Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Wukani!  |  July 2015

 IVYO BAIBOLO LIKUYOWOYA PA NKHANI YA

Ntchito

Ntchito

Nangauli Baibolo ni buku ilo likalembeka ni kale chomene, kweni fundo zake zikufwifwa yayi. Ivyo Baibolo likuyowoya pa nkhani ya ntchito vichali vyakovwira na lero wuwo.

Kasi ntchito tikwenera kuyiwona wuli?

IVYO ŴANTHU ŴAKUYOWOYA

Ŵanthu ŵanyake ŵakuti ntchito ndiyo yikwenera kuŵa pakwamba pa vyose mwakuti uleke kuŵa lova. Ivi vyachitiska ŵanthu ŵanyake kugwira ntchito takataka. Ŵakupwelerako yayi vya banja lawo na umoyo wawo.

IVYO BAIBOLO LIKUYOWOYA

Baibolo likukhumba kuti tichitenge vinthu mwamahara pa nkhani ya ntchito. Likulumba ŵanthu awo ŵakulimbikira ntchito kweniso likususka awo mbakata. (Zintharika 6:6-11; 13:4) Baibolo likukhumba yayi kuti munthu wagwirenge ntchito takataka. Kweni likukhumba kuti wapumurengeko. Lemba la Mupharazgi 4:6 likuti: ‘Woko limoza lakuzura na chimango (chipumulo) ndiwemi kwakuluska mawoko ghaŵiri ghakuzura na suzgo na kukweŵeka kwa mtima.’ Ntheura ntchiwemi yayi kutangwanika chomene na ntchito na kusulako banja lithu panji umoyo withu. Palije chifukwa chakuti munthu wagwirenge ntchito takataka.

‘Kulije kawemi kakumwenelera munthu kwakuluska aka, kuti warye na kumwa na kusangwa mu milimo yake.’Mupharazgi 2:24.

 Kasi vikuthemba pa ntchito iyo mukugwira?

IVYO ŴANTHU ŴAKUYOWOYA

Ŵanthu ŵanyake ŵakuti chikuru ntchito nja ndalama zinandi palije suzgo. Chifukwa cha maghanoghano agha kweniso mtima wa kukhumba kusanga ndalama zinandi, ŵanthu ŵanyake ŵakuchita malonda ghaukhuluku kweniso kunjira ntchito zambura kuzomerezgeka.

Ŵanyake ŵakukhumba ntchito yekha iyo yikuŵakondweska. Usange ntchito iyo ŵakugwira pasono ndiyo ŵakakhumbanga yayi panji ŵakupokera ndalama zichoko, ŵakuwona kuti njawakawaka. Ntheura ŵakwamba kuyitinkha na kwamba kunyenya. Nyengo zinyake ŵakukana mwaŵi wa ntchito ziwemi chifukwa ŵakuwona kuti zikuŵayana yayi.

IVYO BAIBOLO LIKUYOWOYA

Baibolo likukhumba yayi kuti munthu wagwirenge ntchito izo zikunjizgamo ukhuluku panji izo zikupwetekeska ŵanji mu nthowa yinyake. (Leviticus 19:11, 13; Ŵaroma 13:10) Ntchito yiwemi yikovwira ŵanji kweniso yikovwira uyo wakuyigwira kuŵa na “njuŵi yiwemi.”—1 Petrosi 3:16.

Kweniso Baibolo likutisambizga kuti ntchito yikovwira munthu kusanga mchere na kovwira ŵamunyumba yake. Ntchiheni yayi kutemwa ntchito iyo tikugwira, kweni ndiyo yingaŵanga pakwamba pa vyose yayi.

Alannah wakuti: “Adada ŵakuŵa ŵakutangwanika chomene. Iwo ŵakugwira ntchito, kweniso ŵali na vyakuchita vinandi mu mpingo wa Ŵakaboni ŵa Yehova uko tikusopa. Kweni adada ŵakumanya kuchita vinthu mwandondomeko. Ŵakukwaniska kuchita ntchito zawo zose, ndipo ŵakupaturaso nyengo yakuchezgera na ine na amama. Nyengo zose adada ŵakuŵa na vyakuchita, kweni ŵakuchita vinthu mwamahara.”

Nyengo zinyake para ndalama yachepa nkhongono panji vinthu vyakwera mtengo tingafipa mtima kuti tichitenge wuli. Kweni Baibolo likutovwira kuti tichitenge vinthu mwamahara. Likuti: ‘Pakuŵa na vyakurya, vyakuvwara na nyumba, tiŵenge ŵakukhorwa na vinthu ivi.’ (1 Timote 6:8) Apa Baibolo likutiphalira kuti tikhalenge umoyo wakujifyenya yayi. Kweni likutovwira kuti timanyenge ivyo tingakwaniska kweniso tiŵenge ŵamahara pa nkhani ya katundu uyo tikugura.—Luka 12:15.

IVYO MUKWENERA KUCHITA

Mulimbikirenge ntchito iyo mukugwira. Yitemwani. Nangauli ntchito iyo mukugwira yikuwoneka yapasi panji ndiyo mukakhumbanga yayi, kweni limbikirani kuti muyigwirenge mwaluso. Para mukulimbikira kugwira ntchito mujipulikenge makora, ndipo para mwasambira maluso pa ntchito iyi mwambenge kukondwa nayo.

Kweniso kumbukani kuchita vinthu mwamahara. Musangenge nyengo yakupumulira. Kupumura nkhuwemi, chomene para munthu wafuma ku ntchito. Kweniso para tikugwira ntchito na kusanga ivyo tikukhumba, tikuwona kuti tikuchita chinthu chamahara ndipo ŵanthu ŵakutichindika, kusazgapo ŵamunyumba yithu.—2 Ŵatesalonika 3:12.

‘Kwenjerwa chara napachoko na kuyowoya kuti, ‘Tiryengechi?’ panji, ‘Timwengechi?’ panji, ‘Tivwarengechi?’ Ŵawiskemwe ŵakuchanya ŵakumanya kuti mukusoŵerwa vinthu vyose ivi.’Mateyu 6:31, 32.