Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Wukani!  |  October 2015

 NKHANI YA PA CHIKOPI

Mafumbo Ghatatu Agho Ŵanthu Ŵangatemwa Kufumba Chiuta

Mafumbo Ghatatu Agho Ŵanthu Ŵangatemwa Kufumba Chiuta

SUSAN wakamba kujifumba vya Chiuta apo wakaŵa na vyaka 7. Pa nyengo iyo, Al mubwezi wake wakaŵa mu chipatala chifukwa cha poliyo, ndipo ŵakamuŵika mu mashini agho ghakugwira ntchito nga ni maphapu. Pa Janyuwale 6, 2013 Susan wakalemba mu nyuzipepara ya The New York Times ivyo vikachitika.

Ŵakati ŵawerako kukawona Al ku chipatala, Susan wakafumba anyina kuti: “Kasi Chiuta wachitirachi nthena kwa mwana muchoko uyu?”

Anyina ŵakati: “Wasembe wangatiphalira chifukwa icho Chiuta wachitira nthena, kweni ine nkhuchimanya yayi.”

Pakati pajumpha vyaka viŵiri, mu 1954, ŵanthu ŵakamba kupokera katemera uyo Jonas Salk wakapanga. Anyina Susan ŵakayowoya kuti panyake Chiuta ndiyo wakamovwira Salk kusanga munkhwala uwu.

Susan wakati: “Chiuta wambenge kale kovwira ŵadokotala, mphanyi Al wakukhala mu mashini yayi.”

Susan wakalemba ivyo wakawona apo wakaŵa mwana, wakati: ‘Al wakafwa pakati pajumpha vyaka 8. Pa nyengo iyo, ine nkhaŵa kuti naleka kale kugomezga kuti Chiuta waliko.’ Ŵanthu ŵanandi awo ŵakusuzgika panji ŵakuwona ŵanyawo ŵakusuzgika ŵakujifumba chifukwa icho Chiuta wazomerezgera masuzgo.

Kweni nga ni Susan ŵakughasanga yayi mazgoro. Ntheura ŵakuleka kugomezga kuti Chiuta waliko. Ŵanyake ŵakukana viŵi yayi kuti Chiuta waliko, kweni ŵakwamba waka kukayika.

Ŵanthu awo ŵakuti Chiuta kulije panji awo ŵakukayika nawo ŵakumanya vyakusopa. Kweni kanandi ŵakuleka kugomezga chifukwa cha ivyo ŵakuwona mu visopa. Ŵakuwona kuti visopa vyatondeka kuzgora mafumbo ghakusuzga pa nkhani ya umoyo. Mafumbo wuli? Ni mafumbo agho ŵanthu ŵakuhangayika nagho nangauli ŵakuti ŵakugomezga mwa Chiuta. Wonani mafumbo ghatatu agho ŵanthu ŵangatemwa kufumba Chiuta usange ŵangapika mwaŵi. Kweniso wonani umo Baibolo likuzgolera.

 1 “CHIFUKWA WULI MUKUZOMEREZGA KUTI ŴANTHU ŴASUZGIKENGE?”

Chifukwa wuli munthu wangafumba fumbo ili?

Ŵanthu ŵanandi ŵangayowoya kuti: ‘Chiuta waŵenge wachitemwa, mphanyi masuzgo kulije.’

FUNDO YAKUTI MUGHANAGHANIREPO: Nyengo zinyake tikuzizwa panji kutindikika na vyakuchita vya ŵanthu ŵa mitundu yinyake. Tikukaŵa yayi kuŵawona nga ŵalije nkharo. Chiyelezgero, mu vigaŵa vinyake para ŵanthu ŵakulaŵiskana kumaso pakuyowoyeskana ŵakuti ntchilongolero chakuti ivyo ŵakuyowoya ni vyaunenesko. Kweni mu vigaŵa vinyake ŵakuwona kuti ni muyuyuro. Nanga vingaŵa nthena, palije chifukwa chakuyowoyera kuti ŵanthu aŵa ŵakubudiska. Kweni icho chikukhumbikwa ntchakuti tiŵamanye waka makora.

Nyengo zinyake ndimo vingachitikira pakuyowoya vya Chiuta. Ŵanthu ŵanandi ŵakuti masuzgo ghakulongora kuti Chiuta kulije. Kweni ŵanyake awo ŵamanya chifukwa icho Chiuta wazomerezgera masuzgo, ŵakugomezga kuti Chiuta waliko.

IVYO BAIBOLO LIKUYOWOYA: Maghanoghano gha Chiuta kweniso nthowa zake ni zakupambana na zithu. (Yesaya 55:8, 9) Pa chifukwa ichi, vinthu vinyake ivyo Chiuta wangachita tingavipulikiska yayi.

Baibolo lindayowoyepo kuti tigomezgenge mazgu ghawakawaka agho ŵanthu ŵanyake ŵakuyowoya kuti “Ntchito za Chiuta mungazipulikiska yayi.” Kweni likutipempha kuti tisambire vinandi vya Chiuta, likutovwira kumanya chifukwa icho wakuchitira vinthu vinyake. * Kweniso likuti tingasendelera kwa iyo.—Yakobe 4:8.

 2 “CHIFUKWA WULI MU VISOPA MULI UPUSIKIZGI?”

Chifukwa wuli munthu wangafumba fumbo ili?

Ŵanyake ŵangaghanaghana kuti: ‘Chiuta waŵenge kuti wakukhumba kuti ŵanthu ŵayowoyenge unenesko, mphanyi ŵanthu ŵanandi awo ŵakumusopa mbapusikizgi yayi.’

