Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Gongwe la Mulinda—Lakusambira pa Mpingo  |  November 2017

Kasi Mungachita Wuli Kuti Muzgoŵere Mpingo Uwo Mwasamirako?

Kasi Mungachita Wuli Kuti Muzgoŵere Mpingo Uwo Mwasamirako?

ALLEN * wakati: “Nkhawopanga kusamira kuno. Nkhamanyanga yayi usange ningaŵa na ŵabwezi kweniso usange ŵanthu ŵanganitemwa.” Allen wali kusamira ku mpingo uwo uli pa mtunda wa makilomita 1,400 kufuma kukwake, ndipo pasono wali kwamba kuzgoŵera.

Para muli kusamira mu mpingo unyake, panji namwe mukufipa mtima. Ntchivichi chingamovwirani kuti muzgoŵere? Kasi mungachita wuli usange vikumusuzgani kuzgoŵera mpingo uwo mwasamirako? Usange mundasamire mu mpingo unyake, kasi mungachita wuli kuti movwire awo ŵasamira mu mpingo winu?

KASI MUNGACHITA WULI KUTI MUZGOŴERE?

Wonani chiyelezgero ichi: Para munthu wazgura khuni na kulipanda pa malo ghanyake, likufota dankha. Panyengo iyo wakulizgura, wakudumura misisi yinyake kuti waliyeghe makora. Para walipanda apo wakukhumba, likumezga misisi yinyake mwaluŵiro. Ndimo vikuŵira para tasamira mu mpingo unyake. Para tafika waka tingaŵa na phukwa panji kuti kufota. Mukajintha misisi mu mpingo winu wakale, chifukwa ndimo mukaŵa na ŵabwezi kweniso mukazgoŵera umo ukachitiranga vinthu. Kuti mulutilire kukondwa mu mpingo winu uphya, mukwenera kumezga misisi yiphya. Ntchivichi chingamovwirani kuti muchite nthena? Mulondezgenge fundo za mu Malemba. Tiyeni tiwonepo fundo zinyake izo zingatovwira.

Munthu uyo nyengo zose wakuŵerenga Mazgu gha Chiuta wali “nga ni khuni ilo lapandika musi mwa tumilonga twa maji, khuni ilo likupambika vipambi mu nyengo yake, ilo mahamba ghake ghakufota chara. Ndipo chilichose icho wakuchita chendenge makora.”Sal. 1:1-3.

Khuni likwenera kumwa maji nyengo zose kuti lilutilire kukura makora. Mkhristu nayo wakwenera kurya Mazgu gha Chiuta kuti wakure mwauzimu. Ipo lutilirani kuŵerenga Baibolo zuŵa lililose na kufika pa maungano nyengo zose. Nyengo zose muŵenge na kusopa kwa mbumba na kusambira pamwekha. Lutilirani kuchita vinthu vyose vyauzimu ivyo mukachitanga apo mukaŵa mu mpingo winu wakale.

“Uyo wakusamphuska ŵanji, nayo wasamphuskikenge.”Zinth. 11:25.

Para nyengo zose mukupharazga na mpingo muŵenge ŵakukhora mwauzimu kweniso muzgoŵerenge luŵiro. Kevin, uyo ni mulara wakati: “Icho chikanovwira ine na muwoli wane kuti tizgoŵere luŵiro mpingo withu uphya ntchakuti tikamba kuchita upayiniya wakanyengo tati tafika waka. Tikamanyana luŵiro na ŵabali na ŵadumbu, ŵapayiniya, kweniso tikachimanya makora chigaŵa chithu.” Roger, uyo wakasamira ku mpingo uwo ukaŵa pa mtunda wa makilomita 1,600 kufuma uko wakakhalanga, wakati: “Nthowa yiwemi chomene yakuti muzgoŵere mpingo uphya nkhunjira mu uteŵeti nyengo zose. Kweniso ŵalara ŵakwenera kumanya kuti muli ŵakunozgeka kovwirapo para pa mpingo pakukhumbikwira wovwiri. Mungawovwira kunozga Nyumba ya Ufumu, kuyowoya nkhani izo ŵenecho ŵatondeka, ndipo para muli na galimoto panji njinga, mungakwezgako ŵanyinu pakuluta ku maungano. Para ŵabali na ŵadumbu ŵawona kuti mulendo ngwakujipeleka, chikuŵa chipusu kuŵa nayo paubwezi.”

“Julani mitima yinu.”2 Kor. 6:13.

