KASI apo mukaŵa mwana mukakhumbanga kuti muzakachite vichi? Panyake mukakhumbanga kuzakatora panji kutengwa, kusambira maluso ghanyake, panji kusanga ntchito yapachanya. Kweni kanandi ivyo tikukhumba ndivyo vikuchitika yayi. Ivyo tikakhumbanga kuchita vikusintha chifukwa cha masuzgo agho ghangatiwira mwamabuchi. Ivi ndivyo vikachitikira Anja, Delina, na Gregory.

  • Anja wa ku Germany, ŵakamusanga na nthenda ya kansa apo wakaŵa na vyaka 21. Pasono wakwenda viŵi yayi.

  • Delina wa ku United States, wali na suzgo lakuti misipa yikomilira. Kweniso wakupwelelera ŵabali ŵake ŵatatu ŵakupendera.

  • Gregory wa ku Canada, wali na suzgo la kwenjerwa chomene.

Anja, Delina, na Gregory ŵakuchita ivyo ŵangakwaniska pa umoyo wawo nangauli ŵali na masuzgo. Kasi ŵakukwaniska wuli?

Baibolo likuti: ‘Usange ukulopwa mu zuŵa la soka nkhongono zako ni zichoko.’ (Zintharika 24:10) Fundo njakuti: Vinthu vyose vikuthemba pa umo tikughanaghanira. Ŵanthu awo ŵakughanaghana viheni pera, nkhongono ŵakuŵavya. Kweni awo ŵakughanaghana makora kanandi ŵakuŵa na nkhongono ndipo ŵakwambaso kuchita makora vinthu.

Wonani umo fundo izi zawovwilira Anja, Delina, na Gregory.