Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Wukani!  |  October 2015

 IVYO BAIBOLO LIKUYOWOYA PA NKHANI YAKUTI

Vinthu Vikachita Kusintha

Vinthu Vikachita Kusintha

Ŵanthu ŵanyake ŵakuti vyamoyo vili kuchita kusintha kufuma ku vinthu vinyake. Ŵanyake ŵakuti Chiuta wakamba waka kulenga vinthu, kufuma apo wakavileka waka kuti visinthenge vyekha. Kasi Baibolo likuti wuli?

Kasi ivyo Baibolo likuyowoya pa nkhani ya kulenga vikupambana na fundo yakuti vinthu vikabulika waka nyengo yimoza?

Baibolo likuti: ‘Pakudanga Chiuta wakalenga kuchanya na charu chapasi.’ (Genesis 1:1) Baibolo likuyowoyapo yayi umo Chiuta wakalengera vinthu vyose. Ŵanthu ŵanyake ŵakuti vinthu vikachita kubulika waka. Ndipouli, fundo iyi yikususkana yayi na ivyo Baibolo likuyowoya. Kweni fumbo ndakuti, kasi ni njani wakachitiska kuti vibulike nthena? Zgoro likusangika pa Genesis 1:1.

Ŵasayansi ŵanandi ŵakugomezga kuti vinthu vikachita kubulika waka vyekha. Ndipo ŵakuti vikamba kuzgoka nyenyezi na mapulaneti nyengo yikati yajumphapo. Kweni Baibolo likukolerana nagho yayi maghanoghano agha. Likuti Chiuta ndiyo wakalenga vinthu vyose, kwali wakachitiska kuti vibulike waka panji mu nthowa yinyake.

‘Pakudanga Chiuta wakalenga kuchanya na charu chapasi.’Genesis 1:1.

Kasi Baibolo likuyowoyapo kuti vyamoyo vingasintha para pajumpha nyengo?

Enya. Baibolo likuti Chiuta wakalenga vyamoyo ‘kuyana na mitundu yake.’ (Genesis 1:11, 12, 21, 24, 25) Kasi vingachitika kuti chinthu cha mtundu umoza chiŵe chakupambana? Enya. Kweni kasi ulipo ukaboni wakuti chinthu cha mtundu umoza chikusintha na kuzgoka cha mtundu unyake? Yayi.

M’ma 1970, ŵanthu ŵanyake ŵakasanda tuyuni tunyake pa Chirwa cha Galápagos. Chifukwa cha kusintha kwa nyengo, ŵakawona kuti tuyuni tunandi twa milomo yikuruko tukapona, apo twa milomo yichoko tukafwa. Ŵanyake ŵakatenge uwu mbukaboni wakuti tukasintha. Kweni kasi uwu ukaŵa ukaboni nadi wakuti tukasintha panji chikaŵa chifukwa cha kuzgoŵera waka malo? Pakati pajumpha vyaka vinandi, tuyuni twa milomo yichoko nato tukandana chomene. Ivi vikachitiska Jeffrey H. Schwartz kuyowoya kuti para chinthu chazgoŵera pa malo, chikupona nanga nyengo yingasintha. Kweni ‘chikuzgoka mtundu unyake yayi.’

 Kasi ivyo Baibolo likuyowoya vikukolerana na chisambizgo chakuti vinthu vikachita kusintha?

Baibolo likuyowoya kuti Chiuta ndiyo ‘wakalenga vinthu vyose.’ (Uvumbuzi 4:11) Wakapumura yayi m’paka wakamalizga ivyo wakalenganga. (Genesis 2:2) Fundo njakuti Chiuta wakalenga waka kanthu kamoza na kupumura yayi, kulindilira kuti kanthu kara kazgoke somba, munkhwere, na munthu. * Para vingaŵa nthena, vingalongora kuti palije icho Mlengi wali kuchitapo. Baibolo likuti Chiuta ‘wakalenga kuchanya na vya kwenekuko, charu na vya mwenemumo, na nyanja na vya mwenemumo.’—Exodus 20:11; Uvumbuzi 10:6.

‘Muli ŵakwenelera, Yehova, enya, Chiuta withu, kupokera uchindami, ntchindi na nkhongono, chifukwa mukalenga vinthu vyose.’Uvumbuzi 4:11.

Kuti musambire vinandi: Baibolo likuyowoya vya Chiuta kuti: ‘Pakuti makhaliro ghake ghambura kuwoneka ghakuwoneka makora chomene kwamba pa kulenga charu kuya munthazi, chifukwa ghakumanyikwa kwizira mu vinthu vyakulengeka.’ (Ŵaroma 1:20) Para mungasambira vya Chiuta mungamanya chifukwa icho tili kuŵirako, pakuti wakuŵakhumbira viwemi ŵanthu awo ŵakumupenja na mtima wose. (Mupharazgi 12:13; Ŵahebere 11:6) Para mukukhumba kumanya vinandi, lutani pa www.jw.org/tum panji kumanani na Ŵakaboni ŵa Yehova. Lutani pa IVYO BAIBOLO LIKUSAMBIZGA > MAFUMBO AGHO BAIBOLO LIKUZGORA.

^ ndime 12 Baibolo likukolerana yayi na ivyo ŵanthu ŵanyake ŵakuyowoya kuti Chiuta wakalenga charu chapasi mu mazuŵa 6 gha maora 24. Kuti mumanye vinandi, wonani peji 24-27 mu kabuku kakuti Was Life Created? kakupharazgika na Ŵakaboni ŵa Yehova. Mungakoperaso pa www.jw.org.