Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 49

Wakapharazga mu Galileya na Kusambizga Ŵapositole

Wakapharazga mu Galileya na Kusambizga Ŵapositole

MATEYU 9:35–10:15 MARIKO 6:6-11 LUKA 9:1-5

  • YESU WAKAPHARAZGASO MU GALILEYA

  • WAKATUMA ŴAPOSITOLE KUKAPHARAZGA

Yesu wakatangwanika na kupharazga vyaka viŵiri. Kasi wakaghanaghana kuti sono wagowozgeko na kupumurapo? Yayi. Kweni wakasazgirako kupharazga, wakamba “ulendo wa kwendera misumba yose na mizi [mu Galileya]. Wakasambizganga mu masunagoge ghawo na kupharazga makani ghawemi gha Ufumu kweniso kuchizga mtundu uliwose wa nthenda na mtundu uliwose wa vyakuŵinya.” (Mateyu 9:35) Wakaghanaghana vya kusazgirako kupharazga chifukwa cha ivyo wakawona. Kweni kasi wakakhumbikwiranga kuchita vichi kuti wapharazgire ŵanandi?

Apo Yesu wakendanga, wakawona kuti ŵanthu ŵakukhumbikwira kuchizgika na kusanguluskika mwauzimu. Ŵakaŵa nga ni mberere zambura muliska, zakufyopoka na kujowoleka. Yesu wakaŵalengera lusungu, ndipo wakati ku ŵasambiri ŵake: “Nadi, vuna njinandi chomene, kweni ŵantchito mbachoko. Ntheura lombani Mwenecho wa vuna kuti watume ŵantchito ku vuna yake.”—Mateyu 9:37, 38.

Yesu wakamanya icho wangachita kuti ŵanthu ŵawovwirike. Wakachema ŵapositole ŵake 12, wakaŵagaŵa ŵaŵiriŵaŵiri. Ndipo ŵakakwana magulu 6 gha ŵapharazgi. Kufuma apo, wakaŵaphalira kuti: “Kuluta mu nthowa ya ŵamitundu chara, ndipo kunjira mu msumba wa Ŵasamariya chara, kweni mulute ku mberere zakuzgeŵa za nyumba ya Israyeli. Apo mukuluta, mupharazgenge kuti: ‘Ufumu wakuchanya waneng’enera.’”—Mateyu 10:5-7.

Ufumu uwo wakaŵatuma kuti ŵakapharazgenge ni uwo iyo wakayowoya mu lurombo lwa fumu. ‘Ufumu ukaneng’enera’ chifukwa Yesu Khristu, Themba ilo Chiuta wali kusora, likaŵa nawo penepara. Kweni kasi ŵanthu mphanyi ŵakagomezga wuli kuti ŵasambiri ŵa Yesu ŵakwimira nadi Ufumu uwu? Yesu wakaŵapa nkhongono kuti ŵakachizgenge ŵanthu nanga nkhuwuska ŵakufwa, kweni kwambura kulipiliska. Kweni kasi ŵapositole ŵakatenge ŵasangenge wuli vyakurya panji vinthu vinyake vyakukhumbikwa?

Yesu wakaphalira ŵasambiri ŵake kuti ŵangayeghanga kalikose yayi pa ulendo uwu wa kukapharazga. Wakaŵakanizga kuyegha golide, siliva, panji mkuŵa mu tuvikwama twawo. Kweniso wakati ŵangayeghanga yayi thumba la chakurya cha paulendo panji vyakuvwara vinyake na vilyato (nkhwato). Chifukwa wuli wakaŵakanizga ivi? Yesu wakati kwa iwo: “Wantchito wakwenera kupika chakurya chake.” (Mateyu 10:10) Wakamanya kuti ŵanthu awo ŵamuzomera uthenga wawo ŵamuŵapa vinthu vyakukhumbikwa. Yesu wakati: “Kulikose uko mwamunjira mu nyumba, mukakhale mwenemumo m’paka mufumemo mu malo agho.”—Mariko 6:10.

Yesu wakaŵaphaliraso umo ŵangakafikira pa nyumba za ŵanthu na uthenga wa Ufumu, wakati: “Para mukunjira mu nyumba, tawuzgani mweneko wa nyumba. Usange nyumba iyo njakwenelera, mtende uwo mukuyikhumbira wize pa iyo. Kweni usange njambura kwenelera, mtende winu uwelere pa imwe. Kulikose uko munthu wandamupokelerani panji kupulikizga mazgu ghinu, pakufuma mu nyumba iyo panji msumba uwo, phatani fuvu ku malundi ghinu.”—Mateyu 10:12-14.

Wakatiso vingachitika kuti msumba wose panji muzi ukane uthenga wawo. Para vyaŵa nthena, kasi ntchivichi chizamuchitikira ŵanthu ŵa mu malo ghanthena agha? Yesu wakayowoya kuti ŵazamupokera cheruzgo chakofya. Wakati: “Nadi, nkhumuphalirani, pa Zuŵa la Cheruzgo, kuzamuŵa makora ku charu cha Sodomu na Gomora kuluska msumba uwo.”—Mateyu 10:15.