Sanuzgani chitemwa chinu ku ŵabali na ŵadumbu. Melissa na banja lake ŵakati ŵasamira mu mpingo uphya, ŵakaŵikapo mtima kusanga ŵabwezi ŵaphya. Wakati: “Tikachezganga na ŵabali na ŵadumbu pa  Nyumba ya Ufumu para maungano ghandambe na para ghamara waka. Ivi vikatipa mwaŵi wa kuchezga nawo kuluska kutawuzgana waka.” Kweniso vikawovwira banja ili kuti limanye luŵiro mazina gha ŵabali na ŵadumbu. Banja ili likasanuzgaso chitemwa chawo apo likachemeranga ŵabali na ŵadumbu ku nyumba kwawo. Kuchita nthena kukawovwira kuti ubwezi wawo ukhore. Mudumbu Melissa wakayowoyaso kuti: “Tikapana manambara gha foni kuti chiŵe chipusu kwimbirana para tichitenge vinthu vyauzimu panji vinyake.”

Para vikumusuzgani kuyowoyeskana na ŵanthu ŵachilendo, mungamba kuchita tunthu tuchokotuchoko. Mwachiyelezgero, mungamwemwetera nangauli panyengo iyo mundakhumbe. Para mwamwemwetera chikuŵa chipusu kuti ŵanthu ŵambe kuyowoya namwe. Kweniso “maso ghakungweluka ghakukondweska mtima.” (Zinth. 15:30) Rachel uyo wakasamira kutali na uko wakakulira, wakati: “Mwakawiro nili na soni. Nyengo zinyake nkhuchita kujichichizga kuti niyowoye na ŵabali na ŵadumbu mu mpingo uwo nili kusamira. Nkhutemwa kuyowoya na munthu uyo wakhala pasi mu Nyumba ya Ufumu ndipo wakuchezga na waliyose yayi. Panji nayo wali na soni nga ndine.” Yezgayezgani kuti nyengo zose muyowoyeskanenge na munthu wachilendo para maungano ghandambe panji para ghamara.

Mungaŵa ŵakukondwa kukumana na ŵanthu ŵachilendo masabata ghakwambilira. Kweni para nyengo yajumphapo “chilendo” chingamba kumara. Panyengo iyi ndipo mukwenera kuŵikapo mtima chomene kuti mulutilire kusanga ŵabwezi ŵaphya.

Para khuni lazgulika na kupandika panyake, likufota dankha, kweni pamanyuma likumera misisi yinyake

PATOLENGE NYENGO KUTI MUZGOŴERE

Makuni ghanyake ghakutora nyengo kuti misisi yijinthe pa malo ghaphya agho mwapanda. Mwakuyana waka, ni wose yayi ŵakuzgoŵera luŵiro mpingo uphya uwo ŵasamirako. Para vikumusuzgani kuzgoŵera, fundo za mu Baibolo izi zingamovwirani:

“Tileke kuvuka pakuchita icho ntchiwemi, chifukwa mu nyengo yake tizamuvuna usange tikuvuka yayi.”Gal. 6:9.

Mungaghanaghana kuti mwamuzgoŵera luŵiro uko musamirenge, kweni pangatora nyengo. Mwachiyelezgero, ŵamishonale ŵanandi awo ŵafuma ku sukulu ya Giliyadi ŵakukhala vyaka vinandi mu charu icho ŵaŵatumako pambere ŵandaluteso ku charu chawo kukawona ŵabali ŵawo. Ivi vikuŵawovwira kuti ŵamanyane makora na ŵabali na ŵadumbu, kweniso kuti ŵazgoŵere mikhaliro ya uko ŵakuchita uteŵeti.

Alejandro uyo wasamirapo mu mipingo yakupambanapambana wakumanya makora kuti pakutora nyengo kuti munthu wazgoŵere mpingo uphya. Iyo wakati: “Tati tasama kaumaliro muwoli wane wakati, ‘Ŵabwezi ŵane wose ŵali mu mpingo withu wakale.’” Alejandro wakakumbuska muwoli wake kuti ndimo wakayowoyera vyaka viŵiri ivyo vyajumpha apo ŵakasamira mu mpingo unyake. Kweni mu vyaka viŵiri ivi, muwoli wake wakambaso kuzgoŵerana na ŵanthu ŵanyake ndipo ŵakaŵa ŵabwezi ŵake ŵapamtima.

“Ungayowoyanga chara kuti: “Chifukwa wuli mazuŵa ghakale ghakaŵa ghawemi kuluska agha?” pakuti ni vinjeru chara kufumba nthena.”Muph. 7:10.

