Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 22

Ŵasambiri Ŵanayi Ŵakazgoka Ŵalovi ŵa Ŵanthu

Ŵasambiri Ŵanayi Ŵakazgoka Ŵalovi ŵa Ŵanthu

MATEYU 4:13-22 MARIKO 1:16-20 LUKA 5:1-11

  • YESU WAKACHEMA ŴASAMBIRI KUTI ŴENDENGE NAYO NYENGO ZOSE

  • ŴALOVI ŴA SOMBA ŴAKAZGOKA ŴALOVI ŴA ŴANTHU

Apo ŵanthu ku Nazarete ŵakakhumbanga kumukoma, Yesu wakafumako na kuluta ku msumba wa Kaperenaumu, mumphepete mwa Nyanja ya Galileya. Nyanja iyi yakachemekangaso “Nyanja ya Genesarete.” (Luka 5:1) Apa wakafiska uchimi wa mu buku la Yesaya wakuti ŵanthu ŵa ku Galileya, awo ŵakakhalanga mumphepete mwa nyanja, ŵazamuwona ungweru ukuru.—Yesaya 9:1, 2.

Ku Galileya uku, Yesu wakalutilira kupharazga kuti “Ufumu wakuchanya waneng’enera.” (Mateyu 4:17) Ku malo agha, Yesu wakasangako ŵasambiri ŵanayi. Ŵasambiri aŵa pakwamba ŵakendanga na Yesu, kweni ŵakati ŵawerako ku Yudeya pamoza na Yesu, ŵakaleka kwenda nayo ndipo ŵakawelera ku ntchito yawo ya ulovi. (Yohane 1:35-42) Kweni sono nyengo yikakwana yakuti ŵendenge na Yesu nyengo zose kuti waŵasambizge mwakuti ŵazakalutizge uteŵeti para iyo waluta kuchanya.

Apo Yesu wakendanga mumphepete mwa nyanja, wakawona Simoni Petrosi na munung’una wake Andireya, na ŵanyawo ŵanyake. Ŵanthu aŵa ŵakaponyanga mikwawu yawo. Yesu wakaluta pafupi, wakakwera boti la Petrosi. Wakaphalira Petrosi kuti boti walitutuzgire mu nyanja. Ŵakati ŵalitutuzgira mu nyanja pachoko, Yesu wakakhala pasi na kwamba kusambizga ŵanthu vya Ufumu.

Kufuma apo, Yesu wakaphalira Petrosi kuti: “Vuŵira apo mphakunyang’amira, ndipo ponyani mikwawu yinu kuti mukore somba.” Petrosi wakati: “Msambizgi, taphyoka usiku wose kwambura kukorapo kanthu, kweni pakuti mwayowoya niponyenge mikwawu.”—Luka 5:4, 5.

Ŵakaponya mikwawu yawo na kukora somba zinandi chomene mwakuti mikwawu yikamba kupaluka. Mwaluŵiro ŵakachema ŵanyawo awo ŵakaŵa mu boti pafupi kuti ŵaŵawovwire. Nyengo yeneyiyo, maboti ghose ghakazura na somba, ghakaŵa ghazito mwakuti ghakamba kubira. Petrosi wakati wawona ivi, wakajikama panthazi pa Yesu, wakati: “Fumu, fumaniko kwa ine, chifukwa ndine munthu wakwananga.” Kweni Yesu wakati: “Leka kopa. Kufuma sono ukolenge ŵanthu.”—Luka 5:8, 10.

Yesu wakaphalira Petrosi na Andireya kuti: “Nilondezgani, ndipo nimuzgoraninge ŵalovi ŵa ŵanthu.” (Mateyu 4:19) Wakasazgirapo ŵalovi ŵaŵiri, Yakobe na Yohane. Aŵa ŵakaŵa ŵana ŵa Zebediya. Yakobe na Yohane ŵakazomera. Ntheura ŵalovi ŵanayi aŵa ŵakaleka ntchito yawo na kuŵa ŵasambiri ŵa Yesu. Ŵakendanga na Yesu.