Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 64

Ntchakuzirwa Kugowoka

Ntchakuzirwa Kugowoka

MATEYU 18:21-35

  • KASI MUNTHU WAKWENERA KUGOWOKERA KANKHONDI NA KAŴIRI PERA?

  • CHIYELEZGERO CHA MUZGA WAMBURA LUSUNGU

Petrosi wakapulika ulongozgi wa Yesu wakuyowoya umo ŵabali ŵakwenera kuchitira para ŵabudirana. Yesu wakati ŵakwenera kudumbiskana dankha paŵekha. Kweni vikuwoneka kuti Petrosi wakakhumbanga kumanya kuti munthu wakwenera kugowokera munyake kalinga.

Petrosi wakafumba kuti: “Fumu, kasi mubali wane nkhwenera kumugowokera kalinga para wakuninangira? M’paka kankhondi na kaŵiri?” Ŵalongozgi ŵanyake ŵa chisopa ŵakasambizganga kuti munthu wakwenera kugowokera katatu. Ntheura Petrosi wakawonanga kuti para wangagowokera mubali “kankhondi na kaŵiri” ndikuti wayezgeska.—Mateyu 18:21.

Kweni Yesu wakaŵa kuti wandasambizgepo kuti munthu wachitenge kupenda para munyake wamubudira. Ntheura Yesu wakamovwira Petrosi, wakati: “Nkhukuphalira kuti, m’paka kankhondi na kaŵiri chara, kweni m’paka 77.” (Mateyu 18:22) Apa Yesu wakang’anamuranga kuti munthu wagowokenge nyengo zose. Petrosi wakeneranga yayi kuleka kugowokera mubali wake.

Yesu wakayowoya chiyelezgero kuti wawovwire Petrosi na awo ŵakaŵapo. Wakayowoya vya muzga uyo wakatondeka kulongora lusungu nga umo fumu yake yikamulongolera lusungu. Fumu yikakhumbanga kupendesera ndalama na ŵazga ŵake. Muzga wake munyake wakaŵa na ngongoli yakukwana matalente 10,000 [madinari 60,000,000] ndipo ŵakiza nayo kwa iyo. Ngongoli iyi yikaŵa yakuti wangayiwezga yayi. Ntheura fumu yake yikadumura kuti muzga uyu ŵamuguliske, pamoza na muwoli wake, na ŵana ŵake kuti ndalama ziwezgeke. Kweni muzga yura wakati wapulika nthena, wakawa pasi mu malundi gha fumu yake na kupempha fumu kuti: “Munipe nyengo, nimuwezgeraninge chilichose.”—Mateyu 18:26.

Chitima chikayikora fumu yira ndipo yikamugowokera ngongoli nangauli yikaŵa yikuru chomene. Fumu yikati yamugowokera, muzga yura wakaluta kwa muzga munyake uyo wakaŵa na ngongoli yake yakukwana madinari 100. Wakamukora na kwamba kumufyenya pa singo, wakati: “Niwezgera ngongoli yane.” Kweni muzga munyake yura wakawa pasi na kwamba kumuŵeya, wakati, “Unipe nyengo, niwezgenge ngongoli yako.” (Mateyu 18:28, 29) Kweni muzga uyo fumu yikamugowokera ngongoli wakachita nga ni fumu yake yayi. Wakaponya muzga munyake yura mu jele kuti m’paka wawezge dankha ngongoli yake nangauli yikaŵa yichoko chomene.

Pamanyuma Yesu wakalongosora kuti ŵazga ŵanyake, awo ŵakawonanga nkhaza izo muzga uyu wakachitira munyake, ŵakaluta na kukaphalira fumu yake. Fumu iyi yikakwiya chomene ndipo yikamuchemeska. Wakati wiza, fumu yikati: “Muzga muheni, nkhakugowokera ngongoli yose yira ukati waniŵeyelera. Asi nawe ukenera kumulengera lusungu muzga munyako, nga umo nane nkhakulengera lusungu?” Fumu yikamupeleka ku ŵalinda ŵa jele, m’paka wawezge ngongoli yose. Yesu wakamalizga na mazgu ghakuti: “Ntheura ndimo Adada ŵakuchanya ŵazamuchitira na waliyose uyo wakuleka kugowokera mubali wake kufumira mu mtima wake.”—Mateyu 18:32-35.

Apa tikutorapo sambiro likuru chomene pa nkhani ya kugowokera. Chiuta watigowokera ngongoli yikuru chomene ya kwananga. Ubudi uliwose uwo mubali withu wangatibudira nguchoko chomene pakuyaniska na uwo Chiuta wakutigowokera. Nakuti Yehova wakutigowokera kamoza pera yayi, kweni kanandi waka. Kasi nase tingagowokera yayi ŵabali ŵithu kanandi waka usange ŵatinangira? Nga umo Yesu wakasambizgira pa upharazgi wake wa pa Phiri, Chiuta ‘watigowokerenge zakwananga zithu, nga umo nase tikuŵagowokera awo ŵatinangira.’—Mateyu 6:12.