Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 24

Wakatangwanika na Uteŵeti mu Galileya

Wakatangwanika na Uteŵeti mu Galileya

MATEYU 4:23-25 MARIKO 1:35-39 LUKA 4:42, 43

  • YESU WAKENDA MU GALILEYA PAMOZA NA ŴASAMBIRI ŴAKE ŴANAYI

  • UPHARAZGI NA MILIMO YAKE VIKAMANYIKWA KU ŴANTHU

Yesu na ŵasambiri ŵake ŵakatangwanika chomene mu Kaperenaumu. Kumise, ŵanthu ŵa ku Kaperenaumu ŵakiza na ŵalwari ŵawo kwa Yesu kuti waŵachizge. Yesu wakaŵavya nyengo yakuti waŵire payekha.

Namulenjilenji zuŵa lakulondezgapo, kuchali kamdima, Yesu wakawuka na kuluta kwayekha. Wakasanga malo ghawemi ndipo kura wakamba kulomba kwa Awiske. Kweni ŵanthu ŵakati ŵamanya kuti Yesu palije, “Simoni na awo ŵakaŵa nayo” ŵakamba kumupenja. Petrosi ndiyo wakwenera kuti wakaŵa panthazi chifukwa Yesu wakaŵa ku nyumba yake.—Mariko 1:36; Luka 4:38.

Ŵakati ŵamusanga Yesu, Petrosi wakati: “Waliyose wakumupenjani.” (Mariko 1:37) Apa tikuwona kuti ŵanthu ŵa ku Kaperenaumu ŵakakhumbanga yayi kuti Yesu wafumeko. Ŵakawonga ivyo Yesu wakaŵachitira, ntheura “ŵakayezga kumukanizga kuti waleke kufumako kwa iwo.” (Luka 4:42) Kweni kasi Yesu wakiza pa charu chapasi kuti wazakachizgenge waka ŵanthu? Kasi milimo yake wakeneranga kuyichita mu chigaŵa ichi pera? Kasi wakati wuli pa nkhani iyi?

Yesu wakazgora ŵasambiri ŵake kuti: “Tiyeni tilute kunyake, mu vikaya vyapafupi, kuti nkhapharazge na kura wuwo, chifukwa ndicho nkhizira.” Nakuti ivi ndivyo Yesu wakaphalira ŵanthu awo ŵakakhumbanga kuti waleke kufumapo, wakati: “Nkhweneraso kukapharazga makani ghawemi gha Ufumu wa Chiuta ku misumba yinyake, pakuti ndicho nkhatumikira.”—Mariko 1:38; Luka 4:43.

Chifukwa chikuru chomene icho Yesu wakizira pa charu chapasi chikaŵa chakuti wapharazge Ufumu wa Chiuta. Ufumu uwu ndiwo uzamutuŵiska zina la Awiske na kumazga masuzgo ghose gha ŵanthu. Yesu wakachizganga ŵanthu kuti walongore waka kuti wakatumika nadi na Chiuta. Vikuyana waka na minthondwe iyo Mozesi wakachita kumasinda. Yikalongora kuti Chiuta ndiyo wakamutuma.—Ekisodo 4:1-9, 30, 31.

Ntheura Yesu wakafumako ku Kaperenaumu kuti wakapharazge mu misumba yinyake. Wakaŵa pamoza na ŵasambiri ŵake ŵanayi. Ŵasambiri aŵa ni Petrosi na munung’una wake Andireya, Yohane na munung’una wake Yakobe. Ŵanthu aŵa ndiwo sabata yakumasinda Yesu wakaŵachema kuti ŵendenge nayo.

Upharazgi uwo Yesu wakachita ku Galileya pamoza na ŵasambiri ŵake ukenda makora chomene! Ŵanthu mu vigaŵa vyakutali chomene ŵakapulika za Yesu. “Mbiri yake yikathandazgika mu Siriya mose,” m’paka ku chigaŵa cha misumba 10 chakuchemeka Dekapoli. Kweniso m’paka ku sirya linyake la Mlonga wa Yorodani. (Mateyu 4:24, 25) Mizinda yikuru yakufuma mu vigaŵa ivi, na mu Yudeya, yikalondezga Yesu na ŵasambiri ŵake. Ŵanandi ŵakizanga na ŵalwari kwa Yesu. Yesu wakaŵalaŵiska waka yayi. Wakachizga ŵalwari na kufumiska mizimu yiheni.