Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 MUTU 37

Yesu Wakawuska Mwana wa Chokoro

Yesu Wakawuska Mwana wa Chokoro

LUKA 7:11-17

  • YESU WAKAWUSKA WAKUFWA KU NAYINI

Yesu wakati wachizga muteŵeti wa msilikari, nyengo yeneyiyo wakafumako ku Kaperenaumu kuya ku Nayini. Msumba wa Nayini ukaŵa pa mtundu wa makilomita ghakujumpha 32 kumwera. Yesu wakaŵa yekha yayi. Wakaŵa na ŵasambiri ŵake kweniso ŵanthu ŵanyake ŵanandi. Ŵakwenera kuti ŵakafikanga kuwaro kwa msumba wa Nayini nyengo yamise. Kwenekura, ŵakakumana na Ŵayuda ŵanandiko ŵakuluta ku dindi. Ŵakalutanga kuwaro kwa msumba kukasunga munyamata wakufwa.

Pa ŵanthu wose awo ŵakaŵapo, nyina wa munyamata ndiyo wakaŵa na chitima chomene. Mama yura wakaŵa chokoro, mbwenu mwana wake yekha na yekha wakufwaso. Mfumu wake wakati wafwa, wakapembuzgikangako na mwana wake. Mwenecho wakagomezganga kuti mwana uyu ndiyo wamusungenge. Mbwenu nayo wakufwaso! Sono ni njani wamupembuzgenge na kumovwira?

Yesu wakati wamuwona mwanakazi yura, chitima chikamukora chomene. Yesu wakamupembuzga mama yura, wakati: “Leka kulira.” Kweni mama yura wakaliraso chomene. Penepapo Yesu wakasendelera pafupi na kukhwaska machira agho ŵakayeghapo chitanda. (Luka 7:13, 14) Ŵanthu ŵa nyifwa ŵara ŵakati waka zakaka pakuwona ivyo Yesu wakuchita. Ŵakwenera kuti ŵakafumbananga kuti: ‘Nkhanthu wuli, ndipo wakukhumba kuchitachi?’

Awo ŵakendanga na Yesu ŵakamuwonapo kuti wakuchizga ŵalwari. Kweni ŵakwenera kuti ŵakaŵa ŵandamuwonepo kuti wawuska wakufwa. Ŵakwenera kuti ŵakapulikapo kuti kale chomene ŵanthu ŵanyake ŵakawuskapo ŵakufwa, kweni kasi Yesu nayo wangawuska ŵakufwa? (1 Mathemba 17:17-23; 2 Mathemba 4:32-37) Yesu wakati: “Munyamata, nkhukuphalira, Wuka!” (Luka 7:14) Ivyo Yesu wakayowoya vikachitika nadi. Munyamata yura wakakhazikika na kwamba kuyowoya! Yesu wakamupeleka munyamata yura kwa nyina. Mama yura wakazizwa kweniso wakakondwa chomene. Sono wakaŵaso na mwana wake.

Ŵanthu ŵakati ŵawona kuti munyamata wawuka nadi, ŵakalumba Yehova, ŵakati: “Pakati pithu pawuka ntchimi yikuru.” Ŵanyake pakuwona icho Yesu wakachita apa, ŵakati: “Chiuta wakumbuka ŵanthu ŵake.” (Luka 7:16) Nakalinga nkhani yira yikathandazgika mu vikaya vyapafupi. Ndipo yikwenera kuti yikafikaso ku Nazarete, kwawo kwa Yesu, mtunda wa makilomita 10. Nkhani iyi yikafika m’paka kumwera, ku Yudeya.

Yohane Mubatizi wakaŵa kuti wachali mu jele. Wakakhumbanga kumanya ivyo Yesu wakachitanga. Ŵasambiri ŵake ŵakamuphalira vya minthondwe iyi. Kasi Yohane wakachita wuli?