Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 44

Yesu Wakachetamiska Chimphepo pa Nyanja

Yesu Wakachetamiska Chimphepo pa Nyanja

MATEYU 8:18, 23-27 MARIKO 4:35–41 LUKA 8:22-25

  • YESU WAKACHETAMISKA CHIMPHEPO PA NYANJA YA GALILEYA

Yesu wakavuka chomene. Kumise, wakaphalira ŵasambiri ŵake kuti: “Tiyeni tambukire ku sirya linyake mumphepete mwa nyanja,” kuthyana na Kaperenaumu.—Mariko 4:35.

Kumafumiro gha dazi kwa Nyanja ya Galileya kukaŵa chigaŵa cha Ŵagerasa. Chigaŵa ichi chikamanyikwangaso kuti Dekapoli. Ŵanthu awo ŵakakhalanga mu misumba ya Dekapoli ŵakatemwanga maluso gha Ŵagiriki, nangauli mukhalangaso Ŵayuda ŵanandi.

Ŵanthu ŵakamanya kuti Yesu wafumako ku Kaperenaumu. Pakaŵa maboti ghanyake agho nagho ghakamba kwambuka nyanja. (Mariko 4:36) Nakuti pakaŵa mtunda utali yayi kukafika ku sirya linyake. Nyanja ya Galileya njitali makilomita pafupifupi 21 kweniso njisani makilomita pafupifupi 11. Kweni nyanja iyi njakunjira chomene.

Nangauli Yesu wakaŵa munthu wakufikapo, kweni wakavuka chomene chifukwa cha kutangwanika na uteŵeti zuŵa lira. Ntheura ŵakati ŵakwera boti, iyo wakagona kumanyuma kwa boti, wakagona pa pilo tulo phwefu.

Ŵapositole ŵake ŵanandi ŵakamanyanga makora kwendeska boti, kweni pa nyengo yira vinthu vikaŵa makora yayi. Nyanja ya Galileya yili pakati pa mapiri, ndipo kanandi maji ghake ghakuŵa ghakuthukira. Nyengo zinyake mphepo zakuzizima zamumapiri zikuputira pa nyanja iyi. Ndipo para mphepo zakuzizima zaputira pa maji ghakuthukira, nyanja yikuwuka chomene. Ivi ndivyo vikachitika pa nyengo iyi. Mwaluŵiro majigha ghakamba kutimba boti. “Boti likamba kuzura na maji ndipo iwo ŵakaŵa pangozi.” (Luka 8:23) Kweni Yesu wakaŵa mu tulo!

Ŵapositole ŵara ŵakayezga nthowa zose, pakuti ŵakazgoŵera kwendeska boti para kuli chimphepo. Kweni nyengo yira vikaŵatonda. Ŵakati ŵawona kuti pakhora, ŵakawuska Yesu, ŵakati: “Fumu, tiponoskani, tikufwa!” (Mateyu 8:25) Ŵasambiri ŵakawonanga nga kuti ŵabira kale.

Yesu wakawuka, ndipo wakati ku ŵapositole: “Chifukwa wuli mukopa nthena, imwe ŵachipulikano chichoko?” (Mateyu 8:26) Penepapo Yesu wakachenya mphepo na nyanja, wakati: “Chetama! Khala chete!” (Mariko 4:39) Mphepo yikaleka ndipo nyanja yikakhala bata. (Pakulemba ivyo vikachitika apa, Mariko na Luka ŵakuyowoya chomene fundo yakuti Yesu wakadankha kuchetamiska chimphepo, kufuma apo wakayowoya vya chipulikano chichoko cha ŵasambiri.)

Ŵasambiri ŵakati waka pwaza, kusoŵa chakuyowoya. Mu nyengo yichoko waka ŵakawona kuti nyanja yakalipa mbwenu nakalinga yakhalaso chete. Ŵakawopa chomene. Ŵakafumbana kuti: “Kasi uyu ni njani? Nanga ni mphepo na nyanja vikumupulikira.” Ŵakafika ku sirya linyake la nyanja makoraghene.” (Mariko 4:41–5:1) Panyake maboti ghanyake agho nagho ghakanyamuka ghakawelera kumanjiliro gha dazi.

Ntchakukhozga chomene kumanya kuti Mwana wa Chiuta wali na nkhongono pa mphepo na vinthu vinyake. Apo wazamuŵira themba mu Ufumu wa Chiuta, ŵanthu wose ŵazamukhala mwakufwasa, chifukwa maso ghake ghazamuŵa pa charu ndipo kuzamuŵavya masoka.