Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 27

Yesu Wakachema Mateyu

Yesu Wakachema Mateyu

MATEYU 9:9-13 MARIKO 2:13-17 LUKA 5:27-32

  • YESU WAKACHEMA MATEYU, UYO WAKAŴA WAKUSONKHESKA MSONKHO

  • YESU WAKAŴA PAMOZA NA ŴAKUSONKHESKA MSONKHO KUTI WAŴAWOVWIRE

Yesu wakati wachizga munthu wakufwa viŵaro, wakakhala mwenemura mu Kaperenaumu mumphepete mwa Nyanja ya Galileya. Mizinda yikizaso kwa iyo, ndipo wakamba kuyisambizga. Apo Yesu wakendanga, wakawona Mateyu, uyo wakachemekangaso Levi. Munthu uyu wakaŵa pa nyumba yakusonkherapo msonkho. Yesu wakamuchema, wakati: “Uŵe mulondezgi wane.”—Mateyu 9:9.

Nga umo vikaŵira na Petrosi, Andireya, Yakobe na Yohane, Mateyu nayo wakwenera kuti wakamanyanga kale ivyo Yesu wakasambizganga na minthondwe iyo wakachitanga. Nayo wakamba kulondezga Yesu kwambura kuchedwa. Baibolo likuti: “Penepapo [Mateyu] wakawuka na kumulondezga” Yesu. (Mateyu 9:9) Nyengo yeneyiyo, Mateyu wakaleka kusonkheska msonkho na kuŵa msambiri wa Yesu.

Pakati pajumpha nyengo, Mateyu wakanozga chiphikiro chikuru chomene ku nyumba yake. Panji wakakhumbanga kuwonga Yesu chifukwa chakuti wakamuchema. Padera pa Yesu na ŵasambiri ŵake, kasi wakachema anjani ku chiphikiro ichi? Wakachema ŵabwezi ŵake awo wakendanga nawo kumanyuma, na ŵakusonkheska msonkho ŵanyake. Ŵanthu aŵa ŵakatoleranga msonkho wa boma la Ŵaroma, ilo ŵanthu ŵakalitinkhanga chomene. Ŵakapokanga msonkho pa malo ghakwimikapo ngalaŵa, mu misewu yikuruyikuru, na pa katundu uyo ŵanthu ŵakachemeskanga ku vyaru vinyake. Kasi Ŵayuda ŵakaŵawonanga wuli ŵakusonkheska misonkho? Ŵanthu ŵakaŵawonanga makora yayi chifukwa kanandi ŵakachitanga vimbundi. Ŵakatchajanga ndalama zinandi m’malo mwa msonkho wake weneko. Pa chiphikiro ichi pakaŵaso ‘ŵakwananga’ awo ŵakamanyikwanga na nkharo ziheni.—Luka 7:37-39.

Ŵafarisi ŵakati ŵawona kuti Yesu wali pa chiphikiro pamoza na ŵakwananga, ŵakazizwa. Ŵafarisi ŵakajiwonanga kuti mbarunji, ntheura ŵakafumba ŵasambiri ŵa Yesu kuti: “Chifukwa wuli msambizgi winu wakurya na ŵakusonkheska msonkho na ŵakwananga?” (Mateyu 9:11) Yesu wakaŵapulika, ndipo wakaŵazgora kuti: “Ŵanthu awo ŵali makora ŵakukhumbikwira dokotala chara, kweni ŵalwari ndiwo. Ipo lutani, mukasambire ng’anamuro la ichi: ‘Nkhukhumba lusungu, sembe chara.’ Pakuti nkhizira kuzakachema ŵanthu ŵarunji chara, kweni ŵakwananga.” (Mateyu 9:12, 13; Hoseya 6:6) Ŵafarisi ŵakachemanga Yesu kuti “msambizgi,” kweni mwaupusikizgi. Nangauli ŵakachitanga nthena, Yesu wakaŵasambizganga kuti ŵachitenge vinthu viwemi.

Mateyu wakwenera kuti wakachema ŵakusonkheska msonkho na ŵakwananga ku nyumba yake kuti ŵazakasambizgike na Yesu na kuchizgika mwauzimu “pakuti pakaŵa ŵanandi awo ŵakamulondezganga.” (Mariko 2:15) Yesu wakakhumbanga kuŵawovwira kuti ŵaŵe ŵabwezi ŵa Chiuta. Mwakupambana na Ŵafarisi awo ŵakajiwonanga kuŵa ŵarunji, Yesu wakaŵayuyuranga yayi ŵanthu aŵa. Yesu wakaŵa walusungu. Wakawovwiranga ŵanthu wose awo ŵakaŵa ŵalwari mwauzimu.

Yesu wakaŵa walusungu ku ŵakusonkheska msonkho na ŵakwananga. Wakatinkhanga zakwananga izo ŵakachitanga, kweni wakaŵalengera chitima nga umo wakachitiranga na ŵanthu awo ŵakaŵa ŵalwari. Mungakumbukira ivyo wakachitira munthu wavyoni, apo wakati: “Nkhukhumba! Tozgeka.” (Mateyu 8:3) Nase tikwenera kuŵa na lusungu na kovwira awo ŵakukhumbikwira wovwiri, chomenechomene kuŵawovwira mwauzimu!