Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Wukani!  |  November 2015

 KUCHEZGA NA | DR. GENE HWANG

Nkhwantha ya Masamu Yikulongosora Chipulikano Chake

Nkhwantha ya Masamu Yikulongosora Chipulikano Chake

Dr. Gene Hwang wakababika mu 1950 ku Tainan, msumba wa Taiwan. Iyo wakaŵa pulofesa wa masamu pa Yunivesite ya National Chung Cheng ku Taiwan. Kweniso ni pulofesa wakupumura wa Cornell University, ku U.S.A., uko wakasambizganga na kuchita kafukufuku pa nkhani ya kuŵelengera vinthu vyakupambanapambana. Kwa vyaka vinandi, wakaŵa yumoza wa ŵanthu ŵakumanyikwa pakulemba mabuku pa nkhani izi. Wachali kugwira ntchito iyi. Apo wakaŵa munyamata, wakagomezganga fundo yakuti vyamoyo vikachita kusintha. Kweni pamanyuma wakasintha. Mulembi wa Wukani! wakamufumba vya ntchito yake kweniso chigomezgo chake.

Kasi mukasambizgika vichi pa wanichi?

Pa sukulu tikasambira fundo yakuti vinthu vikachita kusintha, kweni pakaŵavya uyo wakalongosoranga umo umoyo ukambira. Ŵapapi ŵane ŵakanjira chisopa cha Chitawo, ntheura nkhamba kupulikizga ku ŵasambizgi ŵawo na kuŵafumba mafumbo ghanandi. Kweni ivyo ŵakanizgoranga nkhakhorwa navyo yayi.

Vikenda wuli kuti muŵe nkhwantha ya masamu?

Nkhamba kutemwa chisambizgo cha masamu nili ku pulayimare. Nkhalutilira kuchitemwa chisambizgo ichi m’paka ku yunivesite. Nkhukondwa chomene para nasanga nthowa yakudumura yakusangira ansara ya samuzi.

So vikenda wuli kuti mwambe kutemwa Baibolo?

Mu 1978, muwoli wane Jinghuei wakamba kusambira Baibolo na Ŵakaboni ŵa Yehova. Nyengo zinyake nane nkhaŵangapo para ŵakusambira. Pa nyengo iyi, tikakhalanga ku United States. Apa vikaŵa kuti Jinghuei watora waka digiri ya udokotala wa vya sayansi, ndipo ine nkhalutizganga masambiro ghane pa Purdue University ku Indiana.

Kasi mukaliwonanga wuli Baibolo?

Nkhani ya mu Baibolo ya umo charu chapasi chikanozgekera kuti pakhalenge vyamoyo yikanikondweska chomene. Nyengo ya mazuŵa 6 iyo yikuzunulika mu Genesis yikukolerana na umo vinthu vikwenera kuŵira. Vikupambana na visambizgo vinyake vyambura kupulikikwa ivyo ŵanthu ŵakayowoyanga  kale. * Kweni pakajumpha vyaka vinandi, nkhagomezganga yayi kuti kuli Mlengi.

Chifukwa wuli chikaŵa chakusuzga kwa imwe?

Usange ningamba kugomezga kuti kuli Mlengi mbwenu nkhukana ivyo nkhasambizgika pa wanichi

Nkhaghanaghanira vinandi. Nkhawona kuti usange ningamba kugomezga kuti kuli Mlengi, mbwenu niŵenge nga nkhukana ivyo nkhasambizgika pa wanichi. Chifukwa ntchakuti chisopa cha Chitawo chikusambizgapo yayi kuti kuli Chiuta mwenecho, panji Mlengi.

Kweni pamanyuma mukasintha. Chikachitika ntchivichi?

