Lutani apo pali nkhani

Lutani apo pali mitu ya nkhani

 MUTU 13

Sambiraniko kwa Yesu pa Umo Wakachitira na Viyezgo

Sambiraniko kwa Yesu pa Umo Wakachitira na Viyezgo

Yesu wakati wabatizika waka, mzimu wa Chiuta ukamulongozgera ku mapopa gha Yudeya. Pa nyengo yira, Yesu wakaŵa na vinandi vyakuti waghanaghanirepo. Apo wakabatizikanga, “kuchanya kukajulika.” (Mateyu 3:16) Ntheura Yesu wakamba kukumbuka vinthu ivyo wakasambiranga na kuchita kuchanya. Wakaŵa na vinthu vinandi nadi vyakuti waghanaghanirepo.

Yesu wakakhala mu mapopa mazuŵa 40, muhanya na usiku. Nyengo yose yira, wakaryapo kanthu yayi. Wakaŵa na njara chomene. Penepapo Satana Dyabulosi wakiza kwa Yesu kuti wamuyezge. Wakati: “Usange ndiwe mwana wa Chiuta, phalira malibwe agha kuti ghazgoke vingwa.” (Mateyu 4:3) Yesu wakamanyanga kuti ntchiheni kuchita munthondwe kuti wajikhutiske. Ntheura Yesu wakakana ivyo Satana wakayowoya.

Dyabulosi wakalekera papo yayi. Wakayezga nthowa yinyake. Wakamuphalira Yesu kuti wajiponye pasi kufuma pachanya pa tempile. Kweni Yesu wakakhumba yayi kuti wajilongore. Pakukora fundo ya mu Malemba, Yesu wakayowoya kuti ntchiheni kuyezga Chiuta mu nthowa iyi.

Kufuma apo, mu chiyezgo chachitatu, Dyabulosi wakalongora Yesu “maufumu ghose gha pa charu na uchindami wawo.” Ndipo wakati: “Nikupenge vinthu vyose ivi usange ungajikama na kunisopa.” Yesu wakakanaso, wakati: “Fumapo Satana!” (Mateyu 4:8-10) Wakazomera yayi kuti wabude, chifukwa wakamanyanga kuti Yehova pera ndiyo wakwenera kumuchitira uteŵeti wakupatulika. Nadi, Yesu wakasankha kuŵa wakugomezgeka kwa Chiuta.

Tingasambirako ku viyezgo ivi, kweniso pa umo Yesu wakachitira. Viyezgo vira vikachitika nadi, ndipo ichi chikulongora kuti Dyabulosi waliko nadi. Mbuheni waka yayi, nga umo ŵanthu ŵanyake ŵakughanaghanira. Satana waliko nadi, nangauli tingamuwona yayi. Nkhani iyi yikulongoraso kuti maboma gha ŵanthu nga Dyabulosi. Ndiyo wakughalongozga. Ghaŵenge kuti ngake yayi, mphanyi wakakhumbanga kughapeleka kwa Khristu yayi. Ndipo mphanyi chiyezgo ichi tikuti ntchidokoni waka.

Dyabulosi wakayowoyaso kuti para Yesu wangamusopa kamoza pera wamupenge malipiro. Wakatenge wamupenge Yesu maufumu ghose gha charu chapasi. Nase Dyabulosi wangatiyezga mu nthowa zanthena izi. Panyake wangatinyenga kuti tikopeke na mwaŵi wa kusanga usambazi, mazaza, na udindo. Ntheura para tikulimbikira kuŵa ŵakugomezgeka kwa Chiuta nga umo Yesu wakachitira, ndikuti tili ŵavinjeru. Kweni kumbukani kuti Dyabulosi wakamuleka dankha Yesu “kulindilira m’pata unyake uwemi.” (Luka 4:13) Ndimo wangachitiraso kwa ise, ntheura nyengo zose tiŵenge maso.