Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 26

“Zakwananga Zako Zagowokereka”

“Zakwananga Zako Zagowokereka”

MATEYU 9:1-8 MARIKO 2:1-12 LUKA 5:17-26

  • YESU WAKAGOWOKERA MUNTHU WAKUFWA VIŴARO NA KUMUCHIZGA

Ŵanthu awo ŵakakhalanga kutali na kufupi ŵakapulika vya Yesu. Ŵanandi ŵakafuma kutali kuti ŵazakapulike umo wakusambizgira na kuwona minthondwe yake. Kweni wati wakhalako tumazuŵa, wakawelera ku Kaperenaumu uko wakatemwanga kupharazga. Wakati wiza, mbiri yikathandazgika luŵiro chomene mu msumba uwu, uwo ukaŵa mumphepete mwa Nyanja ya Galileya. Ntheura ŵanthu ŵanandi ŵakiza ku nyumba iyo wakaŵa. Ŵanyake mwa iwo ŵakaŵa Ŵafarisi na ŵasambizgi ŵa Dango. Ŵanthu aŵa ŵakwenera kuti ŵakafumira ku Galileya na mu Yudeya mose, kweniso mu Yerusalemu.

“Ŵanthu ŵanandi ŵakawungana, mwakuti pakaŵavya malo nanga mpha mulyango, ndipo wakamba kuyowoya mazgu kwa iwo.” (Mariko 2:2) Chinthu chinyake chapadera chikaŵa pafupi kuchitika. Chinthu ichi chingatovwira kumanya kuti Yesu wali na nkhongono zakuwuskirapo icho chikupangiska kuti tisuzgikenge. Kweniso wali na nkhongono zakuchizgira waliyose uyo wakhumba.

Apo Yesu wakasambizganga mu nyumba, ŵanalume ŵanayi ŵakiza na munthu wakufwa viŵaro. Ŵakamuyegha pa kasalasala. Ŵakakhumbanga kuti Yesu wamuchizge. Kweni chifukwa cha mzinda, “ŵakatondeka kufika pafupi na Yesu.” (Mariko 2:4) Ŵakwenera kuti ŵakakwenyelera chomene. Ntheura ŵakakwera pa mtenje wa nyumba na kupasurapo. Ndipo ŵakakhizga kasalasala uyo pakagona mulwari yura.

Kasi Yesu wakakwiya kuti ŵamutimbanizga ivyo wakachitanga? Yayi. Yesu wakakondwa chomene chifukwa cha chipulikano cha ŵanalume aŵa ndipo wakaphalira munthu wakufwa viŵaro yura kuti: “Zakwananga zako zagowokereka.” (Mateyu 9:2) Kweni kasi Yesu wangagowokera nadi zakwananga? Ŵalembi na Ŵafarisi ŵakakwiya na mazgu agha. Mu mitima yawo ŵakatenge: “Chifukwa wuli munthu uyu wakuyowoya nthena? Wakuyuyura Chiuta. Ni njani wangagowokera zakwananga padera pa Chiuta?”—Mariko 2:7.

Yesu wakamanya maghanoghano ghawo ndipo wakati kwa iwo: “Chifukwa wuli mukughanaghana vinthu ivi mu mitima yinu? Chipusu ni ntchi, kuyowoya ku wakufwa viŵaro kuti, ‘Zakwananga zako zagowokereka,’ panji kuyowoya kuti, ‘Wuka wendenge ndipo tora kasalasala wako’?” (Mariko 2:8, 9) Chifukwa cha sembe iyo Yesu wakaŵa pafupi kupeleka, iyo wakaŵa na nkhongono kugowokera zakwananga.

Pamanyuma, Yesu wakalongora wumba ndiposo awo ŵakamunenanga kuti wali na mazaza kugowokera zakwananga. Wakazgokera kwa munthu wakufwa viŵaro yura, wakati: “Nkhukuphalira, wuka, tora kasalasala wako, ndipo lutanga ku nyumba yako.” Nyengo yeneyiyo, munthu yura wakawuka, wakatora kasalasala wake na kwamba kwenda uku ŵanthu wose ŵakuwona. Ŵanthu ŵakazizwa chomene. Ŵakachindika Chiuta, ŵakati: “Tindawonepo chinthu chanthena.”—Mariko 2:11, 12.

Pakuchizga mulwari yura, Yesu wakazunura zakwananga. Ichi chikulongora kuti pali kukolerana pakati pa zakwananga na kulwara. Baibolo likusambizga kuti mupapi withu wakwamba Adamu wakananga. Lekani tose tikulwara na kufwa chifukwa chakuti tili kuhara zakwananga. Kweni apo Ufumu wa Chiuta uzamwamba kuwusa, Yesu wazamugowokera zakwananga za wose awo ŵakutemwa Chiuta na kumuteŵetera. Pa nyengo iyo, matenda ghazamuŵakoso yayi.—Ŵaroma 5:12, 18, 19.