Apo nkhaghanaghaniranga chomene umo umoyo uli kuŵirako, nkhamba kukhorwa kuti chamoyo chakwamba chikwenera kuti chikaŵa chamaseŵera yayi. Chiyelezgero, chamoyo ichi chikeneranga kuŵa na nkhongono zakubabira. Ichi chikung’anamura kuti chikeneranga kubaba mwana wakuyana na mtundu wake pakutolera majini ghake. Kweniso nanga kangaŵa kaselo kachoko kakukhumbikwira nthowa yakupangira vyose vyakukhumbikwa mu selo liphya. Ntheura vingaŵa wuli kuti ndondomeko yakusuzga nthena yifume waka ku chinthu chinyake chambura umoyo? Ine pakuŵa nkhwantha ya masamu, nkhawona kuti fundo iyi njambura kupulikikwa. Vingachitika yayi kuti vinthu vyanthena vichite kusintha waka kufuma ku vinyake.

Kasi ntchivichi icho chikamupangiskani kuti musande ivyo Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakusambizga?

Nkhasambirapo Baibolo na Ŵakaboni ŵa Yehova mwa apo na apo. Mu 1995, nkhaluta ku Taiwan, ndipo nkhalwara chomene. Muwoli wane ku United States, wakayowoyeskana na Ŵakaboni ŵa Yehova ku Taiwan kuti ŵanovwire. Ŵakiza na kunisanga nili thafya kuwaro kwa chipatala icho mukaŵavya mabedi. Yumoza wa Ŵakaboni wakanitolera ku hotelo kuti nkhapumure. Wakizanga kuzakaniwona ndipo wakaluta nane ku kachipatala kanyake.

Ivyo ŵakanichitira vikanikhwaska chomene. Nkhakumbuka umo nyengo zinyake Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakalongoleranga lusungu ku nyumba yane. Ŵakaboni ŵakaŵa ŵakupambanako na ŵanthu wose chifukwa cha chipulikano chawo. Ntheura nkhambaso kusambira nawo Baibolo. Chaka chakulondezgapo, nkhabatizika.

Kasi ivyo mukugomezga vikususkana na masambiro ghinu?

Yayi. Mu vyaka vyasonosono apa, nawovwira ŵasayansi awo ŵakusambira vya umo majini ghakugwilira ntchito. Ŵanthu awo ŵakusambira vya majini ŵakukhumba kumanya umo umoyo ukwendera. Para nafika pa fundo iyi, nkhumuwuskira mawoko Mlengi. Wali na vinjeru vyakofya.

Yowoyanipo chimoza mwa vinjeru ivi.

Imwe ghanaghanirani pa fundo ya kubabana. Twamoyo tunyake, twakuchemeka amoyiba, tulije kanalume panji kanakazi. Twamoyo utu tuli na selo limoza. Ntheura pakubabana, tukukopera waka majini ghawo na kugaŵikana kupanga kamoyo kanyake. Kweni vinyama vinandi na vyakumera, vikuŵa na chanalume na chanakazi. Ntheura para vikubabana, twana tukutolera majini gha ŵapapi wose ŵaŵiri. Chifukwa wuli kubabana kwanthena uku nkhwapadera?

Kasi vingachitika wuli kuti chinthu icho kwamba kale chikajigaŵanga chekha na kuzgoka vinthu viŵiri mbwenu chisinthe na kuzgoka vinthu viŵiri ivyo vikupanga chinthu chimoza? Ntchakusuzga kupulikiska icho chikuchitika kuti hafu ya majini gha chanalume na hafu ya majini gha chanakazi ghasazgikane na kupanga chinthu chimoza. Awo ŵakugomezga fundo yakuti vinthu vikachita kusintha nawo mitu yikuzweta. Ine nkhuwona kuti vyose ivi ni vinjeru vya Chiuta.

^ ndime 11 Kuti mumanye vinandi vya mazuŵa ghakulengera vinthu agho ghakuzunulika mu Baibolo, wonani kabuku kakuti Was Life Created? kakupharazgika na Ŵakaboni ŵa Yehova. Kakusangikaso pa www.jw.org.