Lutani apo pali nkhani

Lutani pa menyu yachiŵiri

Lutani apo pali mitu ya nkhani

Ŵakaboni ŵa Yehova

Chitumbuka

Yesu ni Nthowa, Unenesko, na Umoyo

 MUTU 93

Mwana wa Munthu Wazamuvumbukwa

Mwana wa Munthu Wazamuvumbukwa

LUKA 17:20-37

  • UFUMU UKAŴA PAKATI PAWO

  • KASI VINTHU VIZAMUŴA WULI PARA YESU WAZAKAVUMBUKWA?

Yesu wakwenera kuti wakaŵa wachali mu Samariya panji mu Galileya. Sono Ŵafarisi ŵakiza na kumufumba vya kwiza kwa Ufumu. Iwo ŵakaghanaghananga kuti pakwiza pazamuŵa kugiya na kujilongora kukuru. Kweni Yesu wakati: “Ni wose yayi awo ŵazamuwona Ufumu wa Chiuta ukwiza. Ŵanthu ŵazamuyowoyapo yayi kuti, ‘Wonani kuno!’ panji ‘Kura!’ Pakuti wonani, Ufumu wa Chiuta uli pakati pinu.”—Luka 17:20, 21.

Ŵanyake ŵangaghanaghana kuti Yesu wakatenge Ufumu ukukhala mu mitima ya ŵateŵeti ŵa Chiuta. Kweni ivi vingachitika yayi, chifukwa Ufumu ungakhala yayi mu mitima ya ŵanthu. Nanga vingaŵa kuti ukukhala mu mitima ya ŵanthu, kasi mphanyi ukakhala mu mitima ya Ŵafarisi awo Yesu wakayowoyanga nawo? Kweni Ufumu ukaŵa nadi pakati pawo chifukwa Yesu, uyo ni Themba la Ufumu wa Chiuta, wakaŵa nawo penepara.—Mateyu 21:5.

Ŵafarisi ŵakati ŵafumapo, Yesu wakalongosolera ŵasambiri ŵake umo Ufumu wizirenge. Pakuyowoya vya kuŵapo kwake mu Ufumu, wakadankha kuchenjezga kuti: “Mazuŵa ghizenge apo muzamukhumba kuwona limoza la mazuŵa gha Mwana wa munthu kweni muzamuliwona chara.” (Luka 17:22) Yesu wakalongora kuti Mwana wa munthu wazamuŵa Themba la Ufumu kunthazi. Pambere nyengo iyi yindize, panyake ŵasambiri ŵanyake ŵazamukhumbisiska kuti ŵaliwone, kweni ŵakwenera kuzakalindilira m’paka nyengo ya Chiuta yakuti Mwana wa munthu wizire yikwane.

Yesu wakatiso: “Ŵanthu ŵazamuti kwa imwe, ‘Wonani kura!’ panji ‘Wonani kuno!’ Kuyako chara nesi kuŵalondezga. Pakuti nga ni umo leza wakumwetukira kufuma ku chigaŵa chimoza cha mtambo m’paka ku chigaŵa chinyake cha mtambo, ndimo Mwana wa munthu wazamuŵira mu zuŵa lake.” (Luka 17:23, 24) Kasi ŵasambiri ŵa Yesu ŵazamuvikilirika wuli kuti ŵaleke kulondezga ŵamesiya ŵatesi? Yesu wakati Mesiya mwenecho wazamwiza nga umo leza wakuwonekera. Wose awo ŵazamulaŵisiska ŵazamuwona ukaboni wa kuŵapo kwake mu Ufumu.

Penepapo Yesu wakayowoya ivyo vikachitika kale chomene na kuviyaniska na umo ŵanthu ŵazamuŵira mu nyengo yakunthazi iyi, wakati: “Nga umo vikaŵira mu mazuŵa gha Nowa, ndimo vizamuŵira mu mazuŵa gha Mwana wa munthu . . . Nga ni umo vikaŵiraso mu mazuŵa gha Loti: ŵakaryanga, ŵakamwanga, ŵakaguranga, ŵakaguliskanga, ŵakapandanga, na kuzenga. Kweni pa zuŵa ilo Loti wakafumira mu Sodomu, kukalokwa moto na sulefure kufuma kuchanya na kuparanya wose. Ndimo kuzamuŵira pa zuŵa ilo Mwana wa munthu wazamuvumbukwira.”—Luka 17:26-30.

Yesu wakang’anamuranga kuti ŵanthu mu nyengo ya Nowa na Loti ŵakaparanyika chifukwa chakuti ŵakachitanga vinthu viwemi yayi. Ŵanthu ŵara ŵakaryanga, ŵakamwanga, ŵakagulanga, ŵakaguliskanga, ŵakapandanga, na kuzenga. Nowa na Loti pamoza na ŵamunyumba zawo nawo ŵakachitangako vinthu ivi. Kweni ŵanthu ŵanyake ŵakachitanga vinthu ivi na kuluwa khumbo la Chiuta kweniso ŵakademwera. Lekani Yesu wakachenjezganga ŵasambiri ŵake kuti ŵaŵe maso pakuchita khumbo la Chiuta na mtima wose. Ntheura wakalongora ivyo munthu wakwenera kuchita kuti wazakapone para Chiuta wazamuparanya ŵaheni munthazi.

Ŵasambiri ŵakakhumbikwiranga kuŵa maso. Ŵakeneranga yayi kutimbanizgika na vinthu vyakumasinda ivyo vikachitikanga. Yesu wakati: “Pa zuŵa ilo, munthu uyo wali pachanya pa nyumba kweni vinthu vyake vili mu nyumba wangakhiranga chara kuti wakavitore. Ndipo munthu uyo wali ku munda waleke kuwelera ku vinthu ivyo wavileka kumasinda. Kumbukani muwoli wa Loti.” (Luka 17:31, 32) Muwoli wa Loti wakazgoka chiduli cha mchere.

Pakulutilira kulongosora umo vizamuŵira apo Mwana wa munthu wazamuŵa Themba, Yesu wakaphalira ŵasambiri ŵake kuti: “Mu usiku uwo, ŵanthu ŵaŵiri ŵazamuŵa pa bedi limoza, yumoza wazamutolekapo, kweni munyake wazamulekeka.” (Luka 17:34) Ŵanyake ŵazamuponoskeka, apo ŵanyake ŵazamulekeka, panji kuti kuparanyika.

Ŵasambiri ŵakafumba kuti: “Nkhu Fumu?” Yesu wakati: “Uko kuli chitanda, nombo zizamuwungana kwenekuko.” (Luka 17:37) Enya, ŵanyake ŵazamuwona patali nga ni nombo. Ŵasambiri aŵa ŵazamuwungana kwa Khristu mwenecho, Mwana wa munthu. Mu nyengo yakunthazi iyi, Yesu wazamuphalira ŵasambiri ŵake unenesko uwo uzamuponoska awo ŵali na chipulikano.