Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 MUTU 31

Ŵakapulura Tirigu pa Sabata

Ŵakapulura Tirigu pa Sabata

MATEYU 12:1-8 MARIKO 2:23-28 LUKA 6:1-5

  • ŴASAMBIRI ŴAKAPULURA MPHONJE ZA TIRIGU PA SABATA

  • YESU NI “FUMU YA SABATA”

Sono Yesu na ŵasambiri ŵake ŵakalazga kumpoto ku Galileya. Iyi yikaŵa nyengo yakuvuna ndipo mu minda mukaŵa tirigu. Pakuti ŵasambiri ŵakaŵa na njara, ŵakapuluranga tirigu na kurya. Kweni ili likaŵa zuŵa la Sabata, ndipo Ŵafarisi ŵakawonanga ivyo ŵasambiri aŵa ŵakachitanga.

Kumbukani kuti kumasinda Ŵayuda ŵanyake ku Yerusalemu ŵakakhumbanga kukoma Yesu. Ŵakatenge waswa dango la Sabata. Pa nyengo iyi, Ŵafarisi ŵakamususka Yesu chifukwa cha ivyo ŵasambiri ŵake ŵakachitanga. Ŵafarisi ŵakati: “Wonani! Ŵasambiri ŵinu ŵakuchita icho ntchambura kuzomerezgeka kuchita pa Sabata.”—Mateyu 12:2.

Ŵafarisi ŵakatenge kupulura tirigu na kupikisa mu mawoko vikuyana waka na kuvuna panji kupwantha. (Ekisodo 34:21) Malango ghawo ghakukhwaskana na Sabata ghakaŵa ghakufyenya chomene. Kweni Sabata yikeneranga kuŵa nyengo yakukondweska na kukhozgana mwauzimu. Ntheura Yesu wakaŵasuska. Wakaŵaphalira ukaboni wakulongora kuti Yehova Chiuta wakakhumbanga kuti Sabata liŵenge linonono nthena yayi.

Yesu wakayowoya vya Davide na ŵanthu awo wakaŵa nawo. Njara yikati yaŵakora, ŵakafika pa chihema na kurya vingwa vyakulongora. Ŵasembe ndiwo ŵakaŵa ŵakwenelera kurya vingwa vira chifukwa vikaŵa kuti vyawuskikapo pamaso pa Yehova na kuŵikapo vingwa viphya. Kweni chifukwa cha umo vinthu vikaŵira, Davide na ŵanthu awo wakaŵa nawo ŵakarya vingwa vira, ndipo ŵakasuskika yayi.—Levitiko 24:5-9; 1 Samuyeli 21:1-6.

Pakuyowoya ukaboni wachiŵiri, Yesu wakati: “Kasi mundaŵazge mu Dango kuti pa Sabata, ŵasembe mu tempile ŵakuswa Sabata ndipo ŵakuŵa ŵambura mulandu?” Yesu wakang’anamuranga kuti pa Sabata, ŵasembe ŵakakomanga nyama zakuti ŵapeleke sembe na kuchita milimo yinyake pa tempile. Yesu wakati: “Kweni nkhumuphalirani kuti mukuru wakuluska tempile wali pano.”—Mateyu 12:5, 6; Maŵazgo 28:9.

Yesu wakayowoyaso fundo yinyake kufuma mu Malemba, wakati: “Muŵenge kuti mwapulikiska ng’anamuro la mazgu ghakuti, ‘Nkhukhumba lusungu, sembe chara,’ mphanyi mundaŵasuske ŵanthu ŵambura mulandu aŵa.” Yesu wakamalizga na mazgu ghakuti: “Chifukwa Mwana wa munthu ndiyo ni Fumu ya Sabata.” Apa Yesu wakayowoyanga umo vizamuŵira para Ufumu wake wiza, apo wazamuwusa vyaka 1,000.—Mateyu 12:7, 8; Hoseya 6:6.

Kwa nyengo yitali, ŵanthu ŵaŵa ŵazga ŵa Satana. Pa charu sono pali viwawa pera na nkhondo. Kweni mu Sabata likuru ilo lizamuŵako mu ufumu wa Khristu, ŵanthu ŵazamupumura. Ivi ndivyo tavidokera nyengo yitali.