Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 67

“Palije Munthu Uyo Wali Kuyowoyapo Nthena”

“Palije Munthu Uyo Wali Kuyowoyapo Nthena”

YOHANE 7:32-52

  • ŴAKATUMA ŴALINDA KUTI ŴAKAKORE YESU

  • NIKODEMO WAKAYOWOYAPO KUTI WAVIKILIRE YESU

Yesu wakaŵa kuti wachali ku Yerusalemu, ku Chiphikiro cha Mahema (panji Visakasa). Wakakondwa kuti “ŵanandi mu mzinda ŵakapulikana mwa iyo.” Kweni ichi chikakwiyiska ŵalongozgi ŵa chisopa. Ntheura ŵakatuma ŵalinda kuti ŵakamukore. (Yohane 7:31, 32) Kweni Yesu wakabisama yayi.

Yesu wakalutilira kusambizga pakweru mu Yerusalemu. Iyo wakati: “Niŵenge namwe kanyengo kachoko. Muzamunipenja, kweni muzamunisanga chara, ndipo uko nizamuŵa mungizako chara.” (Yohane 7:33, 34) Ŵayuda ŵakatorapo kanthu yayi, ntheura ŵakafumbananga kuti: “Kasi munthu uyu wakukhumba kuya nkhu apo wakuti tizamumusanga chara? Kasi wakukhumba kuya ku Ŵayuda awo ŵali kumbininikira pakati pa Ŵagiriki na kusambizga Ŵagiriki? Kasi wakung’anamurachi apo wakuti, ‘Muzamunipenja, kweni muzamunisanga chara, ndipo uko nizamuŵa mungizako chara’?” (Yohane 7:35, 36) Kweni Yesu wakang’anamuranga kuti wafwenge ndipo wazamuwuka na kuluta kuchanya. Ŵalwani ŵake ŵangamulondezga yayi kuchanya.

Zuŵa la 7 lakuti chiphikiro chichitike likakwana. Mulenji uliwose pa chiphikiro, wasembe wakathiranga maji pasi agho ŵakatekanga mu Chiziŵa cha Siloamu, ndipo ghakendanga musi mwa jotchero la pa tempile. Ntheura Yesu wakachemerezga kuti: “Usange munthu wali na nyota, wize kwa ine wazakamwe maji. Waliyose uyo wakupulikana mwa ine, nga umo Malemba ghakuyowoyera, ‘Mukati mwake muzamufuma tumilonga twa maji gha umoyo.’”—Yohane 7:37, 38.

Yesu wakayowoyanga ivyo vizamuchitika para ŵasambiri ŵake ŵaphakazgika na mzimu utuŵa na kuchemeka kuti ŵakapokere umoyo wakuchanya. Ŵasambiri ŵakaphakazgika Yesu wati wafwa. Kwambira pa zuŵa la Pentekoste mu chaka chakulondezgapo, mlonga wa maji gha umoyo ukamba kwenda apo ŵasambiri ŵakuphakazgika na mzimu ŵakamba kusambizga ŵanthu unenesko.

Ŵanthu ŵanyake ŵakati ŵapulika visambizgo vya Yesu, ŵakati: “Uyu ni Ntchimi nadi,” panji ŵakanenanga ntchimi iyo yikayowoyeka kale yakuluska Mozesi. Ŵanyake ŵakatenge: “Uyu ni Khristu.” Kweni ŵanyake ŵakatenge: “Khristu wangafuma mu Galileya yayi. Asi Malemba ghakuti Khristu wafumenge mu mphapu ya Davide, ndiposo mu Betelehemu, muzi uwo Davide wakakhalanga?”—Yohane 7:40-42.

Wumba ukagaŵikana. Nangauli ŵanyake ŵakakhumbanga kuti Yesu wakoleke, kweni palije uyo wakamukhwaska. Ŵalinda awo ŵakatumika kuti ŵakakore Yesu ŵakawerako mawoko ghawaka. Ntheura ŵalara ŵa ŵasembe na Ŵafarisi ŵakaŵafumba kuti: “Chifukwa wuli mundize nayo?” Ŵalinda ŵakazgora kuti: “Palije munthu uyo wali kuyowoyapo nthena.” Ndipo ŵalara ŵa chisopa aŵa ŵakakwiya na kwamba kukalipa, ŵakati: “Kasi namwe mwapuluskika? Kasi walipo yumoza wa ŵalongozgi panji Ŵafarisi uyo wapulikana mwa iyo? Kweni mzinda wa ŵanthu ŵambura kumanya Dango uwu, ngwakutembeka.”—Yohane 7:45-49.

Nikodemo, uyo wakaŵa Mufarisi kweniso wakaŵa mu Sanihedirini wakati wapulika nthena, wakayowoya mwakuti wavikilire Yesu. Pakajumpha vilimika viŵiri na hafu kufuma apo Nikodemo wakizira kwa Yesu nausiku na kulongora chipulikano mwa iyo. Sono Nikodemo wakati: “Kasi dango lithu likutizomerezga kweruzga munthu kwambura kuti tamupulika dankha na kumanya ivyo wakuchita?” Kasi ŵakamuzgora vichi? Ŵakati: “Kasi nawe ukufuma ku Galileya? Penja ndipo uwonenge kuti palije ntchimi iyo yikwenera kufuma mu Galileya.”—Yohane 7:51, 52.

Palije Lemba ilo likuyowoya mwakudunjika kuti mu Galileya muzamufuma ntchimi. Kweni Mazgu gha Chiuta ghakayowoyapo kuti Khristu wazamufuma ku Galileya. Ghakati “ungweru ukuru” uzamuwoneka mu “Galileya wa ŵamitundu.” (Yesaya 9:1, 2; Mateyu 4:13-17) Kweniso nga umo uchimi ukayowoyera, Yesu wakababikira mu Betelehemu, ndipo wakaŵa mphapu ya Davide. Nangauli panji Ŵafarisi ŵakamanyanga ichi, kweni ndiwo ŵakwenera kuti ŵakathandazganga mautesi, lekani ŵanthu ŵakamuyowoyeranga uheni Yesu.