Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Wukani!  |  August 2015

Wakademelera ku Ivyo Wakugomezga

Wakademelera ku Ivyo Wakugomezga

Apo Song Hee wakaŵa na vyaka 11, anyina ŵakawona kuti msana wake wamba kupindika. Dokotala wakaŵaphalira kuti Song Hee wali na suzgo lakuchemeka scoliosis. Icho chikuchitika ntchakuti chiwangwa cha pakati pa msana chikuthifuka, kupindika, panji kugombeleka. Song Hee wakasuzgika chomene mwakuti wakakhumbikwiranga opareshoni. Kweni Song Hee wakakana kupokera ndopa. Mulembi wa Wukani! wakamufumba ivyo vikachitika.

Kasi ŵadokotala ŵakakovwira ukati wasangika na suzgo ili?

Pafupifupi vyaka vitatu, ŵadokotala ŵaŵiri ŵakaniwonanga na kuniwovwira, kweni chiwangwa chikalutilira kupindika. Vikafika paheni chomene mwakuti chikamba kufyenya mtima na maphapu, ndipo nkhasuzgikanga kuthuta. Opareshoni ndiyo yikaŵa nthowa yekha yakuti ŵaniwovwilire.

Kasi ukazomera kuti ŵakuchite opareshoni?

Enya. Kweni ŵakaniphalira kuti opareshoni yake yiŵenge yakusuzga. Pa nyengo iyo, chiwangwa chane chikapindika chomene. Kweni pakaŵa suzgo linyake. Chifukwa cha fundo izo nkhusambira mu Baibolo, nkhakana kuti ŵaniŵike ndopa. *

Kasi mukamusanga dokotala wakuti wakuchite opareshoni?

Amama na ine tikakumana na dokotala munyake wakukwithu ku Florida, U.S.A. Kweni nkhati namuphalira kuti ningazomera yayi kuti ŵaniŵike ndopa, wakayowoya kuti palije dokotala uyo wangapanga opareshoni yakusuzga nthena kwambura ndopa. Wakayowoyaso kuti ningafika yayi vyaka 20 para ŵandanichite opareshoni. Pa nyengo yira nkhaŵa na vyaka 14.

Kasi ukamulongosolera chifukwa icho ukukanira ndopa?

Enya. Nkhamuphalira kuti ine nkhugomezga ivyo Baibolo likuyowoya. Nkhayowoya kuti Chiuta wakuti ndopa ni zakupatulika, kwali ni za munthu panji za nyama. * Nkhamuphalira kuti kale para Muisrayeli warya ndopa ŵakamukomanga. * Kweniso nkhamulongora lemba la Milimo 15:19, 20. Mazgu gha mu lemba ili ghakuphalira Ŵakhristu kuti ‘ŵaziŵizge ndopa.’ Ichi chikung’anamura kuti ntchiheni kuti ndopa zinjire mu thupi la munthu, kwali kuchita kurya, kumwa panji kunjizgira mu misipa.

So dokotala yura wakati wuli?

Iyo wakakosera kuti waniŵike ndopa mbwenu. Kweniso chakuzizika ntchakuti ŵachipatala ŵakaniphalira kuti usange nazomera kuŵikika ndopa, ŵanilipiskenge yayi para ŵanichita opareshoni.

Uwu ukaŵa mwaŵi wamaseŵera yayi! Kasi mukachita wuli?

Nangauli pakaŵavya uyo wakawoneka kuti wangachita opareshoni kwambura ndopa, ise tikademelera  ku ivyo tikugomezga. Kufuma apo, vinthu vikafikaso paheni chomene. Kuyana na malango gha boma, ine nkhaŵa mwana. Ntheura pakuti suzgo lane likalutilira kukura, nkhani yikaluta ku khoti. Kweni uwemi ngwakuti loya wa boma wa ku Florida wakatipa mazuŵa 30 kuti tisange dokotala uyo wangakolerana na ivyo nkhukhumba.

Kasi mukamusanga dokotala?

Enya! Ŵabali ŵa mu Komiti Yakudumbiskana na Chipatala ya Ŵakaboni ŵa Yehova ŵakatovwira chomene. Ŵakakumana na dokotala wakumanya opareshoni ya msana ku New York uyo wakawona kuti palije suzgo ndipo wakazomera kuwonana nane. Ntheura tikasanga dokotala pambere deti ilo ŵakhoti ŵakatitemera lindafike. *

Kasi opareshoni yikenda wuli?

Yikenda makora chomene! Dr. Robert M. Bernstein uyo wakanichita opareshoni wakanjizga tuvisulo mu msana wane mwakuti chiwangwa chinyoloke. Wakanipanga opareshoni iyi maulendo ghaŵiri. Yachiŵiri wakanipanga pakati pajumpha sabata ziŵiri.

Chifukwa wuli ŵakapanga maulendo ghaŵiri?

Ŵakachita nthena kuti para ulendo wakwamba nataya ndopa zinandi, sabata ziŵiri ziŵe zakuti ndopa ziweleremo dankha mu thupi lane pambere ŵandanipangeso yinyake. Kweni icho chikachitika ntchakuti pa maulendo ghose ghaŵiri nkhataya ndopa zinandi yayi. Vikaŵa nthena chifukwa chakuti awo ŵakanichitanga opareshoni ŵakanozgekera makora, ŵakaŵa ŵaluso, kweniso ŵakapweleleranga chomene pakuchita vinthu. Kweniso nkhachira luŵiro chomene, nkhasuzgika yayi nga umo nkhatenge nisuzgikirenge ŵaŵenge kuti ŵakaniŵika ndopa. *

Kasi dokotala uyo wakakuchita opareshoni wakati wuli na umo vikendera?

Ŵadokotala ŵakwenera kumughanaghanira chomene mulwari

Wakakondwa chomene. Wakati: “Kovwira mulwari nkhumuchita waka opareshoni yayi.” Wakayowoya kuti ŵadokotala ŵakwenera kumughanaghanira chomene mulwari, ivyo wakugomezga na ivyo wakukhumba. Ŵanthu ŵanandi awo Mbakaboni ŵa Yehova yayi ŵakukolerana nayo fundo iyi.

^ ndime. 7 Anyina ŵa Song Hee Mbakaboni ŵa Yehova. Song Hee wakusopa lumoza na anyina ndipo wakabatizika mu 2012 apo wakaŵa na vyaka 16.

^ ndime. 17 Komiti Yakudumbiskana na Chipatala yikovwira Ŵakaboni awo mbalwari kusanga ŵadokotala awo ŵakuzomera kuŵawovwira kwambura kuŵaŵika ndopa.

^ ndime. 21 Mu nkhani yinyake yakulongosora uheni wa kumuŵika mulwari ndopa, wupu unyake (Clinical Excellence Commission) wa ku New South Wales (Australia) Health, ukati: ‘Kumuŵika ndopa mulwari vikuyana waka na kumuŵika chiŵaro chinyake. Kanandi para munthu ŵakumuŵika chiŵaro chinyake, thupi likuyezga kukana chiŵaro chachilendo icho ŵakuŵikapo. Ntchakukhumbikwa chomene kupwelelera pa nkhani iyi.’