Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 21

Wakaŵa mu Sunagoge ku Nazarete

Wakaŵa mu Sunagoge ku Nazarete

LUKA 4:16-31

  • YESU WAKAŴAZGA MUPUKUTU WA YESAYA

  • ŴANTHU KU NAZARETE ŴAKAKHUMBA KUKOMA YESU

Ŵanthu mu Nazarete ŵakwenera kuti ŵakakondwa chomene. Kumasinda uku, Yesu wakaŵa kalipentara mu msumba uwu pambere wandalute kwa Yohane kuti wakabatizike. Kweni sono wakumanyikwa kuti ni munthu wakuchita minthondwe. Ŵanthu ŵa ku Nazarete ŵakanweka kuwona minthondwe iyi mu chikaya chawo.

Ŵanthu ŵakakondwa chomene kuwona Yesu wakunjira mu sunagoge, kuyana na kaluso kake. Mu sunagoge ili ŵakalombanga na kuŵazga mabuku gha Mozesi, nga umo ŵakachitiranga “sabata yiliyose.” (Milimo 15:21) Ŵakaŵazgangaso uchimi. Apo Yesu wakimilira kuti waŵazge, wakwenera kuti wakamanya ŵanthu ŵanandi chifukwa chakuti ku sunagoge ili ndiko wakasopanga. Ŵakamupa mupukutu wa buku la uchimi wa Yesaya. Wakasanga malo agho ghakayowoyanga vya munthu wakuphakazgika na mzimu wa Yehova. Mazuŵa ghano, mazgu agha ghali pa Yesaya 61:1, 2.

Yesu wakaŵazga umo munthu wakulayizgika uyu wazamupharazgira kufwatulika kwa ŵazga, kujura maso gha ŵachibulumutira, kweniso kwiza kwa chaka cha Yehova chakulongolera lusungu. Yesu wakapeleka mupukutu uwu kwa muteŵeti na kukhala pasi. Waliyose wakadodoliskanga Yesu. Pamasinda wakayowoya nyengo yitaliko. Wakayowoyaso mazgu ghakuti: “Muhanya uno lemba ilo mwapulika lafiskika.”—Luka 4:21.

Ŵanthu ŵakazizwa chomene na “mazgu ghawemi ghakufuma mu mulomo wake,” ndipo ŵakayowoyeskananga kuti: “Asi uyu ni mwana wa Yosefe?” Pakuwona kuti ŵanthu aŵa ŵakakhumbanga kuti wachite minthondwe iyo ŵakapulikanga kuti wakuchita, Yesu wakati: “Kwambura kukayika muzamuniyowoyera ntharika iyi, ‘Wakuchizga, jichizga wekha. Uchite na muno wuwo mu charu cha kwako vinthu ivyo tikapulika kuti ukachita mu Kaperenaumu.’” (Luka 4:22, 23) Ŵanthu awo ŵakamumanyanga ŵakawona kuti ntchiwemi kuti Yesu wachizge dankha ŵanthu ŵakwake. Ŵakakhumbanga kuti iwo ndiwo ŵadankhe kovwirika. Ntheura ŵakawona kuti Yesu waŵayuyura.

Pakuti Yesu wakamanya ivyo ŵakaghanaghananga, wakaŵaphalira vinthu vinyake ivyo vikachitika mu Israyeli kale. Wakaŵaphalira kuti mu Israyeli mukaŵa vyokoro vinandi mu nyengo ya Eliya. Kweni Eliya wakatumika kwa vyokoro ivi chara. M’malo mwake, wakaluta kwa chokoro icho chikaŵa cha mtundu unyake, cha fuko la Israyeli yayi. Chokoro ichi chikakhalanga mu tawuni ya Zarefati, iyo yikaŵa kufupi na Sidoni. Uku ndiko Eliya wakachita munthondwe, wakawuska mwana wa chokoro ichi. (1 Mathemba 17:8-16) Kweniso mu nyengo ya Elisha, mukaŵa ŵavyoni ŵanandi mu Israyeli, kweni ntchimi iyi yikachizga Namani wa ku Siriya.—2 Mathemba 5:1, 8-14.

Kasi ŵanthu ŵa mu chikaya cha Yesu aŵa ŵakachita wuli ŵati ŵapulika nkhani iyo ŵakawonanga kuti ni mbiri yakale ndipo yikuvumbura waka kuti mbapusikizgi kweniso ŵalije chipulikano? Ŵanthu mu sunagoge ŵakakwiya, ŵakawuka na kuguguzira Yesu kuwaro. Ŵakamutolera pa chigodobu cha phiri ilo pakaŵa msumba wa Nazarete, ndipo ŵakakhumbanga kumugodobolera musi. Kweni Yesu wakachimbira, wakapona mu mawoko ghawo. Sono Yesu wakakhilira ku Kaperenaumu. Malo agha ghakaŵa mumphepete mwa Nyanja ya Galileya, chakumpoto.