Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 MUTU 53

Themba ilo Likaŵa na Nkhongono pa Chilengiwa

Themba ilo Likaŵa na Nkhongono pa Chilengiwa

MATEYU 14:22-36 MARIKO 6:45-56 YOHANE 6:14-25

  • ŴANTHU ŴAKAKHUMBA KUVWALIKA YESU UFUMU

  • YESU WAKENDA PA MAJI KWENISO WAKALEKESKA CHIMPHEPO

Ŵanthu ŵanandi ŵakamba kugomezga Yesu chifukwa chakuti wakalyeska ŵanthu ŵanandi mwamunthondwe. Ŵakamba kuyowoya kuti: “Nadi, uyu ni ntchimi iyo yikayowoyeka kuti yizenge mu charu.” Ŵakatenge ni Mesiya ndipo wangaŵa themba liwemi chomene. (Yohane 6:14; Dotoronome 18:18) Ntheura ŵanthu ŵakakhumbanga kukora Yesu kuti ŵamuvwalike ufumu.

Kweni Yesu wakamanya ivyo ŵanthu ŵakakhumbanga kuchita. Wakawezga mzinda na kuphalira ŵasambiri ŵake kuti ŵakwere boti. Kasi ŵasambiri aŵa ŵakanjiliranga nkhu? Ŵakalazganga ku Betesayida ndipo ŵakalutanga ku Kaperenaumu. Kweni Yesu wakakhala yekha. Wakaluta ku mapiri kukalomba usiku wose.

Chakumatandakucha, apo mwezi ukaŵa ngwee, Yesu wakawona boti pakati pa maji. Majigha ghakawuka chifukwa cha chimphepo chakofya icho chikaŵa pa nyanja. Ŵasambiri ‘ŵakasuzgikanga kuvuŵa, pakuti mphepo yikalimbananga nawo.’ (Mariko 6:48) Yesu wakakhira mu phiri ndipo wakamba kwenda pa majigha. Wakalazganga kwa iwo. Pa nyengo iyi, ŵakaŵa kuti “ŵavuŵa makilomita pafupifupi 5 panji 6.” (Yohane 6:19) Ŵasambiri ŵakawona Yesu wakujumpha pafupi na iwo, ndipo ŵakachemerezga na wofi kuti: “Tikuwona mboniwoni kwali!”—Mariko 6:49.

Yesu wakaŵakhozga wakati: “Khwimani mtima! Ndine, kopa chara.” Kweni Petrosi wakati: “Fumu, usange ndimwe, niphalirani kuti nane nende pa maji kwiza kwa imwe.” Yesu wakazgora kuti: “Zanga!” Ntheura Petrosi wakakhira mu boti na kwamba kwenda pa maji kulazga kwa Yesu. Kweni Petrosi wakati wawona chimphepo, wakawopa chomene ndipo wakamba kubira. Wakachemerezga kuti: “Fumu, niponoskani!” Yesu wakanyoloska woko lake na kumukora, ndipo wakati kwa iyo: “Wamunthu wachipulikano chichoko iwe, chifukwa wuli wangukayika?”—Mateyu 14:27-31.

Yesu na Petrosi ŵakakwera boti ndipo chimphepo chikaleka. Ŵasambiri ŵakazizwa chomene. Kweni kasi ŵakeneranga nadi kuzizwa? Yesu wakaŵa kuti wachita “munthondwe wa vingwa,” apo wakalyeska ŵanthu ŵanandi. Ntheura ŵaŵenge kuti ŵakapulikiska, mphanyi ŵakazizwa yayi kuti wakenda pa maji na kulekeska chimphepo. Sono ŵakamba kumusindamira na kuyowoya kuti: “Ndimwe Mwana wa Chiuta nadi.”—Mariko 6:52; Mateyu 14:33.

Ŵakafika ku chidika chakutowa chomene chakuchemeka Genesarete. Chidika ichi chili kumwera kwa Kaperenaumu. Ŵakakakilira boti mumphepete mwa nyanja na kuluta ku mtunda. Ŵanthu ŵa ku malo agha ŵakamumaya Yesu. Ŵanthu aŵa pamoza na ŵanthu ŵa mu mizi yapafupi, ŵakamba kwiza na ŵalwari kwa iyo. Para ŵalwari ŵakhwaska waka mphonje za chakuvwara cha Yesu ŵakachiranga.

Pa nyengo iyi, mzinda uwo ukaŵapo apo Yesu wakalyeska ŵanthu ŵanandi ukamanya kuti Yesu wawukako kura. Ntheura apo maboti ghachokoghachoko ghakiza kufuma ku Tiberiya, ŵanthu ŵakakwera kuti ŵakapenje Yesu ku Kaperenaumu. Ŵakati ŵamusanga, ŵakamufumba kuti: “Rabi, kasi mwiza pawuli kuno?” (Yohane 6:25) Yesu wakasuska. Wakaŵa na chifukwa icho wakachitira nthena. Tichiwonenge.