Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Wukani!  |  September 2015

 FUNDO ZAKOVWIRA MABANJA | NTHENGWA

Kasi Mungaphepiska Wuli?

Kasi Mungaphepiska Wuli?

SUZGO

Tiyelezgere kuti imwe na mfumu panji muwoli winu mwambana. Mbwenu imwe mukuti: ‘Ine ningaphepiska yayi. Nga ndine nabuda!’

Mwaghanaghana kuti muyileke waka nkhani iyi, kweni mu mtima vichali kuŵinya. Kufuma apo, mukughanaghanaso vyakuti muphepiske waka, kweni kuti muyowoye kuti, “Phepani,” mbwe ndu.

CHIFUKWA WULI VIKUCHITIKA NTHENA?

Kujitemwa. Mwanalume munyake zina lake Charles * wakati: “Nyengo zinyake nkhutondeka kuyowoya kuti ‘Phepani’ chifukwa cha kujitemwa.” Para munthu ngwakujitemwa wakuchita soni kuzomera kuti wabuda.

Umo Mukuwonera Nkhani. Nyengo zinyake mungawona kuti ntchipusu kuphepiska para mwamanya kuti ndimwe mwabudiska. Mwanakazi munyake zina lake Jill wakati: “Usange namanya kuti ndine nabuda, nkhukaŵa yayi kuyowoya kuti ‘Phepani.’ Kweni vikunisuzga kuphepiska para nawona kuti tose tabuda. Ningaphepiska wuli uku tose tabudiska?”

Nyengo zinyake mungaghanaghana kuti ntchakwenelera yayi kuphepiska usange mukuwona nga mfumu panji muwoli winu ndiyo wanangiska. Mwanalume munyake zina lake Joseph wakati: “Para wamwenecho ukugomezga kuti undabude, ukuwona nga kuleka kuphepiska ni nthowa yakulongolera kuti iwe ulije mulandu.”

Umo Muli Kulelekera. Panyake kukwinu ŵanthu ŵakatemwanga yayi kuphepiska. Usange ni nthena, chingaŵa chakusuzga kuzomera kuti mwabudiska. Pakuti apo mukaŵa mwana mukasambizgika yayi kuphepiska, chingaŵa chakusuzga kuti muzgoŵere kuphepiska.

 IVYO MUNGACHITA

Kuphepiska vikuyana waka na kuzimwiska moto

Ghanaghanirani mfumu panji muwoli winu. Kasi mukukondwa para munthu wamuphepiskani? Usange ni nthena, kasi namwe mungaphepiska yayi kuti mfumu panji muwoli winu wakondwe? Nanga mungawona kuti mundabudiske, mungachita makora kuphepiska chifukwa chakuti munyinu vyamupweteka panji chifukwa chakuti vinthu vyatimbanizgika. Para mungaphepiska vingawovwira kuti mfumu panji muwoli winu watune.—Fundo ya mu Baibolo: Luka 6:31.

Ghanaghanirani nthengwa yinu. Lekani kughanaghana kuti para mwaphepiska ndikuti imwe mwatondeka, kweni mwaponoska nthengwa yinu. Nakuti lemba la Zintharika 18:19 likuti munthu uyo wakuleka kujiwezga ku ukali ‘wali nga ni msumba wakukhora.’ Para mose mukukhumba yayi kujiwezga mbwenu pangaŵa pakusuzga kuti mtende uwelerepo. Kweni para mwaphepiska, vikovwira kuti suzgo lileke kukura. Ichi chikulongora kuti mukughanaghanira chomene nthengwa yinu kuluska kujighanaghanira mwekha.—Fundo ya mu Baibolo: Ŵafilipi 2:3.

Phepiskani luŵiro. Ntchakusuzga nadi kuphepiska usange mukuwona kuti mundanange. Kweni pakuti munyinu ndiyo wabuda ntchifukwa chakuti imwe mulekere kuphepiska yayi. Ntheura phepiskani luŵiro, lekani kughanaghana kuti viluwikenge waka para nyengo yajumphapo. Para imwe mwaphepiska, chingaŵaso chipusu kuti mfumu panji muwoli winu nayo waphepiske. Chiŵenge chipusu kwa imwe kuphepiska para mukujizoŵezga kuphepiska.—Fundo ya mu Baibolo: Mateyu 5:25.

Longorani kuti mwaphepiska nadi. Para mukuyezga kujigowokera pa ivyo mwananga nkhuphepiska yayi. Kweniso kuyowoya mwamsinjiro kuti, “Phepani kuti vyamukwiyiskani,” nkhuphepiska yayi! Zomerani kuti mwananga kweniso kuti mfumu panji muwoli winu vyamuŵinya, nangauli mungawona kuti palije chifukwa chakukwiyira.

Lekani kujigowokera. Manyani kuti namwe mungabudiska. Nakuti waliyose wakubudiska. Nangauli mungawona nga palije icho imwe mwabudiska, kweni manyani kuti nyengo zinyake ivyo mungayowoya mungasazgirako waka kuti muwoneke ŵawemi. Baibolo likuti: ‘Uyo wamba kuyowoya pa mulandu wangawoneka nga ni murunji, m’paka wizepo munyake na kumufumba mafumbo.’ (Zintharika 18:17) Mungaphepiska luŵiro usange muli ŵakujiyuyura kweniso usange mukumanya kuti namwe mungabudiska.

^ ndime. 7 Mazina ghanyake mu nkhani iyi ghasinthika.