya za Chiuta, Baibolo, ivyo vizamuchitikira charu, ŵanthu, na vinyake. Ghanaghaniraniso umo maboma ghakwambiskira nkhondo, viwawa, ndiposo umo ghakusuzgira ŵakavu na ŵanthu ŵambura kuvikilirika. Kweniso maboma ghanandi ghakutemwera na kuchita katangali. Ghanaghaniraniso umo makampani ghakunangira charu, vyakumera, mphepo, na maji. Makampani agha ghakulyera ŵanthu masuku pa mutu kuti ghajisambazge, apo ŵanthu ŵanandi ukavu ukukoma. Mawupu ghaheni ndigho ghapangiska masuzgo ghanandi agho ghali mu charu mazuŵa ghano.

8. Kasi Baibolo likuti ntchivichi chizamuchitikira maboma agho ŵanthu ŵanandi ŵakuwona kuti ghangawukapo yayi?

8 Kasi Yehova wazamuchita wuli? Suzgo yikuru yizamwamba apo ŵandyali ŵazamuwukira visopa vyose vyautesi ivyo Baibolo likuviyaniska na hule, ilo likuchemeka Babuloni Mukuru. (Chivu. 17:1, 2, 16; 18:1-4) Visopa vyautesi ivi vizamuparanyika tetete. Ntchivichi chizamuchitikira mawupu ghose ghaheni? Chifukwa mawupu ghanandi ghakuwoneka nga ghangafumapo yayi, lekani Baibolo likuyaniska mawupu na mapiri ndiposo virwa. (Ŵerengani Chivumbuzi 6:14.) Baibolo likayowoyerathu kuti maboma na mawupu ghake ghose ghazamuzgulika. Suzgo yikuru yizamufika pa chinyina para maboma ghose na awo ŵakukolerana nagho pakulimbana na Ufumu wa Chiuta vyazakaparanyika. (Yer. 25:31-33) Pamanyuma, kuzamuŵavya mawupu ghaheni.

9. Chifukwa wuli tikugomezga kuti vinthu vizamuŵa makora mu charu chiphya?

9 Ntchivichi chizamunjira m’malo mwa maboma ghaheni? Kasi para Aramagedoni yamara pazamuŵa wupu uliwose pa charu chapasi? Baibolo likuti: “Kuli machanya ghaphya na charu chapasi chiphya ivyo tikulindilira kuyana na layizgo lake, ndipo mu ivi muzamukhala urunji.” (2 Pet. 3:13) Charu na machanya ghakale, maboma ghaheni na mawupu ghawo, kuzamuŵavya. Ntchivichi chizamunjira m’malo ghake? Mazgu ghakuti “machanya ghaphya na charu chapasi chiphya,” ghakung’anamura kuti  kuzamuŵa charu chiphya na boma liphya ilo lizamulamuliranga. Ufumu wa Chiuta, uwo Fumu yake ni Yesu Khristu uzamulongora makora wunthu wa Yehova Chiuta, uyo ni Chiuta wautimbanizgi yayi. (1 Kor. 14:33) Ntheura mu “charu chiphya” muzamuŵavya utimbanizgi. Ŵanthu ŵawemi ndiwo ŵazamwendeskanga vinthu. (Sal. 45:16) Ŵanthu aŵa ŵazamupokeranga ulongozgi kwa Khristu na ŵa 144,000 awo ŵazamulamuliranga nayo. Vinthu vizamuŵa makora chomene para mawupu ghose ghaheni agho ghalipo sono ghazakafumapo ndipo pazakaŵa boma limoza liwemi ndiposo lambura katangali.

MIKHALIRO YIHENI

10. Ni mikhaliro wuli yiheni iyo yazara uko mukukhala, ndipo yikumukhwaskani wuli imwe na banja linu?

10 Kasi mikhaliro yiheni yikutipweteka wuli? Mikhaliro yiheni yili palipose mu charu. Uzaghali, ukhuluku, na viwawa vyazara mu charu. Ŵapapi ndiwo ŵakusuzgika chomene kuti ŵavikilire ŵana ŵawo ku vinthu viheni ivi. Vyakusanguluska vinandi mazuŵa ghano vikulongora vinthu viheni na kuyuyura ivyo Yehova wakuti ni viwemi. (Yes. 5:20) Ŵakhristu ŵaunenesko ŵakuyezgayezga kuti ŵaleke kuŵa na maghanoghano gha charu. Ŵakuŵikapo mtima kuti ŵalutilire kuŵa ŵakugomezgeka mu charu icho ŵanthu ŵanandi ŵakuyuyura fundo za Yehova.

11. Pakuti Yehova wakeruzga Sodomu na Gomora, kasi tikusambirapo vichi?

11 Kasi Chiuta wachitenge nayo wuli mikhaliro yiheni? Wonani ivyo Chiuta wakachita apo vinthu viheni vikatora malo mu Sodomu na Gomora. (Ŵerengani 2 Petrosi 2:6-8.) Munthu murunji Loti na banja lake ŵakasuzgika chomene maghanoghano na vinthu viheni ivyo vikaŵa palipose. Yehova wakati waparanya Sodomu na Gomora, wakawuskapo vinthu viheni. Kweniso ichi “chikaŵa chilongolero cha vinthu ivyo vizenge pa ŵanthu ŵambura kopa Chiuta.” Mu nyengo yakale, Yehova wakawuskapo mikhaliro yose yiheni. Ichi chikulongora kuti weruzgenge nadi charu ichi na kuwuskapo vinthu viheni.

