Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 56

Icho Chikufipiska Munthu

Icho Chikufipiska Munthu

MATEYU 15:1-20 MARIKO 7:1-23 YOHANE 7:1

  • YESU WAKASUSKA TUMALUSO TWA ŴANTHU

Apo Paska Iikaŵa pafupi kuchitika mu 32 C.E., Yesu wakatangwanika na kusambizga ŵanthu mu Galileya. Pamanyuma wakwenera kuti wakaluta ku Yerusalemu kuti wakachite Paska, nga umo Dango likayowoyeranga. Kweni Yesu wakaluta mwachisisi chifukwa Ŵayuda ŵakakhumbanga kumukoma. (Yohane 7:1) Paska likati lamara, wakawelera ku Galileya.

Yesu wakwenera kuti wakaŵa ku Kaperenaumu apo ŵalembi na Ŵafarisi ŵakiza kwa iyo kufuma ku Yerusalemu. Kasi ŵakizirachi? Ŵakakhumbanga kuti ŵamusange vifukwa vyakuti waswa malango gha Chiuta. Ŵakafumba Yesu kuti: “Chifukwa wuli ŵasambiri ŵako ŵakulondezga yayi maluso gha ŵasekuru? Mwachiyelezgero, ŵakugeza yayi mu mawoko para ŵakukhumba kurya chakurya.” (Mateyu 15:2) Chiuta wandaphalirepo ŵanthu kuti ŵalondezgenge kaluso ka ‘kugeza mawoko m’paka mu kasukusuku.’ (Mariko 7:3) Kweni Ŵafarisi ŵakawonanga kuti para munthu wandachite nthena ndikuti wananga chomene.

M’malo mwa kuŵazgora mwakudunjika, Yesu wakayowoya umo iwo ŵakuswera Dango la Chiuta. Yesu wakaŵafumba kuti: “Chifukwa wuli namwe mukulondezga chara dango la Chiuta chifukwa cha maluso ghinu? Mwachiyelezgero, Chiuta wakati, ‘Chindika awuso na anyoko,’ ndipo ‘Uyo wakuyowoyera viheni awiske panji anyina wakomeke.’ Kweni imwe mukuti, ‘Waliyose uyo wakuphalira awiske panji anyina kuti: “Chilichose icho nili nacho, icho mungovwirika nacho, ntchawanangwa chakupeleka kwa Chiuta,” wangachindikanga awiske napachoko chara.’”—Mateyu 15:3-6; Ekisodo 20:12; 21:17.

Ŵafarisi ŵakatenge ndalama, katundu, panji chinthu chilichose icho munthu wakuti wamupeleka kwa Chiuta nga ntchawanangwa, chikwenera kuŵa cha pa tempile. Chikeneranga kugwiraso ntchito yinyake yayi. Mwachiyelezgero, para mwana wayowoya kuti ndalama panji katundu munyake ngwa ku tempile, vikaŵa nga kuti wapeleka kale ku tempile. Unenesko ngwakuti ndalama panji katundu uyu vikaŵanga mu mawoko ghake. Kweni chifukwa cha tumalango wakapelekanga yayi vinthu ivi ku ŵapapi ŵake ŵachekuru na ŵakusuzgika. Wakagwenthanga udindo wake wakuti waŵawovwire.—Mariko 7:11.

Yesu wakakwiya pakuwona kuti ŵakabendezganga Dango la Chiuta mu nthowa iyi, ndipo wakati: “Mazgu gha Chiuta mwaghazgora ghambura ntchito chifukwa cha maluso ghinu. Mwaŵapusikizgi imwe, Yesaya wakaneneska pakuchima vya imwe, apo wakati: ‘Ŵanthu aŵa ŵakunichindika na milomo yawo, kweni mitima yawo yili kutali na ine. Ŵakunisopa pawaka, chifukwa ŵakusambizga malango gha ŵanthu m’malo mwa visambizgo vya Chiuta.’” Yesu wakaŵasuska mwankhongono Ŵafarisi ndipo ŵakamuzgora yayi. Ntheura wakachema mzinda kuti wize kufupi, wakati kwa iwo: “Tegherezgani na kupulikiska ng’anamuro lake: Icho chikunjira mu mulomo wa munthu ndicho chikumufipiska chara, kweni icho chikufuma mu mulomo wake ndicho chikumufipiska.”—Mateyu 15:6-11; Yesaya 29:13.

Pakati pajumpha nyengo, Yesu wakaŵa mu nyumba na ŵasambiri ŵake, ndipo ŵakamufumba kuti: “Kasi mukumanya kuti Ŵafarisi ŵangukhuŵara pakupulika ivyo mwanguyowoya?” Iyo wakazgora kuti: “Chakumera chilichose icho Adada ŵakuchanya ŵakapanda chara, chizgulikenge. Ŵalekani. Mbalongozgi ŵachibulumutira. Ndipo usange munthu wachibulumutira wakulongozga munthu wachibulumutira, wose ŵawenge mu mbuna.”—Mateyu 15:12-14.

Yesu wakwenera kuti wakazizwa apo Petrosi wakamufumba kuti walongosore makora icho chikufipiska munthu. Petrosi wakafumba m’malo mwa ŵasambiri wose. Yesu wakazgora kuti: “Kasi mukumanya chara kuti chose icho chikunjira mu mulomo chikujumpha mu nthumbo ndipo chikufumira kuwaro kwa thupi? Kweni vinthu ivyo vikufuma mu mulomo vikufuma mu mtima, ndipo vinthu ivi ndivyo vikufipiska munthu. Mwachiyelezgero, mu mtima mukufuma maghanoghano ghaheni, kukoma ŵanthu, mauleŵi, mauzaghali, unkhungu, maukaboni ghautesi, misinjiro. Vinthu ivi ndivyo vikufipiska munthu. Kweni kurya chakurya na mawoko ghambura kugeza kukufipiska munthu chara.”—Mateyu 15:17-20.

Apa Yesu wakakaniranga ŵanthu kugeza mu mawoko yayi. Kweniso wakang’anamuranga kuti munthu waleke kugeza mu mawoko para wakunozga chakurya kweniso para wakurya yayi. Apa wakanenanga ŵalembi na Ŵafarisi chifukwa ŵakaŵa ŵapusikizgi. Ŵakajumphanga malango ghawemi gha Chiuta chifukwa cha kulondezga maluso gha ŵanthu. Fundo njakuti vinthu viheni ivyo vikufuma mu mtima ndivyo vikufipiska munthu.