Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Wukani!  |  December 2015

 KASI VIKAŴAKO VYEKHA?

Thupi la Munthu Likupozga Lekha Vilonda

Thupi la Munthu Likupozga Lekha Vilonda

PALI vinthu vinandi ivyo vikovwira kuti umoyo wa munthu wendenge makora. Chimoza chake ntchakuti thupi likupozga lekha vilonda na kuwezgerapo ivyo vyanangika mu thupi. Ivi vikwamba kuchitika para munthu wajipweteka waka.

Wonani fundo iyi: Chilonda chikupora chifukwa cha ivyo maselo ghanandinandi ghakuchita:

  • Para munthu wapwetekeka, mapulateleti ghakwiza pa chilonda, ghakukhomeska ndopa na kujara msipa uwo wadumuka.

  • Pa chiŵaro icho chapwetekeka pakutupa kuti majeremusi ghaleke kunjirapo na kuwuskapo tunthu tunyake tuheni pa chilonda.

  • Mu mazuŵa ghachoko waka, thupi likwamba kuwezgerapo tunthu uto twanangika, chilonda chikwamba kukorana, na kunozga misipa iyo yanangika.

  • Paumaliro, bamba likukhwima ndipo chilonda chikupora.

Pakutolera umo ndopa zikukhomera, ŵasayansi ŵakupanga mapulasitiki agho ghakujinozga ghekha para ghanangika. Mapulasitiki agha ghali na tumachubu tuchokotuchoko uto muli tumaji twamitundu paŵiri. Tumaji utu tukufuma para pulasitiki iyi yasweka. Para tumaji utu twasazgikana tukupanga tumaufira uto tukuthandazgika pose apo panangika na kwamba kujara apo pasweka. Kufuma apo, tumaufira tura tukukhoma gwaa na kumata apo pangusweka. Pulasitiki yira yikuwelerapo nga kuti yangunangika yayi. Pulofesa munyake wakayowoya kuti nthowa iyi yakuti chinthu chijiwezgerengepo chekha para chanangika ‘yikutikumbuska’ waka ivyo vikuchitika kale mu vinthu ivyo vili kulengeka.

Kasi mukuti wuli? Kasi vikachitika waka vyekha kuti thupi lipozgenge lekha vilonda? Panji vikuchitika chifukwa chakuti ndimo lili kulengekera?