12. Kasi mukulindilira kuzakachita vichi mu charu chiphya?

12 Ni vinthu wuli vizamuchitika para mikhaliro yiheni yafumapo? Mu paradiso muzamuŵa vinthu vinandi vyakunozga. Tizamukondwa chomene na ntchito yakuzgora charu chose kuŵa paradiso, ndiposo yakuzenga nyumba zithu na za ŵabwezi ŵithu. Tizamukondwa chomene kupokelera ŵanthu ŵanandi awo ŵazamuwuskika na kuŵasambizga kuti ŵamanye milimo ya Yehova na umo wakachitiranga vinthu na ŵanthu. (Yes. 65:21, 22; Mil. 24:15) Umoyo uzamunozga chomene chifukwa tizamuŵa na vyakuchita vinandi ndipo Yehova wazamutumbikika.

VINTHU VIHENI

13. Kasi pali masuzgo wuli chifukwa cha kugaluka kwa Satana, Adamu, na Eva?

13 Kasi vinthu viheni vikutipweteka wuli? Ŵanthu ŵaheni, mawupu ghaheni, na mikhaliro yiheni ndivyo vyananga charu. Ni njani wangati wakukhwaskika yayi na nkhondo, ukavu, panji kusankhana mtundu? Wuli pakuyowoya za matenda na nyifwa? Tose vikutikhwaska. Vyose ivi vikuchitika chifukwa Satana, Adamu, na Eva, ŵakagalukira Yehova. Palije uyo wangagwentha masuzgo agho ghalipo chifukwa cha kugaluka kwawo.

14. Kasi Yehova wachitenge wuli na vinthu viheni? Yowoyani chiyelezgero.

 14 Kasi Yehova wachitenge wuli na vinthu viheni ivyo vili mu charu? Ghanaghanirani za nkhondo. Yehova walayizga kuti wawuskengepo nkhondo ndipo yizamuŵakoso yayi. (Ŵerengani Salimo 46:8, 9.) Wuli pakuyowoya za matenda? Wawuskengepo. (Yes. 33:24) Nyifwa ke? Yehova wayimirenge kwamuyirayira. (Yes. 25:8) Wawuskengepo ukavu. (Sal. 72:12-16) Ndimo wachitirengeso na vinthu vyose viheni ivyo tikusuzgika navyo mazuŵa ghano. Kweniso wawuskengepo “mphepo” yiheni ya charu ichi chifukwa mzimu uheni wa Satana na viŵanda vyake ufumengepo.—Efe. 2:2.

Ghanaghanirani kuti muli mu charu chambura nkhondo, matenda, panji nyifwa! (Wonani ndime 15)

15. Zunurani vinthu ivyo vizamuŵakoso yayi para Aramagedoni yajumpha.

15 Ghanaghanirani waka kuti muli mu charu chambura nkhondo, matenda panji nyifwa. Ghanaghanirani kuti kulije ŵasilikari, sitima panji ndege zankhondo. Kulije vilwero panji kukumbukira ŵanthu ŵakufwa pa nkhondo. Kulije vipatala, ŵadokotala, ŵanesi, mochale, ŵanthu ŵakugegiska vitanda, na madindi. Pakuti kuzamuŵavya ŵankhungu, ndikuti kuzamuŵavya ŵalonda, maalamu, ŵapolisi, maloko, na makiyi. Tizamusuzgikaso yayi maghanoghano.

16, 17. (a) Kasi awo ŵazamupona pa Aramagedoni ŵazamukhala umoyo wuli? Longosorani. (b) Kasi tingachita wuli kuti tizakapone apo charu ichi chizamuparanyika?

16 Kasi umoyo uzamuŵa wuli para vinthu viheni vyamara? Tingamanya makora yayi umo vizamuŵira. Takhala nyengo yitali chomene mu charu chiheni ichi, mwakuti viheni tazgoŵerana navyo. Mwachiyelezgero, ŵanthu awo ŵakukhala pafupi na siteji ya sitima ya pamtunda ŵakuzgoŵera chiwawa, ndipo ŵanthu awo ŵakukhala kufupi na uko ŵakutaya viswaswa, ŵakuzgoŵera sungu liheni mwakuti ŵakulipulikaso yayi. Kweni para vinthu ivi vingawukako, ŵangawona kuti ŵawombokwa.

17 Kasi umoyo uzamuŵa wuli para masuzgo ghazakamara? Lemba la Salimo 37:11 likuzgora kuti: “Ŵazamukondwa chomene na mtende ukuru.” Kasi mazgu agha ghakumupembuzgani yayi? Ivi ndivyo Yehova wakumukhumbirani. Ipo yezgayezgani kuti mu nyengo yakusuzga iyi, muŵe ŵabwezi ŵa Yehova Chiuta na kuŵa pafupi na gulu lake. Chigomezgo chinu ntchakuzirwa chomene, ndipo mughanaghanirengepo ivyo mukugomezga. Khozgani chigomezgo chinu na kuphalirako ŵanyinu ivyo mukugomezga. (1 Tim. 4:15, 16; 1 Pet. 3:15) Para muchitenge nthena, muzamuparanyikira lumoza yayi na charu ichi. Kweni muzamupona, na kukhala kwamuyirayira ndiposo mwakukondwa.

^ ndime 1 Ndime iyi, yikuyowoya ivyo kumanyuma ŵakatemwanga kuchita mu majele ghanyake ku United States.