Lekani kuyaniska mpingo winu uphya na wakale. Mwachiyelezgero, ŵabali mu mpingo winu uphya ŵangaŵa ŵasoni chomene, panji ŵakutemwa chomene kuyowoya kuluska mu mpingo wakale. Ŵikani mtima pa ivyo ŵakuchita makora, nga umo mukukhumbira kuti ŵachitirenge na imwe. Ŵabali na ŵadumbu ŵanyake awo ŵasamira mu mpingo unyake ŵakwamba kujifumba kuti, ‘Kasi nkhutemwa nadi “ŵabali wose”?1 Pet. 2:17.

“Lutilirani kulomba, ndipo mupikenge.”Luka 11:9.

 Lutilirani kulomba Chiuta kuti wamovwirani. David, uyo ni mulara mu mpingo wakati: “ Lekani kuwona kuti mungazizipizga pamwekha. Pali vinthu vinandi ivyo tingachita na wovwiri wa Yehova pera. Muphalirani Chiuta suzgo linu.” Rachel uyo tamuzunura kukwambilira wakuwona kuti uwu mbunenesko. Wakati: “Para ine na mfumu wane tawona kuti tikukolerana viŵi yayi na ŵabali mu mpingo, tikulomba kwa Yehova. Tikumuphalira kuti, ‘Chonde tovwirani kuti timanye usange pali vinthu vinyake ivyo tikuchita ivyo vikupangiska ŵanyithu kuti ŵaleke kuzgoŵerana nase.’ Pamanyuma tikwamba kuchezga chomene na ŵabali na ŵadumbu.”

Ŵapapi, para ŵana ŵinu vikuŵasuzga kuzgoŵera mpingo uwo mwasamira, sangani nyengo na kulombera nawo lumoza nkhani iyi. Ŵawovwirani kusanga ŵabwezi ŵaphya. Mungachita nthena para mukuchema ŵabali na ŵadumbu kuti ŵazakachezge ku nyumba kwinu.

WOVWIRANI AWO ŴIZA MU MPINGO WINU KUTI ŴAFWATUKENGE

Kasi mungachita wuli kuti movwire ŵabali awo ŵiza sono mu mpingo winu? Yezgayezgani kuŵa mubwezi muwemi kufuma waka pakwamba. Kuti muchite nthena, ghanaghanirani ivyo imwe mungatemwa kuti ŵanyinu ŵamuchitirani para ndimwe mulendo, ndipo namwe ndivyo muŵachitirenge. (Mat. 7:12) Kasi awo ŵiza mu mpingo winu mungaŵachema pa nyengo ya kusopa kwinu kwa mbumba panji kuti muwonelere nawo lumoza JW Broadcasting? Kasi mungaŵapempha kuti mwenderenge nawo lumoza mu uteŵeti? Para mungaŵachema kuti mukarye nawo chakurya ku nyumba yinu, ŵazamuluwa yayi ivyo mwaŵachitira. Kasi ni vichi vinyake ivyo mungachitira awo ŵiza waka mu mpingo winu?

Carlos wakati: “Tikati tafika mu mpingo uphya, mudumbu wakatiphalira masitoro agho tingaguramo vinthu pamtengo uwemi. Ivi vikatovwira chomene.” Awo ŵafuma ku malo ghanyake, ŵangawonga usange mungaŵasambizga umo ŵangavwalira ku malo uko kukuzizima chomene panji uko kukotcha chomene. Mungaŵalongosoleraso vinthu vyakukhwaskana na uko mukukhala panji ivyo ŵanthu ŵakugomezga. Ivi vingaŵawovwira kuti ŵapharazgenge mwaluso.

NTCHAKUZIRWA CHOMENE KUSINTHA VINTHU VINYAKE

Allen, uyo wazunulika kukwambilira, wakhara chaka na myezi mu mpingo wake uphya. Iyo wakati: “Pakwamba nkhachitanga kujichichizga kuti nimanyane na ŵabali na ŵadumbu. Kweni sono nkhuŵawona nga mbamunyumba yakwithu, ndipo ndine wakukondwa chomene.” Allen wakuwona kuti wakataya ŵabwezi yayi chifukwa cha kusama. Wali kusanga ŵabwezi ŵaphya, ndipo wakukayika yayi kuti ŵaŵenge ŵabwezi ŵake umoyo wake wose.

^ ndime 2 Mazina ghanyake ghasinthika.