Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 16

Yesu Wakaŵa na Mwamphu pa Kusopa Kwaunenesko

Yesu Wakaŵa na Mwamphu pa Kusopa Kwaunenesko

YOHANE 2:12-22

  • YESU WAKATOZGA TEMPILE

Yesu wakati wafuma ku ukwati ku Kana, wakaluta ku Kaperenaumu. Anyina na ŵanung’una ŵake, Yakobe, Yosefe, Simoni, na Yuda, ŵakaŵa nayo.

Kweni kasi Yesu wakalutirachi ku Kaperenaumu? Msumba uwu ukaŵa pa malo ghawemi chomene kuluska Nazarete panji Kana ndipo ukwenera kuti ukaŵa ukuru chomene. Kweniso, ŵanthu ŵanandi awo ŵakazgoka ŵasambiri ŵa Yesu ŵakakhalanga mu Kaperenaumu panji pafupi waka na msumba uwu. Ntheura Yesu wakakhumbanga kuti wakaŵasambizgire kukaya kwawo umo ŵangapharazgira.

Apo Yesu wakaŵa ku Kaperenaumu, wakachitaso vyakuzizwiska. Ntheura ŵanthu ŵanandi mu msumba ndiposo vikaya vyapafupi na msumba wura, ŵakapulika ivyo wakachita. Kweni Yesu na ŵasambiri ŵake ŵakafumako na kuluta ku Yerusalemu kuti ŵakaŵepo pa Paska mu 30 C.E. Ŵasambiri ŵake ŵanandi ŵakaŵa Ŵayuda ŵakutemwa Chiuta.

Apo ŵakaŵa pa tempile mu Yerusalemu, ŵasambiri ŵa Yesu ŵakawona kuti Yesu wachita chinthu chinyake chakuzizika chomene. Chinthu ichi chikaŵa chakuti ŵandachiwonepo nakale.

Dango la Chiuta likatenge Ŵaisrayeli ŵapelekenge sembe za nyama pa tempile. Nakuti ŵalendo awo ŵakizanga ŵakakhumbikwiranga chakurya panyengo iyo ŵakakhaliranga pa tempile. Ntheura Dango likazomerezganga kuti awo ŵafuma kutali ŵangiza na ndalama kuti ŵazakagulire “ng’ombe, mberere, mbuzi,” na vinthu vinyake vyakukhumbikwa apo ŵakaŵa mu msumba. (Dotoronome 14:24-26) Ndipo ŵamalonda mu Yerusalemu ŵakaguliskanga viŵeto mukati mwa luŵaza lukuru lwa tempile. Ŵanyake ŵa iwo ŵakibiranga ŵanthu. Ŵakatchajanga mtengo ukuru chomene.

Yesu wakakwiya chomene, wakakhutulira pasi ndalama za awo ŵakasinthanga ndalama, wakagadabura mathebulu ghawo na kuŵachimbizgira kuwaro. Yesu wakati: “Wuskanimo vinthu ivi muno! Lekani kuzgora nyumba ya Adada kuŵa nyumba ya malonda!”—Yohane 2:16.

Ŵasambiri ŵa Yesu ŵakati ŵawona ivi, ŵakakumbuka uchimi wakuyowoya vya Mwana wa Chiuta. Uchimi uwu ukuti: “Mwamphu wa nyumba yinu uzamunirya.” Kweni Ŵayuda ŵakafumba kuti: “Kasi ungatilongora chimanyikwiro wuli kuti uli na mazaza ghakuchitira vinthu ivi?” Yesu wakazgora kuti: “Wiskirani pasi tempile ili, ndipo mu mazuŵa ghatatu niliwuskenge.”—Yohane 2:17-19; Salimo 69:9.

Ŵayuda ŵakaghanaghananga kuti Yesu wakayowoyanga tempile lanadi ilo likaŵa ku Yerusalemu. Ntheura ŵakafumba kuti: “Tempile ili likazengeka vyaka 46, ndipo kasi iwe uliwuskenge mu mazuŵa ghatatu?” (Yohane 2:20) Kweni Yesu wakayowoyanga vya thupi lake. Pakati pajumpha vyaka vitatu, ŵasambiri ŵakakumbuka mazgu agha. Ŵakaghakumbuka apo Yesu wakawuskika ku ŵakufwa.