Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 73

Musamariya Wakaŵa Mzengezgani Muwemi

Musamariya Wakaŵa Mzengezgani Muwemi

LUKA 10:25-37

  • MUNTHU WANGACHITACHI KUTI WAHARE UMOYO WAMUYIRAYIRA?

  • MUSAMARIYA MUWEMI

Apo Yesu wakaŵa kuti wachali kufupi na Yerusalemu, Ŵayuda ŵakupambanapambana ŵakiza kwa iyo. Ŵanyake ŵakiza kuti ŵasambire kwa iyo kweni ŵanyake ŵakapukwa kumuyezga. Munthu munyake, uyo wakaŵa nkhwantha pa Dango, wakafumba kuti: “Msambizgi, nichitechi kuti nihare umoyo wamuyirayira?”—Luka 10:25.

Yesu wakamanya kuti munthu yura wakafumbiranga vifukwa. Wakakhumbanga kuti Yesu wazgore mu nthowa yakuti wakhuŵazge Ŵayuda. Yesu wakamanya kuti munthu yura wakaŵa kale na maghanoghano ghanyake. Ntheura wakazgora mu nthowa yakuti munthu yura wayowoye ivyo wakughanaghana.

Yesu wakafumba kuti: “Kasi mu Dango muli kulembeka vichi? Ukuŵazga wuli?” Munthu yura wakasambira chomene Dango, ntheura pakuzgora wakazunura ivyo vikalembeka mu Dango. Wakazunura mazgu gha pa Dotoronome 6:5 na Levitiko 19:18, apo pakuti: “‘Utemwenge Yehova Chiuta wako na mtima wako wose na umoyo wako wose na nkhongono zako zose na maghanoghano ghako ghose,’ ndiposo utemwenge ‘mzengezgani wako nga umo ukujitemwera wamwene.’” (Luka 10:26, 27) Kasi wakaneneska?

Yesu wakamuphalira kuti: “Wazgora makora; lutilira kuchita ichi ndipo uzamusanga umoyo.” Kweni kasi chidumbirano chikamalira papo? Yayi, munthu yura wakakhumba yayi zgoro lakudumura nthena. Iyo wakakhumbanga “kujilongora kuti ni murunji,” wakakhumbanga ukaboni wakuti ivyo wakughanaghana ni vyaunenesko kweniso kuti ivyo wakuchitira ŵanthu ni viwemi waka. Ntheura munthu yura wakafumba kuti: “Kasi mzengezgani wane ni njani?” (Luka 10:28, 29) Fumbo ili likaŵa nga ndipusu kweni likaŵa linonono kulizgora. Chifukwa wuli likaŵa linonono?

Ŵayuda ŵakagomezganga kuti “mzengezgani” ni Muyuda munyawo pera ndipo ŵakawonanga kuti lemba la Levitiko 19:18 likakhozgeranga fundo iyi. Nakuti Ŵayuda ŵakatenge ntchambura kuzomerezgeka kuti Muyuda wachezgenge na munthu wa mtundu unyake. (Milimo 10:28) Ntheura munthu yura panji na ŵasambiri ŵanyake ŵa Yesu, ŵakajiwonanga kuti mbarunji usange ŵakuchitira Ŵayuda ŵanyawo lusungu. Panji ŵakachitiranga lusungu yayi ŵanthu ŵa mitundu yinyake chifukwa ŵakaŵawonanga kuti ‘mbazengezgani’ ŵawo yayi.

Kasi Yesu wakachita wuli kuti waŵawovwire kusintha maghanoghano ghawo kwambura kukhuŵazga munthu yura na Ŵayuda ŵanyake? Yesu wakamba kuyowoya kankhani, wakati: “Munthu munyake wakakhiranga kufuma ku Yerusalemu kuya ku Yeriko ndipo wakasangana na vigeŵenga ivyo vikamuvura na kumutimba, ndipo vikaluta, kweni vikamuleka kuti wakhala pa singo pera.” Wakalutilira kuyowoya kuti: “Sono wasembe munyake wakakhiranga mu msewu wenewura, kweni wakati wamuwona, wakajumpha kumphepete. Mulevi nayo wakati wafika pa malo ghara na kumuwona, wakajumpha kumphepete. Kweni Musamariya munyake uyo wakendanga mu msewu uwu wakati wafika pa iyo na kumuwona, chitima chikamukora.”—Luka 10:30-33.

Munthu uyo Yesu wakayowoyanga nayo wakamanyanga kuti ŵasembe ŵanandi na Ŵalevi, awo ŵakawovwiranga pa tempile, ŵakakhalanga ku Yeriko. Pakufuma ku tempile, ŵakendanga mtunda wa makilomita 23 kukhilira ku Yeriko. Msewu wura ukaŵa wakofya, nakuti ŵankhungu nawo ŵakakhazganga ŵanthu mu msewu uwu. Usange wasembe na Mulevi ŵangasanga Muyuda munyawo uyo wasuzgika, kasi ŵangaleka kumovwira? Ivyo Yesu wakayowoya mu nkhani yira vikulongora kuti ŵanthu aŵa ŵakamovwira yayi munyawo. Kweni uyo wakamovwira wakaŵa Musamariya, munthu uyo Ŵayuda ŵakamutinkhanga.—Yohane 8:48.

Kasi Musamariya wakamovwira wuli Muyuda uyo wakapwetekeka? Yesu wakati: “Wakiza pafupi na kumukaka vilonda, wakapungulirapo mafuta na vinyo. Wakamukwezga pa mbunda yake na kuluta nayo ku nyumba ya ŵalendo na kumupwelelera. Zuŵa lakulondezgapo, wakatora madinari ghaŵiri, wakapeleka kwa uyo wakalaŵiliranga nyumba ya ŵalendo, ndipo wakati: ‘Mumupwelelere, ndipo ndalama zose izo mungananga padera pa izi, nizamuwezgerapo para nakawera.’”—Luka 10:34, 35.

Wakati wayowoya nkhani iyi, Yesu wakafumba munthu yura kuti: “Ni nju pa ŵatatu aŵa, uyo iwe ukuwona kuti wakaŵa mzengezgani wa munthu uyo wakapwetekeka na vigeŵenga?” Panyake munthu yura vikamusuzga kuti wazgore waka kuti “Musamariya.” Ntheura wakati: “Uyo wakamulengera lusungu.” Kufuma apo, Yesu wakamuchiska munthu yura kuti wakachitenge ivyo wakasambira mu nkhani yira, wakati: “Lutanga ndipo nawe ukachitenge nthena.”—Luka 10:36, 37.

Iyi ni nthowa yiwemi chomene pakusambizga! Yesu wamuphalirenge waka munthu yura kuti ŵanthu ŵa mitundu yinyake nawo mbazengezgani ŵake, mphanyi iyo na Ŵayuda ŵanyake ŵakapulikiska yayi. Kweni Yesu wakayowoya dankha kankhani, ako kakawovwira munthu yura kumanya zgoro leneko pa fumbo lakuti, “Kasi mzengezgani wane ni njani?” Munthu uyo ni mzengezgani nadi wakulongora chitemwa na lusungu ku ŵanyake nga umo Malemba ghakutichiskira.

Manyani Vinandi

GONGWE LA MULINDA—LAKUSAMBIRA PA MPINGO

“Utemwenge Mzengezgani Wako Umo Ukujitemwera Wamwene”

Kasi Yesu wakang’anamurangaci apo wakati titemwenge mzengezgani withu? Kasi tingalongora wuli kuti tikutemwa mzengezgani?