Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 76

Yesu Wakarya Pamoza na Mufarisi

Yesu Wakarya Pamoza na Mufarisi

LUKA 11:37-54

  • YESU WAKASUSKA ŴAFARISI CHIFUKWA CHA UPUSIKIZGI WAWO

Apo Yesu wakaŵa ku Yudeya, Mufarisi munyake wakamuchema kuti wakarye chakurya ku nyumba yake. Yikwenera kuti yikaŵa nyengo ya muhanya. (Luka 11:37, 38; yaniskani na Luka 14:12.) Pambere Ŵafarisi ŵandambe kurya, ŵakagezanga dankha mu mawoko m’paka mu kasukusuku, kuyana na kaluso kawo. Kweni ndimo Yesu wakachitira yayi. (Mateyu 15:1, 2) Para munthu wageza m’paka mu kasukusuku wandaswe Dango la Chiuta, kweni ndivyo Chiuta wakakhumbanga yayi.

Mufarisi yura wakazizwa kuwona kuti Yesu wakulondezga yayi kaluso kara. Yesu wakamanya maghanoghano gha Mufarisi yura, ndipo wakati: “Imwe Ŵafarisi, mukusuka kuwaro kwa nkhombo na mbale, kweni mukati mwinu mwazura uryezi na uheni. Ŵanthu ŵazeleza imwe! Asi uyo wakapanga kuwaro ndiyo wakapanga na mukati wuwo?”—Luka 11:39, 40.

Apa Yesu wakaŵasuskanga chifukwa cha kugeza mu mawoko pambere ŵandarye yayi, kweni chifukwa cha upusikizgi wawo. Ŵafarisi na ŵanthu ŵanyake awo ŵakagezanga mu mawoko kuyana na kaluso kawo ŵakatondeka kutozga mitima yawo. Ntheura Yesu wakaŵaphalira kuti: “Vinthu ivyo vili mukati muvipeleke nga ni vyawanangwa vyalusungu, ndipo wonani, vinthu vyose viŵenge vyakutowa kwa imwe.” (Luka 11:41) Iyi yikaŵa fundo yakupulikikwa nadi! Munthu wapelekenge chinthu kufuma pasi pa mtima, kuti chifukwa cha kukhumba kujilongora waka ku ŵanthu yayi.

Ŵafarisi ŵakapelekanga vinthu. Yesu wakati: “Mukupeleka chakhumi cha minti na peganoni na mphangwe yinyake yiliyose, kweni mukuzerezga urunji na chitemwa cha Chiuta! Vinthu ivi chikaŵa chakwenelera kuvichita, kweni kwambura kuzerezga vinthu vinyake.” (Luka 11:42) Dango la Chiuta likakhumbanga kuti munthu wapelekenge chakhumi cha mu minda. (Dotoronome 14:22) Pa ivi pakaŵa minti na peganoni, twakumera uto ŵakathiranga ku chakurya kuti chinunkhire. Ŵafarisi ŵakaŵikangapo mtima chomene kupeleka chakhumi cha twakumera utu, kweni ŵakasulangako vinthu vyakuzirwa chomene ivyo Dango likakhumbanga. Ŵakatondekanga kuchita urunji na kujiyuyura pamaso pa Chiuta.—Mika 6:8.

Yesu wakalutilira kuyowoya kuti: “Soka kwa imwe Ŵafarisi, chifukwa mukutemwa vitengo vyakunthazi mu masunagoge na kutawuzgika mwantchindi mu misika! Soka kwa imwe, chifukwa muli nga ni madindi agho ghakuwoneka yayi, agho ŵanthu ŵakwenda pachanya pake kwambura kumanya!” (Luka 11:43, 44) Enya, para munthu wenda pa madindi agha wakaŵanga wakufipirwa. Fundo iyi ndiyo Yesu wakayowoya pakukhumba kulongora kuti ukazuzi wa Ŵafarisi ukuwonekera yayi.—Mateyu 23:27.

Yumoza mwa ŵanthu awo ŵakalimanyanga chomene Dango la Chiuta wakati: “Msambizgi, pakuyowoya vinthu ivi mukunena na ise wuwo.” Kweni ŵanthu ŵanthena aŵa ŵakeneranga kumanya kuti ŵakatondeka kovwira ŵanthu. Yesu wakati: “Soka na kwa imwe wuwo ŵakumanya Dango, chifukwa mukuthwikiska ŵanthu katundu muzito, kweni imwe mukumukhwaska chara na munwe winu! Soka kwa imwe, chifukwa mukuzenga madindi gha ntchimi, kweni ŵasekuru ŵinu ndiwo ŵakazikoma!”—Luka 11:45-47.

Katundu muzito uyo Yesu wakayowoyanga ghakaŵa maluso agho ŵakasambizgika pamulomo kweniso tumalango uto Ŵafarisi ŵakasazgirako. Ŵanthu ŵara ŵakaphyoranga chomene ŵanthu. Ŵakachichizganga ŵanthu kuti waliyose walondezgenge maluso agho ŵakaŵaphaliranga. Ŵasekuru ŵawo ŵakakoma ntchimi za Chiuta, kwambira pa Abelu. Ŵafarisi ŵakatolera nkharo ya ŵasekuru ŵawo. Ŵakazenga madindi gha ntchimi kuti ŵanthu ŵatenge ŵakuchindika ntchimi. Nakuti ŵakakhumbanga kukoma Ntchimi yikuru ya Chiuta. Yesu wakati Chiuta wazamuwufumba muwiro uwu. Ivi vikachitika nadi mu 70 C.E., pakati pajumpha vyaka 38.

Yesu wakalutizga, wakati: “Soka kwa imwe ŵakumanya Dango, chifukwa mukabisa kiyi wakujulira ŵanthu kuti ŵamanye Chiuta. Imwe mukanjiramo chara, ndipo awo ŵakanjiranga mukaŵajandizga!” (Luka 11:52) Ŵanthu aŵa mphanyi ŵakalongosoleranga ŵanthu Mazgu gha Chiuta, kweni ndiwo ŵakatimbanizganga ŵanthu awo ŵakakhumbanga kughamanya na kughapulikiska.

Kasi Ŵafarisi na ŵalembi ŵakachita wuli? Apo Yesu wakanyamukanga, ŵakamba kumususka uheni chomene na kumuphulunga na mafumbo. Iwo ŵakafumbanga kuti ŵamanye chara. Kweni ŵakakhumbanga kuti Yesu wayowoye chiheni mwakuti ŵamukakirepo.