FUNDO YAKUTI MUGHANAGHANIREPO: Tiyelezgere kuti mwana wagalukira awiske ndipo wafumapo pa nyumba na kwamba kuchita vyawakawaka. Awiske ŵandakolerane navyo, kweni ŵamuleka waka kuti wachite ivyo mweneko wakhumba. Kasi chingaŵa chiwemi kuti ŵanthu awo ŵangakumana na mwana uyu ŵayowoye kuti dada wake wakaŵa muheni, panji kuyowoya kuti mwana uyu walije dada? Yayi. Ndimo viliri na chisopa. Upusikizgi uwo uli mu visopa ukulongora kuti Chiuta wakuzomerezga ŵanthu kusankha ivyo ŵeneko ŵakhumba.

IVYO BAIBOLO LIKUYOWOYA: Chiuta wakutinkha upusikizgi. (Yeremiya 7:29-31; 32:35) Kweniso wakuŵapa wanangwa ŵanthu wa kusankha kuchita icho ŵakhumba. Ŵanandi awo ŵakuti ŵakugomezga mwa Chiuta ŵakusankha kulondezga visambizgo vya ŵanthu kweniso ŵakwendera fundo zawo.—Mateyu 15:7-9.

Kweni chisopa icho Chiuta wakukondwa nacho chikuchita upusikizgi yayi. * Yesu wakati: ‘Wose ŵamanyenge kuti ndimwe ŵasambiri ŵane, usange muli na chitemwa pakati pinu.’ (Yohane 13:35) Baibolo likuti chitemwa ichi chiŵenge ‘chambura upusikizgi.’ (Ŵaroma 12:9) Visopa vinandi vikutondeka pa nkhani iyi. Pa nkhondo yawenenawene iyo yikachitika ku Rwanda mu 1994, ŵanthu masauzandi ghanandi ŵakakomeka. Ŵakaŵakoma mbanyawo awo ŵakasopanga tchalitchi limoza, nangauli ŵakapambananga mitundu. Kweni Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakanjilirapo yayi pa nkhondo yira, nakuti ŵanandi ŵakaŵika umoyo wawo pangozi kubisa Ŵakaboni ŵanyawo kweniso ŵanthu ŵanyake. Ivyo ŵakachita mbukaboni wakuti vingachitika kuti mu chisopa muŵavye upusikizgi.

 3 “CHIFUKWA WULI TILIKO?”

Chifukwa wuli munthu wangafumba fumbo ili?

Ŵanthu ŵanyake ŵangafumba kuti: ‘Chifukwa wuli taŵanthu tikukhala waka vyaka 80 panji 90 na kufwa? Chifukwa wuli tikukhala nyengo yifupi nthena?’

FUNDO YAKUTI MUGHANAGHANIREPO: Ŵanthu ŵanandi awo ŵakugomezga yayi mwa Chiuta nawo ŵakutindikika pakuwona umo chilengiwa chiliri. Ŵakuwona kuti pulaneti lithu ili, mapulaneti ghanyake, na mwezi, vyose vili pa malo ghakwenelera mwakuti pa charu chapasi paŵe vyamoyo. Ŵakuti vyose vili mu malo ghake mwakuti para vinthu vingatimbanizgika pachoko waka mbwenu pa charu chapasi paŵavyenge vyamoyo.

IVYO BAIBOLO LIKUYOWOYA: Apo ŵanthu ŵanandi ŵakuti tili na umoyo ufupi chifukwa chakuti Chiuta kulije, chilengiwa chikulongora kuti Mlengi waliko. (Ŵaroma 1:20) Chiuta wakaŵa na chakulata chiwemi apo wakalenganga vinthu ivi, ndipo chimoza chake ntchakuti ise tiŵeko. Chiuta wakakhumbanga kuti ŵanthu awo wakalenga ŵakhalenge pa charu chapasi muyirayira. Ndipo khumbo lake ili lindasinthe.—Salmo 37:11, 29; Yesaya 55:11.

Nangauli tingamanya kuti Chiuta waliko kwizira mu ivyo wali kulenga kweniso makhaliro ghake, kweni wakakhumbanga kuti khumbo lake tilimanyire mu vinthu ivyo wali kulenga yayi. Pakukhumbikwira kuti Chiuta yekha watiphalire kuti timanye khumbo lake kweniso chifukwa icho ise tili kuŵirako. Lekani wakuyowoya nase kwizira mu Baibolo, mu nthowa yipusu na yakupulikikwa. * Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakumupemphani kuti mumanye ivyo Baibolo likuyowoya.

^ ndime 17 Kuti mumanye chifukwa icho Chiuta wakuzomerezgera masuzgo, wonani mutu 11 mu buku lakuti Kasi Baibolo Likusambizgaci Comenecomene? lakupharazgika na Ŵakaboni ŵa Yehova. Likusangikaso pa www.jw.org/tum.

^ ndime 23 Kuti mumanye vinandi, wonani mutu 15 mu buku lakuti Kasi Baibolo Likusambizgaci Comenecomene? lakupharazgika na Ŵakaboni ŵa Yehova. Likusangikaso pa www.jw.org/tum.

^ ndime 29 Kuti mumanye vinandi, wonani mutu 3 mu buku lakuti Kasi Baibolo Likusambizgaci Comenecomene? lakupharazgika na Ŵakaboni ŵa Yehova. Likusangikaso pa www.jw.org/tum.